Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття адвокатури

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Індивідуальна робота по темі: «Адвокатура» Виконав: Студент національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого І факультет І курс 11 група Скриль Ігор ПланВступ Поняття та сутність інституту адвокатури. Організація сучасної адвокатури України Принципи адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Висновок Вступ Одне з найважливіших прав людини — право на особисту недоторканність. Воно проголошене Конституцією України (ст. 29). Закріплення цього права в Основному Законі нашої держави відповідає головним міжнародно-правовим документам. Це Загальна декларація прав людини 1948 року (ст. 3), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року (ст. 9), Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року (ст. 5), Основні положення про роль адвокатів, прийняті в серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам. Така узгодженість Конституції України з міжнародно-правовими нормами свідчить про розбудову в нашій країні правової держави та громадянського суспільства. Ст. 59 Конституції України забезпечує кожному право на правову допомогу. А у ст. 29 ідеться про те, що кожному заарештованому чи затриманому з часу його затримання повинна бути надана можливість захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. У такий спосіб держава гарантує юридичну допомогу особам, які її потребують. Зауважимо, що у випадках, передбачених законом, така допомога надається безоплатно. Кожен має право вільно обирати собі захисника. Щоб проголошені Конституцією права особи були реалізовані, в Україні діє адвокатура. Закон України «Про адвокатуру»1 було ухвалено Верховною Радою України 19 грудня 1992 року, тобто ще до проголошення Конституції. Уже тоді він закріпив головні принципи діяльності адвокатури. Розбудова правової держави в Україні потребує правової реформи. Щоб підвищити ефективність виконання покладених на адвокатуру завдань, удосконалити її організаційні засади, її, разом з іншими правовими інститутами, необхідно реформувати. Кроком до вдосконалення діяльності адвокатури став Указ Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від 30 вересня 1999 року. Ним введено Єдиний реєстр адвокатів України, вперше в нашій країні надано можливість прийняти правила адвокатської етики. Такі заходи були покликані забезпечити реалізацію права громадян на вільний і доступний вибір захисника своїх прав, сприяти впорядкуванню правозахисної діяльності в державі, підвищенню відповідальності адвокатів за виконання своїх професійних обов’язків. Ще одним етапом на шляху розвитку української адвокатури стали Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року. У них визначено основні принципи адвокатської етики, а саме: незалежність, дотримання законності, домінантність інтересів клієнтів, неприпустимість представництва клієнтів із суперечливими інтересами, конфіденційність, компетентність і добросовісність, чесність і порядність, повага до адвокатської професії, культура поведінки, обмежене рекламування діяльності адвокатів.

Особливо важливим є регламентування на вищезгаданих засадах відносин адвоката з клієнтами, судом та іншими учасниками судового процесу, з іншими органами та особами, а також між собою. Правила адвокатської етики сприяють дотриманню в Україні міжнародних стандартів у процесі адвокатської діяльності, гарантують високий рівень виконання адвокатами своїх обов’язків, а також є кроком на шляху формування цивілізованих відносин між державою та адвокатурою. Отже, в Україні відбувається процес створення належних умов для ефективного та досконалого функціонування адвокатури — інституту, без якого неможливе формування правової держави. Усе це свідчить про доцільність і можливість підготовки в нашій державі висококваліфікованих, професійно порядних спеціалістів, які пишалися б своєю професією й були гідні звання «адвокат». 1. Поняття та сутність інституту адвокатури 16 липня 1990 року Декларація про державний суверенітет України проголосила Україну незалежною державою. Конституція України підтвердила це проголошення. З огляду на це побудова громадянського суспільства та правової держави стала в Україні першочерговим завданням. Забезпечення здійснення та захисту прав громадян є одним з принципів правової держави. Для його реалізації необхідна система ефективних юридичних засобів. Адвокатура — найважливіший з них. Вивчаючи це питання, студенти повинні усвідомити роль адвокатури (серед інших інститутів) у юридичному механізмі захисту прав людини. Проаналізувавши загалом Конституцію України, Закон України «Про адвокатуру», норми Цивільно-процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України, інші нормативні акти, слід з’ясувати місце й роль адвокатури в нашій державі. Осмислення місця та значення адвокатури в юридичному механізмі захисту прав людини вимагає від студентів знання теорії держави та права, оскільки поняття юридичного механізму ґрунтується на положеннях цієї дисципліни. Юридичний механізм, яким забезпечуються права людини, складається із засобів реалізації, охорони й захисту прав людини. Студентам доцільно проаналізувати складові цього механізму: національне законодавство; юридичні процедури реалізації прав людини; юридичні засоби охорони прав людини та юридичні засоби її захисту. Про роль і значення адвокатури як професійного правозахисного інституту, які відводить їй міжнародна спільнота, студенти можуть також дізнатися з Основних положень про роль адвокатів, прийнятих у серпні 1990 року VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам. Зосередивши увагу на походженні та розвитку елементів адвокатської професії, ми можемо дійти висновку, що форми сучасної адвокатури мають історичні витоки. Основних же рис, які існують зараз, вона почала набувати з ХVІ ст. У цей час продовжувала формуватися станова організація адвокатури, органи її самоврядування, з’явилися передумови для адвокатської діяльності (наприклад, наявність стажу практичної роботи), гонорарна практика. Головним досягненням розвитку адвокатури ХХ ст. є її незалежність. Завдання студента під час вивчення цього питання — отримати знання форм сучасної адвокатури, вміння аналізувати їх походження, обґрунтування необхідності існування адвокатури.

2. Організація сучасної адвокатури України Особа, що одержала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, має право індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро або об’єднатися з іншими адвокатами в колегії, фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповідно до Закону про адвокатуру і своїх статутів. Головною функцією адвокатури є захист прав обвинуваченого в суді. Діяльність адвокатських об’єднань ґрунтується на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Вони реєструються в Міністерстві юстиції України, після чого повідомляють місцевим органам влади про свою реєстрацію, а адвокати – про одержання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. Закон про адвокатуру України відносить прядок утворення адвокатських об’єднань, питання їх діяльності, реорганізації та ліквідації, структури, штатів, функцій, порядку витрачання коштів, прав та обов’язків керівних органів, порядку їх виборів та інші питання до компетенції відповідних об’єднань. Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори тощо є юридичними особами. Вони, як і адвокати, що приватно практикують, мають рахунки у банках на території України(а у встановленому законодавством порядку – і в іноземних банках), печатку і штамп із своїм найменуванням. Закон визначає відносини адвокатури з державними структурами, гарантуючи, при цьому її самостійність та незалежність. Зокрема, Міністерство юстиції забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у випадку участі адвоката в кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги, узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність, сприяє здійсненню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. Стосовно місцевих органів державного управління, то вони у межах своєї компетенції сприяють адвокатам та адвокатським об’єднанням у вирішенні соціальних питань, забезпечують їх приміщеннями для роботи тощо. Слід підкреслити, що організаційне оформлення української адвокатури, її незалежне від державних структур існування сталося у вересні 1990 року на установчому з’їзді (20-22 вересня), коли була створена Спілка адвокатів України – добровільна, громадянська, незалежна, самоврядна організація. Метою Спілки за її статутом є об’єднання зусиль адвокатів у розбудові демократичної правової держави, поліпшення юридичної допомоги, наданої громадянам, установам, організаціям, підвищення ролі і авторитету адвокатури в суспільстві, сприяння розвитку індивідуальної адвокатської практики, а також набуттю адвокатурою повної самостійності й самоврядування, захист прав і законних інтересів членів Спілки, турбота про історичні традиції Української адвокатури, розвиток і поглиблення міжнародних зв’язків та ін. Спілки поширені у областях, проте це не єдина форма об’єднання українських адвокатів у спілки чи асоціації, які входять до складу Міжнародної спілки(співдружності) адвокатів2. Адвокату, під час слідства, може загрожувати певна небезпека. Тому згідно Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року.,

Им же обусловливается сущность тех правил и приемов деятельности, которыми должен руководствоваться защитник при отправлении своих функций и которые получили уже всестороннее развитие в практике наших советов присяжных поверенных. Ср. К. К. Арсеньев, "Заметки о русской адвокатуре" (1875); И. Я. Фойницкий, "Защита по уголовным делам" (1886); П. В. Макалинский, "СПб. присяжная адвокатура" (1889); Е. В. Васьковский. "Организация адвокатуры" (1893); Миттермайер, "Руководство к судебной защите" (перев. 1863); Vargha, "Die Vertheidigung in Strafsachen" (1879); Frydmann, "Systemat. Handb. der Vertheid. im Strafverfahren" (1878); Mallot, "Profession d'avocat" (1866). Вл. С - ий. Защита, в военных судах, через особых защитников, введена в России военносудебной реформой 1867 г. В общем, в судах высшей подсудности (военно-окружных, временных военных и учреждаемых, в военное время, корпусных судах и суде тыла армии), З. имеет ту же постановку, как и в общих судебных установлениях; но круг лиц, допускаемых к отправлению обязанностей защитника, несколько сужен, а именно: по делам о воинских преступлениях, предусмотренных ст. 96 - 196 воинск. уст. о нак., присяжные поверенные и вообще лица гражданские к З. подсудимых не допускаются; по таким делам защитники могут быть избираемы или назначаемы исключительно из кандидатов на военно-судебные должности и из причисленных к судам офицеров. окончивших курс в военно-юридич. акд., а при недостатке их - из строевых офицеров, прослуживших не менее 4 лет в строю и имеющих на то разрешение своего начальства

1. Адвокатура в РФ

2. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

3. Адвокатура на Украине

4. Реорганизация прокуратуры и создание адвокатуры в России

5. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

6. Поняття про нитратни и фосфатни добрива
7. Поняття криміналістичної версії
8. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

9. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

10. Поняття непрямих податків

11. Адвокатура Российской Федерации

12. Адвокатура

13. Адвокатура и нотариат

14. Адвокатура

15. Поняття громадянства

16. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Поняття про психіку

18. Поняття та форми державного устрою

19. Щодо визначення поняття стратегія життя

20. Организация адвокатуры

21. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

22. Адвокатура, общественные и частные правоохранительные органы
23. Структура, основні поняття і закони екології
24. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

25. Адвокатура, ее место и роль в современном обществе

26. Поняття фінансового інжинірингу

27. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

28. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

29. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

30. Поняття системи як наукового терміну

31. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

32. Адвокатская этика. Психологические особенности деятельности адвокатуры

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Адвокатура

34. Адвокатура в Республике Казахстан

35. Адвокатура в Україні

36. Адвокатура России: прошлое и настоящее

37. Адвокатура Украины

38. Адвокатура України
39. Исторический путь возникновения и развития украинской адвокатуры
40. История становления и развития института адвокатуры

41. Місце адвокатури в системі правоохоронних органів

42. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры

43. Органы юстиции и адвокатура

44. Основні поняття авторського права

45. Понятие, признаки,функции права. Адвокатура

46. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

47. Поняття держави і права

48. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Поняття злочину у кримінальному праві України

50. Поняття і види господарських об’єднань

51. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

52. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

53. Поняття і наукові засади державного управління

54. Поняття й принципи громадянства України
55. Поняття конституційного ладу і органів державної влади
56. Поняття національного доходу та його використання

57. Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі

58. Поняття права природокористування та його види

59. Поняття принципу поділу державної влади

60. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

61. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

62. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

63. Поняття та методи криміналістики

64. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

66. Поняття та система господарського законодавства

67. Поняття та склад злочину

68. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

69. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

70. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
71. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів
72. Поняття, предмет та зміст господарського договору

73. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

74. Поняття, функції та система трудового права України

75. Правовые принципы адвокатуры

76. Правоохранительные органы, нотариат и адвокатура

77. Разбор термина адвокатура

78. Современное состояние адвокатуры и перспективы ее развития

79. Сравнительная характеристика адвокатуры Украины и Германии

80. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Адвокатура в Великобритании

82. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

83. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

84. Поняття про мікроелектроніку

85. Поняття "культура" та її сутність

86. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності
87. Поняття і місце реклами
88. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

89. Поняття комунікацій. Види комунікацій

90. Поняття організації та її ознаки

91. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

92. Поняття та сутність ефективності управління

93. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

94. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

95. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

96. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

97. Природні умови залягання корисних копалин. Поняття про відкриту розробку корисних копалин

98. Поняття експерименту

99. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.