Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Робота 9. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником 9.1 Мета роботи Вивчити основні властивості і застосування трифазних кіл при з’єднанні джерела і споживачів трикутником. Дослідити режими роботи трифазних кіл при рівномірному і нерівномірному навантаженні фаз, а також при обриві фази або одного із лінійних проводів. Навчитися розраховувати трифазні кола при навантаженні фаз активними опорами. 9.2 Короткі теоретичні відомості Якщо обмотки трифазного генератора (трансформатора) з’єднати між собою так, щоб кінець першої був з’єднаний з початком другої, кінець другої з початком третьої, а кінець третьої з початком першої і до точок з’єднань підключити лінійні провода, то одержимо з’єднання трикутником (рис. 9.1). Трикутником з’єднуються і споживачі. В замкнутому контурі обмоток генератора при відсутності навантаження (режим холостого ходу) струм протікати не буде, бо сума миттєвих значень е.р.с. буде дорівнювати нулю, оскільки вони будуть рівні за амплітудою, але зміщені за фазою на кут . Рис.9.1 В схемі, наведеній на рис.9.1, трикутник повних опорів з’єднаний з трикутником фазних обмоток генератора (трансформатора) лінійними проводами. Напруги між лінійними проводами дорівнюють напругам між початком і кінцем кожної фази, тобто . /9.1/ Лінійні струми ІA, ІB, ІC не дорівнюють фазним струмам. Співвідношення між ними можна знайти на підставі першого закону Кірхгофа, згідно з яким сума миттєвих значень струмів в будь-якому вузлі (розгалуженні) електричного кола дорівнює нулю. Згідно з цим законом запишемо, що /9.2/ Із рівнянь /9.2/ видно, що лінійні струми дорівнюють різниці суміжних фазних струмів: /9.3/ Замінивши в рівняннях /9.3/ миттєві значення струмів векторами, одержимо: /9.4/ На підставі рівнянь /9.4/ можна побудувати векторну діаграму струмів і знайти співвідношення між лінійними і фазними струмами. На рис.9.2 побудована векторна діаграма для випадку і Фазні струми визначали за законом Ома: і . а). б). Рис.9.2 Із трикутника струмів ВКМ знаходимо Отже, при з’єднанні симетричного споживача трикутником лінійні струми більші за фазні у разів. Якщо система несиметрична, то фазні струми будуть різними, різними будуть і кути зсуву фаз, але методика побудови векторної діаграми і визначення лінійних струмів залишається такою ж самою. На рис.9.2, б побудована векторна діаграма при нерівномірному навантаженні фаз активними опорами, що характерне при живленні освітлення лампами розжарювання житлових будинків. Граничним випадком нерівномірного навантаження фаз є збільшення опору фази до безмежності (), що відповідає режиму обриву фази у місці з’єднання з лінійним проводом. У цьому випадку струму в обірваній фазі, наприклад, у фазі АВ, не буде (IAB=0). Струми в інших фазах не зміняться, бо не змінились фазні напруги. Проте лінійні струми IA і IB згідно з рівнянням /9.4/ зменшаться і стануть рівними відповідним фазним: IA=ICA і IB=IBC. Лінійний струм IC=ICA – IBC не зміниться. На рис. 9.3, а побудована векторна діаграма напруг і струмів при активному навантаженні і обриві фази АВ, яка відповідає рівнянням /9.4

/ за умови IAB=0. Якщо до обриву фази АВ добавити ще обрив фази ВС, то трифазна система перетвориться в однофазну і струм буде протікати тільки в фазі СА. Лінійні струми IA і IC будуть рівні за величиною і протилежні за напрямком, як витікає з рівнянь /9.4/ при підстановці IAB=IBC =0. Векторна діаграма для цього випадку побудована на рис. 9.3, б. Окрім обриву фаз, може виникнути і обрив лінійного провода. У цьому випадку нормальний режим збережеться у фазі ВС, якщо обірвано лінійний провід А. Дві інші фази будуть з’єднані послідовно і до них буде прикладена повна лінійна напруга. Тому падіння напруг в них розподілиться пропорційно опорам фаз. На рис.9.3,в наведені діаграми напруг.і струмів при різних активних опорах фаз і обриві лінійного провода А. Як слідує із рис. 9.3,в у цьому випадку /9.5/ Як і при з’єднанні зіркою активна і реактивна потужності при з’єднанні трикутником дорівнюють відповідно сумі активних і реактивних потужностей фаз: /9.6/ /9.7/ При симетричному навантаженні зсуви фазних струмів відносно фазних напруг однакові () і тому /9.8/ Повна потужність кола /9.9/ Із порівняння співвідношень між лінійними та фазними напругами при з’єднанні трифазних кіл зіркою та трикутником виходить, що при однакових фазних напругах на споживачах лінійний струм при з’єднанні трикутником в раз більше, ніж при з’єднанні зіркою, а лінійні напруги мають співвідношення зворотне – в разів менше. Потужність кола не змінюється. У зв’язку з більшим значенням струму в лінії для живлення споживачів, з’єднаних трикутником, необхідно використовувати провідники з більшим поперечним перерізом /а значить дорожчі/, ніж при живленні споживачів, з’єднананих зіркою. Тому трифазні кола, з’єднані трикутником, в низьковольтних мережах використовують лише тоді, коли за умов електробезпеки необхідна нижча (у разів) напруга живлення споживачів. 9.3 Програма роботи1. Дослідити роботу трифазної системи при нерівномірному навантаженні фаз активними і реактивними опорами. 2. Дослідити роботу трифазної системи при рівномірному і нерівномірному навантаженні фаз активними опорами. 3. Дослідити роботу трифазної системи при обриві однієї та двох фаз і нерівномірному їх навантаженні активними опорами. 4. Дослідити роботу трифазної системи при обриві одного лінійного провода. 5. Побудувати векторні діаграми для всіх режимів роботи і зробити висновки про перерозподіл струмів та напруг. 9.4 Опис лабораторної установкиДослідження проводяться на лабораторному стенді УИЛС, в якому знаходяться: - джерело трьох фазних регульованих напруг з виводами початків і кінців фазних обмоток трансформатора; - блоки змінних і постійних опорів; - цифрові вимірювальні прилади.Схема електричного кола для дослідження трифазної системи при з’єднанні джерела (трансформатора) і споживачів трикутником, наведена на рис. 9.4. Для з’єднання елементів кола використовують перемички, а для підключення вимірювальних приладів – провідники. 9.5 Порядок виконання роботи1. Скласти коло згідно схеми рис. 9.4 зі всіма перемичками.

В якості опорів ZAB використайте індуктивну котушку, ZBC – ємність і активний опір, ZCA - резистор. Величини їх виберіть такими, щоб при фазній напрузі 20 або 30В фазні струми не перевищували номінальних струмів опорів і ZAB& e;ZBC& e;ZCA (режим 1). Користуючись цифровими вольтметром і міліамперметром, виміряти лінійні напруги, фазні і лінійні струми. Дані вимірювань занести в табл. 1. 2. Замінити активно-реактивні опори ZAB і ZBC активними так, щоб RAB був більшим за RAC приблизно на одну третину, а RBC – меншим RCA на одну четверту. Після цього, не змінюючи напруги живлення, виміряти всі струми і напруги. Дані вимірювань занести в табл. 1 (режим 2).Таблиця 1. Режим роботи IA, A IB, A IC, A IAB, A IBC, A ICA, A UAB, B UBC, B UCA, B 1. 2. 3. 4. 5. 6. Заміняють активні опори RAB і RBC на опори, рівні опорові RCA (режим рівномірного навантаження). Знову виміряти всі струми і напруги. Дані занести в табл. 1 (режим 3). 3. Знову встановити режим нерівномірного навантаження такий, який вказаний в п. 2. Зняти перемичку ПАВ і виміряти всі струми і напруги. Дані занести в табл. 1 (режим 4). Додатково зняти перемичку ПВС і провести вимірювання струмів та напруг. Дані вимірювань занести в табл. 1 (режим 5). 4. Поставити перемичку ПАВ і ПВС і зняти перемичку ПА. Не змінюючи фазних опорів, виміряти струми і напруги в режимі обриву лінійного провода (режим 6). 5. На підставі експериментальних даних і вирахуваних опорах ZAB і ZBC визначити для режиму 1 активні потужності фаз і повну активну потужність трифазного кола, а також cosφ. Для режимів 2 – 6 обчислити потужності фаз і повну потужність кола. Дані обчислень занести в табл. 2.Таблиця 2. Режим роботи РАВ, РВС, РСА, Р, S, cosφ Вт Вт Вт Вт кВА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. За даними вимірювань і обчислень побудувати в одному масштабі векторні діаграми для всіх режимів роботи трифазного кола. 9.6 Контрольні запитання1. Як здійснити з’єднання споживачів трикутником? 2. При з’єднанні споживачів трикутником яке співвідношення буде між лінійними і фазними напругами? 3. .При з’єднанні споживачів трикутником яке буде співвідношення між лінійними і фазними струмами при рівномірному навантаженні фаз? 4. Як побудувати векторну діаграму напруг і струмів за відомими опорами фаз і фазними напругами? 5. Що зміниться в трифазній системі при обриві однієї фази? 6. Що зміниться в трифазній системі при обриві двох фаз? 7. Що зміниться в трифазній системі при обриві лінійного проводу? 8. Як визначити активну потужність трифазної системи при рівномірному навантаженні фаз? 9. Чому буде дорівнювати cosφ трифазної системи, яка живить три двигуни однакової потужності, якщо коефіцієнти потужності їх рівні і дорівнюють 0,85? 10. У яких випадках використовують з’єднання трифазних споживачів трикутником?

Проте виявляться, що коли ми шляхом компаративного та сторичного дослдження прагнемо вдбрати явища, як слд вважати нацями чи нацоналзмами, то ми також не можемо досягти формального (унверсального) визначення. Рзномантнсть нацй та нацоналзмв ма свом наслдком те, що вони володють дуже бдним набором спльних ознак. Цим, власне, зумовлен зауваження Георгя Касьянова щодо слабкост формальних (унверсальних) визначень нац та нацоналзму. Зновутаки тут ми мамо справу з загальною методологчною ситуацю у суспльних науках. Досягнення унверсальних визначень у природничих науках можливе не тльки завдяки дност природного свту, а й тому, що попри наявнсть багатьох наукових концепцй про природн структури  процеси, характер цих структур  процесв не залежить вд наших концепцй чи розумнь. Тим часом суспльн установи та процеси , як правило, зреалзованими уявленнями, мфами, деями, теорями, деологями.[3] Щоб вдповсти на запитання, що в тому чи ншому випадку обдну людей у спльноти, дослдник змушений вивчати т уявлення, мфи, звича, що х витворила цлком конкретна спльнота людей як основу для свого днання

1. Променеве дослідження травної системи

2. Дослідження поведінки споживачів

3. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

4. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

5. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

6. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
7. Дослідження харчування
8. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

9. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

10. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

11. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

12. Метеорологічні дослідження

13. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

14. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

15. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

16. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

18. Методи та етапи статистичного дослідження

19. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

20. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

21. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

22. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
23. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
24. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

25. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

26. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

29. Дослідження чисельних методів інтегрування

30. Історіографія досліджень голодомору

31. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

32. Палеонтологічні дослідження

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

34. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

35. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

36. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

37. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

38. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
39. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
40. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

41. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

42. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

43. Маркетингові дослідження

44. Маркетингові дослідження діяльності фірми

45. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

46. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

47. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

48. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

50. Дослідження асортименту пральних машин

51. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

52. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

53. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

54. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
55. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків
56. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

57. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

58. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

59. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

60. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

61. Променеве дослідження молочної залози

62. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

63. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

64. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

65. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

66. Дослідження аспектів управління якістю продукції

67. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

68. Дослідження та розробки на підприємстві

69. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

70. Методи науково-педагогічних досліджень
71. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
72. Основи наукових досліджень

73. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

74. Технології навчання як дослідження

75. Організація і структура наукових досліджень

76. Методи політичних досліджень

77. Дослідження рухів зубообробного вестата

78. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

79. Організація патопсихологічного дослідження

80. Структура психологічного дослідження

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

82. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

83. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

84. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

85. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

86. Педагогічний експеримент як метод дослідження
87. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
88. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

89. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

90. Програма соціологічного дослідження

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

95. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

96. Дослідження динаміки розвитку силових показників

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

98. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

99. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.