Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Гудима Аліна Вікторівна гр. МП-110 Класичний приватний університет м. Запоріжжя АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВЧЕНИХ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ Адміністративне право є однією з найдавніших і фундаментальних галузей правової системи. Воно мало і має велике суспільне значення для життєзабезпечення і регулювання відносин, що складаються в суспільстві. Сучасні умови сприяють обумовленості державного управління з постановкою основного завдання - забезпечення узгодженої, упорядкованої діяльності всіх складових частин механізму виконавчої влади. У своїй сукупності механізм виконавчої влади становить державну адміністрацію з повноваженнями реалізації своїх прав у масштабах Росії. Органи виконавчої влади адмініструють, тобто керують економікою, соціально-культурної та адміністративно-політичною сферами життя суспільства, забезпечують практичну реалізацію законодавчих актів. Природно, що їх діяльність носить адміністративний (управлінський, виконавчий, позасудовий) характер. Сам термін &quo ;адміністративне&quo ; походить від латинського слова «admi is ra io » і означає керувати, управляти. Управління найчастіше впливає на сам процес життєвого буття, зачіпаючи всі сфери і механізми суспільства. Регулятором всіх відносин виникають у сфері управління є адміністративне право. Воно покликане регулювати суспільні відносини, які виникають у сфері державного управління. Адміністративне право, право внутріорганізаційного характеру, постійно підсилює свою соціальну значимість. Чинне в Російській Федерації адміністративне законодавство являє собою безмежне збори правових норм, розкиданих у різних актах, які у політичному співвідношенні просто неозорі. Таку інтерпретацію розвитку адміністративного законодавства можна віднести не тільки до пострадянського часу, але й до всієї її історії. Великий обсяг історико-правового матеріалу, що лежить в області адміністративного законодавства, вимагає його вивчення. Актуальність історико-правового дослідження розвитку адміністративного права виникає не тільки з його зовнішнього кількісного обсягу. Завданням першочергової ваги є послідовне системне вивчення внутрішнього розвитку форм управління, організації системи державного управління, розвиток норм, поняття і в цілому науки адміністративного права. Актуальність історико-правового аналізу адміністративного права полягає ще й у тому, що сучасні російські навчальні програми та навчальна юридична література практично не містить навіть одного параграфа, присвяченого історії адміністративного права. У рідкісних виданнях історію розвитку адміністративного законодавства розглядають з жовтня 1917 року. Подібний підхід суперечить загальноісторичному шляху розвитку російської державності і не відповідає сучасному уявленню і рівнем відомості в даному питанні. Включення в навчальні курси сучасного адміністративного права вивчення історії предмета даної науки заповнить створені прогалини і дозволить повніше уявити шляхи історичного розвитку, виробити всебічний підхід до діючого адміністративного законодавства в Росії. Деякі висновки, що містяться у монографії, носять дискусійний характер, і водночас цей аспект сприяє формуванню найбільш об'єктивних наукових уявлень про сутність поняття історії розвитку науки адміністративного права та сучасного тлумачення фактів, а також окремих проблем цієї науки.

У науковій історично - правовій літературі дуже мало досліджень, що стосуються даної теми. Окремі сторони питання виявилися освітленими лише в науці історії держави і права, де вони традиційно розглядаються для кожної історичної епохи та періоду розвитку держави і права відокремлено. Серед наукових досліджень, що торкнулися деякі питання теми, слід назвати праці видатних російських істориків, таких як М. М. Карамзін, В. М. Татищев, М. М. Щербатов, С. М. Соловйов та інші. У своїх працях вони торкнулися лише зовнішньої сторони розвитку державного розвитку державного управління, намітивши загальний історичний розвиток завдань і форм управління. Крім того, у XVIII столітті твори Волинського, Татіщева, Посошкова, Абрамова, що зачіпають справи внутрішнього управління (хліборобство, паспорти, перепису, народна освіта тощо), були надбанням вузького кола науковців і широкого обговорення їх дослідження не отримали. Наукова юридична література в Росії набуває широкого поширення в XIX столітті. До числа перших російських юристів слід віднести С. Є. Десницький і 3. А. Горюшкіна. С. Є. Десницький був першим російським професором права і вперше став читати лекції російською мовою. Він заклав основи вивчення російського законодавства (законознавства). У цьому відношенні особливий інтерес представляють дві методологічні роботи С. Є. Десницький. У цих роботах вперше була підкреслена величезна значущість вивчення права з застосуванням порівняльно-історичних даних як методу. Знайшли найбільш повно відображення погляди ідеологів Просвітництва, які вважають, що мета держави - досягнення найбільшої кількості благ найбільшим числом людей. Кращою формою організації влади С. Є. Десницький вважав конституційну монархію. Засвоївши досягнення юриспруденції Англії і Франції, він привніс їх політико-юридичну концепцію й у питання державного управління. У стінах московського університету з 1786 року, на запрошення його директора Фонвізіна, став викладати А. Горюшкін. Найкращим з численних праць З.А. Горюшкіна, праву вважається його &quo ;Керівництво до пізнання російського законоіскусства&quo ;, опубліковане в Москві в 1811 і 1816 роках. А. Горюшкін першим вказав на значимість вивчення звичаїв (моралі і прислів'їв) російського народу, як на джерело юриспруденції, і першим ввів у викладання російської законодавства історичний елемент. Він вказав також на важливість і значимість древніх пам'яток законодавства. У всякому разі, спроба 3. А. Горюшкіна дати юридичний огляд давніх російських вказівок, в тому числі і в державному управлінні, була однією з найбільш вдалих аж до видання &quo ;Досвіду історії російських законів&quo ; професора Рейц. У Росії адміністративне право як наука і перші дослідження з'являються в 1830 - 40-х роках. Початковий курс (за університетського статуту) викладався під ім'ям &quo ;Закони державного благоустрою і благочиння&quo ;. У цей період закладаються основи адміністративного (поліцейського) права. У працях Ободівського, Якоба, Гуляєва, Рождественського, Платонова, Власьева, Степанова та інших визначалося поняття про поліцейського праві, уточнювалося зміст найважливіших інститутів &quo ;державного благоустрою&quo ;, проводилася порівняльна характеристика російського управління з керуванням провідних європейських держав: Франції, Англії та Німеччини.

У працях Степанова та Власьева уперше подано історичні нариси розвитку &quo ;державного благоустрою&quo ;, викладається і критикується література про поліцейського праві, даються нариси історії російської поліції і чинних на той час поліцейських установлень. Ряд нових ідей в розвиток науки поліцейського права в Росії були внесені в 1860 - 80-х роках, в ході буржуазних реформ, змінивши зовнішність країни. Нову групу вчених представили професора Лєшков, Бунге, Андріївський та інші. У 1880 - 90-х роках серед російської наукової інтелігенції думки про найменування предмета і науки розділилися, також як і в середовищі європейських юристів. Мали застосування кілька найменувань, таких як &quo ;державне впорядкування&quo ;, &quo ;поліцейське право&quo ;, &quo ;право внутрішнього управління&quo ;, &quo ;адміністративне право&quo ;. Відмінності в найменуванні науки істотного впливу на її створення не надавали. Називаючи поліцейське право громадським, професор Лєшков, приміром, знаходив з'єднує ланка між принципом свободи (елемент громадянського права) і принципом примусу (елемент державний) в понятті про суспільство як соціальне елементі, виходячи з якого, народжувалася ідея про самоврядування і союзному ладі. М.X. Бунге виклав тільки право добробуту, докладно зупинившись на її економічній основі. Професор І. Андріївський розглядав діяльність не тільки держави та її органів у питаннях поліцейського права, а й органів самоврядування. У роботах А. Оскольского, А.І. Васильчикова розкриваються питання історії і відповідно та епоха адміністративного ладу міст та самоврядування. Так, А. Оскольський присвятив велику частину своєї праці історії і адміністративному строю міста Царства Польського. У роботі A.І. Васильчикова &quo ;Про самоврядування&quo ; були викладені, на підставі порівняльно-історичного методу, тільки ряд розділів права внутрішнього управління у провідних державах Західної Європи і Росії. Крім цього, в Росії з XVIII століття мали ходіння ряд перекладних видань зарубіжних авторів, присвячених праву внутрішнього управління. Безсумнівно великий внесок в реформи поліцейського права і науки адміністративного права рубежі XIX - XX століть вніс німецький вчений-адміністративіст О. Майєр. У роботі &quo ;Німецьке адміністративне право&quo ; (1895) він показує неспроможність, з наукової точки зору, поліцейського права і значимість адміністративного права. Зокрема наводяться аргументи розвитку науки адміністративного права, ставиться завдання дослідження юридичної природи діючих органів державного управління, їх взаємодію, вирішення конфліктних ситуацій в загальному механізмі. На початку XX століття російські вчені-юристи впритул підійшли до детального опрацювання основних понять адміністративного права. У роботах А.І. Єлістратова, В.В. Івановського, B.Ф. Дерюжінскій, І.Т. Тарасова та інших вчених, представлено цілком сучасне поняття адміністративного права. У даних роботах, завдяки впливу процесів державно-правового розвитку країни в умовах революції 1905 - 1907 років, вершиною розвитку адміністративно-правових відносин визнається вже не поліцейське, а правове (конституційне) держава.

Брежнв лишень надав  останньому пероду деяких рис. Ми мамо тепер не крах Брежнва як корумпованого аморального вождя, ми мамо крах марксистсько де всесвтньо диктатури пролетарату, крах 600-лтньо росйсько мперсько де, крах економчного змагання авторитарного СРСР з демократичним Заходом. А позаяк протистояння захопило майже пв-людства, розв'язка його введе людство в новий свт, що почне новий виток стор на нових духовних засадах. III. НАЙБЛИЖЧ¶ ПЕРСПЕКТИВИ Часто чути побоювання: хоч би перебудова не припинилася! ¶ звучить у ньому глибока вра у всемогутнсть вол одн чи клькох владоможних осб. Думаю, нчого боятися. Коли б без перебудови можна було вивести економку з глибоко кризи  надати й високих темпв розвитку, тод можна було б  перебудову зупинити, а позаяк без перебудови,  зокрема без лквдац командно-адмнстративних методв кервництва та розв'язання нцативи самих трудвникв, економку не оживити, то й не зупинити перебудову. В економчнй криз запорука продовження демократизац

1. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

2. Адміністративно-правові методи

3. Адміністративне право України

4. Адміністративно-правові норми

5. Місце адміністративного права в правовій системі

6. Основи адміністративного права України
7. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
8. Держава і право України в період перебудови соціалізму

9. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

10. Господарство України періоду утвердження капіталізму

11. Період гетьманщини України

12. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

13. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

14. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

15. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

16. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

17. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

18. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

19. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

20. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

21. Індокитай у післявоєнний період

22. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період
23. Культура України періоду феодальних відносин
24. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

25. Період "руїни" в українській історіографії

26. Період Руїни в Україні

27. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

28. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

29. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

30. Україна в період повоєнної відбудови

31. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

32. Жiночий одяг періоду середньовіччя

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

34. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

35. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

36. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

37. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

38. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі
39. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди
40. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

41. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

42. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

43. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

44. Виникнення і ранній період християнства

45. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

46. Архітектура Романського періоду

47. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

48. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

49. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

50. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

51. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

52. Припинення адміністративних правопорушень

53. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

54. Адміністративна відповідальність
55. Адміністративна відповідальність в Україні
56. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

57. Адміністративна реформа в Україні

58. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

59. Адміністративний процес

60. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

61. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

62. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

63. Елементи адміністративного позову

64. Модель адміністративного судочинства Австрії

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. Підсудність адміністративних справ

66. Поняття та види адміністративного примусу

67. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

68. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

69. Розвиток адміністративного законодавства

70. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду
71. Види адміністративних порушень митного законодавства
72. Адміністративні і економічні реформи Петра I

73. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

74. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

75. Функції адміністративного управління

76. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

77. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

78. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

79. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

80. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

81. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

82. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

83. Граждане как субъекты административного права

84. Административное право (Контрольная)

85. Административное Право Республики Казахстан

86. Граждане, как субъекты административного права
87. Соотношение административного права со смежными отраслями права
88. Административное право РБ

89. Граждане как субъекты международного права

90. Административно право (шпаргалки)

91. Административное право РФ

92. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

93. Арбитражное процессуальное право

94. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

95. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

96. Банковское право (Контрольная)

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. Шпаргалка по банковскому праву

98. Гражданское право

99. Гражданское право - сделки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.