Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Криворізький інститут імені Петра Калнишевського ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини» Робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Психологія» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога 1.1 Сутність поняття особистості 1.2 Основні ознаки особистості дитини в віці 14-15 років 1.3 Чинники формування розвитку особистості дитини в освітній організації РОЗДІЛ 2 Робота психолога з діагностування розвитку особистості дитини в освітній організації 2.1 Методики діагностування особистості (самооцінки, тривоги, агресії) дитини віком 14-15 років, їх застосування в діяльності практичного психолога 2.2 Підготовча робота психолога з вивчення розвитку особистості дитини віком 14-15 в освітній організації 2.3 Вивчення особливостей розвитку особистості дитини віком 14-15 в освітній організації 2.4 Аналіз та узагальнення результатів діагностування РОЗДІЛ 3 Основні напрямки, форми і методи роботи психолога з розвитку особистості дитини в освітній організації 3.1 Шляхи розвитку особистості дитини в 14-15років в освітній організації 3.2 Робота практичного психолога з керівником освітньої організації, з метою вдосконалення роботи педагогів з розвитку особистості дитини 3.3 Напрямки роботи практичного психолога з членами колективу освітньої організації Висновок Додатки Список використаної літератури ВСТУП Демократизація освіти України загострила питання розвитку активності, моральності, спроможності її громадян. Успіх вирішення цих задач, багато в чому залежить від тих змін, які будуть впроваджені у шкільне життя. Однією із проблем, які стоять на цьому шляху, є проблема психолого – педагогічного дуалізму, у відношенні до розвиваючоїся особистості – навчання та виховання не спираються на психологічні знання про розвиток дитини і формування її особистості. Кожен школяр володіє тільки йому притаманними особливостями пізнавальної діяльності, емоційним життям, волею, характером, кожен потребує індивідуального підходу, якого вчитель, в силу різних обставин, не може надати. Навіть у тих випадках, коли педагог забезпечується необхідними, спеціально розробленими психологічними рекомендаціями, то їх дія не ефективна, тому, що існують професійні бар'єри, та багато хто із вчителів має низький рівень професійно-психологічної підготовки. Результатом такого відношення стало проведення атестації шкіл та вчителів без урахування психологічних характеристик школярів, рівня їх психічного розвитку. З іншої сторони практична психологія освіти продовжує свій розвиток. Останнім часом, у різноманітних установах помічається відкриття психологічних служб, які дуже оптимістично беруться за вирішення самих складних проблем. Поява психолога у навчальних закладах дозволяє компенсувати існуючі проблеми, більш грунтовніше заглиблюючись у шкільне життя, максимально допомагати в розвитку підростаючої особистості. Не в усіх школах було введено посаду психолога в силу економічних причин.

Багато проблем було накопичено і в самих структурах, призначених ліквідувати «психологічні проблеми» школи. Тому в практичній діяльності дитячі психологи після засвоєння абстрактно-узагальнених понять та методик зазнають великих труднощів, що до їх використання у реальному закладі, у колективі, у відношенні до конкретної особистості. Мета нашої дипломної роботи полягає в розробці та наданні методичної допомоги практикуючім психологам, які займаються розвитком особистості та працюють в освітніх організаціях (школах). Задачі дипломної роботи: Розглянути погляди психологів на поняття особистості дитини в науковій літературі. Вивчити методи діагностування особистості дитини їх застосування в діяльності практичного психолога. Провести діагностування, аналіз та узагальнення результатів діагностування учнів 10-х класів, школи №73. На основі проведеного дослідження, розробити методичні рекомендації з метою їх подальшого використання в практичній діяльності психолога. Предметом вивчення та дослідження цієї роботи є методи та форми, які впроваджує в свою діяльність практичний психолог освітньої організації (школи), з метою позитивного впливу на розвиток особистості. Об'єктом вивчення та дослідження цієї роботи є особистість дитини віком 14-15 років (учні 10 класів). Дослідницьку частину роботи було проведено на базі загальноосвітньої школи №73, м. Кривий Ріг. РОЗДІЛ 1 Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога Актуальність і доцільність дослідження. Сучасна система національної освіти покликана сприяти особистісному становленню людини нового покоління, збереженню та зміцненню психічного й фізичного здоров’я учнів. Формування гармонійно розвиненої особистості визнається важливим стратегічним завданням Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про загальну середню освіту”. Його розв’язання в умовах діяльності психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу вимагає психолого-педагогічного обгрунтування процесу гармонійного зростання особистості старшокласників. Адже, відповідно до Положення про психологічну службу в системі освіти, робота шкільного психолога спрямована не тільки на розв’язання навчальних проблем, але й на забезпечення процесу особистісного розвитку школярів. Слід зазначити, що навчально-виховна діяльність не завжди сприяє гармонійному розвитку особистості учня. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах профільного навчання, яке інтенсифікує діяльність старшокласників, що нерідко призводить до надмірного інтелектуального та фізичного напруження, появи особистісних дисгармоній у школярів. Результати наукових досліджень свідчать, зокрема, про те, що в умовах швидкої інформатизації освітнього простору особистісний розвиток старшокласників супроводжується такими проявами дисгармоній, як перевтома, підвищена тривожність, внутрішньоособистісна конфліктність, акцентуації характеру, загроза суїциду тощо. Як наслідок, у значної частини школярів погіршується фізичне та психічне здоров’я, зокрема, виникає девіантність поведінки, знижується зір, викривлюється постава, з’являються психосоматичні захворювання, що зумовлює необхідність подальшого пошуку психолого-педагогічних засобів гармонізації особистісного розвитку учнів.

1.1 Сутність поняття особистості дитини Людина, яка завдяки праці вийшла із світу тварин і розвивається у суспільстві, здійснює сумісну діяльність з іншими людьми, поступово стає особистістю – суб'єктом пізнання та активного перетворення матеріального миру, суспільства та самого себе. Людина народжується на світ вже людиною. Це ствердження на перший погляд здається істиною, не потребуючою доведення, і виглядає банальним. Справа в тому, що в даному реченні стверджується генетична належність новонародженої дитини до виду людини. Дитина народжується з можливостями прямої ходи, структура мозку забезпечує можливість розвитку інтелекту, будова руки – перспективу використання орудій праці і т.д. Все перелічене вище підтверджує факт належності немовля до людського роду, що фіксується в понятті індивід. Індивідом можливо вважати і новонародженого, і дорослого, і мислителя, і ідіота, і будь яку людину, мешкаючу в любому куточку світу. З'являючись на світ як індивід, людина набуває особливу людську якість, стає особистістю. Ще з дитинства індивід включається до системи суспільних відносин, яку він застає вже існуючою. Подальший розвиток людини в суспільстві утворює такий збіг відносин, який формує його як особистість. За А.В. Петровським: «Особистістю в психології позначається системна соціальна якість, набуваєма індивідом у предметній діяльності та спілкуванні, яка характеризує рівень та якість надання суспільних відносин в індивіді». Особистість – це якість індивіда. За Б.Ф. Ломовим, Б.Г. Ананьєвим та С.Л. Рубінштейном: «Особистість ни є індивід. Це особлива якість, яка набувається індивідом у суспільстві, у сукупності відносин, суспільних за своєю природою, в які індивід втягується, сутність особистості в «ефірі» цих відносин. особистість є системною і тому «надчутливою» якістю, хоча носієм цієї якості є чуттєвий, маючий тіло індивід, з усіма його природженими та придбаними якостями». За Уотсоном Дж.: «. під терміном «особистість» будемо розуміти усе те, що має індивід (у дійсності або в потенції), його можливості (дійсні або потенційні) у відношенні реакцій. Під тим, що він має, ми маємо на увазі, по перше, загальну масу його організаційних навичок, соціалізовані та урегульовані інстинкти, соціалізовані та помірні емоції, сполучення та взаємовідношення цих останніх, і по друге, високі коефіцієнти як пластичності, так і здатності утримання. Розглянутий з іншої точки зору актив його – це та частина спорядження індивіда, яка служить його пристосуванню та рівновазі в теперішньому середовищі, а також потенційні або можливі фактори, які б підготували би його, щоб справитися із змінюючимся середовищем»№. В.Н. Бєхтєрєв вважає 2 : «Перш за все, ми повинні з'ясувати, для себе, що розуміють під поняттям особистість? Потрібно мати на увазі, що у відношенні психологічного визначення особистості ми зустрічаємося з ще більшими протеріччами в науці. Дійсно, з приводу визначення особистості були висловлені різноманітні погляди та думки в залежності від того напрямку, якого дотримувались різноманітні психологічні школи. &l ;. &g ; Ми вважаємо, що окрім поєднаного початку під особистістю необхідно мати на думці також і спрямовуючий початок, який керує думками, діями і вчинками людини.

Соцалстичний рух, який прагнув всесвтньо органзац робтникв, «нацоналзувався»  перейшов до виршення соцальнокласових проблем у межах нацональних держав. Лберали почали вимагати державного захисту для приватно власност, ндивдуальних свобод та демократ. Християнство й дос пережива процес формування «нацональних» церков. Дедал вдчутншими ставали соцальноекономчн та полтичн чинники, що сприяли подальшй трансформац нацоналзму у фактор глобального розвитку. «¶ндустралзаця та урбанзаця послаблювали силу  престиж старо влади, роздали стар звязки  лояльност. Винаходи та удосконалення засобв комункац створювали умови для того, щоб дедал бльша кльксть людей усвдомлювала спльнсть свох нтересв, а уряди налагоджували контроль над бльшими територями. Вра в можливсть  необхднсть прогресу ставала загальною а наця та держава розглядалися як знаряддя прогресу»[280]. В умовах переходу вд старого аграрного суспльства до нового «ндустрального всесвту», наголошу П

1. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

2. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

3. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

4. Діяльність органів управління освітою

5. Життєдіяльність організму

6. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
7. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
8. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

9. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

10. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

11. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

12. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

13. Сутність організаційних змін

14. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

15. Організація процесу творчого розвитку дитини

16. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

17. Професійна діяльність шкільних психологів

18. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

19. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

21. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

22. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
23. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
24. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

25. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

26. Організація праці

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

28. Діяльність римських магімтратів

29. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Організація оплати праці на підприємстві

32. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

34. Організація обліку грошових коштів

35. Організація евакуаційних заходів

36. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

37. Діяльність уряду України в галузі екології

38. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
39. Рельєф та ландшафтна організація
40. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

41. Діяльність страхової компанії "Оранта"

42. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

43. Організація банківської справи

44. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

45. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

46. Організація касових операцій у банківських установах

47. Організація ресурсної бази банків в Україні

48. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

49. Інвестиційна діяльність страхових компаній

50. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

51. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

52. Організація будівельного майданчика

53. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

54. Організація робочого місця бухгалтера
55. Рівні організації організму людини
56. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

57. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

58. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

59. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

60. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

61. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

62. Внутрішній аудит організації

63. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

64. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

66. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

67. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

68. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
71. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
72. Організація документування господарських операцій

73. Організація і методика аудиту грошових коштів

74. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

75. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

76. Організація облікової політики підприємства

77. Організація обліку в магазині "Світанок"

78. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

79. Організація обліку доходів

80. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Організація обліку на підприємстві

82. Організація обліку орендних операцій

83. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

84. Організація праці бухгалтера

85. Організація складського обліку запасів в установах

86. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
87. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
88. Організація управлінського обліку на підприємстві

89. Основи організації бухгалтерського обліку

90. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

91. Ревізійні комісії підприємств і організацій

92. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

93. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

94. Аудиторська діяльність

95. Аудит в організації

96. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

98. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

99. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.