Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План Ліквідація колоніальної системи. Політичний та ідеологічний розвиток країн і народів Сходу Розвиток політичної думки в країнах Сходу Політичні процеси на Сході Рух афро-азіатської солідарності Соціальні процеси на Сході Основні тенденції, фактори і протиріччя економічного росту країн, що розвиваються Світове співтовариство, ООН і народи Сходу Ліквідація колоніальної системи. Політичний та ідеологічний розвиток країн і народів Сходу У другій половині ХХ ст. завершився процес ліквідації колоніальної системи. У 50-х роках завоювали незалежність Туніс і Марокко, 1960 рік – рік Африки, 1962 отримав незалежність Алжир, 70-і роки – емірати Перської затоки, 80–90-і продовжувався розпад колоніальної системи в Африці, в 1997 і 2000 рр. Китаю було повернено Гонконг і Макао, а в 2002 р. незалежним став східний Тімор. Віками створювана колоніальна система була ліквідована за 50 р. Почався процес становлення державності на Сході, пошуки шляхів розвитку політичної системи та економіки, налагодження міжнародних зв’язків. Розвиток державності і становлення сучасних політичних структур у країнах Сходу мають принципові відмінності від західних моделей. Ці відмінності багато в чому були обумовлені різноманітним характером розвитку капіталістичних відносин у метрополіях (Захід) і залежних країнах (Схід). По-перше на Сході еволюція традиційного способу виробництва була перервана іноземним впливом (колонізатори), виникає синтез традиційного способу виробництва з іноземним капіталістичним укладом = колоніальний синтез і зв’язаний з ним розподіл праці в світовому масштабі. По-друге колоніальний синтез відрізнявся ще і тим. Що він почався зверху, тобто з надбудови (колоніальна адміністрація, місцева влада) самі були як прояв синтезу і головним знаряддям в реалізації процесів синтезу в інших компонентах суспільного життя: в економічному і соціальному житті, в області культури і ідеології. По-третє, колоніальний синтез відрізнявся різноманітністю та багатоплановістю. Якщо в країнах Західної Європи перехід від феодал суспільства, роздрібленості та міжусобиць до абсолютистської централізації супроводжувався формуванням більш або менш однорідних за національно-етнічним складом і рівню суспільно-економічного розвитку держав, то у більшості країн Сходу в період колоніалізму картина була іншою. Вони наголошують на тому, що між країнами Сходу була значна різниця у рівні їх розвитку. З іншого боку, кордони конкретних колоніальних володінь також не охоплювали території з однаковим рівнем розвитку, а вони були різні (від первіснообщинного ладу до пізнього феодалізму) і з значними етнічними особливостями. До цього слід додати ту своєрідність, з якими відрізнялася політика колоніальних адміністрацій, а також форми іноземного підприємництва різних метрополій. Все це і обумовило багатогранність східних суспільств і шляхів формування державності в постколоніальний період. По-четверте, генезис колоніального синтезу і його трансформація до незалежності визначалися в першу чергу метрополією в залежності від етапів колоніалізму (товарного – вивіз товарів і капіталістичного – вивіз капіталу), формування національного підприємництва – виникнення класів і формування сучасних форм суспільно-політичних рухів.

Всі ці особливості утворення і розвитку синтезу мали своїм кінцевим наслідком формування комбінованого і багатоукладного суспільства, яке складається із багатьох компонентів. У різних країнах Сходу співвідношення цих компонентів комбінованого суспільства напередодні незалежності було занадто неоднаковим, що також мало важливе значення для особливостей майбутнього державного і політичного становлення того або іншого східного суспільства. Завоювання політичної незалежності – історична віха в житті народів Сходу. Але сама по собі не стала та і не могла стати панацеєю від вікової відсталості, лих, зв’язаних з колоніальним минулим. Це завдання цілої історичної епохи. Новодержавні утворення Сходу були обплутані економічними, політичними, релігійними, етнічними, соціальними і т. ін. проблемами. Об’єднання їх, надії на краще діють по інерції певний час, але не безкінечно. Відцентрові сили все рівно рано чи пізно дають про себе знати, уряди повинні розробляти стратегію і тактику національно-державної інтеграції метою якої стало б перетворення комбінованого суспільства у національно-цілісне, тобто в такий суспільний організм, де б всі його компоненти однорідні в суспільно-економічному і соціально-політичному плані, причому всі основні зв’язки між ними суттєві. Спроби керівників Сходу зробити це шляхом законодавчих актів та пропаганди ні до чого не привели. Слухачі підкреслюють, що сучасні країни Сходу з першого дня незалежності зіткнулися з феноменом неспіввідповідності реального багатоукладного суспільства рамкам офіційно проголошеної національно-державної спільності. В цьому і до сьогоднішнього дня полягає одна із основних проблем абсолютної більшості країн Сходу. На Заходу процес формування буржуазних держав і громадянського суспільства ішли майже паралельно, основна маса реального суспільства усвідомлювала себе в перше чергу громадянами даної держави в той час як приналежність до більш вузьких, місцевих суспільств і груп відходила на другий план, а в деяких випадках і зникала зовсім. І як результат – між громадянським суспільством і його природним результатом – буржуазною державою – виникає спів відповідність, відносна функціональна гармонія, коли наявні протиріччя вирішуються в повсякденному житті на основі консенсусу. Інша справа на Сході. Тут традиційно держава була всім, а громадянське суспільство знаходилося в аморфному стані. Сучасні буржуазні держави на Сході (незалежно від конкретних їх форм) не з неба впали і все таки зверху – або шляхом політичних національно-визвольних революцій, або домовленості з метрополіями верхівки даних суспільств. Ці держави виявились гібридом традиційності, сучасності де були тільки елементи сучасного буржуазного громадянського суспільства і в більшості випадків їх було недостатньо для забезпечення стабільності, ефективної діяльності дійсно сучасної держави. Буржуазна державність у країнах, що визволилися була законодавчо затверджена, але вона не могла бути нічим іншим, як запозиченим ззовні каркасом – формою без відповідного необхідного змісту. Справа в тому, що в суспільній структурі сучасних країн Сходу є по суті два різних типи традиційного.

Це – колоніальний синтез і архаїчне, тобто доколоніальне, типово традиційне. Тому офіційній незалежній державі потрібно було боротися на два фронти: а) проти традиційного, із якого вона безпосередньо виросла, тобто колоніального синтезу; б) проти архаїчного, традиційного, яке збереглося ще з часів доколоніальних і яке тільки під тиском обставин, які змінювалися, втягувалося в процеси модернізації. Таким чином, кінцева мета одна – буржуазна модернізація і національно-державна інтеграція, але процеси синтезу за допомогою яких ця мета досягається, протікають у двох різних руслах. Все це і обумовлює особливо значну роль держави в сучасних країнах Сходу. Держава покликана грати активну формуючу і створюючи роль практично на всіх етапах суспільства в економічній базі (в тому числі і як безпосередній агент виробничих відносин), який виконує функції організації і управління виробництвом в національно-етнічній ситуації, в соціальній структурі, у всій системі політичної надбудови (в тому числі і в плані перебудови власне громадянського і воєнно-поліцейського апарату). Вся ця активна і різнобічна діяльність необхідна для переборення сил багатоукладності і включення населення, яке живе в рамках архаїчних традиційних секторів і традиційного колоніального синтезу, в рамки сучасного громадянського суспільства. До того ж, відсутність загального міцного громадянського життя національні уряди і лідери пробували і пробують компенсувати зверху самим політичним життям. В цілому процес становлення громадянського суспільства в державах Сходу сьогодні і його взаємозв’язок з офіційною державою після завоювання незалежності суттєво інші ніж були у відповідний період в Західній Європі. Там формування громадянського суспільства стало передумовою формування сучасної буржуазної держави. Процес його становлення почався ще в фазі абсолютизму, тому зразу же після політичних буржуазних революцій сучасна держава і послідуюча еволюція її історичних форм від традиційної авторитарності до сучасної буржуазної демократії в основі своїй визначала рівнем розвитку цього громадянського суспільства, процесами консолідації і т.д. Таким чином, в Західній Європі процес розвитку ішов знизу – від економічного базису і соціальної структури до політичної надбудови. В абсолютній більшості країн Сходу національний капіталістичний уклад на момент досягнення незалежності був надзвичайно слабим, щоб зуміти самостійно виконати системоутворюючу функцію. Тому зразу же після досягнення незалежності ініціатива, стимулююча і направляюча роль в становленні громадянського суспільства належала елементам надбудови, насамперед елітарним колам держапарату (ядро сучасної держави). Іншими словами, процес формування громадянського суспільства тут почався в основному зверху. І лише в міру зміцнення і оформлення громадянського суспільства воно могло почати робити все зростаючий тиск на офіційну державу примушуючи її до подальшої еволюції (процес, який супроводжується частими кризами, революційними ситуаціями). В країнах Сходу у запозиченої на Заході сучасної держави – парламентської республіки – не виявилось адекватної економічної і соціальної бази, національно-етнічної структури і навіть достатньо елементів для конструювання власного (тобто державного) апарату.

Проводяться мжнародн науков конференц, на як запрошуються кращ фахвц рзних кран  обмнюються новтнми досягненнями1023. Гадаться,  сенс дослухатися до позиц  висновкв тих сучасних дослдникв, як не длять революц на першу другу третю, а, навпаки, встановлюючи обктивний логчний сутнсний звязок мж ними, обднують пд синтетичним поняттям росйська революця початку ХХ столття. В такому, «укрупненому» вигляд  бльше можливостей для розумння того кардинального виклику, який постав перед росйським суспльством в означену добу  т синтезовано вдповд, на яку спромгся соцум одн шосто планети1024. Достатньо переконливою, зокрема, видаться думка про те, що без революц неможливою була б модернзаця, форсована ндустралзаця крани як найважливших чинникв збереження цлсност й незалежност СРСР1025; йдучи цим шляхом народи зверхдержави розвивалися в русл свтового прогресу1026. ¶нша справа, що радянська модернзаця носила навздогнний характер, не створила надйного, ефективного механзму саморозвитку, призвела до стотних суспльних деформацй, зумовивши серед нших причин  розпад СРСР, крах створено системи1027

1. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

2. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.

3. Неомарксизм и его место в истории западной философии ХХ века

4. Страны Балтии и Россия – геополитическая ситуация

5. Этнические автостереотипы русских в странах Балтии

6. Особенности социально-экономического развития стран Балтии
7. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.
8. История России начала ХХ века

9. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

10. История рекламы и паблик рилейшнз первой половины XX века

11. Эволюция политического строя стран северной Европы в первой половине XX столетия

12. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

13. Алжир во второй половине XX века

14. Алжир во второй половине XX века

15. Региональная парадигма в первой половине XX века

16. Зарубежная школа и педагогика в первой половине XX в.

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Религиозный аспект педагогической деятельности русской эмиграции первой половины XX века

18. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

19. Країни південно-східної Європи

20. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

21. Арабські країни після ІІ світової війни

22. Гонка вооружений во второй половине XX века и попытки её ограничения
23. Країни Азії в 20-30-ті роки
24. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

25. Вьетнам в первой половине XX века

26. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

27. Поэзия второй половины XX века. Авторская песня

28. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

29. Политика США во второй половине XX века

30. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

31. Чисті втрати країни від впровадження тарифного захисту

32. Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

33. Грошова система країни

34. Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

35. Екологічні проблеми міст України

36. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

37. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

38. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок
39. Билеты к экзамену по истории государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)
40. История государства и права зарубежных стран

41. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

42. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

43. История мирового развития в XX веке на примере Великобритании, США и Японии

44. Словарь терминов (по истории зарубежных стран)

45. Термины по истории за XX век

46. История экономики России XX века. 1917-2000 годы

47. История США XX века

48. История государства и права стран Древнего Востока. Индия

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

49. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

50. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

51. Революционное насилие в истории России ХХ века

52. История женщин в США в XX веке

53. Страны Востока: итоги цивилизационных процессов (ХХ век)

54. История зарубежных стран
55. Из истории благотворительности и меценатства в Ярославском крае
56. История России (ХХ век)

57. История России. XX век

58. Культура початку ХХ ст Українська музика

59. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

60. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии

61. Состояние народного образования и школы в капиталистических странах в середине ХХ века

62. История государства и права зарубежных стран (полный курс)

63. История развития страхования в России и зарубежных странах

64. Переход к рыночным отношениям в России (90-е гг. XX в.) и опыт западных и восточных стран

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

65. Понятие "социолект" в истории лингвистики XX века

66. Приморский край во второй половине Х1Х - начале ХХ в.

67. История государства и права зарубежных стран

68. Альтернативные пути развития стран мира в 20-30-е годы ХХ века

69. Моральність колізії ХХ ст

70. Очерк истории изучения памятников русской деловой письменности (XVIII–XX вв.)
71. История развития зерновой промышленности России и Алтайском крае
72. Древняя Русь и государство и право России в 90-х гг. XX ст.

73. Истории государства и права зарубежных стран

74. История государства и права зарубежных стран

75. История государства и права зарубежных стран

76. История государства и права зарубежных стран

77. История государства и права Швеции в период с XIX в. по нач. XX в.

78. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

79. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

80. Парадигмы в истории языкознания XX в.

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

82. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

83. Белорусская историография XX в.: работы Е.Ф. Карского, В.У. Ластовского, М.В. Довнар-Запольского, В.С. Игнатовского, В.И. Пичеты, их значение для белорусской истории

84. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

85. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

86. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.
87. История права зарубежных стран
88. История России XX век

89. История России второй половины ХIХ – начала ХХ веков

90. История Саратовского края первой половины XIX века

91. Место тоталитаризма в российской истории ХХ века

92. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

93. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

94. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

95. Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

96. Реформы 70-90-х годов ХХ века в Китае и их влияние на дальнейшее развитие страны

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

98. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

99. Статыстычная крыніцы другой паловы ХІХ-пачатку ХХ ст.

100. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.