Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Соціально-духовні основи культури класицизму

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Чернігівський комерційний технікум Реферат з навчальної дисципліни “Культурологія” Тема: Соціально-духовні основи культури класицизму виконала студентка групи ОГТ-4 Чуб Юлія Чернігів 2004 Класицизм (лат. clasicus - зразковий) - напрям у європейський літературі і мистецтві 17 - початку 19 ст. Характерна орієнтація на художню творчість старадавньої Греції і Риму, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування. Творці класицизму при відтворенні сучасного їм життя спиралися на по-своєму трактовану поетику Арістотеля і Горація. Крім орієнтації на античність, характерний: -раціоналізм, -прагнення побудувати мистецтво на началах розуму -прагнення установити непорушні закони. -прагнення до аристократизму, щоб підняти художню творчість над буденністю, ідеально прекрасний зміст. Центральна ідея класицизму - в руслі раціоналістичної філософії - ідея розумності, впорядкованості, “правильності”. З одного боку, ця ідея широко використовувалася для обґрунтування необхідності абсолютизму: держава на чолі з монархом трактувалася як втілення розуму, який обмежує людські вади. Але, з іншого боку, той самий раціоналізм був філософською основою розвитку передової науки, фундаментом буржуазної ідеології. У XVII ст. провідною була перша тенденція. У Франції класицизм стає офіційним стилем, спеціальні вказівки даються кардиналом Рішельє, потім Людовіком XIV. Створюються спеціальні організації, покликані стежити за розвитком літератури, мистецтва. У 1634 р. це - Французька академія, переважно філологічна, пізніше - Академія живопису і скульптури, Академія наук. Класичний зразок архітектури класицизму - королівський палацовий комплекс у Версалі. До нього входять палац, парк, безліч споруд. Суворе планування, геометрична організованість і палацу, і парку, симетричність визначають його вигляд. Навіть деревам і кущам надано форму геометричних фігур. Такий тип отримав назву французького, регулярного парку. Класицизм з його ідеєю порядку, єдності цілого і його частин, гармонії і суворих пропорцій з особливою силою виявив себе в інструментальній музиці. Провідною в Європі стала віденська музична школа. Основою її завоювань стає принцип симфонізму - особливої якості розвитку музичної думки, коли нова ідея народжується поступово, в перетворенні початкового образу, головна тема породжує побічну, яка контрастує з головною. Саме такий підхід втілився в новому жанрі - симфонії. Вінчала музичне мистецтво XVIII ст. і готувала новий прорив творчість великого Вольфганга Амадея Моцарта: опери “Весілля Фігаро”, “Дон Жуан”, “Чарівна флейта”, три симфонії, трагічний “Реквієм”, роботу над яким обірвала смерть композитора. У XVII ст. розгорталася творчість великих драматургів - П.Корнеля, Ж.Расіна, Ж.Мольєра. Театр часів класицизму відзначає ряд характерних рис. Жанри в ньому поділялися на “високі” і “низькі”. Твори “високого” жанру - трагедії - мали бути написані обов'язково віршами. Наказувалося використовувати піднесені вирази, застосовувати алегорії, образи міфології.

Класична п'єса будувалася на основі трьох єдностей: єдність часу, місця і сюжету (одна сюжетна лінія розвивалася без зміни декорацій, події повинні відбуватися протягом доби). Як писали члени Французької академії в одному з своїх висновків: “Ніщо безладне і плутане взагалі не може нікому подобатися”. У центрі уваги трагедії знаходився конфлікт між обов'язком і почуттям, причому обов'язок повинен перемогти. Коли Корнель у своїй трагедії “Сід” відступив від цього правила (головна героїня погоджується на шлюб з коханим, хоч він убив на дуелі її батька - тобто верх взяло почуття), за вказівкою Рішельє п'єса була винесена на обговорення академії, сюжет визнали неправильним. При таких зовнішніх формах п'єси головну увагу і Корнель, і Расін зосереджували на внутрішньому світі, переживаннях персонажів. Писалися довгі монологи, які вимагали особливого мистецтва декламації. Актори стали спеціально працювати над роллю, обговорювати задум з автором. Зростають їх загальна культура, знання. Правила, такі суворі для “високих” жанрів, не поширювалися на “низький” жанр - комедію. Вона була вільна від умовності, неминуче властивої трагедіям класицизму, її героями могли бути прості люди, які говорили повсякденною простою мовою. Великий комедіограф Жан Батист Мольєр з'єднав народну традицію та інтелектуальність, громадянськість. Майже через три століття його “Тартюф”, “Міщанин-дворянин” не сходять зі сцен театрів усього світу. Ще далі від замкненості театру часів класицизму пішов Пьєр Огюстен Бомарше в “Севільському цирюльнику” і особливо “Одруженні Фігаро”. У вуста своїх комедійних героїв він вклав монологи, які засуджували аристократію і провіщали революційну епоху. Класицизм став художньою мовою французького Просвітництва. Майже всі найбільші мислителі займалися і художньою творчістю. П'єси, повісті писав Вольтер, вже згадувалися романи Руссо. Фундатором нового жанру - художньої критики - став Дідро. Основні жанри літератури класицизму - трагедія, ода та епічна поема. Перехід від бароко до класицизму в світовій літературі був одним із тих типових переходів від літератури «важко прикрашеного», «ампліфікованого» стилю (див. «Вступ»), що їх історія літератури переживала час від часу. На Україні такий перехід переживала вже література по 13 ст., але тоді це було явище, зв’язане з певним літературним підупадом. Тепер це була повна опозиція стилеві бароко. На Заході це була майже літературна революція. В основі її лежала зміна літературного смаку та літературних ідеалів. Замість творів, що мали на меті зворушити, збудити читача, викликати сильне враження оригінальністю будови та мистецьких засобів твору, зацікавити його новими та глибокими думками або подати старі в новій, незвичайній формі, що мала справляти враження «вільної», розірваної, постають нові літературні ідеали. Тепер уже не цінять і динамічності бароко. Представники нового стилю свідомо прагнуть найекзактнішого вислову думки, ясного формулювання, прозорості побудови; в цілому твір має враження спокійної гармонії.

На перший план висувається ідеал краси. Не новизна та оригінальність, а традиційна канонічність починає цінитися знову, а «незугарне», що грає таку роль у літературі бароко, або усувається зовсім, або грає, можливо, найменшу роль. Це певний поворот до ідеалів ренесансу. На Україні цей стиль з’явився в своєрідній формі. Правда, і тут можна говорити про опозицію до бароко, але ця опозиція з певних причин не знайшла ніякого відпору (див. далі). А новий «класичний» стиль не знайшов для себе такого широкого поля, як на Заході або в деяких слов’янських народів. Український класицизм був слабкий та мало виразний. Класицизм повертався до естетичних ідеалів античності. Уявлення про ці ідеали, звичайно, було своє власне, що насправді лише користувалося певними, не завжди правильно витлумаченими, елементами античної естетики, щоб збудувати свою власну естетичну систему. Тому, може, й можна було б назвати «класицизм» «псевдокласицизмом», як це робили деякі історики літератури 19 та початку 20 віку. Але цей вираз «псевдокласицизм» тоді вживали неісторично, бажаючи підкреслити невдалість, недоладність, маловартність літератури цієї течії: це було неґативне ставлення до певної літературної течії, подібне до ставлення тих самих часів до літератури бароко. Отже, краще цю неісторичну та несправедливу назву «псевдокласицизм» не вживати. Літературна теорія класицизму приймала — як класицистам здавалось, цілком — канони літературної теорії античності. Основним естетичним ідеалом стала знову «краса», до якої, правда, приєднувалася ще «величність». Основною тенденцією було виконання всієї системи приписів, які ніби нормували ще античну поезію (Горацій), а насправді були наново вироблені теоретиками класицизму (напр. Буало). Ці приписи, як усякі технічні приписи в сфері мистецтва, ставили авторам певні, може навіть «тісні» рамки, але зовсім не перешкоджали їх вільній творчості в межах цих рамок і навіть значно її полегшували. Не будемо тут зупинятися на цій системі приписів. Вона не була суха та тісна: наслідуючи античні зразки, дозволяли і ліризм, уділяли певне місце і пафосові й гуморові та навіть «поетичному безладдю». Коли надзвичайно висока оцінка «величного» приводила до того, що велику роль грали історичні мотиви, царі та герої — античні або й національні, то все ж поруч з цим поетика класицизму знайшла місце і для гумору та сатири, для простої людини та навіть для її мови, для сучасності та її потреб. Щоправда, зображення у класицистів усіх цих сфер здавалося наступним поколінням неприродним, але це була справа літературного смаку. Надзвичайну скомплікованість, переобтяженість деталями, переповненість формальними прикрасами творів пізнього бароко класицизм рішуче відкидав. Його ідеалом була простота, ясність та прозорість побудови. Система поетики класицизму знала певні традиційні літературні форми, що всі нав’язувалися до античної традиції; теорія літературних ґатунків була детально розроблена: драма, тобто трагедія та комедія, епос — велика віршована епопея, поруч із ними роман та інші прозові форми, лірика з численними ґатунками: ода, сатира, байка, ліричний лист, ідилія, елегія, епіграма і т.

На розвиток нац впливають не так матеральн умови, як насамперед прояви  збр]но вол,  духовна активнсть. Вдношення громадянина до нац повинно обумовляться його деалстичним стремлнням вддати й максимум прац, сил  жертв, аж до самовдречення включно. Ставлячи в основу свох деалв нацю, фашизм ототожню  з державою, як тою формою, що найкраще забезпечу нацональний розвиток. Вдношення державних нацй мж со]бою слду не за утопями згоди, братерства й пацифзму, ли]ше уляга неминучим законам змагань, боротьби та конкуренц, де перемага лише зручнсть  сила. Висновком цього признання мпералзму, як виршального середника сну]вання й розросту власно, держави-нац, що  фашизм хоче бачити могучою та величною. Змагаючи до посилення держави назовн, фашизм обдну навколо спльного нацонального де]алу вс соцальн прошарки нац, викидаючи гасло; наця й держава понад класи й парт. Цей його всенацональний  надкласовий принцип в основ заперечу режим полтично демо]крат, з проритетом  часткових партйних нтересв, як також апольогетику внутршньо соцально боротьби та нтернацоналзму комуно-соцялстично доктрини

1. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

2. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

3. Основи формування соціальних стереотипів

4. Соціальність і культура. Життєвий простір

5. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

6. Духовные основы и динамика российской цивилизации
7. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
8. Соціальні групи

9. Духовность и культура

10. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

11. Соціальні інститути.

12. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

13. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

14. Роль власності у соціально-економічних процесах

15. Соціальні проблеми у ЗМІ

16. Соціальна екологія

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Соціальне та особисте страхування

21. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
24. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

25. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

26. Демократія як соціальне явище

27. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

28. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

29. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

30. Система соціального захисту в Україні

31. Соціальна захищеність дітей в Україні

32. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Соціальне партнерство в Україні

34. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

35. Сутність та соціальне призначення держави

36. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

37. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

38. Мова як символ соціальної солідарності
39. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
40. Історія України. Соціально-політичні аспекти

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

46. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

47. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

48. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

49. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

50. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

51. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

52. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

53. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

54. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
55. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
56. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

57. Основа культуры речи

58. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

59. Соціально-філософські погляди І.Франка

60. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

61. Соціально-етичний маркетинг

62. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

63. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

64. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

65. Глобалізація і процеси соціального розвитку

66. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

67. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

68. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

69. Економіка праці та соціально-трудових відносин

70. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
71. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста
72. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

73. Соціально-трудові відносини як система

74. Типологія соціально-трудової мобільності населення

75. Управління, як соціальний феномен

76. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

77. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

78. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

79. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

80. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки

81. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

82. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

83. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

84. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

85. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

86. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
87. Проблема спрямованості особистості соціального педагога
88. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

89. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

90. Феномен соціальної держави в європейській традиції

91. Політика і етика: соціально-філософський аспект

92. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

93. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

94. Мотиви соціальної поведінки особистості

95. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

96. Поняття соціальної установки

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные

97. Предмет соціальної психології

98. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

99. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.