Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістРозділ 1. Квітневий переворот 1918 року та створення гетьманської держави 1.1 Історичні передумови створення гетьманату в Україні Розділ 2. Державотворча діяльність гетьманату П. Скоропадського 2.1 Економічна політика уряду. Особливості формування бюджету за часів Гетьманату П. Скоропадського 2.2 Розбудова освіти, науки та культури в гетьманській Україні 2.3 Зовнішня політика, дипломатичні відносини з іншими країнами Розділ 3. Падіння гетьманату та його історичне значення 3.1 Діяльність опозиційних партій проти гетьманату. Кінець гетьманської влади 3.2 Історичне значення гетьманського уряду П. Скоропадського Висновки Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д Додаток Є Розділ 1. Квітневий переворот 1918 року та створення гетьманської держави 1.1 Історичні передумови створення гетьманату в УкраїніЗагальновизнано, що в багатовіковій історії українського народу чимало (іноді - занадто багато) драматичного й повчального. Періоди злетів і піднесення, розквіту державного будівництва чергуються з драматичною боротьбою за національне існування, напруженим протиборством з іноземними поневолювачами, повсякденним відстоюванням права на власну національну ідентичність, своє місце в історії. Розглянемо події що відбувалися в Україні напередодні квітневого перевороту 1918 року. Українська Центральна Рада, що керувала країною з березня 1917 року, була переконана, що Україні зі своїми відкритими кордонами утримає свою самостійність без армії. У Бресті Україною був укладений мир із Центральними державами. Нові союзники, в першу чергу Австрія, опинилася перед голодом, і їм потрібен був український хліб, тому мир у Бресті ще називали „хлібним миром&quo ;. В обмін на харчі, щоб урятувати своє населення від голоду, союзники дали свої військові сили та військове спорядження і тим самим допомогли очистити Україну від більшовиків. Ця справа була обумовлена взаємним торговельним україно-німецьким договором. Таким чином союзники вимагали від свого нового партнера виконання своїх зобов’язань. На основі окремої військової конвенції між ними з 29 березня австрійські війська перебували на Волині, Поділлі, Катеринославщині, Херсонщині, включно з містом Одесою, а німецька в той же час мала двадцять дивізій. Присутність такої великої військової сили мусила вплинути на внутрішні відносини в Україні. Помилкою уряду Центральної Ради на думку Нагаєвського було й те, що на рівні провінції не було кваліфікованої цивільної адміністрації, а тому уряд не в силі опанувати провінції. У селах діяли „революційні комітети&quo ; і &quo ;селянські спілки&quo ;. Згідно з 3-м і 4-м Універсалами Центральної Ради своїм найвищим завданням вони вважали поділ поміщицьких десятин, а при тому відбирали землю навіть від заможніших селян. У той час, як свідчив Винниченко, ніхто не платив державі податків, так що міністерські урядовці ЦР в Києві довгими місяцями працювали без платні і жили на голодних пайках. Від поміщиків було відібрано маєтки, та попри те вбогі селяни не мали змоги засівати землю повністю, деякі з них не хотіли цього робити тільки тому, що в даний військовий час вони нічого не могли купити з надлишку своїх продуктів.

Відбирання церковних і монастирських земель охолоджувало настрої духовенства і віруючого населення, в свідомості якого ці землі були недоторканими. Члени Центральної Ради не брали цього до уваги, тому що вирішили насадити в Україні соціалізм проти волі більшості селянських мас. Про це свідчить і заява від 1 березня 1918 року в підтримку двох останніх Універсалів. Соціалістичний уряд Всеволода Голубовича почав явно й енергійно виступати проти національно-державних почувань частини інтелігенції, яка не погоджувалась з тодішнім станом речей, так що соціалісти-федералісти та самостійники відкликали своїх людей з уряду, наприклад Шелухина, Лотоцького, Прокоповича, вважаючи кабінет Голубовича &quo ;нездатним керувати державою&quo ;. Крім тих всіх труднощів, польські поміщики радили австрійським властям відбирати землі у селян і запровадити в Україні окупаційний режим. Найбільше турбував Відень посол з Варшави Угрон, що посилав листи про &quo ;варварське переслідування поміщиків&quo ; і що між ними і селянами йде формальна війна. На початку травня радник фон Флотов зробив такі зауваження щодо прохань поміщиків: 1) внутрішні і міжнародні політичні справи не дозволяють легковажити незалежністю України, а тому перейняття їх земель владою є виключене; Австрія не може вести польську, односторонню, політику. 2) Австрійська політика є консервативна, повернення приватної власності, аграрна реформа і продукція відразу можуть бути відновлені в Україні; 3) поляки повинні зрозуміти, що історичні події масштабу революції в Україні ускладнили б становище поміщиків, якби війська Центральних держав не прийшли в Україну. Врешті, радник фон Флотов інформував міністра Буріана, що польські дідичі не мають жодного морального права очікувати допомоги від Австрії. Та незважаючи на те акція поміщиків і їх вплив на військові угрупування ускладнювали важке положення Українського уряду. . З другого боку Українська соціал-демократична партія, що пише у своїх спогадах Винниченко, підтримувала есерів і запевняла, що соціальна революція не скінчилась і що не треба йти із своїх посад, закликала поводитися з німцями так як вони на їх думку - слуги української влади. Український пролетаріат і революційне селянство повинні вірити українській владі і тому не дозволять німецьким імперіалістам порушити їхні революційні здобутки. До цього прислуховувались союзні дипломати і військовики та відповідно інформували уряди в Берліні й Відні, при тому вияснюючи, чому досі не було підписано торговельної конвенції з Україною і чому не їхали поїзди з українським хлібом. Союзні демократи інформували уряди в Берліні таким чином, що Центральній раді заважає її власна програма. Провідною ідеєю пануючої соціал-революційної партії було скасувати приватну власність на користь держави, що як наслідок приводить у повний застій господарську діяльність. Немає зацікавленості у праці так як немає впевненості отримати від неї користь. Селяни обробляють тільки стільки землі, скільки потрібно для власного споживання. Копальні і фабрики стоять непрацюють, торгівля завмерла, всюди непевність, і це не тільки внаслідок безсильності уряду, а є кінцевим наслідком основної точки його програми, що паралізує господарське життя.

. Навіть військова сила Центральних держав не могла принести змін. Виконавчі органи могли б покласти кінець хаосу й анархії, але тільки в тому випадку, якщо б були сильним знаряддям життєздатного уряду. Покращення стосунків не могло бути через те, що програма Центральної Ради подібна комуністичним програмам. Селяни мали на той час всю землю і становили більшу частину населення і забрати її у них було неможливо, відповідно було неможливо й примусити їх віддавати хліб до визнання приватної власності на землю. Тільки за цієї умови можна було забезпечити додаткове виробництво продуктів. Отже, маючи таку ситуацію в Україні, австрійський дипломат радив своєму урядові договоритися з німцями, щоб змусити українських соціалістів повернути право приватної власності в Україні, або притягнути до уряду більш консервативні елементи. Основою такої австрійської політики була боязнь перед голодом. Так, наприклад, міністерство надіслало 3 квітня 1918 року телеграму до графа Форгача, де була мова про неминучу голодну катастрофу в Австрії, як негайно не прийде бодай 50 тисяч вагонів із збіжжям з України. В той часі в Україні починає набирати силу хліборобський рух, що поволі починає переходити в опозицію до уряду. Так 25 березня 1918 року в Лубнах на Лівобережжі відбувся конгрес партії хліборобів-демократів, що поставився дуже критично до земельної політики Центральної Ради. Із двох тисяч делегатів конгрес вибрав двісті уповноважених під проводом С. Шемета, що повинні були вести переговори з Центральною Радою. Однак президент Грушевський не прийняв їх, тому ця партія постановила скликати у Києві свій Всеукраїнський Конгрес. Подібно в Харкові 17 квітня відбувається конгрес делегатів більших і менших землевласників, промисловців і купців, що домагалися усунення Центральної Ради, так як на їх думку вона вже виконала своє тимчасове завдання і не є вже законодавчим органом України. Хлібороби-демократи вимагали від уряду не видавати жодних законів і розпоряджень, аж доки весь народ не установить своєї законної влади загальними, демократичними виборами. Теперішні міністри не мають довір'я у населення, бо не мають потрібної кваліфікації до такого високого уряду. Слід відмітити, що в протест уряду Центральної Ради хлібороби-демократи провели свою акцію в обороні приватної власності. Вони почали організовувати Вільне Козацтво в різних місцевостях, починаючи від Звенигородського повіту на Правобережжі. На з’їзді Вільного Козацтва в Чигирині 8 жовтня був обраний головним отаманом Павло Скоропадський. . Саме земельна політика Центральної Ради була причиною погіршення стосунків між нею і союзниками, яким, як наслідок німецький головнокомандуючий в Україні фельдмаршал Айхгорн видав розпорядження, що селяни можуть одержати за свої продукти оплату, але тільки стільки, скільки в силі засіяти, в іншому випадку селянин буде покараний. Якщо самі селяни не могли засіяти землю, то це повинен був зробити поміщик, тобто її попередній власник, тільки в цьому випадку селяни повинні були віддати весь земельний інвентар із насінням. Звичайно Центральна Рада виступила проти втручання німців в українські справи, а земельний міністр М.

Доходы бюджета денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным, налоговым и таможенным законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений; обособленно учитываются доходы целевых бюджетных фондов. Расходы бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации базируется на единых методологических основах, нормативах минимальной бюджетной обеспеченности, финансовых затрат на оказание государственных услуг, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 10.PНалоговая база Налог обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 11.PБюджетная обеспеченность Налоговый потенциал Nrt региона r в году t рассчитывается как среднегодовой объем добавленной стоимости (без сельского хозяйства и страхования) на душу населения в регионе r за несколько лет, предшествующих году t (с некоторым лагом) с учетом коэффициентов корректировки на территориальный состав населения и отраслевую структуру производства

1. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

2. Період Гетьманату в Україні

3. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

4. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

5. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
8. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

9. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

10. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

11. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

12. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

13. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

14. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

15. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

16. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Особливості підготовки стрибунів потрійним з розбігу у підготовчому, перехідному, змагальному періодах

18. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

19. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

20. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

21. Бюджетная система РФ

22. Бюджетные системы (Шпаргалка)
23. Бюджетная система Украины
24. Суть бюджетной системы

25. Шпоры по бюджетной системе

26. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

27. Господарство України періоду утвердження капіталізму

28. Період гетьманщини України

29. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

30. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

31. Бюджетная система

32. Бюджетная система России и принципы ее построения

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

33. Бюджетная система. Государственный долг

34. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

35. Бюджетная система и бюджетный процесс

36. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

37. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

38. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів
39. Бюджетна система України
40. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

41. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

42. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

43. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

44. Системне програмування та операційні системи

45. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

46. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

47. Індокитай у післявоєнний період

48. Китай в міжвоєнний період

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

49. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

50. Період "руїни" в українській історіографії

51. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

52. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

53. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

54. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)
55. Жiночий одяг періоду середньовіччя
56. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

57. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

58. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

59. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

60. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

61. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

62. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

63. Особливості складання та оформлення актів

64. Особливості зйомки та сканування

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Письмо в букварний період

66. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

67. Прояв агресії в кризові періоди

68. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

69. Державно-церковні відносини в період незалежної України

70. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс
71. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань
72. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

73. Бюджет - центральное звено бюджетной системы

74. Бюджетна система

75. Бюджетна система України

76. Бюджетная система

77. Бюджетная система

78. Бюджетная система и бюджетное устройство

79. Бюджетная система Республики Беларусь

80. Бюджетная система России

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

81. Бюджетная система Российской Федерации и ее развитие

82. Бюджетная система РФ

83. Бюджетная система РФ

84. Бюджетная система РФ

85. Бюджетная система РФ

86. Бюджетная система Украины
87. Бюджетная система, налоги и проблема налогооблагаемый базы
88. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

89. Доходная часть бюджетной системы Российской Федерации

90. Особенности бюджетной системы России

91. Принципы организации бюджетной системы и бюджетного устройства в Российской Федерации

92. Проблемы и пути совершенствования казначейского контроля в бюджетной системе РФ

93. Состав и структура расходов бюджетной системы на оборону и обеспечение безопасности государства

94. Финансово-бюджетная система США

95. Формирование бюджетной системы РФ

96. Экономическая сущность бюджета и бюджетной системы

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

97. Бюджетная система России

98. Бюджетный федерализм и региональные проблемы бюджетной системы РФ

99. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.