Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ВАРШАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА УКРАЇНІСТИКИ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІЛОЛОГІЯ ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ ДОНБАСУ ВАРШАВА, ТРАВЕНЬ 2005 Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика минулого та сучасного Донеччини з історичної, етносоціологічної, мовної та геополітичної точки зору Історична довідка про регіон Етросоціологічний феномен Донбасу Українська мова на Донбасі – актуальний стан та сподівання Донеччина як частина суцільної української геопопітики Розділ 2. Літературний процес Донеччини 2.1 Нарис історії літературного процесу в регіоні 2.2 Донеччина в давній літературі 2.3 Літературне життя Донбасу в ХІХ – поч. ХХ ст. Розділ 3. Володимир Сосюра 3.1 “А все ж я донецький поет.” – Донбас у творчості В. Сосюри Особливості характеру Володимира Сосюри та їхнє виявлення в його поетичній творчості В. Сосюра – захисник рідної землі та мови Висновки Бібліографія Вступ Гадаю, що наведене нижче висвітлення теми Донбасу з точки зору історії, сьогодення та його літературного процесу дасть змогу детально та багатобічно ознайомитися з регіоном, з якого походив В. Сосюра та який зайняв особливе місце у його творчості. Гадаю також, що такий багатобічний огляд регіональних питань дозволить розширити спектр цієї роботи та відповісти не лише на одне запитання (чим є Донбас у творчості В. Сосюри), а й на друге, тобто як народився та у чому полягає феномен Донбасу. Це друге питання дуже важливе не тільки з огляду на зростаюче останнім часом зацікавлення до цього регіону, але і тому, що відповідь на нього допоможе у розумінні творчості В. Сосюри, якої від регіональних паралелей не відірвати. Донбас – не звичайний регіон. Донбас – це феномен, тому і творчість В. Сосюри слід досліджувати крізь призму цього ж феномену. Доки дослідження творчості та життя В. Сосюри не завершено1, досі всі намагання поглибити знання про поета будуть актуальними. ХХ-те століття виявилося особливо важливим для Донеччини з огляду на розвиток літературного процесу зокрема та величезні зміни в регіоні взагалі. ХХ-те століття це також дві війни, які сягнули світових масштабів, репресії голодомору та інші заколоти в країні. Врешті, це також час сталінського тиску на Україну та все, що українське, у тому числі і літературу. Багато з-посеред українських письменників втратили своє життя у молодому віці з огляду на те, якою мовою та про що писали. В. Сосюра якраз прожив все, що відбувалося на Донбасі та в країні аж до 1965 року. Життя Донбасу, його жителів та врешті дуже інтимні відчуття поета заінспіровані бурхливими подіями, які не обминали регіону через майже все століття – теми, які дуже часто пронизують творчість В. Сосюри. Можна сказати, що творчість В. Сосюри певною мірою становить літопис Донбасу з 20-тих по 60-ті роки ХХ століття. Оригінальність такого підходу та неоцінене значення творчості поета для Донеччини є додатковими факторами, які підтверджують актуальність теми роботи. Нині досить багато говориться про Донбас у пресі та інших ЗМІ. Регіон асоціюють із вугіллям, шахтами, промислом, російськомовністю та місцем рекрутації політичних еліт країни.

Актуальність цієї теми полягає також у тому, що, на відміну від вищенаведеного, варто показати, що є і Донбас культурний, літературний та ліричний. Без творчості В. Сосюри, справитися з таким завданням було б неможливо, позаяк саме його визнали “Співцем Донбасу”. Тому творчість В. Сосюри дійсно є фундаментом творчості донбасівських письменників ХХ століття. Розділ 1. Характеристика минулого та сучасного Донеччини з історичної, етносоціологічної, мовної та геополітичної точок зору 1.1 Історична довідка про регіон Донецький край, який звуть Донецьким басейном, чи теж, популярно, Донбасом – нині великий гірничий та промисловий осередок. Розташований він на південному сході України у межах Донецького кряжу, Приазовської височини та Придніпровської низовини2. За археологічними довідками, Донеччина належала до тих регіонів України, які були заселені ще в далекій давнині, починаючи з епохи палеоліту. Активне заселення нинішньої території Донеччини та боротьба за її землі почалися в епоху великого переселення народів. Першим із відомих нам кочових племен, яке освоювало східноукраїнський степ були, кіммерійці, які прийшли із-за Дону в Х ст. до н.е. Згодом на цій землі жили і інші кочовики – скіфи, сармати, печеніги, половці, роксолани тощо. Від початків ХІІІ ст. по другу половину ХVІІІ ст. приазовські степи, тобто південну частину нинішньої Донеччини, підкоряли різні народи, починаючи з Золотої Орди. Пізніше південну територію займало Кримське ханство, тоді як центральні території Донеччини перебували під контролем українського, зокрема запорозького, та донського козацтв3. У ХІV ст. При гирлі р. Кальміус існувало венеціансько-генуезьке місто-колонія Адомаха. Пізніше, - у ХVІ ст., - козацький форпост Домаха (що з української означає шаблю дамаської сталі). У ХVІІІ ст. Біля Домахи виникла Козацька слобода, в якій у 1754 р. Була збудована Святомиколаївська церква. Це все дало підстави науковцям-історикам вважати Адомаху-Домаху-Маріуполь найбільш давнім містом Донбасу.4 В XVI столітті під прикриттям замків на межі степу і лісостепу на берегах Сіверського Дінця в ХVI ст. оселилися українські козаки, які вступили на вартову службу. Згодом прибували також селяни, що втекли з Правобережжя України та з Росії. За письмовими згадками від 1642 року, одним з перших населених пунктів Донеччини вважається Святогірський печерний монастир. В 1646 році для оборони від кримських татар було засновано укріпленний пункт – Тор (нині м. Слов’янськ), який пізніше став першим містом регіону та одним із головних джерел видобутку кухонної солі. Історія регіону кінця ХVII ст. та початку ХVІІІ ст. пов’язана саме з її видобутком. Саме тоді розташований на соляних озерах Тор перетворився у м. Соляне. Скоро засновано й друге місто регіону – Бахмут (нині Артемівськ). З огляду на стихійні міграції в межах України, з 50-х по середину 80-х рр. ХУII ст. помітно збільшилося населення степової України. Укладення договору між Росією та Туреччиною спричинило ще більший приплив населення на південь як з інших регіонів України, так і з сусідніх держав.

Все таки домінуючим у цьому процесі надалі залишилось українське населення, частка якого складала 60-70%. Знайдення вугілля на Донеччині у першій половині та початок його промислового видобування наприкінці ХVIII ст. спричинили дедалі інтенсивніші форми освоєння території регіону. Поряд з видобуттям вугілля виникає нова, дуже поширена зараз назва регіону, тобто Донецький кам’яновугільний басейн, а у скорочені – Донбас (автором якої був інженер-геолог Ковалевський, який склав карту вугільних покладів регіону5). Донбас охоплює донецьку, луганську та частково дніпропетровську області в Україні6. Звісно, правомірність вживання нового географічного терміну (згодом наявного й у соціології, культурі, політиці тощо) і надалі викликає сумніви (деякі вважають, що з огляду на козацьку історію регіону слід називати його Запорожжям)7. Все таки, термін про який іде мова прижився як окреслення специфічного регіону та пов’язаних з ним явищ. Внаслідок ліквідації Запорозької січі (1775) та залучення Кримського ханства до Російської імперії у 1783 році, південні землі почали заселятися мігрантами з інших регіонів України, та у менших кількостях з Росії, Балкан та Німеччини8. Зруйнувавши Січ, царський уряд досяг повного контролю над процесом освоєння регіону. На першу половину ХIХ ст. припадає заснування перших великих фабрично - заводських підприємств, проводяться геологічні дослідження регіону, засновуються нові міста, розвивається торгівля. Бурхливий розвиток промисловості вимагає реформ системи освіти, особливо професійної освіти робітників. Тому відкриваються гірничі навчальні заклади, заводиться духовне життя, розвивається літературна та пісенна творчість9. Скасування кріпацтва та введення капіталістичних відносин у другій половині ХIХ ст. спричиняє модернізацію промислового виробництва Донбасу, будову залізниці та заснування металургійної промисловості. Наявність природних багатств у регіоні, дешева робоча сила, пільгові умови, надані урядом, приваблюють іноземних інвесторів10. В 1872 році англійський підприємець Джон Х'юз засновує металургійний комбінат, а з розширенням Юзівського (від прізвища Х'юз) підприємства виникає селище Юзівка (нині Донецьк). Металургійна промисловість Донбасу розвивається невпинно, коли там стали добувати вугілля, яке через Маріупольський морський порт відправлялося на інші ринки11. Продовжувався і розвиток системи освіти, запроваджувалися численні школи. Крім того, зароджувалася поліграфія, книгодрукування, з'являлися перші загальнодоступні бібліотеки в мм. Маріуполь та Бахмут. Перша на Донбасі газета («Мариупольский справочный листок») вийшла в Маріуполі в 1899 році12. ХХ ст. пов’язане з подальшою індустріалізацією Донбасу, потенціал якого став основою майбутнього розвитку України. В 1900 році Донбас видобував більш ніж дві третини вугілля, 36% заліза та 63% соди Російської імперії13. Після Революції 1917 року, саме Донбас скоро став центром жорстокого та тривалого конфлікту поміж прихильниками Української незалежності, більшовиками, білогвардійцями та закордонними військами. Під час громадянської війни 1918-1921 рр.

Але на перших компартя  взагал здоровий розум «впливати» не рекомендують, бо «впливати» на них за рецептом «енка» значить органзовувати х у «плужанську» чи «гартованську» партю. Отже, припустм, других. Але, припустивши других, доводиться визнати, що художники «не вареники з гурдою»  на замовлення х не налпиш, це трохи не такий матерал, як «просвтяни»: що було те забрали. Виходить, прийшли до порожнього корита? Н! Тод, може, це була спекуляця або йолопв вибрик? Теж н! Що ж тод? Бачите, за машкарою «робтничих корявих» нам видно похабну фзю «квлфкованого письменника» з безсмертно «Просвти». Це вн хоче до «Гарту». Це ж безграмотний «енко» пориваться закрпити за собою позиц, щоби вдогравати не послдню роль в розвитков пролетарсько лтератури. Вн же так щедро направо й налво буде роздавати ярлички «квалфкац». Що йому до того, що якийсь Хвильовий, маючи про свою творчсть десятки статей  рецензй, й дос не тльки не осмлиться говорити про свою квалфкацю, але й не певний в тому, що вн мав право називатись письменником

1. Література сентименталізму. Творчість Стерна

2. Творчість Рембрандта

3. Життя і творчість Івана Франка

4. Активність і творчість учнів на уроках історії

5. Життя і творчість Олександра Архипенка

6. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
7. Творчість Леонардо Да Вінчі
8. Життя і творчість Степана Васильченко

9. Життя та творчість Олеся Гончара

10. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

11. Творчість Богдана-Ігора Антонича

12. Творчість Гофмана

13. Творчість Івана Франка

14. Творчість Олександра Довженка

15. Творчість письменників "Празької школи"

16. Творчість Франсуа Війона

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

17. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

18. Музична творчість Степового

19. Фредерік Шопен - життя та творчість

20. Психологія і творчість

21. Наукова творчість

22. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури
23. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
24. Творчий доробок майстрів народного мистецтва в контексті відродження осередків народних промислів Богуславщини

25. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

26. Творча діяльність Панаса Мирного

27. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

28. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

29. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

30. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

31. Искусство в контексте культуры

32. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. "Поученія” Володимира Мономаха - зразок дидактичного вітійства

34. Гражданское общество в либеральном контексте

35. События на Кавказе в контексте "Большой игры"

36. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

37. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

38. Переход России к рыночной экономике в опыте мирового контекста
39. Современная история России в контексте всемирно-исторических трансформаций
40. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

41. Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

42. Специфика художественной формы в произведениях живописи в контексте стилевого многообразия

43. Судьба субъективного жанра в контексте европейской культуры XVII - XX веков

44. Возникновение русской литературы в контексте византийской богословской мысли 11-12 вв.

45. Цветонаименование "серый" в контексте книги А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

46. Наука в контексте культуры

47. Вертикальный контекст в новеллах Томаса Манна

48. Библейский контекст одного стихотворения А.С.Пушкина

Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые

49. "Хаос иудейский" В культурном контексте О. Э. Мандельштама

50. “Детские” рассказы А.Платонова в контексте прочтения повести «Котлован»

51. Социалистический реализм в контексте литературной эпохи

52. Поэтическое творчество Валерия Брюсова в контексте его учения о множественности истин

53. Творчество М. Зощенко в контексте русской литературы

54. Сборник Тимура Кибирова "Избранные послания" в социокультурном контексте 1980-х - 1990-х годов
55. Жан де Лафонтен в контексте культурных ассоциаций романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых»
56. Маркетингова сутність реклами

57. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

58. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

59. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

60. Сутність та зміст сучасного менеджменту

61. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени

62. Чтение в контексте развития информационного общества

63. Вивчення оповідань Володимира Винниченка

64. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы

65. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

66. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

67. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

68. Воспитание в контексте социализации

69. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

70. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков
71. Религиозная антропология: христианское учение о человеке в историческом и современном контексте
72. Контекст сексуальных фантазий

73. Общественные отношения в контексте public relations

74. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

75. Повышение квалификации в контексте идеи непрерывного физкультурного образования: методологический аспект, тенденции

76. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знания

77. Суспільна свідомість та її структура

78. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

79. Долг,ответственность и польза как норму социального бытья и этические категории в контексте деонтологии и утилитаризма

80. Социальная структура в контексте противоречий переходного общества

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Сбалансованість бюджета України

82. Имитационное моделирование в контексте управленческого прогнозирования

83. Парадигмы интеграции в контексте мирового развития

84. Інтегральна ефективність діяльності

85. Бідність в України

86. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
87. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
88. Рентабельність підприємства

89. Сутність витрат та методи їх зниження

90. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

91. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

92. Белоруссия в контексте ЕС

93. Градостроительная политика в контексте реформы местного самоуправления

94. Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка

95. Легка промисловість України i транспорт

96. Сільське господарство i харчова промисловість України

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

98. Грошові потоки, звітність, планування

99. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.