Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Управління запасами матеріалів на підприємстві

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «ЛОГІСТИКА» на тему “Управління запасами матеріалів на підприємстві” КИЇВ – 2009 Розділ 1. Розрахунок обсягу закупівель матеріалів 1.1 Обчислення оптимального розміру закупівлі матеріалів та загальних витрат на створення запасів матеріалів Для визначення розміру (обсягу) замовлення Qзі матеріалу i-го найменування, яке забезпечує найменші витрати на створення запасів, спочатку розрахуємо оптимальні розміри замовлень Qop .і , Qop 1і , Qop 2і для всіх наведених в завданні цін Рі , Р1і , Р2і з усіх дванадцяти позицій матеріалів згідно з формулою Харріса: Отримані результати округлюємо до цілих одиниць і вносяться у відповідні колонки табл. 1. Розрахунок Qop , Qop 1, Qop 2 для першої позиції заданих матеріалів. Після обчислення оптимальних розмірів замовлень для всього ансамблю існуючих цін {Рі, Р1і, Р2і}, виходячи з усіх можливих розмірів замовлень {Qop .і, Qop 1і, Qop 2і, Q1і, Q2і}, розраховуємо загальні річні витрати на створення запасів матеріалів {Fств.op .i, Fств.op 1i, Fств.op 2і, Fств1i, Fств2i} згідно з формулою: де – річні витрати на оформлення замовлень матеріалу i-го найменування; – річні витрати на утримання запасу тари i-го найменування; – річні витрати на закупівлю матеріалу i-го найменування. 1.2 Вибір обсягів замовлень та цін матеріалів Обсяг (розмір) замовлень на закупівлю матеріалів Qз.і визначається за мінімальними загальними річними витратами на створення запасів матеріалів {Fств.op .і, Fств.op 1і, Fств.op 2і, Fств1і, Fств2і, FствDі}, які розраховані в попередньому розділі. Але під час вибору найменших значень загальних річних витрат врахуємо деякі особливості ансамблів {Qop .і, Qop 1і, Qop 2і, Q1і, Q2і} та {Fств.op .і, Fств.op 1і, Fств.op 2і, Fств1і, Fств2і, FствDі}, для усвідомлення яких спочатку необхідно для першої позиції табл. 1 побудувати графік, на якому водночас повинні бути зображені: функція зворотно пропорційних витрат ; функція прямо пропорційних витрат для ціни Рі ; функція змінних річних витрат на створення запасу для ціни Рі ; функція загальних річних витрат на створення запасу Fств.i(Q) з урахуванням знижок цін ; — ступінчата функція. Побудуємо графіки цих функцій для першого матеріалу з табл. 1 (рис. 1). Рис. 1 - Графіки функцій витрат на замовлення, утримання, закупівлю та створення запасів Розрахуємо оптимальне замовлення для кожного виду матеріалів. Дані наведені у табл. 1. Таблиця 1 - Показники обсягу замовлень матеріалів Розділ 2. АВС-класифікація матеріалівОбчислимо річну потребу у кожному виді матеріалу та питому вагу кожного серед усієї маси. Результати у табл. 2.Таблиця 2 - Питома вага позицій матеріалів Відсортуємо дані по позиціям так, щоб їх питома вага зменшувалась (табл. 3).Таблиця 3- АВС-класифікація позицій матеріалів Розділ 3. Аналіз руху запасів матеріалів та розрахунок обігових коштів у запасах матеріалів Проаналізуємо рух запасів матеріалів для таких 4-х систем поповнення запасів: ПСФЗ – періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення; ПСЗЗ – періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення; БСФЗ – безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення; БСЗЗ – безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення.

3.1 Розрахунок загальних показників руху запасів Річна потреба матеріалу D = 120000 од. Цикл закупівлі з = 7 дн. Річна кількість робочих днів L = 200 дн. Середньорічний розмір замовлення Qз = 10000 од. Закупівельна ціна Pз = 3,45 грн. Проаналізуємо рух запасів на перших 5-х циклах постачань. В подальшому для аналізу руху запасів матеріалу в різних системах поповнення запасів приймемо такі загальні показники для першого циклу постачання: Тривалість першого циклу постачання де – річна кількість замовлень. Денне споживання матеріалу на першому циклі постачання Нормативний рівень поточного запасу на початку циклу постачання Sн приймається рівним обсягу замовлення Sн = Qз = 10000 од. Рівень запасу на початку першого циклу приймається рівним обсягу замовлення, тобто SпІ = Qз = 10 000 од. Рівень запасу у точці замовлення становить Sз = dс з= 600 Ч 7 = 4200 од. Споживання матеріалу за перший цикл DІ = dІ ТІп = 600 Ч 16,7 = 10000 од. Рівень запасу в кінці першого циклу SкI = SпI – DI = 10000 – 10000 = 0 од. Обсяг замовлення матеріалу на першому циклі QзІ = Qз = 10000 од. Рівень запасу на початку другого циклу дорівнює SпІІ = SкI QзІ = 0 10000 = = 10000 од. Інтервал часу від початку циклу до точки нуль-перетину поточного запасу становитиме оІ = 16,7 дн. (нуль-перетину немає). На трьох подальших циклах постачання приймемо такі середні денні споживання матеріалу: II цикл: dIІ = 600 Ч (100 – 80)/ 100 = 120 од./день; III цикл: dIІІ = 600 Ч (100 – 50)/ 100 = 300 од./день; IV цикл: dIV = 600 Ч (100 40)/ 100 = 840 од./день; V цикл: dV = 600 Ч (100 70)/ 100 = 1020 од./день. 3.2 Періодична система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення Функціонування періодичної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (ПСФЗ) характеризується наступним: Тривалість j-го циклу постачання є незмінним ТJп = Тп.с = co s . День точки замовлення на j-му циклі постачання є незмінним Тз j = Тj2 = Тjп – з = co s (Тз j = 16,7 – 7 = 9,7 дн.). Обсяг замовлення на j-му циклі постачання є незмінним Qзj = Qз = co s (в нашому завданні Qз = 10000 од.). Таблиця 4 - Рівні поточного запасу в системі ПСФЗ 3.3 Періодична система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення Функціонування періодичної системи поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (ПСЗЗ) характеризується наступним: Тривалість j-го циклу постачання є незмінним Тjз = Тз.с = co s (в нашому завданні ТІз = ТІIз = ТІIIз = ТІVз = Тз.с = 16,7 дн.). День точки замовлення на j-му циклі постачання є незмінним з j = Тj2 = Тjп – з = co s (для завдання – з j = 16,7 – 7 = 9,7 дн.). На відміну від системи ПСФЗ обсяг замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Qзj = varia, виходячи з нормативного рівня поточного запасу на початку циклу, який є незмінним Sн= co s (Sн = Qз = 10000 од.), і споживання матеріалу за j-й цикл Dj, тобто Qзj = Sн – Sкj. Таблиця 5 - Рівні поточного запасу матеріалу в системі ПСЗЗ 3.4 Безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення Функціонування безперервної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (БСФЗ) характеризується наступним: Обсяг замовлення на j-му циклі постачання є незмінним Qзj = Qз = co s (Qзj = 10000 од.)

. Рівень запасу у точці замовлення є незмінним Sз = co s і встановлюється рівним Sз = з dc ( Sз = 7 Ч 600 = 4200 од.). Тривалість j-го циклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Тjз = varia, виходячи з циклу закупівлі з = co s і інтервалу часу від початку j-го циклу постачання до точки замовлення Т2j, який в свою чергу визначається як Т2j = D2j/dj. День точки замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі. Таблиця 6 - Показники руху поточного запасу матеріалу в системі БСФЗ Для побудови графіка руху запасу спочатку на основі відповідних показників табл. 6 складаємо табл. 7. Таблиця 7 - Рівні поточного запасу матеріалу в системі БСФЗ 3.5 Безперервна система поповнення запасів із змінним обсягом замовлення Функціонування безперервної системи поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (БСЗЗ) характеризується наступним: Обсяг замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Qзj = varia, виходячи з нормативного рівня поточного запасу на початку циклу, який є незмінним Sн= co s (в нашому завданні це Sн = Qз = 10000 одиниць), і споживання матеріалу за j-й цикл Dj. Рівень поточного запасу в точці замовлення є незмінним Sз = co s і встановлюється рівним Sз = з dc (в завданні це Sз = 7 Ч 600 = 4200 од.). Тривалість j-го циклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Тjп = varia, виходячи з циклу закупівлі з = co s і інтервалу часу від початку j-го циклу постачання до точки замовлення Т2j, який в свою чергу визначається як Т2j = D2j/dj. День точки замовлення на j-му циклі постачання визначається окремо на кожному циклі (в завданні з j = Т2j). Рівень поточного запасу у другому бункері на початку циклу є величина постійна S2j = Sпj – Sз= Sн– Sз = co s (в завданні це S2 = 10000 – 4200 = 5800 од.). Таблиця 8 - Показники руху поточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ Таблиця 9 - Рівні поточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ 3.6 Розрахунок обігових коштів та порівняння систем поповнення запасів Для всіх систем, виходячи з розрахунків руху запасів матеріалу, які виконані в розділах 3.2–3.5, обчислюємо суму обігових коштів, яка вкладена в запаси матеріалу. Загалом сума обігових коштів, яка вкладена в запас матеріалу, становить: ОК = Sc Рз = (Sпот.с Sрез)Рз , грн;  де Sc – середній загальний запас матеріалу за інтервал усереднення Т; – закупівельна ціна матеріалу; Sпот.с – середній поточний запас матеріалу за інтервал усереднення Т; Sрез – резервний запас матеріалу. Середній поточний запас матеріалу Sпот.с розраховується за формулою де Sпот( ) – функція руху поточного запасу матеріалу, яка описується умовою: S( ) – функція руху запасу матеріалу в часі; Т – інтервал усереднення (рік, півріччя, квартал, місяць, декілька циклів постачань). Резервний запас обчислюється як середнє від’ємних значень рівнів запасу в кінцях циклів постачань, тобто за формулою де Sjк.від’ємн. — від’ємне значення рівня запасу в кінці j-го циклу постачання; К – загальна кількість від’ємних значень рівнів запасу в кінцях циклів. На підставі розрахунків тривалості циклів та інтервалів часу 0j, які наведені в табл.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Проблема управління прибутком на підприємстві

2. Управління запасами

3. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

4. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

5. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

6. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
7. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
8. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

9. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

10. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

11. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

12. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

13. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

14. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

15. Управління якістю на підприємстві

16. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

18. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

19. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

20. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

21. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

22. Управління ціновою політикою підприємства
23. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
24. Аналіз стартегічного управління підприємством

25. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

26. Організаційна структура управління підприємством

27. Організація управління персоналом підприємства

28. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

29. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

30. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

31. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

32. Управління ресурсами та запасами

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

34. Формування організаційних структур управління підприємством

35. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

36. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

37. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

38. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України
39. Роль контролінгу в системі управління підприємством
40. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

41. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

42. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

43. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

44. Аналіз та удосконалення оперативного управління

45. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

46. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

47. Рішення в системі управління

48. Системний підхід до управління персоналом фірми

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

49. Управління проектами

50. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

51. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

52. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

53. Управління фінансами України

54. Роль хімії в створенні нових матеріалів
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

57. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

58. Планування діяльності підприємств

59. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

60. Економічний аналіз підприємств

61. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

62. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

63. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

64. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

66. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

67. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

68. Кредитний ризик та методи управління ними

69. Методи управління банківськими ризиками

70. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
71. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
72. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

73. Валютні ризики: економічна природа та управління

74. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

75. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

76. Охорона праці на підприємстві

77. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

78. Деревина та деревні матеріали

79. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

80. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

82. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

83. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

84. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

85. Звітність сільськогосподарських підприємств

86. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
87. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
88. Облік доходів підприємств

89. Облік неопераційних витрат на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

91. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

92. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

93. Організація облікового процесу на підприємстві

94. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

95. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

96. Ревізійні комісії підприємств і організацій

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

97. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

98. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

99. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.