Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Реферат з історії України на тему: Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Кінець XVIII-початок XIX ст. був часом великих політичних змін і соціальних перетворень в Україні, спричинених насамперед новою геополітичною ситуацією у Центральній та Східній Європі. Наприкінці XVIII ст. перестала існувати Річ Посполита, до складу якої входила значна частина українських земель. На південних кордонах зникло Кримське ханство, що з кінця XV ст. становило постійну військову загрозу для підсоння українських етнічних земель. Внаслідок цих змін зникли держави, які традиційно помітно впливали на розвиток подій в Україні у пізнє середньовіччя і ранньомодерну добу. У новітній ЧК українські землі виступили у новій політичній конфігурації: після першого розподілу Польщі (1772) до складу Австрійської імперії були включені Галичина, частіша Волині і Поділля; у 1774 р., після чергової війни з Туреччиною, Росія приєднала до себе Крим і північнонадчорноморські степи; у 1775 р. до Австрії була приєднана Буковина, яка була частиною Османської імперії; після другого поділу Польщі (1793) до Російської імперії перейшла Правобережна Україна (Київщина, Волинь, Поділля), після третього поділу (1795) - Берестейщина. Такий стан без великих змін тривав до 1914 р. Політична стабільність з кінця XVIII аж до початку XX ст. сприяла внутрішній консолідації українських земель. Та ступінь цієї консолідації не варто перебільшувати. Кількість держав, до складу яких входили українські землі наприкінці XVIII ст., зменшилась з чотирьох до двох. Але кордон між Росією та Австрією був не лише географічно-політичним поняттям. Він означав приналежність населення по обидва його боки до двох відмінних, а в дечому - цілком протилежних суспільно-політичних систем. Різниця в історичному досвіді населення західноукраїнських земель та населення середньо-східної України, складена класне у XIX ст., продовжу відігравати дуже важливу роль до наших днів. Крім того, хоча більшість української території опинилася у складі Російської Імперії, до середини XIX ст. ця територія залишалася політично й економічно незінтегрованою. Регіоналізм був і залишається одним із головних факторів новітніші історії України. Серед українських земель, що у XIX ст. становили південно-західну частину Російської імперії, виділялося чотири великих регіони: Лівобережна Україна, Слобожанщина, Правобережна Україна та Південна (Степова Україна). Лівобережна Україна (територія на схід від Дніпра) помітно відрізнялася своєрідним суспільно-політичним ладом і культурою. Це були землі колишньої Гетьманщини, яка протягом XVIII ст. поступово втратила свій напівавтономний статус. Найвирішальніші зміни сталися тут у 80-х роках. У 1781 р. була скасована полково-адміністративна система. Гетьманщина була розділена на три намісництва - Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське, які підпорядковувалися владі малоросійського генерал-губернаторства. У 1783 р. у цьому районі було введено кріпацтво. Закріпачення лівобережних селян відбувалося у час, коли інституція кріпацтва перебувала у занепаді в інших частинах Російської імперії.

Того ж року козацька армія була перетворена у регулярні військові частини. Козаки були переведені у категорію державних селян. У 1785 р. козацькій старшині були надані привілеї російських дворян. Це відкрило двері для інтеграції правлячої еліти Гетьманщини у політичну систему Російської імперії. І нарешті, секуляризація монастирських землеволодінь 1786 р. завдала сильного удару українській духовній еліті та культурно-освітнім інституціям, пов'язаним з церквою. Усі зміни у правовому статусі Гетьманщини наприкінці XVIII ст. створили тільки легальні рамки для інтеграції цього самобутнього регіону у склад Російської імперії. Від цього часу потрібно було ще де кіт їжа десятиліть, щоб місцеве українське суспільство привести у відповідність до суспільного ладу імперії. Лише 1835 р. тут відмінено традиційне українське право, яке ґрунтувалося на Литовському статуті, а у 1831 - 1835 рр. скасовано міське самоуправління, засноване на магдебурзькому праві. Під час уніфікації адміністративного поділу 1831 р. з території колишніми Гетьманщини були утворені Полтавська та Чернігівська губернії. Лівобережжя порівняно з іншими регіонами було найбільш українським за складом населення. Українці становили близько 95% місцевих жителів, вони займалися сільським господарством і жили у селах. Цей регіон відзначався великою густотою міст і містечок, але, як правило, вони мало відрізнялися від сит за характером зайнятості населення. Частина міщан займалася ремеслом і купецтвом. Тісніша інтеграція Лівобережжя у склад Російської імперії та приєднання до неї Правобережної України з великою групою єврейського населення призвели до поступового витіснення з домінантних позицій українських ремісників і купців. До середини XIX ст. українці стали меншістю серед купецтва колишньої Гетьманщини, помітно поступаючись чисельністю єврейським та російським купцям. Дещо меншою була кількість євреїв серед ремісників, але й тут українцям доводилося витримувати гостру конкуренцію з прибульцями з Росії. Росіяни переважали серед чиновників та офіцерів військових частин у більших містах, що були адміністративними центрами на Лівобережжі. Загалом же до середини XIX ст. лівобережне міщанство поступово перестало бути українським і набуло поліетнічного російськомовного характеру. Українці в колишній Гетьманщині переважали за рахунок селянства та ще не зрусифікованого місцевого дворянства, нащадків козацької старшини. Чужоземні мандрівники, які на початку XIX ст. подорожували територією Лівобережної України, майже одностайно відзначали сильні антиросійські настрої серед місцевого населення. Першопричиною поширення цих настроїв було введення кріпацтва. Разом з боротьбою нового українського дворянства за збереження своїх станових прав це створювало сприятливий грунт для розвитку українського національного руху, географічним центром якого стало Лівобережжя. Слобідська Україна багато в чому нагадувала Гетьманщину. Ця прикордонна територія була заселена у XVII ст. козаками і селянами з Правобережної України, які впровадили тут автономну адміністративно-полкову систему, подібну до тої, що існувала на Лівобережжі, хоча багатьох інституційних форм, що існували у козацькій державі, тут не було.

Стосунки між місцевою полковою адміністрацією та Петербургом тут не набрали такої&quo ; гостроти, як відносини Гетьманщини чи Запоріжжя з Росією. Однак імператорська влада 1765 р. скасувала полкову систему, а разом з нею й автономію Слобожанщини. Слобідська Україна була перетворена у звичайну губернію Російської імперії (з 1824 по 1835 р. вона називалася Слобідсько-Українською, а з 1835 р. - Харківською губернією). Але Слобожанщині на довший час вдалося зберегти свій національний характер, внести свій оригінальний струмінь у формування української національної традиції XIX ст. Строкатішою в етнічному відношенні була Правобережна Україна. Більшість мешканців цього краю (приблизно 4,2 млн.1838 р) становили українські селяни-кріпаки. Ніде інде селянським протест проти соціального гніту не набуті в таких гострих форм, як на Правобережжі. Пам'ять про Коліївщину була тут ще жива. Основним об'єктом соціальної ненависті українського селянства були польські магнати і шляхта. Аж до польського повстання 1830-1831 рр. російський уряд не наважувався порушувати станові права І привілеї польських землевласників. Поляки займали майже всі посади у місцевому уряді. Тому ступінь інтеграції Правобережної України у склад Російської Імперії довший час був дуже низьким, а сама її територія залишалася тереном польських політичних І культурних впливів. Ці впливи охопили навіть Київ, &quo ;матір міст руських&quo ;, в якому мовою інтелектуального життя аж до 30-х років XIX ст. була польська. Наплив росіян на Правобережжя став масовим після придушення польського повстання. Він мав сприяти закріпленню сильної російської присутності у цілому стратегічно важливому районі. Основними категоріями російського населення були професори, студенти, військові, купці і ремісники - тобто переважно мешканці міст. Інтеграція Правобережжя в Російську імперію відбувалася швидкими темпами протягом двох останніх третин XIX ст. Утворені тут Київська, Подільська і Волинська губернії офіційно називалися Південно-Західним краєм (&quo ;Юго-Западным краем&quo ;) і підпорядковувалися владі київського генерал-губернатора, а сам Київ до кінця XIX ст. перетворився у російський міський анклав серед українського сільського населення. Правобережна Україна до середини XIX ст. стала регіоном, де взаємно поборювали себе польські, російські й українські впливи. Особливе місце у цьому протистоянні посідало єврейське населення, яке Російська імперія успадкувала від Речі Посполитої. Наприкінці XVIII ст. у Правобережній Україні було 110 тис. євреїв (приблизно 3,5% всього населення). Імперський уряд увів для євреїв так звану смугу осілості, заборонивши їм переселятися далі на схід від Дніпра. Згідно з офіційними указами, євреям заборонялось також займатися землеробством. Тому більшість єврейського населення скупчувалася у містах і містечках, меншість жила и селах або поміщицьких помістях як орендарі, шинкарі та ін. Хоч офіційні заборони постійно порушувалися, тим не менше штучно створювалася ситуація, коли великі маси єврейського населення зосереджувалися на одній території. До середини XIX ст.

Зрозумння причин наших невдач та х шкдлив наслдки може змусить нас шукати нового початку, толерантного спвжиття як в громадсько-полтичному так  церковно-релгйному житт укранського народу. Боже Провидння вибрало нашу Aенерацю (може вже востанн) скласти цей спит зрлости нашо нац, над яким сторя зробить власний суд. А найважливйше, ця праця повинна стати символчним пам'ятником, щоб нагадувати кожному читачев про сотн тисяч вдомих  невдомих могил укранських воякв, розкинутих по цлому свт, в яких спочивають наш геро - сини Украни. УКРА·НА М¶Ж ДВОМА СВ¶ТОВИМИ В¶ЙНАМИ Псля упадку укрансько державности в 1919-1920 роках та подлу  земель мж окупантами, знищена вйною укранська наця переживала незмрно важк часи. Процеси денацоналзац, асимляц, нищення провдно верстви та експлуатаця економчних здобуткв окупантами, поступово провадили нацю до повного зубожння  нацонального винародовлення. Згдно з Версальським Договором, бльшсть укранських земель окупувала Рося, Захдн земл - Польща, Закарпаття - Чехословаччина, Буковину - Румуня

1. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

2. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

3. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

4. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

5. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

6. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
7. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
8. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

9. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

10. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

11. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

12. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

13. Українські легендарні оповіді. Уособлення днів тижня: Святий Понеділок, Свята Неділя та Свята П’ятниця

14. Українські легенди про життя людей по вигнанні їх з раю та про рукописання Адамове

15. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

16. Додаткові українські легенди та перекази про людину

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

18. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

19. Українські легенди та перекази про диких звірів

20. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

21. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

22. Походження людини та її поява на території України
23. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові
24. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

25. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

26. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

27. Видатні українські діячі коректури друкованого видання

28. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

29. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

30. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

31. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

32. Українські перекладознавці XX сторіччя

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

34. Окупація України військами Німеччини та її союзників

35. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

36. Період "руїни" в українській історіографії

37. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі

38. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.
39. Трипільська культура та бронзовий вік на території України
40. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

41. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

42. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

43. Середньовіччя в українській літературі

44. Чи потрібна інформатизація українській медицині?

45. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

46. Україна та міжнародні економічні організації

47. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

48. Українські легенди про створення Адама і Єви

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Українські спортсмени на олімпійських іграх в Турині

50. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

51. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

52. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

53. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

54. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
55. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
56. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

57. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

58. Економічні райони України

59. Принципи кримінального процесу в Україні

60. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

61. Військові події на території України у роки Першої світової війни

62. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

63. Першопочатки людського життя на території України

64. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

66. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

67. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

68. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

69. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

70. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
71. Впровадження положень Болонського процесу в Україні
72. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

73. Структура системи соціального захисту населення і політики України

74. Динамічні процеси та теорія хаосу

75. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

76. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

77. Статистичні показники енергетики на території України

78. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

79. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

80. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Етикет України та Росії

82. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

83. Зведення України до стану окраїни російської імперії

84. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

85. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

86. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти
87. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті
88. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

89. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

90. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

91. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

92. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

93. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

94. Постмодернізм та українська історична наука

95. Декабристський рух та його поширення на Україні

96. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

97. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

98. Лекції з української та зарубіжної культури

99. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

100. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.