Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Слово з його семантичним наповненням і конотативним значенням, слово в його синтаксичному, ритмічному, інтонаційному розмаїтті є найпершою умовою структурування будь-якої стильової моделі. Коли йдеться про експресіоністичну модель, то на перший план виходить конотація, тобто те додаткове значення, яке містить інформацію про експресивну силу та оцінну вартість слова, а також емоції та волевиявлення, що супроводжують його використання. Завдання митця – наситити художній простір емфатичними образами, а для цього потрібно знайти в мовному потоці й спрямувати в потрібне русло такі слова, які повністю самозреалізуються, їх синтаксичне багатство зумовить гру конотацій і семантичну наповненість. “Палімпсести” В. Стуса являють світові слово, що зреалізувало себе, це – verbum cordis (Г. Гадамер), тобто “слово серця”, яке не має, воно є. Так висловився про троянду Кость Москалець у поемі “Для троянди”: Троянда не грає. Троянда не має маски. Троянда не має ролі. Троянда не має – Вона Є . Ганс-Георг Гадамер, розробляючи проблему мови як середовища герменевтичного досвіду, а конкретніше, простежуючи процес формування поняття “мова” в історії західної думки, вказує на те, що “ існує зовсім не грецьке уявлення про мову, набагато ближче до її буття маємо на увазі християнську ідею інкарнації” . Християнська ідея інкарнації, явлена в таїні Трійці, полягає в тому, що подія народження Бога-Сина передбачає обов’язковий момент жертви, який оформляється в акт вселюдської спокути і стає запорукою спасіння. Християнська ідея інкарнації якнайтісніше пов’язана з проблемою слова, – зауважує Г.-Г. Гадамер. “Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього” (Святе Євангеліє від Івана). Г.-Г.Гадамер пише, що “екзегеза добачає в озвученні Слова таке саме диво, як і в тому, що Бог став плоттю” . Скористаємося принципом аналогії і дозволимо собі висловити думку про те, що в “Палімпсестах” В.Стуса має місце “містерія інкарнації”, процес ословеснення (“отілеснення”) всього того, що отримало назву – феномен Стуса. Це те, що може бути визначене як “і слово сталося тілом”, “і життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його”. Збереження тексту Євангелія від Івана і заміна “Слова” на “слово”, “Нім” на “нім”, “Світло” на “світло” вказує на аналогічність самого процесу і ніяким чином не ставить Стуса та історію його “самособоюнаповнення” на один рівень з Біблійними подіями, хоча така спокуса, як зауважує К. Москалець, і виникає . Напрошується ще одна аналогія: щодо слова з експресіоністичного стильового простору, адже, за всіма визначеннями експресіонізму, за свідченнями самих експресіоністів, а найголовніше – виходячи з художніх текстів, експресіоністичне слово за своєю роллю, суттю й процесом народження найбільш наближене до Слова з Біблії. Символісти також оперували Словом, але слово символістське швидше має спіритуалістичний характер, який означає воднораз і його космічну потенційність. Воно відкриває сутність речей, але не є цією самою річчю, не спроможне утримувати річ у собі, як це є зі словом експресіоністичним.

Витлумачити повністю процес еманації, в результаті чого маємо поезію В.Стуса, звичайно, неможливо, оскільки маємо справу з явищем, що не підвладне законам раціо. Однак певні моменти, які допоможуть наблизитися до розуміння того, як поезія Стуса здобувається на власну мову, яким чином найповніше реалізовується конотаційний потенціал тексту, варто проаналізувати. Слово у “Палімпсестах” – це процес самого пізнання (звідси – онтологічно – епістемологічний характер поезії). Процесуальний момент явлення слова в збірці В.Стуса включає в себе і зв’язок між “ось-буттям” (Гайдегер) слова та його історичною природою. У “Палімпсестах” відбувається злиття двох мовних горизонтів – сучасного й давноминулого. Це є однією з найперших ознак інтенціональності Стусового тексту. Архаїзми та старослов’янізми можна назвати інтенсіонал – словами. Вони є свідченням наявності певної концепції як у плані естетики, так і в плані екзистенції. Слів цих не так багато: торжество, єси, єсм, рамено, благовість, ліпота, шкаралуща, стерп, предтеча, камо грядеши, глас, шелом’янем, мста, перст, скверна, єдина, здревілий, ім’ярек, піє, тать, рече, сущий, длань, лик, несть, лодія, кметь, словеса, бран, комоні. Окремо, тільки в назві збірки, стоїть слово “палімпсести” (названі архаїзми та старослов’янізми вибрано з “київського” варіанту “Палімпсестів” . “Щопта” цих слів змінює якість художньої тканини збірки Стуса, поруч з іншими лексичними ресурсами створює потужне емоційне поле, що оточує текст. Пітьма розсипалася по підлозі в усій непевності й погрозі і вже нема надії в Бозі і ні душі довкруг нема. Лиш ти. Як перст (“Затихло. Смеркло ” ). Нема потреби пояснювати, наскільки сильнішим стає емоційний потенціал вірша від включення слова “перст”. Експресіоністична стильова модель характеризується наявністю емфатичної лексики, яка має засвідчити особливу напругу відчуттів і виняткову важливість подій, що ці відчуття викликали: На всерозхресті люті і жаху, на всепрозрінні смертного скрику дай мені, Боже, чесного шляху, дай мені, Боже, гордого ЛИКУ! (“Уже Софія відструменіла”, ). Інформація про існування набуває онтологічного характеру, вростаючи в трансцендентне, в результаті включення слова “сущий” у поетичний контекст: Та всеобрушає нестерпно двопогляд. У ньому ти СУЩИЙ, померлий, пантруєш живого, зориш за померлим – живий (“На вітрі палає осика”, ). Експресію цих рядків ще побільшує синтаксична конструкція “сущий, померлий”, оскільки уточнення “померлий” до “сущого” є моторошним парадоксом. Окрім цього, структурування звуків, ритм є також важливими чинниками для утримування емоцій на найвищому “щовбі”. Відтінку міфічності, легендності надає “щирим злотом кута брама лісу, залісу, узлісся ” у вірші “Зворохобилися айстри ” . Звукопис слова “здревілий” у фразі “Здревілий дух постане ув огромі порожнечі” спрямований на посилення ефекту твердості. Молитовності в плані як інтонаційному, так і в значеннєвому надають поезії “Налетіли голуби червоні ” рядки “ліпота благого супокою”. У вірші “Зажурених двоє віч ” включення у загальний інтонаційний лад фрази “криві терези рамен” спричиняє трансформацію щемкого інтимного спогаду в емоцію вселюдського виміру.

Вводячи в контекст твору слово “мста”, Стус міняє характер повідомлення, вивищуючи його до рангу священного. Крім того, конотація цього слова містить інформацію про особливу експресивну силу і вказує на наявність аксіологічного аспекту. Боже, не літості – лютості, Боже, не ласки, а МСТИ, дай розірвати нам пута ці, ретязі ці рознести. . Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої МСТИ, лютості всенаученної нам на всечас відпусти (“Боже, не літості – лютості.”, ). Нагнітаються до сарказму шляхом вживання “то хто ЄСИ?” емоції у вірші “Ну й долечка!.) : Ну й долечка! Прождати на життя – і всенедочекавшися – померти! То хто. ЄСИ?. Вживання архаїзмів і старослов’янізмів помножує силу як семантичного, так і емоційноо поля. Зазначені слова, оновлюючись у потоці часу, обростають новими значеннями, які, нашаровуючись (принцип палімпсестів) одне на одне, надають віршам стереоскопічності, глибини. Старослов’янізми та архаїзми, з одного боку, – уламок уже віджилого світу, а з другого, включаючись у живий поетичний контекст сьогодення, піднімаються над цим зниклим світом і переходять до іншої сфери – до сфери того смислу, який, за велінням автора, вони виражають. Таким чином проявляється ідеальність слова – те, що підносить усе мовне над залишками колишнього його буття. Так звана застаріла лексика в поезії В.Стуса здобуває собі сучасність, наповнюється новою експресивною енергією. У своєму попередньому мовному бутті архаїзми та старослов’янізми такого змістового й емоційного значення не мали, вони були просто “опота” (назвами). Горизонт сучасної мови розширився завдяки переміщенню вербальних горизонтів. Г.-Г.Гадамер у статті “Поезія і філософія” звернув увагу на твердження М.Гайдегера, суть якого полягає в тому, що “колір є кольором найбільше тоді, коли з’являється на полотні великого майстра, а камінь ніколи не буває більшою мірою каменем, ніж тоді, коли вмурований у колону, що підпирає фронтон грецького храму, і, як відомо, тільки у музиці тон вперше стає тоном, тоді можемо запитати, що ж означає для поетичного слова і мови бути мовою і словом у вищому їх розумінні, що ми можемо з цього почерпнути для осмислення онтологічної сутності мови?” . На поставлене питання отримаємо відповідь, якщо проаналізуємо якісні зміни, простежимо процес інкарнації слова “палімпсести”. Матимемо свідчення того, що відбувається зі словом, якщо воно потрапляє до “рук” майстра. Народжується пульсуючий згусток енергії, джерело своєрідної еманації емоцій і смислів. В.Стуса вабила значеннєва й настроєва багатошаровість, яка реалізовувалась через принцип палімпсестів, підтвердження чому знаходимо в його листах. М.Коцюбинська у статті “Стусове “самособоюнаповнення” однією з найголовніших констант Стусової поетики називає внутрішню структуру палімпсестів, що означає: “на давніший текст нашаровуються пізніші, новіші, але не стираючи, не нищачи пратексту - він проступає виразно, взаємодіючи в оригінальний спосіб із пізнішими нашаруваннями, зумовлюючи своєрідну динаміку й багатовимірність поетичного слова. Спогади, враження – давні, ще і ще давніші – відсуваються на задній план, осідають, але проглядають крізь пізніші напластування, крізь”застиглість добре пійманої миті”, творячи нову єдність.

Потупив очи, проходили они перед ним, когда нарекал им имена, потому что очи их не могли взирать на славу его. Итак, хотя змий был хитрее зверей, однако же неразумен пред Адамом и Евой, владыками зверей. Сказав о хитрости змия, Моисей обращается к повествованию о злокозненном приближении его к Еве и говорит: и рече змий жене: подлинно ли сказал Бог: да не ясте от всякаго древа райскаго? (Быт. 3:1). Змий говорил, и то было или свойственное змию шипение, которое понимал Адам, или в змие говорил сатана, или змий по собственному умышлению испросил себе дар слова, или сатана испросил Бога дать этот дар слова змию на время. Но искусительное слово не вело бы во грех искушаемых, если бы руководством искусителю не служило собственное их желание. Если бы и не пришел искуситель, то само древо красотой своей ввело бы их в борьбу. Хотя прародители искали себе извинения в совете змия, но более, нежели совет змия, повредило им собственное желание. Ибо сказано: И виде жена, яко добро древо в снедь и яко угодно очима видети, и вожделенно по виду: и вземши от плода его яде (Быт. 3:6)

1. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

2. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

3. Боротьба з лісовими та торф’яними пожежами

4. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

5. О композиции “Творимой легенды” Ф.Сологуба: к вопросу о роли алхимических реминисценций в организации структуры романа

6. Роль професіоналізму в утворенні гумористичних ситуацій в художньому творі (за творами О. Вишні)
7. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
8. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

9. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

10. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

11. Типи та механізми соціокультурної динаміки

12. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

13. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

14. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

15. Основні механізми кривошипних машин

16. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

17. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

18. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

19. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

20. Роль та вміст води в організмі

21. Генетично модифіковані організми

22. Механізми ведучих мостів колісних тракторів
23. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
24. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

25. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

26. Американські фразеологізми

27. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

28. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

29. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян

30. Роль та місце жінки у общині

31. Архив Лотмана. Роль Рустама Аксененко в сохранении научного достояния

32. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

34. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

35. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

36. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

37. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

38. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту
39. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України
40. Економічна та торгово-політична роль митного збору

41. Міжнародні фінансові організації та їх роль

42. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

43. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

44. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

45. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

46. Вибори та їх роль у політичному житті України

47. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

48. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

49. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

50. Соціальні ролі та особистість

51. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

52. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

53. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

54. Категоричні силогізми
55. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
56. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

57. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

58. Фінансові резерви та їх роль

59. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

60. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

61. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

62. Виробництво та його роль в житті суспільства

63. Видатні пам’ятки природи та архітектури Закарпаття

64. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

66. Роль конкуренции в экосистемах

67. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

68. Роль материнского генома в развитии потомка

69. Полная история танков мира

70. Роль рек в освоении и заселении Сибири
71. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)
72. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

73. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

74. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

75. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

76. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

77. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

78. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

79. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

80. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

81. Банки и их роль в экономике Украины

82. Конституцiя США та реальнi права громадян

83. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

84. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

85. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

86. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
87. Страхование и его роль в рыночной экономике
88. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

89. Роль заимствований в английском языке

90. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

91. Роль Саскии в жизни Рембрандта

92. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

93. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

94. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

95. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

96. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

97. Роль названия в художественном тексте

98. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

99. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.