Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Контрольна робота з маркетингу банківської діяльності Тема. Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку. ПЛАН ВСТУП 2 1. СУТНІСТЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ. 3 2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ. 6 3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ. 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 11 ВСТУП Важливою рисою сучасної банківської системи є організація комерційної діяльності банків на планових засадах. Це зумовлено особливостями сучасної ринкової економіки, в якій спонтанна дія економічних законів органічно поєднується з застосуванням суб”єктами економіки розроблених ними планів. Основним плановим документом для фірм, зокрема для банків, є бізнес-план, а одним з його найважливіших складових елементів систематично й цілеспрямовано працювати над вдосконаленням своєї комерційної діяльності, використовуючи основні елементи маркетингу. Позаяк маркетинг ставить у центр уваги споживача, вся робота сучасного комерційного банку, який використовує принципи й методи маркетингу, спрямована на підпорядкування банківництва інтересам споживача банківських послуг. 1. СУТНІСТЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ. Словник-довідник “Банківська справа” пропонує таке визначення поняття “маркетинг” : “Маркетинг – комплексна система організації й збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб споживачів і одержання прибутку на підставах дослідження й прогнозування ринку.” За сучасних умов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом маркетингу є банківський маркетинг, який має на меті вирішення наступних завдань : . встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг; . вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника; . встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих і нових видів послуг; . запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за реалізацією програми впровадження. Ефективне подолання всіх цих проблем вимагае від банку розробки та втілення в життя бізнес-плану, зокрема такого його елементу як план маркетингу. “Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може стикнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Вірно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання — чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу та чи дасть вона прибутку?” . У складанні бізнес-плану особисто беруть участь керівники банку.Моделюючи майбутню діяльність банку, вони водночас перевіряють свої задуми. Крім того, до формування бізнес-плану можуть бути залучені експерти. Бізнес-план є перспективним документом, його складають на 3-5 років. Основні показники для першого року роблять у щомісячній розбивці, для другого року – в щоквартальній і лише починаючи з третього року можна обмежитися річними показниками. До основних елементів бізнес-плана банку належить план маркетингу, що обов`язково вміщує наступні положення : 1. Схема поширення банківських продуктів, тобто надання послуг, які пропонує даний банк; 2.

Ціноутворення, тобто формування цін на банківські послуги; 3. Реклама. 4. Методи стимулювання попиту на послуги даного банку. 5. Формування громадської думки про банк та його комерційну діяльність. Розробляючи план маркетингу, банк намагається знайти відповіді на такі питання : . Як буде реалізуватися банківський продукт? . Як буде визначатися відсоток по кредитах, які надає банк? . Який рівень прибутковості на вкладені кошти банк планує реалізувати? . Як буде організовуватися реклама й скільки на неї треба виділяти? . В який спосіб банк домагатиметься зростання клієнтури – за рахунок створення нових філій чи за рахунок пошуку нових форм залучення клієнтів? . Як буде організовано службу сервіса й скільки на це буде потрібно коштів? . Як домагатися доброї репутації банку в очах громадськості? Характеризуючи бізнес-план АКБ “Україна”, розроблений на 1997- 2000 рр., А.В.Калина та А.А.Кощеєв зауважують, що в ньому “ визначені стратегічні завдання, вирішення яких зміцнить базу банківського капіталу. Це кардинальне поліпшення процесу кредитування, забезпечення ефективнішого управління кредитним ризиком, підсилення управлінського контролю за операціями банку й діяльністю його філій; наданння клієнтурі різноманітних і високоякісних банківських послуг і розширенння на цій підставі бази фінансово стабільних клієнтів.” 2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ. Структуру плана маркетингу можна зобразити графічно в наступному вигляді : Як видно з запропонованої схеми, на початку плана маркетингу звичайно розміщують перелік вихідних показників банківської діяльності, які дозволяють зорієнтуватися в поточній ринковій ситуації. Другий розділ плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що вимагає ретельного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього середовища банку. Чим більше буде визначено небезпек і можливостей, тим менше несподіванок для банка може виникнути під час виконання плана. “Спираючись на цілі, що стоять перед банком, укладач плану окреслює коло завдань, що конкретизуються у відповідних цілях, на досягнення яких спрямовується план маркетингу. Оптимальний шлях досягнення цих цілей уявляє собою стратегію маркетинга, що є окремим розділом плану. Стратегія маркетингу об`єднує окремі стратегії в області цільових ринків і кожного з елементів комплекса маркетингу ” План маркетингу визначає конкретні завдання в межах основних напрямів діяльності банку. Кожен з цих напрямів діяльності банка на окремих ринках охоплює декілька груп банківських продуктів, споживацьких сегментів або діяльність ряду підрозділів банку. Отже, банк розробляє три групи планів : 1) Плани підрозділів (відділень та інших структурних підрозділів банку); 2) Плани клієнтів (корпорацій); Плани окремих банківських продуктів. Власно кажучи, кожен із цих планів є планом маркетингу. Крім усього цього, план маркетингу містить комплексний бюджет, що визначає витрати на здіснення всіх заходів у межах даного плану.

3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ. При складанні плана маркетингу на рівні відділень та інших структурних підрозділів банку доводиться мати справу не з одним, а з декількома ринковими сегментами. Це накладає відбиток на весь процес планування, позаяк вимагає розробки відповідних стратегій для кожного сегмента. План маркетинга для ринкового сегменту дещо простіше за план, складений на рівні відділень та інших організаційних одиниць. План маркетингу структурного підрозділу банку не може бути одержано шляхом простого підсумування планов для певних обраних віддділенням банку ринкових сегментів.Це пояснюється специфікою обслуговування деяких сегментів, яка виявляється в необхідності врахування додаткових факторів. Передусім існує особливість у встановленні завданння та цілей, які мають бути досягнені за умови діяльності банка в декількох сегментах. При цьому важливо, щоби такі цілі не суперечили одне одному, щоби виконаннння одних не загрожувало досягненню інших. Аналіз вихідного становища ринку, що подається у плані маркетингу відділення, відрізняється більшою увагою до вивчення й оцінки ринково-виробничих характеристик сегментів. Інший компонент плана маркетингу – оцінка факторів, що впливають на стратегію банка – за умов планування на рівні відділень та інших організаційних одиниць видозмінюється у зв`язку з тим, що в кожному сегменті ринку, в якому діє підрозділ банку, існують свої співвідношення у ступені та характері впливу різних факторів на обрану стратегію.Тому для визначення сукупного їх впливу на загальну стратегію, спрямовану на виконання поставленого завдання, важливо оцінити й взяти до уваги частку діяльності віддділення в тому чи іншому ринковому сегменті в загальному обсязі операцій, з урахуванням якої й розглядати питання сукупного впливу. Оцінюючи наявні небезпеки й можливості, також необхідно враховувати обставину, наведену вище, позаяк розмір небезпек та можливостей в окремих сегментах коригується на питому вагу діяльності підрозділа банку в загальному обсязі операцій. Стратегія розвитку господарського портфеля характеризується цілим набором стратегій в обраних ринкових сегментах. У план маркетингу на рівні віддділень та інших структурних підрозділів банку вводять ключові змінні, що визначають величини стратегічних змін у регульованих факторах. До цих змінних належать : А) Ефективність управлінння, що охоплює питання організаційної структури відділень, ефективності систем підготовки управлінських кадрів, систем заохочень та санкцій. Важливим аспектом цієї змінної є також завдавання параметрів змін в основних показниках управлінських інформаційних систем. Б) Ефективність систем обробки інформації. Зміни в цій області можуть зачіпати проблеми створення або ліквідації централізованого процеса обробки інформації. За певних умов стає необхідним запровадження автоматизованих систем для обробки інформації по декількох ринкових сегментах. В) Сегментування. Дана змінна виокремлюється тому, що при роботі відділення в декількох сегментах питання сегментування повинні вирішуватися з огляду на те, щоби обрати одразу декілька ділянок ринку для направлення туди основних зусиль.

В большинстве случаев реальное изменение требует изменения всех четырех точек тетраэдра. Эмоциональная связь Умственное Эмоциональное Физическое Обратите внимание: эмоциональная связь также называется чувственной связью (sentic). Это означает, что связь эмоциями сильнее, чем связь словами. Например, мы вместе вошли в комнату и почувствовали того, кто был сердит, даже прежде, чем он сказал хоть одно слово. Чувственная связь подобна настройке двух камертонов, если они настроены на одну частоту. Вы можете ударить один из них, заставить его вибрировать, и вскоре второй начнет вибрировать тоже. Это означает, что когда мы боимся, то часто притягиваем других людей, которые боятся. Когда я был ребенком, мы часто говорили: «Я получаю плохой заряд от того парня». Это пример чувственной или эмоциональной связи. Одно из больших преимуществ обучения в компаниях сетевого маркетинга с хорошим планом обучения это поощрение Вас преодолевать эмоциональные ограничения и говорить от своего человеческого духа. Физическая связь Мы все встречали людей, которые притягивают нас физически

1. Бизнес-план развития банка. Методология и методика его расчета

2. Финансовый план как составная часть бизнес - плана компании

3. План маркетинга лекарственного препарата

4. От маркетинг-плана до отчета по И-маркетингу

5. План маркетинга спортивно-развлекательного клуба Stars

6. Разработка плана маркетинга группы авиастроительных компаний «Каскол»
7. План маркетинга
8. Маркетинговые исследования и разработка плана маркетинга "Clean and Clear"

9. План маркетинга мебельной фабрики ООО "Мебелин"

10. План маркетинга промышленного предприятия

11. Разработка плана маркетинга для ООО "Лесной Торговый Дом"

12. Разработка плана маркетинга на предприятии

13. Разработка плана маркетинга фирмы

14. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

15. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

16. Маркетинг в банках и проблемы его развития

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Банковский маркетинг в региональной системе коммерческих банков

18. Маркетинг в банке

19. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

20. Бизнес-план банка и его роль в стратегическом менеджменте

21. План ГО объекта N135: Механический завод

22. План статистического наблюдения и данные переписи населения
23. Создание топографического плана местности
24. Реализации генерального плана "Ост" на территории Белоруссии

25. Бизнес-план

26. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

27. Программы и планы действий Декабристов

28. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

29. Программа и План - сопоставительный анализ

30. Общий план строения стенки сосуда

31. План урока по психологии

32. План - конспект по природоведению

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

34. Прокатное производство. План и транспорт прокатных цехов

35. Социальный маркетинг

36. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

37. Банковский маркетинг

38. План счетов бухгалтерского учета
39. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета
40. Введение в маркетинг (Доклад)

41. Маркетинг

42. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

43. Сущность рекламы в маркетинге

44. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

45. Маркетинг

46. Создание отдела маркетинга на АО "ДСК"

47. Постановка маркетинга в АО "Вятский торговый дом"

48. Применение маркетинга на микро уровне

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Бизнес-план разработки

50. Маркетинг в управлении

51. Маркетинговый раздел бизнес-плана

52. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

53. Маркетинг

54. Проблемы маркетинга
55. Реклама и маркетинг
56. Рекламная деятельность в системе маркетинга

57. Сущность и основные принципы маркетинга

58. План рекламной кампании шампанского (Контрольная)

59. Сущность маркетинга

60. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

61. Банковский маркетинг

62. Котлер "Основы маркетинга"

63. Процесс управления маркетингом

64. Маркетинг отношений с предприятиями розничной торговли

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Стратегия маркетинга

66. Маркетинг в страховании

67. Маркетинг в страховании и его специфика

68. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

69. Проблемы маркетинга

70. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы
71. Бизнес-план газеты "Деловой Петербург"
72. Основы маркетинга

73. Банковский маркетинг

74. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

75. Составление и использование бизнес-плана

76. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении

77. Нейл Борден «Концепция маркетинга – микс»

78. Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО "Коммаш"

79. Формирование службы маркетинга на предприятии

80. Экспортный маркетинг

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

81. Роль и место маркетинга в экономической деятельности компании "Адидас"

82. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

83. Интернет - Маркетинг

84. Лекции по маркетингу

85. Информационные технологии в маркетинге

86. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России
87. Использование менеджером своего персонала в процессе маркетинга и продаж
88. Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

89. Бизнес-план фирмы "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

90. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

91. Стратегический маркетинг в организации

92. Логика составления бизнес-плана

93. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

94. Личностные и профессиональные требования к специалисту службы маркетинга

95. Бизнес-план

96. Бизнес-план организации производства пластиковой тары (упаковки) в Люберцах Московской области

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. Структура бизнес-плана

98. Разработка бизнес-плана (основные положения)

99. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.