Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Методики розслідування хуліганства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика хуліганства( їх класифікація та елементи. 1. Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства. 1. Поняття хуліганства. 2. Об’єкт злочинного посягання. 3. Об’єктивна сторона хуліганства. 2. Криміналогічна характеристика хуліганства. 1. Злочини, вчинені дорослими хуліганами. 2. Злочини, вчинені неповнолітніми хуліганами. 3. . Криміналістична характеристика хуліганства. 1. Місце( час( обстановка( спосіб скоєння хуліганства. 2. Предмет злочинного посягання. 3. Особистість потерпілого і злочинця (суб’єкт та суб’єктивна сторона). 4. Слідова картина. Розділ 2. Методика розслідування хуліганства. 1. Поняття методики розслідування хуліганства( її мета та структура. 2. Першопочатковий етап розслідування та слідчі дії на цьому етапі. 1. Підстави до порушення кримінальної справи. 2. Типічні слідчі ситуації( виникаючі на цьому етапі. 3. Особливості порушення кримінальної справи.Приводи та першопочаткові слідчі.Огляд місця події( допит потерпілого та свідка. 3. Послідуючий етап розслідування. 1. Типічні слідчі ситуації. 2. Послідуючі слідчі дії. 2.4 Профілактична діяльність слідчого. Виявлення причин та умов сприяючих скоєнню данного виду злочину і міри по їх усуненню. 2. Висновок. 3. Література. 4. Додатки. ВСТУП Однією із злісних форм посягання на громадську безпеку і правопорядок є хуліганство. Воно відноситься до числа найбільш поширених злочинів, але на відміну від інших злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку і здоров’я громадян. Хуліганство відрізняється множинністю форм свого прояву. Хулігани своїми протиправними діями найчастіше не тільки порушують громадський порядок, але і створюють небезпеку для оточуючих, завдають шкоди здоров’ю громадян, погрожують життю людей, і що найбільш страшне, вони це роблять безпідставно, тобто з хуліганських спонукань. Хуліганство охоплює велике коло протиправних дій – від лайки, нецензурних висловів до причинення тяжких тілесних ушкоджень та вбивства людей із хуліганських спонукань, підпалу будівль, пошкоджень засобів зв’язку і транспорту. На підгрунті досвіду практичних працівників міліції та вивченні статистичних данних можно зробити висновок, що хуліганство являється своєрідною “початковою школою” злочинності. Хуліганство, як вид протиправного діяння, небезпечне для суспільства тим, що на грунті хуліганства скоюється ряд інших, більш тяжких злочинів. Хулігани часто перетворюються в злісних, а з них в хуліганів - гвалтівників, хуліганів – вбивць. Вивчення причин рецидивної злочинності показало, що в середньому кожний четвертий злочинець – рецидивіст, засуджений за вбивство, згвалтування, розбій або грабіж, вперше був судимий за хуліганство. Я вважаю, що ця проблема потребує значної уваги для вивчення та аналізу, щоб проводити заходи по попередженню та припиненню таких видів правопорушень. РОЗДІЛ І Кримінально-правова, криміналогічна та криміналістична характеристики хуліганства( їх класифікація та елементи. 1. Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства. Кримінальне законодавство визначає хуліганство – умисні дії( що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, супроводжуюче застосуванням насилля до громадян або погрозою його застосування, а також пошкодженням чужого майна.

Злістним визнається хуліганство, якщо воно скоєно групою осіб за попереднім зговором або організованною групою, пов’язано з опіром представнику влади або іншій особі, виконуючому обов’язки по охороні громадського порядку, особою раніше засудженою за хуліганство. Особливо злістним визначаються хуліганські дії, скоєні з застосуванням знаряддя або предметів, які використовуються як знаряддя. Визначення складу злочину шляхом встановлення в законі його об'єктивних і суб'єктивних ознак є однією з важливих гарантій обгрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності. Заведення кримінальної справи може мати місце в тому разі, якщо є достатні підстави вважати, що в тих чи інших діях є ознаки складу злочину. Правильне встановлення складу злочину в діях обвинуваченого відіграє виключну роль у всій слідчій, прокурорській і судовій роботі.З цього приводу В.Н.Кудрявцев правильно зауважив; „Для того. Щоб притягнути винного до кримінальної відповідальності і застосувати міру покарання, необхідно точно вказати, який закон ним порушений, який злочин вчинено. Це завдання і виконуються за допомогою кваліфікації злочину. В той же час кваліфікація злочину, передбаченого кримінальним законом, здійснюється шляхом характеристики чотирьох основних елементів суспільне небезпечного діяння, тобто об'єкта, об'єктивної сторони злочину, суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину. Об'єкт хуліганства. Об'єктом злочину прийнято вважати те, на що посягає злочин. В науковому розумінні об'єктом злочину є суспільні відносини, які охороняються кримінальним законом. Відповісти на питання, що є об'єктом хуліганства, значить встановити ті конкретні суспільні відносини, яким хуліганські дії наносять шкоду. Об'єктом хуліганства - є громадський порядок в частині забезпечення спокійних умов суспільне корисної діяльності, побуту і відпочину людей. При вчиненні особливо злісного хуліганства (ч. З СТ.206 КК України) об'єктом є також здоров'я потерпілого. Що слід розуміти під громадським порядком? Передусім необхідно зазначити, що питання про поняття громадського порядку відноситься до тих проблем, які ще недостатньо досліджені в юридичній літературі. Детальний аналіз поняття громадського порядку вимагає глибокого самостійного вивчення, що виходить за межі цієї роботи. Тому ми зупинимось лише на тих аспектах цього поняття, які мають відношення до розглядуваного нами питання. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.М.,1972,с.ІО. Загальновідомо, що переважна кількість злочинів може порушити не одне, а декілька суспільних відносин. Хуліганство наносить шкоду не тільки громадському порядку, але і здоров'ю, честі та гідності окремих осіб, а також державній, громадській або особистій власності, але із цього не можна робити висновку, що всякі суспільні відносини, яким злочин може наносити шкоду( повинні розглядатись як об'єкт злочину. З цього приводу вірно пишуть автори курсу кримінального права, що безпосереднім об'єктом є перш за все ті відносини , які даним злочином завжди порушуються або ставляться в небезпеку порушення, та що при хуліганстві завжди порушується громадський порядок, а здоров'ю громадян, власності та іншим відносинам шкода може бути і не нанесена.

Тому дані автори роблять висновок, що безпосереднім об'єктом хуліганства є громадський порядок, а не інші відносини. На сучасному етапі, майже всі криміналісти згодні з тим, що об'єктом хуліганства є громадський порядок. Таке розуміння об'єкта хуліганства є правильним, воно спирається на закон, тобто позицію ст. 206 КК України, із тексту якої видно, що хуліганство це дії, що грубо порушують громадський порядок. Найбільш правильну, з моєї точки зору, позицію займають ті автори, які пропонують розглядати поняття громадського порядку в широкому і вузькому розумінні. Громадський порядок в широкому розумінні - це регульована юридичними нормами і правилами співжиття сукупність суспільних відносин, що склались в державі і мають своїм завданням подальший розвиток і зміцнення цих відносин. Кримінальне законодавство і, зокрема глава 10 Особливої частини КК України мають на увазі більш вузьку сферу суспільних відносин, у зв'язку з чим і слід говорити про громадський порядок у вузькому розумінні. Під громадським порядком у вузькому значенні необхідно розуміти регульовану юридичними нормами і правилами суспільного співжиття сукупність лише тих суспільних відносин, які покликані забезпечити нормальне функціонування державних і громадських установ, підприємств і організацій, цілісність особистого майна громадян, безпеку, недоторканість, честь і гідність людей, а так само нормальні умови для їх праці, побуту і відпочинку. Громадський порядок передбачає неухильне дотримання кожним громадянином правил поведінки, в основі яких лежать такі конституційні обов'язки, як додержання Конституції України та законів України, не посягаючи на права і свободи, честь і гідність інших людей. Порушення цих конституційних обов'язків тягне за собою застосування заходів адміністративного чи громадського впливу до винних. І лише найнебезпечніші порушення, що полягають у злочинному- посяганні на громадський порядок, тягнуть за собою застосування заходів кримінального покарання. Об'єктивна сторона хуліганства. Об'єктивна сторона злочину як характеристика зовнішніх ознак діяння є актом поведінки людини, що викликає суспільне небезпечні зміни в реальній дійсності. З об'єктивної сторони злочин є суспільне небезпечним і протиправним посяганням на інтереси, які охороняються законом, це посягання розглядається законом з його зовнішнього боку, в аспекті послідовного розвитку подій і явищ, які починаються зі злочинної дії або бездіяльності винного і закінчуються настанням злочинного результату. Знання ознак, які характеризують об'єктиву сторону хуліганства, має велике значення для розуміння суті, правильної кваліфікації вчиненого, для розмежування кримінальне караного хуліганства і хуліганства як адміністративного правопорушення і т. ін. З об'єктивної сторони хуліганство полягає у вчиненні суспільне небезпечних дій, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства. Хуліганство за своїм характером є тим злочином, який пояснюеться тільки шляхом дії, тобто активної поведінки і не може бути заподіяний шляхом бездіяльності. Проте ст. 206 КК України, розглядаючи хуліганство як дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, дає хоч і в загальній формі досить чітку характеристику хуліганських дій, в той же час не розкриваючи конкретних ознак їх зовнішнього прояву, тобто в цій статті не має вказівок щодо можливих форм і способів учинення хуліганських дій, і це не випадково.

Пакет, який вн передав свому другов, мстив у соб листи, щоденники й документи, що мали допомогти Кершу довести свою невиннсть перед комсю по розслдуванню антиамерикансько дяльност, довести, що вн, Керш, не  ворогом держави, що вн ще клька рокв тому вийшов з комунстично парт, до яко вн вступив з деалстичних мотивв, у захопленн вд вонних подвигв тодшнх союзникв США. Як йому могли довести, що в пакет була пекельна машина? Кожне обвинувачення потребу доказв. Як йому могли взагал довести, що вн був коли-небудь членом комунстично парт, коли вс папери знищен, а Джек Керш мертвий? Раптом Рчард Геймс побачив можливсть розрвати диявольське коло, яким його оточили. Спокйно й зважено вн повторив: PВи помилятесь, панове. Я не мав ан найменшого вдношення н до росйського посольства, н до будь-яких шпигунських груп! Мй приятель Керш дав мен на збергання подарунок, що його вн придбав для одно знайомо в Портленд й про який його дружина не повинна була нчого знати. Тому я й сказав його слуз, що вн ма передати пакет тльки в руки мстеру Кершу

1. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

2. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

3. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

4. Негативні обставини при розслідуванні злочинів

5. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

6. Особливості розслідування проституції
7. Розслідування вбивств із корисних мотивів
8. Розслідування злочинів минулих років

9. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

10. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

11. Билеты по методике обучения иностранным языкам

12. Теория и методика преподавания классического танца

13. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

14. Методика предупреждения орфографических ошибок

15. Методика расследования компьютерных преступлений

16. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы

17. Пропись цифр. Методика прописи цифр

18. Преступность и методика ее изучения

19. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

20. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

21. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

22. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
23. Методика организации тематических выставок в школе
24. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

25. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

26. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

27. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

28. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

29. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

30. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

31. Книга- методика "Солнечная Медитация"

32. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки

33. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

34. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

35. Теория и методика физического воспитания

36. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

37. Гибкость как физическое качество и методика её развития

38. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности
39. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами
40. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

41. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

42. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

43. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

44. Методика разработки нового тура в Эльзас

45. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

46. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

47. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

48. Общие положения методики расследования преступлений

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

49. Теория и методика редактирования

50. Теория и методика телевизионной журналистики

51. Методика факультатива "Современные тенденции развития русской литературы"

52. Методика изучения числовых систем

53. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

54. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы
55. Методика самоусовершенствования Цигун
56. Экспериментальные методики

57. Методика разработки бизнес-плана предприятия

58. Системный подход к диагностике адаптивных способностей личности методика "Механизмы психологической защиты" (LSI)

59. Затратная методика расчета стоимости создания имени для бренда

60. Творческий процесс: методика креативности из пяти шагов

61. Разработка ионометрической методики

62. Современные методики творчества

63. Методика изучения синтаксиса сложного предложения в школе

64. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Методика контактного взаимодействия воспитателя с родителями

66. Методика работы с текстовой информацией

67. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

68. Методика использования электронного учебника на уроках физики

69. Методика преподавание темы Обыкновенные дроби в школьном курсе математики

70. Методика преподавания имени существительного
71. Методика преподавания процентов
72. Проектирование червячной передачи с разработкой методики преподавания в техникумах

73. Основные методики занятий физкультурными упражнениями.

74. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта

75. Методика изменения убеждений

76. Методика свободного рисунка в психологической подготовке к материнству и отцовству

77. Психодиагностические методики исследования личности и ее свойств

78. Методика Бурдона

79. Методика профессионального консультирования

80. Проективные методики в психодиагностике

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Методика диагностики профессионального выгорания

82. Коммуникативный аспект профессиональной подготовки студентов на занятиях по методике русского языка

83. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами

84. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях

85. Структура школьного курса экономики и методика его преподавания

86. Методика преподавания психологии для школьников 15-17 лет
87. Практическая методика принятия решений в пяти шагах
88. Авторская методика музыкально-эстетического воспитания

89. Методика успешных продаж

90. Методика подготовки рекламного текста

91. Миссия Церкви в образовании и ее методика в исторической перспективе

92. Методика социальных исследований. Основные понятия

93. Применение экспресс-методики системного анализа для организации

94. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных преступлений

95. Курс методики физики

96. Общие вопросы методики преподавания физики

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Исходные категории теории и методики физической культуры

98. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями

99. Физические качества и методика их развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.