Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Своєрідність ідеологічної анархо-махновщини полягає в тому, що суспільно-політична модель, при всій своїй недосконалості, була єдиною з-поміж анархістських систем, що заволоділа масами, вирвавшись зі звичної площини теоретизування Постановка проблеми. Серед цілого спектру ідеологічних напрямів і рухів, що мали місце в Україні на початку ХХ століття та, зокрема, у період 1917-1921 років, особливу увагу привертає анархізм. Незважаючи на те, що останній переважною мірою формувався в Росії, усе ж саме в Україні анархізм знайшов утілення в консолідованій iдеологiї та політичній практиці. Це явище, оформлене в своєрідний &quo ;український анархізм&quo ;, характеризувалося значними проявами національної свідомості та своєрідною селянською специфікою. Темі анархізму в Україні й насамперед – махновського руху присвячено досить багато праць, серед яких варто виділити роботи В. М. Волковинського , В. О. Савченко та ін. Однак слід зазначити, що тема залишається недостатньо дослідженою. Мета роботи полягає в спробі простежити вплив ідей анархізму в Україні на початку ХХ століття, а також розвиток відповідної ідеології в період визвольних змагань 1917-1921 років. При цьому важливим завданням є з'ясування справжнього характеру реалізації ідеології анархізму на українських теренах. Виклад основного матеріалу. Формування ідеології анархізму відбувалося протягом ХІХ століття. Основними його теоретиками були французький мислитель П.-Ж. Прудон (1809-1865) та німецький філософ М. Штірнер (1808-1856). У Росії провідну роль у процесі розвитку ідеології анархізму відіграли М. О. Бакунін (1814-1876) та П. О. Кропоткін (1842-1921). Їхні ідеї переважно концентрувалися на державі як головному джерелі соціального та політичного зла. У неприйнятті буржуазного державного апарату, як і самодержавної держави, у розумінні класової корисливості анархісти наближалися до наукового соціалізму. Обидві ці теорії визнавали неможливим використання старого державного апарату революцією та підкреслювали необхідність його зламу. Однак якщо марксизм виходив із необхідності держави для проведення соціальних перетворень, їх захисту, то, наприклад, для П. Кропоткіна соціальна революція й державність – речі несумісні, взаємно одна одну знищуючі, оскільки за своєю природою будь-яка держава в його розумінні – сила консервативна . У ХІХ столітті симбіоз революційних ідей, марксизму та атеїзму створював підґрунтя не лише для розвитку анархізму, але й для інших деструктивних ідеологічних концепцій. Цілком очевидно, що саме в цей час формувалися витоки тоталітарних ідеологій. В ідейній діалектиці ХІХ століття, у тому комплексі ідеологічних побудов, що створювалися в цей час, поєднання безбожжя з принципами &quo ;наукового соціалізму&quo ;, яким претендує бути марксизм, набуло особливо зловісного характеру. Воно наклало свій відбиток на розвиток соціалістичної думки в Європі, послужило основою для інших деструктивних ідеологічних концепцій. На території України поширилися переважно російські ідеологічні течії анархізму: анархо-комунізм, анархо-синдикалізм, анархо-індивідуалізм тощо.

Жодна із цих течій не мала українського характеру, залишаючись явищем, імпортованим із Росії . Лише на межі ХІХ – ХХ століть почалося організаційне оформлення анархізму в Україні. На початку ХХ століття виникають організації, котрі розвивали ідеологію анархізму. Серед них &quo ;Союз бідних хліборобів&quo ; – один із ідейних попередників махновського руху. Деякі ідеї &quo ;Союзу&quo ; лягли в основу махновської iдеологiї. У період першої російської революції 1905-1907 років спостерігалася досить значна активізація анархістів в Україні. Однак унаслідок культивування анархізму переважно в зросiйщених містах його ідеологічний характер залишався проросійським. Відтак він, по суті, був позбавлений належного зв'язку з українськими суспільно-політичними традиціями. Захист сільської общини від столипінського реформування та відстоювання деяких інших архаїчних суспільно-політичних принципів українського селянства пов'язувався із закликами про необхідність негайного переходу до безвладного суспільства через здійснення соціальної революції. При цьому окремі ідеологи українського анархізму спирались на ототожнення себе з &quo ;правнуками запорожців&quo ; і борцями за справедливість . У революцію 1917 року українські політики вступили, маючи у своєму ідеологічному арсеналі певний багаж, питому вагу котрого в значної частини громадських діячів становили ідеї демократії, парламентаризму, соціальної справедливості, федералізму. Водночас серед тогочасної національної еліти поширення отримали анархічні погляди, що живилися як західними політичними ідеологемами, так і теоретичними розробками російських анархістів, зокрема М. Бакуніна та П. Кропоткіна. Саме з анархізмом були пов'язані такі популярні серед українських державних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття ідеї народоправства, &quo ;вільної творчості мас&quo ; у процесі суспільно-політичної модернізації країни, антиетатизму, що виражалося в зневажливому ставленні до центральних органів влади та нехтуванні їх розбудовою, прагненні максимальної децентралізації державної влади загалом. Цей перелік доповнювався ідеями розбудови державного організму знизу до гори, перенесення ваги політичного життя на місця – на рівень сільської громади та волості, надання установам місцевого самоврядування статусу органів державної влади . Організація &quo ;безвладної махновської республіки&quo ; мала відбуватися не за вказівкою вождів згори, а як творчість широких мас. Головні принципи створення &quo ;вільної самоврядної держави&quo ; були сформульовані в &quo ;Проекті Декларації Революційно-повстанської армії України&quo ;, який був підготовлений Н. Махном, В. Воліним, П. Аршиновим та затверджений махновською Радою й прийнятий на з'їзді трудящих Півдня України та повстанців, що відбувся в Олександрівську наприкінці жовтня 1919 року. У &quo ;Декларації&quo ; вказувалося, що в Україні відбувається третя, анархістська, революція, яка має знищити державу та приватну власність, революція, авангардом котрої є махновці. Окрім білогвардійців, серед ворогів революції називалися й більшовики. &quo ;Декларацією&quo ; проголошувалася свобода слова, друку, совісті, зборів та організацій.

Н. Махном було висунуто ідею &quo ;вільного Радянського ладу&quo ;, причому махновські &quo ;вільні Ради&quo ; виступали не як політичні, а як &quo ;суспільно-економічні&quo ; утворення. Формування &quo ;вільних Рад&quo ; повинно бути справою широких мас, без примусу й свавільного втручання політиків і властей . На думку В. М. Чопа, слід розрізняти реально існуючі органи самоврядування махновського району, котрі самоназивалися &quo ;вільними Радами&quo ;, та ідеальні &quo ;вільні Ради&quo ; махновської ідеології. Останні були взірцем майбутнього самоврядування, до рівня котрого мали еволюціонувати всі наявні Ради, що на знак згоди з проектом уже почали називати себе &quo ;вільними&quo ;. Одна з головних вимог до &quo ;вільної Ради&quo ; полягала в неможливості входження до її складу представників політичних партій. Наявні ж ради, хоч, як правило, і вивішували над своїми приміщеннями чорні прапори, обмежували свої ідеологічні вимоги гаслом &quo ;Ради без комуністів&quo ; . Будівництво махновського самоврядування розбилося об мур ворожості, насильства, нерозуміння. Махновське &quo ;ідеальне суспільство&quo ; будувалося селянами, розлюченими війнами, здирством, насильством, а жорстокий час диктував презирство до ідеалізму. Розвиток моралі та цивілізації ще не досяг &quo ;ідеальної людини&quo ;, яка й мала б жити в &quo ;суспільстві анархії&quo ;. Анархістське суспільство створювалося в самому епіцентрі пекла громадянської війни, де військове питання домінувало над усіма іншими сторонами життя &quo ;махновської держави&quo ; . Розвал суспільних структур призвів до того, що набиті зброєю села жили самоврядними острівцями, породжуючи і примітивний порядок, і примітивний хаос. Із цієї сільської анархії виростали й ідейно-анархістські армії, переважно на безлісому півдні України, виростали й різні &quo ;батьки&quo ;, які йшли або до червоних, або до Петлюри, а найчастіше гуляли самі, грабуючи передусім своїх же селян. Ця обтяжлива для села бандитська стихія була усамостійненням і відчуженням безконтрольних сил, що спочатку просто охороняли існування закинутого й забутого в глибинці сільського життєвого вогнища . На думку М. Ковалевського, програма махновського руху була складена російськими анархістами. Вона являла собою невиразну суміш анархо-синдикалістських ідей і прийнятних для розворушеного революцією селянства гасел (про народну волю, Ради без комуністів, розподіл землі місцевими органами влади тощо), скерованих проти комун, конфіскації хліба й терору ЧК . Уже знаходячись на еміграції, Н. Махно досить виразно формулював свою ідеологічну позицію – насамперед як антибільшовицьку, оголосивши себе непримиренним ворогом партії комуністів-більшовиків. На його думку, більшовизм у Росії набув певного розбійницького характеру і, тримаючись тільки на розстрілах і багнетах, не має ніякого коріння в масах . А. Каппелер зауважив, що радикальна аграрна політика більшовиків у 1918 і 1919 роках, їхнє безцеремонне втручання в традиційний світ села та їхні насильницькі методи вилучення зерна змусили багатьох селянських отаманів позбутися ілюзій щодо більшовицьких декларацій і програм.

Не кажучи вже про те, що вони ніколи не були предметом наукового аналізу з точки зору генезису їх функціонально-діяльнісного становлення. Виходячи з цього, автор поставив за мету: на основі вивчення нововиявлених опублікованих і неопублікованих документальних матеріалів, наукових праць, публікацій у пресі та мемуарів, по-перше, відтворити передумови, обставини і закономірності створення національних спецслужб України 1917-1921 рр., по-друге, простежити процес їх становлення, розкрити особливості функціонування як окремої важливої складової української державності. § 1.2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ При визначенні джерельної бази дослідження автор керувався певними методологічними орієнтирами. Головними серед них є принципи об'єктивності, єдності історичного та логічного, соціально-економічної та політико-ідеологічної зумовленості діяльності спецслужб. При цьому враховувалось, що останні чинники, особливо політико-ідеологічні, накладали відповідний відбиток на джерельну базу, яка була в розпорядженні автора. Тому наукове дослідження історії національних спецслужб часів Української революції 1917-1921 рр. здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, де містилася та чи інша інформація з проблеми

1. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

2. Махновський рух 1917-1921 років

3. Селянська революція 1917-1921 років

4. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

5. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

6. Період гетьманщини України
7. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України
8. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

9. Культура України періоду феодальних відносин

10. Період "руїни" в українській історіографії

11. Період Руїни в Україні

12. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

13. Державно-церковні відносини в період незалежної України

14. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

15. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

16. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

17. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

18. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

19. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

20. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

21. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

22. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)
23. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії
24. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

25. Італія у період об’єднання

26. Китай в міжвоєнний період

27. Панас Феденко в українській революції 1917-1920 років

28. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

29. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

30. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

31. Українська революція (1917-1920 роки)

32. Жiночий одяг періоду середньовіччя

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

34. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

35. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

36. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

37. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

38. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі
39. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди
40. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

41. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

42. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

43. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

44. Виникнення і ранній період християнства

45. Архітектура Романського періоду

46. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

47. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

48. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

49. Российское государство в революции (1917 - 1921 гг.)

50. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

51. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

52. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

53. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

54. Декабристський рух та його поширення на Україні
55. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
56. Украина 1917 года /Укр./

57. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

58. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

59. Ідеологи українського націоналізму

60. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

61. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

62. Періодизація та історичне значення махновського руху

63. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

64. Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

66. Український національний рух напередодні Першої світової війни

67. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

68. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

69. Переміщення через митний кордон України

70. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
71. Атомна енергетика України і РПС
72. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

73. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

74. Судебная система 1917-22 гг.

75. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

76. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

77. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.

78. Тверская губерния в 1917 году

79. История экономики России XX века. 1917-2000 годы

80. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Громадянство України

82. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

83. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

84. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

85. 1917-й. Борьба альтернатив общественного развития России

86. Февраль 1917 - Россия на перепутье
87. Революция 1917 года глазами современников
88. Таджикистан в 1917 году

89. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

90. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

91. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

92. Октябрьские события 1917 г. в России, и их сущность, оценка и влияние на развитие политических процессов в мире

93. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

94. Быт и настроения политической каторги и ссылки Сибири в 1900 - 1917 годах в воспоминаниях бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. (по материалам публикаций в журнале "Каторга и ссылка" 1921-1935гг.)

95. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

96. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

98. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

99. Монополизация капитализма(1900-1917)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.