Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Моделі і методика побудови волоконно-оптичної системи передачі даних

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Моделі і методика побудови волоконно-оптичної системи передачі данних Зміст Вступ 1. Послідовність проектування ВОСП 2. Методика інженерного розрахунку ВОСП 3. Вибір елементної бази ВОСП 3.1 Вибір типу оптичного кабелю 3.2 Вибір типів оптичних з`єднувачів та розгалужувачів 3.3 Вибір типу випромінювача 3.4 Вибір типу фотодетектора 3.5 Вибір коду сигналів в оптичному лінійному тракті 4. Розрахунок параметрів цифрових ВОСП Додатки Вступ При проектуванні ВОСП необхідно, виходячи з призначення системи, сформувати вимоги, що висувають до неї. Загальними вимогами до таких систем є такі. 1. Заданий обсяг інформації, що передається, – визначає необхідну смугу пропускання, швидкість передачі інформації, кількість еквівалентних стандартних каналів тональної частоти. 2.Завадозахищеність системи – характеризується відношенням сигнал/шум на виході оптичного приймального пристрою або ймовірністю помилки при передачі інформації. 3. Тип інформації, що передається, – цифровий чи аналоговий. 4. Відстань між кінцевими терміналами. 5. Вимоги прокладання оптичного кабелю та експлуатації системи. 6. Вимоги до малогабаритних показників, вартості системи, її надійності. Крім цих вимог, при проектуванні систем зв`язку необхідно враховувати додаткові чинники, пов`язані із специфікою системи, що проектується. Цими чинниками можуть бути: особливості зовнішнього середовища, наявність шкідливих зовнішніх впливів, перспективи розвитку галузі зв`язку, можливості модернізації системи, можливість інтеграції з системами зв`язку вищих ступенів ієрархії, можливість інтеграції з сучасними міжнародними мережами інтегрального обслуговування. Врахування усіх вимог потребує комплексного підходу до проблеми проектування ВОСП, цей процес є досить складним. При проектуванні можлива поява неоднозначного рішення, тоді вибір того чи іншого варіанта визначається конкретними вимогами застосування системи. 1. Послідовність проектування ВОСП Проектування ВОСП починається з визначення вимог до системи передачі та аналізу елементної бази, яка є у наявності проектувальника. При проектуванні мереж зв`язку, інформаційно-обчислювальних мереж на основі волоконно-оптичних ліній, перш за все, визначається топологія мережі, кількість терміналів, функції системи передачі в цій мережі. Наступнимим етапом є вибір елементної бази. Визначається спроможність смуги пропускання ОК у сумісності з джерелом випромінювання та фотодетектором забезпечити потрібну широкосмуговість для заданої відстані між прикінцевими пристроями та відомій чутливості фотодетектора для забезпечення потрібної ймовірності помилки. Визначається довжина регенераційної дільниці, кількість регенераторів, можливість просторового розділення сигналів (шляхом передачі різних сигналів по окремих оптичних волокнах). Визначається метод ущільнення – часовий або спектральний, вид модуляції. При виборі елементної бази ВОСП потрібно провести техніко-економічне обгрунтування розробки, визначити питому вартість окремих вузлів та елементів у загальній вартості системи, тобто визначити, які складові визначають основні витрати в системі: оптичний кабель, регенератори, прикінцеві пристрої і т.і

н. Наприклад, у розгалужених мережах зв`язку основні витрати пов`язані з придбанням та прокладанням оптичного кабелю, тому доцільно використовувати кабелі з низьким загасанням. При проектуванні мереж зв`язку необхідно вибирати оптимальну та гнучку топологію. Потрібно розглянути альтернативні варіанти систем для різних вікон прозорості, з використанням різних видів модуляції, лінійних кодів, різної елементної бази. Після проведення приблизного інженерного розрахунку для різних варіантів виконується аналіз реакції системи на відхилення параметрів її структурних елементів від тих, що закладені в проекті у деяких межах, тобто визначається, як ці малі відхилення впливатимуть на параметри системи в цілому. Цей аналіз дає можливість визначити діапазон допусків на параметри елементів системи. Починати аналіз потрібно з тих елементів, що мають малий діапазон припустимих відхилень своїх параметрів. Далі аналізуються системні вимоги, пов`язані з умовами прокладання, монтажу та експлуатації ВОСП. Цей аналіз визначає можливість використання того чи іншого типу кабелю, конструктивне виконання ПОМ та ПРОМ, забезпечення електроживлення. На наступному етапі виконується техніко-економічне обгрунтування запропонованих варіантів, їх порівняння та вибір найбільш ефективного. Але практично неможливо забезпечити оптимальність системи з усіх параметрів, тому приймається один з найбільш прийнятних компромісних варіантів. На рис. 1 наведена схема вибору елементів ВОСП. При проектуванні ВОСП потрібно виконувати рекомендації МККТТ. 2. Методика інженерного розрахунку ВОСП 1. На першому етапі інженерного розрахунку ВОСП уточнюють та аналізують дані технічного завдання. Визначається швидкість передачі інформації (для цифрових систем) або смуга частот, що передається (для аналогових систем) та відповідно коефіцієнт помилки Рпом або відношення сигнал/шум. Далі виконують аналіз сигналів, що передаються системою. В цифрових системах вибирають оптимальний код, в аналогових – засіб модуляції. При проектуванні мережі зв`язку вибирають її топологію, схему розподілу даних, кількість кінцевих пристроїв. Визначається необхідна кількість проміжних пунктів: тих, що обслуговуються, а також тих, що не обслуговуються. Рисунок 1 – Схема вибору елементів ВОСП 2. Другим етапом розрахунків є вибір оптичного кабелю. На основі номенклатури типів кабелів, що є в наявності, вибирають кабель, який відповідає призначенню системи передачі – магістральний, зоновий, для місцевого зв`язку, внутрішньооб`єктовий. Кабель також повинен найбільш повно задовольняти умовам прокладання та експлуатації. 3. Третім етапом розрахунку є вибір джерела випромінювання. При цьому враховується призначення системи, швидкість передачі або смуга частот, що передаються. На цьому етапі визначається ефективна потужність випромінювача, при цьому враховується зменшення потужності випромінювача внаслідок його деградації, а також зменшення середньої потужності внаслідок застосування того чи іншого типу коду. 4. Четвертим етапом є вибір фотодетектора. ФД повинен мати максимальну чутливість в робочому діапазоні хвиль, тип ФД (ЛФД або p-i- ) визначається швидкістю передачі системи, її призначенням.

5. П`ятим етапом є енергетичний розрахунок системи на основі технічного завдання та параметрів вибраної елементної бази. Визначаються енергетичний потенціал системи, втрати в оптичному лінійному тракті, розраховується експлуатаційний запас при заданій довжині регенераційної дільниці. Якщо експлуатаційний запас не відповідає нормі, необхідно переглянути попередні технічні рішення: вибрати кабель з меншим загасанням; вибрати більш потужний випромінювач; вибрати фотодетектор, що має більшу чутливість. При проектуванні ВОСП можливі два підходи: визначення експлуатаційного запасу системи при заданій довжині регенераційної дільниці; визначення довжини регенераційної дільниці при заданому експлуатаційному запасі. 6. Шостим етапом є розрахунок довжини регенераційної дільниці, що обмежується дисперсією ОВ. Якщо одержане значення не задовольняє умовам технічного завдання вибираються ОК з меншою дисперсією та випромінювач з малою шириною спектральної лінії. 7. Сьомим етапом є розрахунок швидкодії системи. Якщо швидкодія менша припустимої, потрібно вибрати менш інерційний випромінювач та фотодетектор, а також кабель з меншою дисперсією. 3. Вибір елементної бази ВОСП 3.1 Вибір типу оптичного кабелю При виборі ОК слід виходити з таких умов: ступеня ієрархії системи передачі, що визначає швидкість передачі; довжини лінії зв`язку (при проектуванні мережі зв`язку – довжина її дільниць); умови прокладання та експлуатації ОК; наявності джерела гарантованого електроживлення. Для ВОСП, призначених для магістральних мереж зв`язку типів «Сопка-4», «Сопка-4М», «Сопка-5», застосовується одномодовий оптичний кабель, параметри якого оптимізовані на довжинах хвиль 1,3 або 1,55 мкм. Для систем «Сопка-4М» та її імпортних аналогів доцільно використовувати ОК для третього вікна прозорості із зміщеною дисперсією. Для магістральних ВОСП доцільно використовувати кабелі типів ОМЗК, ОКЛ, а також кабелі фірми АТ&Т типів ВХС та ВХD, загасання яких не перевищує 0,4 дБ/км (l=1,3 мкм) та 0,23 дБ/км (l=1,55 мкм). Для зонових ліній зв`язку найчастіше використовуються системи передачі «Сопка-3» та «Сопка-3М», але в останній час на цих лініях також використовується ВОСП «Сопка-4». Для ВОСП типів «Сопка-2», «Сопка-3» та «Сопка-3М» використовуються кабелі на основі багатомодового градієнтного волокна типів ОКЗ та ОЗК. В останній час для зонових ВОСП, також використовуються одномодові ОК, що дозволяє не встановлювати на лінії регенераційних пунктів, що не обслуговуються. На місцевих мережах використовуються системи «Сопка-Г» (ИКМ– 480), «Сопка-2» (ИКМ–120 – 4/5). В цих системах використовуються багатомодові ОК типів ОКК та ОК. Для систем цифрової синхронної ієрархії використовуються тільки одномодові ОВ з довжиною хвилі 1,3 та 1,55 мкм. Тип захисних елементів ОК визначається засобом його прокладання. Для прокладання ОК в міській телефонній каналізації використовуються кабелі, що не містять броньових покриттів (голі) Для прокладання в грунті слід доцільно вибрати кабель з бронею типу Б, С або К. Для прокладання кабелів через суднохідні та сплавні річки застосовують кабелі з посиленим захистом.

За счет разработанного метода селекции каналов обеспечивается выбор конкретного абонента и гарантируется невозможность перехвата канала связи недоверенными абонентами и существующими методами перехвата и устойчивость связи в условиях интенсивных помех. Срок 1,5 года; Стоимость работ ~ 30 млн руб.; Из них оборудование ~ 13 млн руб. Успешная реализация системы передачи данных позволит подойти к решению обратной задачи обнаружению и перехвату UWB каналов связи, реализованных на существующих стандартах связи СШАP 22 Для научно-технических прорывов нужны именно «безумцы». Потому что «признанные специалисты» чаще всего ошибаются, принимая новое за плоды воображения сумасшедших. Вот всего лишь несколько примеров. «Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума!» (Ответ ученых на проект Эдвина Дрейка, создателя современной нефтедобычи, 1859 г.) «Такое устройство, как телефон, имеет слишком много недостатков, чтобы рассматривать его как средство связи

1. Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка

2. Волоконно-оптичні кабелі

3. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

4. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

5. Система периодического учета запасов и система непрерывного учета запасов

6. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления
7. Система автоматизации ресторана на примере системы Компас
8. Системы автоматизированного проектирования и PLM-системы

9. Требования к геоинформационным системам и содержанию баз данных

10. Организация сети передачи голоса по IP протоколу на базе распределенной локальной вычислительной сети АГУ

11. Воспитательная система профессионального училища и воспитательная система семьи: возможности взаимопомощи и взаимоподдержки

12. Системы цифрового управления гибкими производственными системами (ГПС)

13. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

14. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

15. Волоконно-оптическая система передачи

16. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Системы и сети передачи данных

18. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

19. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

20. Коммутатор цифровых каналов системы передачи

21. Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

22. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining
23. Экспериментальные методы исследования в системе исторических наук
24. Методы исследования опорно-двигательной системы

25. Методы исследования опорно-двигательной системы

26. Характеристика методов психического исследования. Психика и нервная система

27. Метод "Девиз" и его эмоциональная основа в системе занятий изобразительным искусством на факультете начальных классов

28. Волоконно-оптические системы

29. Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации

30. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

31. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования

32. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные

33. Зарплата в системе методов стимулирования труда(зарубежный опыт)

34. Системы учета "стандарт-кост" и нормативного метода - основа организации управленческого учета

35. Система приемов и методов достижения эффективности взаимоотношений «адресант – адресат» в современной радиожурналистике

36. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

37. Криминология: методы и система

38. Основные методы исследования функционирования нервной системы беспозвоночных
39. Система патетических показателей и методов изучения концентрации
40. Система учета затрат и калькулирования себестоимости по методу "директ-костинг"

41. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

42. Право пацієнта на вибір методів лікування

43. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

44. Предмет, метод, система, источники финансового права

45. Методы поиска информации в сети интернет. Информационно-поисковые системы

46. Разработка программы поиска решения системы дифференциальных уравнений двумя методами: Рунге-Кутта и Рунге-Кутта-Мерсона

47. Система передачи сообщений при непрерывной работе SMTP-сервера

48. Численное решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Анализ компонентов системы передачи Е1

50. Методы и анализ нелинейного режима работы системы ЧАП. Метод фазовой плоскости

51. Проектирование аналоговой системы передачи (АСП)

52. Радиотехническая система передач

53. Разработка устройств цифрового формирования и обработки сигналов системы передачи дискретных сообщений по частотно ограниченным каналам связи

54. Системы сети передачи данных
55. Цифровые системы передачи телефонных сигналов
56. Многоканальная система передачи информации

57. Многоканальные системы передачи

58. Вибір найкращого варіанта ГВС (гнучкої виробничої системи)

59. Методы комплексного исследования состояния шинного рынка в системе маркетинга

60. Исследование методов решения системы дифференциальных уравнений с постоянной матрицей

61. Нахождение корня нелинейного уравнения. Методы решения системы нелинейных уравнений

62. Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кістки - пошкодження Hill-Sachs)

63. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

64. Методы исследования больных с заболеваниями эндокринной системы

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Методы исследования мочевыводящей системы. Исследование в гинекологии и акушерстве

66. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

67. Методы управления затратами в системе контроллинга

68. Система методов мотивации

69. Экономические методы управления условиями труда в системе повышения качества продукции

70. Развитие интереса у младших школьников к занятиям в системе дополнительного образования на основе использования методов стимулирования
71. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук
72. Метод А.Ф. Смирнова для определения критических нагрузок в стержневых системах

73. Система методов работы социальных педагогов

74. Методы анализа отклонении фактических результатов от плановых в системе контроллинга

75. Системы и методы инвестиционного анализа

76. Применение методов управления запасами в целях повышения экономической эффективности системы материально-технического снабжения предприятия на примере ОАО "Амурский судостроительный завод"

77. Использование математических методов и моделей в управлении микроэкономическими системами

78. Методы путевого анализа и их применение к системам одновременных уравнений

79. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

80. В поисках системы мира

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

81. Малые тела Солнечной системы

82. Происхождение Солнечной системы

83. Строение солнечной системы

84. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

85. Солнечная система

86. Происхождение солнечной системы
87. Спутниковые системы местоопределения
88. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

89. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

90. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

91. Методы исследования в цитологии

92. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

93. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

94. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

95. Нервная система

96. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

98. Метод радиоавтографии в биологии

99. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.