Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Династія Ягелонів в Польщі і Чехії в XV-XVI століттях

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ДИНАСТІЯ ЯГЕЛОНІВ В ПОЛЬЩІ І ЧЕХІЇ В 15-16 СТОЛІТТЯХ Зміст ВСТУП Розділ І Ягелонська династія в Польщі Ягайло Владислав ІІ – засновник князівської династії Внутрішня і зовнішня політика Ягелонів в Польщі Сигізмунд І та Сигізмунд ІІ Август Розділ ІІ Династичні зв’язки Ягелонів в Чехії та Угорщині 1 Владислав ІІ Ягелон – чеський король 2 Ягелони в Угорщині ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Ягелони утвердились як провідна сила в 15- 16 столітті не лише в Польщі (з 1386), але й в Литві (з 1377), в Угорщині (з 1440 року) і в Чехії (з 1471 року). Їхнє майбутнє було забезпечене, коли тевтонські лицарі зазнали поразки в Грюнвальдській битві 1410 року. Одна родинна гілка правила у Вільнюсі, друга – в Кракові, отож Ягелонам належала найбільша держава християнського світу. Вони мали великий авторитет в Європі. Ягелони стали найважливішою династією після Габсбургів, і щоразу, коли виникала політична криза або треба було обирати нового правителя, сусідні країни звертали свою увагу на Краків і Вільно. Вивчення періоду правління цієї династії є дуже важливим для нас, адже ми дізнаємось про політичне становище, про зовнішню і внутрішню політику країн, в яких правили представники династії Ягелонів. Польща, де була заснована ця династія, стала однією з найбільш розвинутих, як в економічному так і в політичному плані феодально-монархічною державою того часу. Тому актуальність обраної мною теми полягає в тому, що ті процеси і явища, які відбувались в країнах, де правили Ягелони в 15-16 століттях, вплинули на їхні зв’язки з іншими країнами Європи і на подальший їхній розвиток в цілому, який потребує спеціального дослідження. Об’єкт дослідження – династія Ягелонів та особливості її правліня в Польщі, Чехії та Угорщині в 15-16 столітті. Предмет дослідження включає наступні питання: заснування князівської династії в Польщі; внутрішня і зовнішня політика Ягелонів в Польщі; характеристика правління Ягелонів в Чехії; прихід до влади Ягелонів в Угорщині та суспільно-економічне становище Угорського королівства під час їхнього перебування при владі. Мета роботи полягає у виявленні головних пріоритетів політики Ягелонів в Польщі, Чехії і Угорщини в 15-16 столітті. Досягнення поставленої мети здійснюється за допомогою реалізації поставлених завдань: з’ясувати, як саме прийшла ця династія до влади в Польщі; визначити головні напрямки зовнішньої і внутрішньої політики Ягелонів в Польщі; схарактеризувати роки правління останніх представників династії Ягелонів Сигізмунда І та Сигізмунда ІІ Августа; розглянути які процеси відбувались в Чехії за часів королювання Ягелонів; схарактеризувати становище королівської влади в Угорщині за часів правління Владислава ІІІ і Лайоша ІІ Ягелонів. Теоретико-методологічну основу роботи складають принципи історизму, об’єктивності, системності. Використані загально-історичні методи дослідження, такі як: проблемно-хронологічний метод, порівняльно-історичний, ретроспективний, конкретно-історичний. Історіографія. Тема історії династії Ягелонів в Польщі, Чехії та Угорщині цікавила і цікавить багатьох дослідників.

Їй присвятили увагу у своїх працях такі історики, як Сідоров Н. А., Зашкільняк Л., Ісламов Т. М., Марков В. І., Норман Дейвіс, Френсіс Дворнік та багато інших. Так, наприклад, Н. А. Сідоров в своїй книзі „Всемирная история” особливу увагу приділив розповіді про значення Ягелонської династії в міжнародній політиці в 15-16 столітті. Тут подані факти і події з історії міжнародних відносин Ягелонів з різними країнами. Л. Зашкільняк в своїй роботі „Історія Польщі” описує про прихід цієї династії до влади в Польщі, її представників; описує які заходи були здійсненні Ягелонами для максимального розквіту Польщі в той час; розповідає про династичні зв’язки Ягелонів. Т. М. Ісламов в роботі „История Венгрии” розповідає про тяжку боротьбу за угорський престол між групою баронів і дворянами, про роки правління Уласло І та його сина Ласло V; варте детальної уваги питання про тиск на королівську владу з боку іноземних правителів. В. І. Марков в своїй книзі „Краткая история Чехословакии” описує релігійні сутички, які відбувались в Чехії за часів правління Владислава Ягелона; розповідає про протистояння королівської влади Ягелонів і свавілля земських чиновників. Норман Дейвіс у книзі „Європа. Історія” дає загальну характеристику ситуації в Європі під час Ягелонського панування та з’ясовує причини занепаду цієї династії і зміни її династією Габсбургів. Френсіс Дворнік у книзі „Слов’яни в європейській історії і цивілізації”, присвятив цілий розділ цій темі під назвою „Ягелонська співдружність і турецька загроза”, де автор висвітлює ряд питань, пов’язаних із протистоянням представників цієї династії турецьким загарбникам; вказується на взаємодопомогу Ягелонів один одному; дається характеристика основним напрямкав зовнішньої політики цієї династії в 15-16 столітті. Хронологічні межі зазначеної роботи (кінець 14 століття та все 15 і 16 століття) дають змогу розглянути правління Ягелонів в Польщі, Чехії і Угорщині і з’ясувати основні напрямки їхньої внутрішньої і зовнішньої політики. Структура роботи. Курсова робота включає наступні розділи: перший розділ „Ягелонська династія в Польщі”, в якому розповідається про заснування цієї династії, її внутрішню і зовнішню політику, а також про період правління її останніх представників в Польському королівстві; другий розділ „Династичні зв’язки Ягелонів в Чехії та Угорщині”, де висвітлені роки правління в Чехії Владислава ІІ та його сина Людовіка ІІ та їх внесок в розвиток Чеської держави в 15-16 столітті. Також в цьому розділі описуються два періоди правління Ягелонів в Угорщині; перший пов’язаний з правлінням Уласло І і Ласло V, другий – з Уласло ІІ і Лайошом ІІ. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання матеріалу на уроках історії у школі, теоретичний матеріал може бути використаний студентами для підготовки до практичних завдань. Також зміст роботи може стати основою для написання доповідей та рефератів і звісно ж, для подальшого дослідження проблеми.

Розділ І Ягелонська династія в Польщі 1.1 Ягайло-Владислав ІІ – засновник князівської династії Зі смертю Казимира Великого пересіклась королівська лінія династії П’ястів. Влада в Польщі перейшла до угорського монарха Людовіка, сина Карла Роберта з Анжуйської династії і Ельжбети, дочки Локетика. Зразу ж після коронації Людовік повернувся до Угорщини, повернувши владу в королівстві своїй матері. У Людовіка Угорського, як і в Казимира Великого, не було сина. Турбуючись про майбутнє своїх двох дочок, він направив свої зусилля на те, щоб кожній із них забезпечити корону. В 1374 році були видані Кошицькі привілеї, де в обмін на престол одній з дочок, король приймав на себе ряд зобов’язань. (Див. додаток 4). Ядвіга, яку з дитинства ретельно готували до ролі монархині, прибула в Польщу восени 1384 року. Гнезненський архієпископ одразу ж коронував її королевою. Спочатку владу взяли в свої руки, заміняючи юну королеву, малопольські феодали. Вони і вирішили, керуючись важливими політичними роздумами, запропонувати руку королеви великому князю Литви Ягайлу (Ягело). Батько Ягайли, великий литовський князь Ольгерд (правив в Литві з 1345-1377), дотримувався політики „динамічної рівноваги”. Під час свого правління він дражнив як Авіньйон, так і Константинополь. В 1370-х роках видавалося, наче він хоче ступити на православний шлях, щоб заступити Москву як проводиря православних слов’ян. В 1375 році переконав патріарха Константинопольського створити окрему метрополію „Київської Русі та Литви”, на відміну від давнішньої метрополії „Київської і всієї Русі”, яку тоді контролювала Москва. Ягайло, як і його батько, теж схилився до східного вибору. В 1384 році Юліана Тверська, Ягайлова мати – християнка, уклала тимчасову угоду, за якою Ягайло мав заручитися з московською князівною, а Литва – навернутись до православ’я. Цим планам, напевне, перешкодили татари, що зруйнували Москву і знищили вартість московського союзника. Отже, кості на користь союзу з католицькою Польщею випали цілком випадково. Договори польських ієрархів з великим князем литовським завершились підписанням у серпні 1385 року акта в Креві. В якому говорилось, що Ягело повинен був одружитися з Ядвігою, за це отримував польський престол. Ягайло також дав обіцянку „землі свої - Литви і Русі, приєднати на вічні часи до Польського королівства” і разом з підданими прийняти християнство . 12 лютого 1386 року Ягело прибув в Краків, де 15 лютого охрестився, діставши християнське ім’я Владислав. Через 3 дні Ягайло побрався з Ядвігою. 4 березня його було короновано як співкороля Польщі. Кревська угода проголосила об’єднання держав шляхом інкорпорації Великого князівства Литовського до складу Польського королівства. За цим об’єднанням закріпилася назва унії. Звідси і походить означення Кревської унії. Кревська унія мала характер персонально-династичного об’єднання двох держав. На перешкоді реалізації інкорпорації стало сильно розвинуте в Литві серед князів, панів і бояр почуття незалежності. До незадоволених унією долучилися брати Ягайла – рідний Скіргайло і двоюрідний Вітовт Кейстутович.

Так характеристики були притаманн й ншим племенам степу  лсостепу. А от мурома, радимич, вятич, сверо та н. були накшими: «живяху зверским образом, живуще скотски: и убиваху друг друга, едуще все нечисто, и браченье в них не быша, но умыкают у воды девиц» [Там само]. Ц племена «окультурювалися» пзнше, в IXXII столттях, вже у рамках Киворусько мпер за визначального впливу наших материнських народв. У «Повст врем'яних лт» до таких «некультурних» племен вднесен й древляни. Переконаний, що це було зроблено пзншими лтописцями так звано Лаврентвсько школи на догоду династ Ярославичв-Рогволдв, як ненавидли князя Володимира  його древлянський рд (по матер). Помилковим  також твердження про те, що древляни були вчними ворогами полян [Див.:Шамбаров В. Е.Русь: дорога из глубин тысячелетий.М., 1999.С. 430]. На наш погляд, найбльш правильно податься сторя древлян у дослдженнях А. Кура [Див.: Кур А. А. Из истинной истории наших предков]. У даному контекст цлком доречним  питання: а хто ж були батьки наш, тобто народи, як виступили чоловчим (заплднюючим) началом у процес зародження русько-укранського суперетносу? Таку роль у цьому сторичному «акт» виконали тиверц. ¶ н в якому раз не готи  не царськ скфи, як думають деяк сторики

1. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

2. Россия в конце XV-XVI вв.

3. Предпосылки объединения Руси в XV - XVI вв

4. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

5. Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв.

6. Абсолютизм как форма государственного устройства Германии в XV–XVI вв
7. Італійські війни XV–XVI ст.
8. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

9. Російська держава в ХVІ-ХVІІ століттях

10. Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII століттях

11. Экономическое развитие российского государства в конце XV-XVI вв.

12. Войны России с Княжеством Литовским XV–XVI веков

13. Культура Польщі в XIV-XVI ст.

14. Філософські традиції німецького містицизму XIV-XVI століть

15. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

16. Образование русского централизованного государства (XV — начало XVI в.)

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

17. Время грандиозного строительства Кремля (II половина XV-начало XVI века)

18. Развитие общественной самодеятельности в Киевской и Московской Руси в IX-XV вв. Земские реформы в XVI-начале XVIII вв.

19. Завершение объединения русских земель в конце XV – начале XVI вв.

20. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

21. Влияние принципов правления представителей династии Медичи на культуру Флоренции XV века

22. Чехия
23. Особенности феодальных отношений в Речи Посполитой XV-XVII вв.
24. Московское государство в XVI в.

25. История России XVI-XVIII вв.

26. История экономики России VII-XVI веков

27. Династия Плантагенетов в истории Англии

28. Высокое Возрождение Италии XVI века

29. Сервировка стола

30. Культура XIV-XV веков

31. Россия глазами иностранцев в XVI-XVII вв.

32. Правила сервировки стола

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

33. "Скверно вы живете, господа..." А.П. Чехов

34. Чехов

35. Чехов А.П.

36. Династия Демидовых - 300 лет на благо России

37. Антон Павлович Чехов

38. Династия Демидовых
39. Русская культура второй половины XIII-XVI вв.
40. Воцарение династии Романовых

41. Династия Романовых

42. Земские соборы русского государства в XVI-XVII веках

43. Россия: XIV-XVI вв.

44. Торговые пути и средства передвижения на Руси в XVI веке

45. Династия Плантагенетов в истории Англии

46. Чехия в период правления Карла I (IV)

47. Римская империя в I веке н.э. Правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев

48. Москва в XV веке глазами иностранцев

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

49. Построение реалистичных изображений предметов сервировки стола (стакана, фужера, рюмки, заполненных напитками) ([Курсовая])

50. Чем отличается папка Мой компьютер и программа Проводник? Как настроить рабочий стол? (и другие ответы на вопросы)

51. Л. М. Лемкуль "Праздничный стол"

52. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

53. Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка

54. Торговля и купечество в России XVI века
55. Структура рынка Чехии, география экспорта и импорта
56. Египет в период XX династии и конец Нового царства

57. Обособление русской православной церкви в середине XV века

58. Международное положение Московского государства в XV веке

59. Великие и удельные Князья Владимирские и Московские XIII - XVI вв.

60. Обеспечение русской армии (конец XV - первая половина XVII вв.)

61. Военное управление и комплектование русского войска (конец XV - первая половина XVII вв.)

62. Ратная служба тяглого населения (конец XV - первая половина XVII вв.)

63. Жизнь Бьянки Капелло: последняя флорентийская трагедия XVI века

64. Династия Антигонидов

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

65. Династия Акбаров

66. Николай II: конец династии Романовых

67. Хронология исторических событий в России XVI-XVII вв.

68. Объединение русских земель в Литовском государстве в XIII - XVI вв

69. Династия Стюартов

70. Московская Русь в XVI в. Иван IV (Грозный)
71. Нерон. Конец императорской династии
72. Династии Ланкастеров и Йорков

73. Московская русь (XIV - XVI вв.)

74. Учение о государстве и праве в эпоху раннего средневековья (X —XV вв.)

75. Нидерландская революция XVI века

76. Средневековые государства на территории Казахстана (ХIV-XV века)

77. Становление династии Тюдоров

78. Воронеж XVI в.

79. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

80. Династия Рюриковичей

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Династия Тюдоров

82. Запорізька Січ у 18 столітті

83. Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

84. Модель шляхетской демократии в Польше (XVI-XVIII вв.)

85. Народы Прибалтики XVI-XVII вв.

86. Складывание Московского государства в XIV-XVI
87. Православные традиции в русском самодержавии XVI-XVII вв.
88. Приёмы политической борьбы в середине XVI начале XVII веков в России

89. Важнейшие эллинистические царские династии

90. Смутное время и его последствия (конец XVI – началоXVII вв.)

91. Венгрия в конце XIV - начале XV веков

92. Венгрия в середине XVI в. Христианский бастион

93. Оформление и расцвет японского феодального мира (IX – XV вв.).

94. От Руси к России (XI-XVI ВВ.).

95. Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го

96. Русско-крымские отношения во второй половине XV-начале XVII в

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

97. Династия Романовых после Петра I

98. Аббасиды, вторая великая династия арабских халифов

99. Русская артиллерия (конец XV - первая половина XVII вв.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.