Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 3 Розділ І. Особливості соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки 1.1. Історичні і соціально-педагогічні передумови становлення і розвит­ку інтернатного та напівінтернат­ного типу закладів 9 1.2. Сучасний стан соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки 20 1.2.1. Зарубіжний досвід утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 20 1.2.2. Вітчизняний досвід вирішення проблем утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 36 Висновки до першого розділу 54 Розділ ІІ. альтернативні форми виховання як складова необхідного соціально-правового захисту ДІТЕЙ-СИРІТ 2.1. Обґрунтування необхідності впровадження в Україні альтернативних форм виховання 56 2.2. Визначення рівня готовності дитини до змін у житті, пов’язаних із переходом у прийомну сім’ю 58 2.3. Аналіз результатів дослідження 62 Висновки до другого розділу 71 Висновки 75 Література 80 Додатки 86 Вступ Складна соціально-економічна ситуація в українському суспільстві безпосередньо впливає на один з найбільш важливих його елементів – українські сім’ї (їх норми, цінності), відображається на загальному соціальному контексті, формуючи середовище, в якому ці сім’ї існують. Один з висновків Національного звіту про стан сімей в Україні у 2004 році стверджує, що, на жаль, “сім’я і шлюб все більше втрачають свої соціальні функції”. Саме сімейні проблеми та конфлікти спричиняють значну кількість негативних явищ, з яких найшвидше зростає явище біологічного і соціального сирітства. Сьогодні за офіційною статистикою в Україні загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складає 100679 осіб. Слід зазначити, що це число лише приблизно відображає реалії життя, оскільки безпритульні діти, діти-жебраки, діти, що перебувають у диспансерах і т. п., не враховані у цій цифрі. Дослідження ЮНІСЕФ, проведене у 2001 році, виявило, що у порівнянні з 1995 роком кількість біологічних і соціальних сиріт збільшилась у 1,5 рази. Родичі піклуються приблизно про 61600 біологічних та соціальних сиріт. Інші (невсиновлені чи без опіки/піклування), через відсутність альтернативних форм піклування, перебувають у державних інституціях, де позбавлені виховного впливу сім’ї. Відповідно до частини третьої статті 52 Конституції України &quo ;утримання та виховання дітей-сиріт і;дітей, позбавлених батьківського піклування, покла­дається на державу&quo ;. Здобутком України є приведення в цілому національного за­конодавства стосовно дітей до міжнародних норм, Конвенції ООН про права ди­тини. Зокрема статтею 25 Закону України &quo ;Про охорону дитинства&quo ; встановлено, що діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, ма­ють право на особливий захист і допомогу з боку держави. Основними законами, що регулюють питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків є: Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закони України &quo ;Про освіту&quo ;, &quo ;Про державну допомогу сім'ям з дітьми&quo ;.

Останніми роками прийнято низку Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а саме: Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей. – ВВР, 2005, №26, ст.354 (набуття чинності 01.01.2006 р.); Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 2005 р. №6 ст. 147; Указ Президента України «Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини»; Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» . – 2005 від 11.07 №1086; Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 267 &quo ;Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу.&quo ;//Право України. - 1997. -№ 7-8.; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01 2004 року Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, забезпечують також відомчі документи, насамперед: — Положення про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (затверджено наказом Міністер­ства освіти України № 137 від 13 травня 1993 р.); — Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України (затверджено наказом Міністерства освіти України № 98 від ЗО березня 1996 р.); — Про введення нових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах (наказ Міністерства соціального захисту населення України № 34 від 1 березня 1996 р.). У зв'язку із загострення проблем сирітства, насамперед соціального, недостатніми умовами розвитку, повноцінної освіти і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, видано Указ Пре­зидента України № 1153 від 17 жовтня 1997 р. &quo ;Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків&quo ;. Заходи, окреслені Указом положення реалізуються за такими напрямами: запобігання соціальному сирітству; поліпшення умов розвитку, виховання та освіти дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать­ківського піклування; створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; нормативно-правове та науково-методичне забезпечення охорони прав цієї категорії дітей. Передбачається, що однією з основних умов, які забезпечуватимуть по­дальше удосконалення цієї діяльності, буде посилання уваги до роботи шкіл-інтернатів, будинків дитини тощо. Кодекс про шлюб та сім'ю України акцентує значну увагу на про­блемі захисту дітей і передбачає кілька форм утримання та виховання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування: — усиновлення (удочеріння); — передача їх під опіку (піклування); — виховання в сім'ї громадян України; — повне державне утримання в навчально-виховних закладах. Отже, законодавство України гарантує цілу низку пільг та допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Разом з тим, соціальне сирітство як явище продовжує поширюватися. Виходячи із економічних реалій, кількість ук­раїнських сімей, які мають можливість усиновити чи встановити опіку над дітьми-сиротами чи дітьми, позбавленими батьківського піклування, змен­шується, а відповідно збільшується частка тих дітей, які потрапляють у заклади соціального захисту.

Найбільш прикрим є те, що діти сиротіють при живих бать­ках. Щороку близько 6 тис. дітей позбавляються батьківської опіки. На сьогодні Державним інститутом проблем сім'ї та молоді розроблені і запро­ваджені методики роботи з кандидатами на створення прийомної сім'ї, соціаль­ними працівниками, прийомними батьками та прийомними дітьми, державними службовцями, оцінки ефективності діяльності прийомних сімей; визначені етапи соціального супроводу прийомних сімей. Проте невирішеними залишаються: за­конодавче закріплення механізмів захисту прав прийомних дітей та батьків-вихователів; постановка вихованців прийомної сім'ї на квартирний облік; розробка інструктивних листів щодо конкретизації норм, закріплених у Положенні про прийомну сім'ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565. Забезпечити оптимальні умови життєдіяльності дітей-сиріт і дітей, позбавле­них батьківського піклування, - завдання дитячих закладів, системи соціально-виховних інститутів державної опіки. У справі виховання та утримання дітей в інтернатних закладах Україна має незаперечні досягнення. Серед напрацювань: активний пошук і впровадження нових навчально-виховних технологій; залучен­ня вихованців інтернату до навчання у загальноосвітній школі; створення при інтернатах міні-підприємств, цехів, міні-пекарень, що частково допомагає вирішити фінансові труднощі; відкриття профорієнтаційних центрів. Проте значна частина будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів має слабку матеріально-технічну базу, потребує ремонту як жилих, так і службо­вих приміщень. Забезпечення вихованців інтернатних закладів одягом і взуттям становить 60-70%. Матеріальні потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адміністрація дитячих закладів змушена вирішувати за рахунок спонсорських коштів, отримати які непросто. Ці та інші чинники формують проблеми вихованців інтернатних закладів. До їх складу входять проблеми як особистісного, так і міжособистісного характеру: відсутність навичок поведінки і спілкування з іншими людьми, невпевненість, комплекс неповноцінності, по­чуття соціальної відчуженості; недостатній прояв позитивних соціально-рольо­вих орієнтирів, підвищена агресивність, нехтування собою як особистістю; проблеми адаптації до нового середовища. Найбільш значущі проблеми вихованців шкіл-інтернатів виникають у са­мостійному житті: матеріальні труднощі щодо харчування, одягу, комунальних платежів, виплати боргів, збереження здоров’я; забезпечення матеріального до­бробуту: працевлаштування, малооплачувана робота; вміння заощаджувати; житлова проблема: отримання, купівля, розмін, благоустрій квартири (кімнати в гуртожитку). З розвитком економіки і правових відносин суспільство на користь дитини і сім'ї також вимагає більш продуманого використання інших, альтернативних форм опіки, сприяючих повному розвитку потенціалу кожної дитини, таких, як патронатне виховання і опікунство. Це досягається, передусім, якщо держава продовжуватиме: - підтримувати існуючу мережу і відкривати нові установи інтернатного типу, удосконалюючи в них виховну роботу; - активно боротися з причинами явища (проводити профілактику небажаної вагітності, боротьбу з алкоголізмом і наркоманією, травматизмом, надавати істотну соціальну допомогу багатодітним сім'ям у разі втрати годувальника) - знайти відповідні форми альтернативного виховання дітей, що залишилися без піклування батьків, випробовувати, упроваджувати і удосконалювати такі форми.

И на сей раз я не увлекся артисткой, исполнявшей роль Жизели, а именно самой «Жизелью», всей печальной историей героини. Исключительная прелесть этого балета заключается именно в «истории» совершенно неправдоподобной и все же с полной убедительностью переданной в необычайно сжатой форме «милым Тео», ставшим с тех нор одним из моих идеалов, а в одном случае и прямым вдохновителем: сюжет моего «Павильона Армиды» навеян одной фантастической повестью Теофиля Готье \ Впрочем, не следует умалять и значение музыки Адана. Она не принадлежит к первоклассным шедеврам, она не может идти в сравнение с музыкой Делиба (или Чайковского), но два-три номера до того удачны и милы, это такие находки, что именно они в значительной мере способствуют какому-то исключительному воздействию балета на зрителей. Особенно это касается знаменитого аллегро-луре, в котором при первом его появлении столько любовной нежности, так передано любовное счастье и которое при репризе (в сцене сумасшествия) вызывает почти невыносимо щемящее чувство. Пожалуй, не найти чего-либо, что так бы заражало настроением, как эта, как будто простенькая и все же единственная в своем роде мелодийка..

1. Альтернативные формы обучения в дошкольном образовании

2. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

3. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

4. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

5. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

6. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю
7. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
8. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

9. Архитектурные формы Месопотамского искусства

10. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

11. Гибридные формы промысловых рыб

12. Патологические формы простейших и их биология

13. Сирия

14. Геологическаа форма движения материи

15. Инфляция: сущность и формы проявления

16. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

18. Формы государственного регулирования экономики

19. Монархическая форма правления

20. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

21. Организационно-правовые формы юридических лиц

22. Юридические формы защиты прав потребителей
23. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей
24. Форма государства

25. Принципы и формы налогообложения на Украине

26. Выборы как форма непосредственной демократии

27. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

28. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

29. Формы государственного управления и устройства

30. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

31. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

32. Понятие договора. Виды и формы договоров

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

33. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

34. Форма правления, понятие и виды

35. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

36. Понятие источника (формы) права

37. Федеративная форма государственно-территориального устройства

38. Форма государства
39. Формы государства
40. Формы государства

41. Формы и источники права

42. Государство, его основные признаки и формы правления

43. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

44. Формы (источники права)

45. Формы государственного правления

46. Формы реализации права

47. Формы современных государств

48. Политический режим, как элемент формы государства

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Формы и системы заработной платы

50. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

51. Формы обращения в английском языке

52. Типы грамматических форм слова

53. Альтернативный web дизайн

54. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)
55. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама
56. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

57. Диалект как основная форма существования языка

58. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

59. Особенности вариационной формы в творчестве И. Брамса

60. Формы творческой активности в американской джазовой практике

61. Краткое изложение альтернативного понимания монархии

62. Шрифт. Этапы развития и изменения формы

63. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

64. Атопический дерматит, локализованная форма (история болезни)

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок

66. Эндо- экзогенная форма бронхиальной астмы, гормонозависимая, средней тяжести течения, обострение (история болезни)

67. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

68. Синдром кардиалгии при различных формах ИБС

69. Боковой амиотрофический склероз, шейно-грудная форма

70. Умысел как форма вины
71. Формы соучастия
72. Микроклимат пещеры "Мраморная" и формы антропогенного влияния

73. Альтернативные источники энергии

74. Виды и формы обучения

75. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)

76. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

77. Содержание и формы педагогического просвещения родителей дошкольников

78. Активные формы работ на уроках математики

79. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

80. Попечительский совет – общественная форма управления образовательным учреждением

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

82. Понятие формы государства

83. Формы государственного устройства

84. Формы государства

85. Формы государства

86. Формы государства
87. Формы осуществления народовластия
88. Сионизм как наиболее агрессивная форма национализма

89. Политический режим, как элемент формы государства

90. Литье в разовые песчано-глинистые формы

91. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

92. Память. Виды, формы, механизмы

93. Деловое общение: формы, культура, имидж, презентации

94. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

95. Разработка специализированного цифрового узла, осуществляющего преобразование параллельного 8-разрядного входного слова в последовательную форму

96. Христианство – одна из форм мировых религий

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

97. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

98. Сравнительная оценка засухоустойчивости мутантных и гибридных форм яблони

99. Социализация личности, ее этапы и формы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.