Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Індекс групи Орловський Олександр Володимирович м. Бровари Київської області вул. Київська 300в кв. 51 Приватний підприємець Контрольна робота з Основ екології «Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки». Викладач: професор Падун Алла Олексіївна Київ 2006р. Зміст:Поняття біогеохімічного циклу Кругообіг речовин в біосфері Кругообіг вуглецю Кругообіг кисню Кругообіг азоту Кругообіг сірки Перелік використаної літератури Поняття біогеохімічного циклу На відміну від енергії, котра використовувалася організмом, перетворилась у тепло і втрачається для екосистеми, речовини циркулюють у біосфері, що і називається біогеохімічними круговоротами або циклами. З 90 з зайвим елементів, що зустрічаються в природі, близько 40 потрібні живим організмам. Найбільш важливі для них і потрібні у великих кількостях: вуглець, водень, кисень, азот та сірка. Кисень надходить у атмосферу в результаті фотосинтезу та витрачується організмами при диханні. Азот вилучається з атмосфери завдяки діяльності азотофіксуючих бактерій і повертається до неї іншими бактеріями. Кругообіг елементів і речовин здійснюються за рахунок саморегулюючих процесів, в яких беруть участь всі складові екосистем. Ці процеси є безвідходними. В природі немає нічого даремного або шкідливого, навіть від вулканічних вивержень є користь, бо з вулканічними газами в повітря надходять потрібні елементи, наприклад, азот. Існує закон глобального замикання біогеохімічного кругообігу в біосфері, діючий на всіх етапах її розвитку. В процесі еволюції біосфери збільшується роль біологічного компоненту в замиканні біогеохімічного кругообігу. Ще більшу роль в біогеохімічному кругообігу відіграє людина. Але її роль здійснюється в протилежному напрямку. Людина порушує кругообіг речовин, який вже склався, і в цьому виявляється її геологічна сила, руйнівна по відношенню до біосфери на сьогоднішній день. Кругообіг речовин в біосфері Процеси фотосинтезу органічної речовини з неорганічних компонентів триває мільйони років і за такий час хімічні елементи повинні були перейти з однієї форми в іншу. Однак цього не відбувається завдяки їх кругообігу в біосфері. Щорічно фотосинтезуючі організми засвоюють майже 350 млрд. т. вуглекислого газу, виділяють до атмосфери біля 250 млрд. т. кисню і розщеплюють 140 млрд. т води, утворюючи понад 230 млрд. т органічної речовини (в перерахунку на суху вагу). Величезні кількості води проходять через рослини та водорості в процесі забезпечення транспортної функції та випаровування. Це призводить до того, що вода поверхневого шару океану фільтрується планктоном за 40 днів, а вся інша вода океану – приблизно за рік. Весь вуглекислий газ атмосфери поновлюється за декілька сотень років, а кисень за декілька тисяч років. Щорічно фотосинтезом до кругообігу включається 6 млрд. т азоту, 210 млрд. т фосфору та велика кількість інших елементів (калій, натрій, кальцій, магній, сірка, залізо та ін.). Існування цих кругообігів придає екосистемі певну тривалість. Розрізняють два основних кругообігу: великий (геологічний) і малий (біотичний).

Великій кругообіг, триває мільйони років і полягає в тому, що гірські породи підлягають руйнуванню, а продукти вивітрювання (в тому числі розчинні у воді поживні речовини) зносяться потоками води у Світовий океан, де вони утворюють морські напластування і лише частково повертаються на сушу із опадами. Геотектонічні зміни, процеси опускання материків і підняття морського дна, переміщення морів та океанів на протязі тривалого часу призводять до того, що ці напластування повертаються на сушу і процес починається знов. Малий кругообіг (частина великого) відбувається на рівні екосистеми і полягає в тому, що поживні речовини, вода і вуглець акумулюються в речовині рослин, витрачаються на побудову тіла і на життєві процеси як самих цих рослин, так і інших організмів (як правило тварин), що з’їдають ці рослини. Продукти розпаду органічної речовини під дією деструкторів та мікроорганізмів (бактерії, гриби, черві) знов розкладаються до мінеральних компонентів, доступних рослинам і що втягуються ними у потоки речовини. Кругообіг хімічних речовин з неорганічного середовища через рослинні та тваринні організми назад у неорганічне середовище з використанням сонячної енергії та енергії хімічних реакцій називається біогеохімічним циклом. У такі цикли втягнуті практично всі хімічні елементи і насамперед ті, що беруть участь в побудові живої клітини. Так, тіло людини складається з кисню (62.8%), вуглецю (19.37%), водню (9.31%), азоту (5.14%), кальцію (1.38%), фосфору (0.64%) та ще приблизно з 30 елементів. Кругообіг вуглецю Самий інтенсивний біогеохімічний цикл – кругообіг вуглецю. В природі вуглець існує в двох основних формах – в карбонатах (вапняках) та вуглекислому газі. Вуглець бере участь в утворенні вуглеводів, жирів, білків та нуклеїнових кислот. Основна маса акумульована в карбонатах на дні океану (1016 т), в кристалічних породах (1016 т), кам'яному вугіллі та нафті (1016 т) що беруть участь в великому циклі. Основна ланка великого кругообігу вуглецю - взаємозв'язок процесів фотосинтезу і аеробного дихання (мал. 1). Інша ланка великого циклу кругообігу вуглецю уявляє собою анаеробне дихання (без доступу кисню); різноманітні види анаеробних бактерій перетворюють органічні сполуки в метан та інші речовини (наприклад, в болотних екосистемах, на смітниках відходів). В малому циклі кругообігу бере участь вуглець, що міститься в рослинних тканинах та тканинах тваринних. Більш докладна схема кругообігу представлена на мал.2. Спалювання і Тепло Тепло вивітрювання Мал. 1. Кругообіг вуглецю в процесах фотосинтезу і аеробного дихання. Розчинюється в дощовій воді Мал. 2. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню В кількісному відношенні головною складовою живої матерії є кисень, кругообіг якого ускладнений його здатністю вступати в різні хімічні реакції, головним чином реакції окислення. В результаті виникає безліч локальних циклів, що відбуваються між атмосферою, гідросферою та літосферою, які в свою чергу можуть бути порушені антропогенним фактором. Кисень, що міститься в атмосфері і в поверхневих мінералах (осадові кальцити, залізні руди), має біогенне походження і повинен розглядатися як продукт фотосинтезу.

Цей процес протилежний процесу споживання кисню при диханні, який супроводжується руйнуванням органічних молекул, взаємодією кисню із воднем та утворенням води. В деякому відношенні кругообіг кисню нагадує зворотний кругообіг вуглекислого газу. В основному він відбувається між атмосферою та живими організмами. Споживання атмосферного кисню та його відновлення рослинами в процесі фотосинтезу здійснюється досить швидко. Розрахунки показують, що для повного поновлення всього атмосферного кисню вимагається біля двох тисяч років. З іншого боку, для того, щоб всі молекули води гідросфери були підвержені фотолізу і знов синтезовані живими організмами, необхідно два мільйони років. Більша частина кисню, що виробляється на протязі геологічних епох, не залишалася в атмосфері, а фіксувалася літосферою у вигляді карбонатів, сульфатів, оксидів заліза, і її маса складає 5,9 1016 т. Маса кисню, що циркулює в біосфері у вигляді газу або сульфатів, розчинених в океанських та континентальних водах, в декілька разів менша (0,4 1016 т). Відзначимо, що, починаючи з певної концентрації, кисень дуже токсичний для клітин і тканин (навіть у аеробних організмів). А живий анаеробний організм не може витримати ( це було доведене ще в минулому сторіччі Л. Пастером) концентрацію кисню, що перевищує атмосферну на 1%. Кругообіг азоту Газоподібний азот виникає в результаті реакції окислення аміаку, який утворюється при виверженні вулканів та розкладені біологічних відходів: 4 H3 3 O2 ® 2 2 6 H2O. Кругообіг азоту – один з самих складних, але водночас самих ідеальних кругообігів. Незважаючи на те, що азот складає біля 80% атмосферного повітря, в більшості випадків він не може бути безпосередньо використаний рослинами, так як вони не засвоюють газоподібний азот. Втручання живих істот у кругообіг азоту підпорядковане суворій ієрархії: лише певні категорії організмів можуть виявляти вплив на окремі фази цього циклу. Газоподібний азот беззупинно надходить до атмосфери в результаті роботи деяких бактерій, тоді як інші бактерії – фіксатори (разом з синьо-зеленими водоростями) постійно поглинають його, перетворюючи в нітрати. Неорганічним шляхом нітрати утворюються й в атмосфері в результаті електричних розрядів під час гроз. Найбільш активні споживачі азоту – бактерії на кореневій системі рослин сімейства бобових. Кожному виду цих рослин притаманні свої особливі бактерії, що перетворюють азот в нітрати. В процесі біологічного циклу нітрат – іони ( O3-) та іони амонію ( H4 ), що поглинаються рослинами з ґрунтової вологи, перетворюються у білки, нуклеїнові кислоти і так далі. Потім утворяться відходи у вигляді загиблих організмів, що є об'єктами життєдіяльності інших бактерій та грибів, перетворюючих їх в аміак. Так виникає новий цикл кругообігу. Існують організми, здатні перетворювати аміак у нітрити, нітрати і в газоподібний азот. Основні ланки кругообігу азоту в біосфері представлені схемою на мал.3. Біологічна активність організмів доповнюється промисловими засобами отримання азотомістких органічних та неорганічних речовин, багато з яких застосовуються в якості добрив для підвищення продуктивності та росту рослин.

В сочетании с СППО жизненные циклы ПО используются при разработке производственного процесса проекта. Инструкции и критерии адаптации СППО описывается на общем уровне, не всегда применимом для проекта. Для выбора жизненного цикла ПО из рекомендованных к использованию, а также для адаптации и уточнения СППО и выбранного жизненного цикла к конкретным характеристикам проекта создаются инструкции, которыми руководствуются в проектах разработки ПО. С помощью этих инструкций и критериев для всех проектов разработки ПО формируется общая основа планирования, реализации, оценки, анализа и усовершенствования производственных процессов. База данных производственного процесса организации Формируется в целях сбора и использования информации по производственным процессам и их промежуточным программным продуктам, в частности об их отношении к СППО, содержит (непосредственно или в виде ссылок) фактические данные измерений и информацию, необходимую для понимания этих данных и оценки их корректности и применимости. Примерами данных о процессе и промежуточном продукте могут служить оценки объема ПО, объема разработки и затрат, фактические данные по этим показателям, данные о производительности, границы и эффективность экспертной оценки, количество и серьезность дефектов, обнаруженных в программном коде

1. Загальная характеристика специализированных установок ООН

2. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

3. Загальна характеристика класу Птахи

4. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

5. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

6. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку
7. Загальна характеристика права інтелектуальної власності
8. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

9. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

10. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

11. Загальна характеристика датчиків

12. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

13. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

14. Форми державності та їх загальна характеристика

15. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

16. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

17. Загальна характеристика інвестиційних ризиків

18. Загальна характеристика основних економічних моделей

19. Риелторские фирмы. Их структура и характеристика

20. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

21. Структура тренировочных нагрузок 15-16-летних бегунов на короткие дистанции в годичном цикле подготовки

22. Цифровий освітний ресурс "Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми"
23. Циклічні коливання і кризи в економіці
24. Циклічні коливання економічного розвитку

25. Классификация и жизненные циклы диатомовых

26. Человеческие качества в цикле рассказов Людмилы Улицкой "Бедные родственники"

27. Панаевский цикл Н.А. Некрасова и Денисьевский цикл Ф.И. Тютчева

28. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

29. Особенности трактовки сонатного цикла на примере клавирной сонаты А - dur (KV331)

30. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

31. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

32. АСУ двухстадийного дробления замкнутого цикла

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

34. Реакция деления ядер. Жизненный цикл нейтронов

35. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция

36. Экономические циклы

37. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

38. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара
39. Жизненный цикл фирмы
40. Жизненный цикл организации

41. Экономические циклы

42. Экономические циклы

43. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

44. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

45. Стихотворение А. Блока «Ты – как отзвук забытого гимна» (Из цикла «Кармен»)

46. Единство цикла рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи»

47. Я люблю Пушкина Цветаевой (цикл М. Цветаевой «Стихи Пушкину»)

48. Незабываемое в цикле рассказов И. А. Бунина "Темные аллеи"

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

49. Картины родной природы в цикле украинских повестей Н.В. Гоголя

50. Проблема литературного характера в цикле А.П. Чехова «маленькая трилогия»

51. Нормальный менструальный цикл и гипоменструальный синдром

52. Менструальный цикл

53. Цикл лекций Женщине о раке

54. Стратегии предприятия на разных этапах жизненного цикла
55. Цикл производственного менеджмента
56. Производственный цикл

57. Стадии жизненного цикла команды

58. Жизненный цикл продукта

59. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

60. Родина, как семья народов: построение тематических циклов занятий для старших дошкольников и младших школьников

61. Наш сон и бессонница, их связь с лунными и солнечными циклами

62. Циклы и стили обучения

63. Копулятивный цикл

64. Реакция деления ядер. Жизненный цикл нейтронов

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Тренировка и тренировочные циклы

66. Общая теория цикла

67. Теория эволюционного цикла

68. Об устойчивом развитии и экологических циклах

69. Роль геохимических циклов в биосфере

70. Цикл углерода
71. Типы экономических циклов
72. Денежные поступления и жизненный цикл инвестиционного проекта

73. Управление заказами. Составляющие цикла заказа

74. Аналитические финансовые документы и методы их интерпретации. Цикл движения денежных средств

75. Циклы и равновесие

76. Характеристика отраслевой структуры экономики России

77. Капиталистический цикл и его фазы

78. Циклы Кондратьева

79. Бюджетный цикл в банке

80. Половой цикл собак и кошек

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

81. Антропогенный круговорот вещества. Ресурсный цикл

82. Цикл геологических наук. Оболочечное строение Земли

83. Алгоритм удаления циклов в графе вертикальных ограничений задачи трассировки многослойного канала

84. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО

85. О пользе циклов

86. Операторы цикла. Задачи целочисленной арифметики
87. Управление жизненным циклом IT-услуг
88. Цикл управления предприятием

89. Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

90. О временных циклах

91. Ядерный топливный цикл

92. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

93. Теории экономических циклов

94. Циклы движения запаса

95. Особенности жизненного цикла жгутиковых

96. Клеточный цикл

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

97. Влияние алкогольной интоксикации на активность основных карбоксипептидаз в тканях самок крыс на разных стадиях эстрального цикла

98. Жизненный цикл клетки, вирусы и бактериофаги. Размножение и развитие организмов

99. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.