Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення управління персоналом організації

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Харківський національний автомобільно-дорожній університет Кафедра менеджменту Курсовий проект З дисципліни «управління персоналом» Тема роботи: «Удосконалення управління персоналом організації» Виконав : Студент групи Е – 31 Тимченко Р.М. Перевірив: Кононов А.І. Харків - 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Стратегія управління персоналом Розділ 2.Організаційна структура системи управління персоналом». Розділ 3. Технологія управління персоналом 3.1 Підбір персоналу 3.2 Ділова оцінка працівників підприємства 3.3 Мотивація персоналу 3.4 Розвиток персоналу Висновки Список використаної літератури Вступ Досвід розвитку малого і середнього бізнесу, як в Росії, так і за кордоном, показав, що ефективність системи людських взаємин в процесі праці є могутнім резервом підвищення продуктивності і збільшення загальної ефективності виробництва і збуту. У зв'язку з переходом багатьох малих і середніх підприємств до нових форм власності перед керівниками вищої і середньої ланки, висунутими з середовища працівників фахівців і, особливо, інженерно-технічного складу, виникають серйозні проблеми в області психології і організації управління взагалі і персоналом, зокрема. Основними причинами збоїв в роботі підприємства на початкових етапах його існування, як правило, є: брак сировини, відсутність зв'язків з постачальниками і споживачами, не конкуренто здібна продукція або ціна, текучість кадрів і інші абсолютно очевидні причини. Проте є і ще одна істотна причина - криза управління, заснованого на традиційних помилках: при реалізації змін усередині організації або при створенні нової фірми керівники часто забувають про зміни в психології працівника, про необхідність створення системи управління персоналом. Саме психологічні бар'єри встають на шляху прогресивних перетворень в організації, породжують текучість кадрів і хвору психологічну атмосферу в колективі, провокуючи конфлікти і виконання обов'язків з низькими показниками якості; влада будь-якого рангу автоматично надає потрібні ваги і авторитет особі, що займає певний пост, а також наділяє його певними навиками і здібностями до управління. Саме тому так багато недалеких, безталанних, грубих і некомпетентних керівників, що не вважають потрібним звертатися до досвіду управління персоналом і ін. Для усунення цих проблем були розроблені і випробувані конкретні рекомендації в області вдосконалення управління персоналом, які можна підрозділити на основні групи: організаційні, формальні, психологічні і допоміжні Вивчення практичної діяльності малих і середніх підприємств дозволяє нам виділити загальні характеристики ефективної системи стимулювання праці і участі в прибутках: безпосередній і тісний зв'язок з досягнутими успіхами в роботі у вигляді доходу від зростання прибутку, вираженого у відсотках для кожного працівника; заздалегідь узгоджені принципи, винагороди за перевиконання плану, внесені до системи бухгалтерського обліку; відсутність «стелі» для премій, заснованих на участі в прибутках; відповідність зарплати реальному внеску співробітника в успіху фірми і розумним життєвим витратам; обмеження базових окладів для керівників вищого рівня.

принцип матеріального стимулювання розповсюджується на всіх працівників фірм з чисельністю персоналу менше 200 чоловік і носить постійний характер; жорстка схема нарахування премій, що включає тільки три категорії оцінок результатів роботи для кожного працівника (добре, погано), рейтинг роботи; кожна премія вручається безпосереднім начальником і супроводжується бесідою і поздоровленнями; з працівниками, що не отримали премії, бесіда з приводу підстави для позбавлення премії проводиться обов’язково і наодинці; не повинно бути ніяких виплат, незалежних від результатів роботи; краще не преміювати взагалі нікого; погані працівники не можуть бути премійовані ні в якому випадку і ні яким чином; ніколи неможна карати матеріально працівників, які допустили помилки з вини керівництва, навіть в дні криз. Якщо працівник виконує роботу на своїй ділянці відмінно, він повинен бути заохочений; у фірмі не повинно бути ніяких секретних або зайвих накладних витрат, що негативно впливають на преміальну систему. Крім преміальної системи повинна існувати система регулярного перегляду зарплат в два етапи: на першому - латки переглядає колектив, на другому - керівник. За бажання останнього і з відома колективу етапи можна поміняти місцями. Важливо пам'ятати, що в малих і середніх фірмах оплата праці керівника не повинна бути вище більш ніж в 2 рази оплати праці провідних фахівців, оскільки об'єм управлінської роботи не настільки великий, щоб його виражала така велика грошова сума. Коли потрібно підвищити співробітника на посаді, часто здається, що в організації немає людини, здатної зайняти вакантний пост. У такому разі, слід знайти такого, який відповідав би вимогам тільки на 50% і дати йому цю роботу. Через деякий час він досягне 100% до загального задоволення. Але брати людину з боку неефективного, навіть якщо він підходить на 110%, оскільки навіть через тривалий проміжок часу він все ще знайомитиметься з секретами діяльності фірми. Також не варто призначати на вищу посаду працівників фірми, що мають великий потенціал, але низькі результати праці: потенціал розташовує до ліні і багато шансів за те, що працівник провалить доручену справу. Якщо вирішено послідувати правилу 50%, то з наявних кандидатур прагніть вибрати лідера (формального або неформального), оскільки саме йому забезпечена підтримка колективу у разі провалу. Приділяючи належну увагу професійній підготовці і перепідготовці співробітників, нагадаємо, що наочне викладання на робочому місці набагато ефективніше за теоретичні лекції. Розділ 1. Стратегія управління персоналом Загальна концепція управління персоналом у довгостроковій перспективі постає його стратегією. Стратегія управління персоналом – специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики. Описати процес розробки стратегії управління персоналом. При формуванні стратегії управління персоналом необхідно розкрити її складові – підбір, що включає планування потоків робочої сили; оцінку кваліфікації; винагороди; розвиток персоналу.

Вибір можливих варіантів стратегії управління персоналом ґрунтується на загальній стратегії організації з урахуванням типу прийнятої кадрової політики. Дані про типи стратегії управління персоналом і кадрової політики представлені в додатку А. Стратегія управління персоналом повинна являти собою досить формулювання курсу дій, що є основою для розробки планів організаційно – технічних заходів. Наприклад, протягом 5 років оновити на 20% склад вищих керівників організації за рахунок активного пошуку і залучення працівників у віці до 35 років з вищою фінансовою або економічною освітою і досвідом роботи в організаціях автомобільного транспорту. Таблиця 1 – матриця взаємодії альтернативних рішень зі стратегічного управління персоналом Альтернативи Важливість операційних стратегій а1 0,3 а2 0,3 а3 0,4 АР 11 0,7 0,3 0,3 АР 12 0,7 0,3 0,3 АР 13 0,9 0,3 0,3 АР 21 0,5 0,5 0 АР22 0,5 0,7 0 АР31 0,3 0,3 0,7 Ар32 0,1 0,1 0,1 Для оцінки взаємодії альтернатив використовував шкалу Лінгвістична шкала оцінки взаємодій цілей Числова шкала Відсутність взаємодії 0 (порожня клітинка) Дуже слабка 0,1 Слабка 0,3 Середня 0,5 Сильна 0,7 Дуже сильна 0,9 Абсолютна 1 Відібрав пріоритетні напрями зі стратегічного управління персоналом (табл.2). Таблиця 2 – відбір пріоритетних напрямів зі стратегії управління персоналом Альтернативи Загальна оцінка альтернатив Інтегральна оцінка Відібрані альтернативи а1 а2 а3 АР 11 0,21 0,15 0,04 0,4 АР12 0,21 0,09 0,12 0,42 АР13 0,27 0,15 0,04 0,46 АР 13 АР21 0,19 0,19 0 0,3 АР22 0,35 0,21 0 0,56 АР22 АР31 0,09 0,03 0,28 0,4 АР32 0,03 0,03 0,36 0,42 АР32 Висновок: сформулював альтернативні варіанти реалізації стратегії управління персоналом за елементами: підбір, оцінка, винагороди, розвиток персоналу. Склав матрицю взаємодії альтернативних рішень зі стратегічного управління персоналом за допомогою лінгвістичних формулювань. Розділ 2. Організаційна структура системи управління персоналом Реалізація обраної стратегії вимагає формування кадрової служби (відділу з управління персоналом). Формування структури системи управління персоналом здійснюється в такому порядку. Визначається рівень, на якому передбачається реалізувати управління персоналом. Таблиця 3 – співвідношення стадій життєвого циклу, типів стратегії і структурного підпорядкування служби управління персоналом. Стадія (мета) Тип стратегії (короткий опис) Підпорядкування служби управління персоналом 1 2 3 Спад. Припинення нерентабельного, затратного виробництва. Підприємницька ліквідація. Зниження обсягів, пошук нового продукту і шляхів оптимізації діяльності. Варіант 2 Розрахувати штат служби управління персоналом. Кількість працівників служби (відділу) управління персоналом ( ) розрахувати за формулою: = K/ Фк , де Т – загальна трудомісткість усіх функцій, виконуються у підрозділі, за рік, люд – год; К – коефіцієнт, що враховує додаткові витрати часу, не передбачені в загальній трудомісткості усіх функцій ( К= 1,15); Фк – корисний фонд робочого часу одного працівника за рік, год (1800 год). Функції Варіант 1 1. Підбір і розміщення персоналу 2. Складання плану потреби в персоналі 3.

Організаційні здібності П.Скоропадського, уміння згуртувати навколо своєї адміністрації однодумців, залучити до формування державного апарату висококваліфіковані, досвідчені кадри, прагнення встановити у країні громадський спокій та правопорядок сприяли відомим надбанням Гетьманату у фундації провідних засад державного ладу та управління. Цілком очевидно, що ці надбання слід віднести і на адресу спецслужб, адже саме в цей період, на думку автора, найбільш повною мірою виявилася державотворча функція їхньої діяльності. І насамперед тому, що цей період історії України, напевно, не має собі рівних за кількістю та масштабами загроз існуванню держави. Про це, зокрема, свідчить і аналіз оперативної обстановки, в якій діяли спеціальні служби Гетьманату: наявність на території України австро-німецьких окупаційних військ, нелегальна діяльність спеціальних служб австро-німецького блоку та країн Антанти; розвідувально-підривна робота радянських спецслужб на території України з метою підготовки збройного вторгнення та повалення існуючого ладу; антидержавна діяльність підпільних організацій, що орієнтувалися на радянську Росію та російський "білий рух"; масові селянські й робітничі антигетьманські виступи; наявність впливової партійно-політичної опозиції, що ставала на шлях антиурядової діяльності та контактувала із зовнішніми противниками Гетьманату; діяльність організованих злочинних угруповань, розклад певної частини державного апарату

1. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

2. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

3. Роль контролінгу в системі управління підприємством

4. Рішення в системі управління

5. Системний аналіз складних систем управління

6. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління
7. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
8. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

9. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

13. Організація управління персоналом підприємства

14. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

15. Проблема управління прибутком на підприємстві

16. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

18. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

19. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

20. Управління якістю на підприємстві

21. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

22. Методи управління підприємством
23. Системний підхід до управління персоналом фірми
24. Управління утворенням прибутку підприємства

25. Організація управлінського обліку на підприємстві

26. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

27. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

28. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

29. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

30. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

31. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

32. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

33. Заохочення працівників як метод управління персоналом

34. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

35. Методологія системи управління персоналом

36. Організаційна структура управління підприємством

37. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

38. Система управління персоналом
39. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
40. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

41. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

42. Управління персоналом

43. Управління персоналом банку

44. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

45. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

46. Формування організаційних структур управління підприємством

47. Эфективність управління підприємством

48. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

50. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

51. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

52. Управління фінансовою санацією підприємства

53. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

54. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
55. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
56. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

57. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

58. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

59. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

60. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

61. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

62. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

63. Система маркетингового планування на підприємстві

64. Управління затратами

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

66. Податок на прибуток підприємств

67. Суть комерційної діяльності на підприємстві

68. Управління фінансами України

69. Організаційна система управління природокористуванням України

70. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
71. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
72. Планування діяльності підприємств

73. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

74. Правила поведінки на підприємстві

75. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

76. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

77. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

78. Акти державного управління

79. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

80. Кредитний ризик та методи управління ними

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

81. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

82. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

83. Валютні ризики: економічна природа та управління

84. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

85. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

86. Охорона праці на підприємстві
87. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами
88. Доходи сільськогосподарських підприємств

89. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

90. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

91. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

92. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

93. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

94. Звітність сільськогосподарських підприємств

95. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

96. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее

97. Облік доходів підприємств

98. Облік неопераційних витрат на підприємстві

99. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

100. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.