Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст 1. Вступ . 2. Фінансове управління районної державної адміністрації . 3. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА . 4. Передумови формування доходів та видатків бюджету Генічеської РДА . 5. Формування проекту бюджету . 6. Зведення бюджету Генічеського району . 7. Бюджетні запити . 8. Трансферти . 9. Індивідуальне завдання. Висновок . Використана література . 1. Вступ Головною метою виробничої практики є закріплення на практичному досвіді і поглиблення своїх знань, аспектів функціонування організацій на базі фінансового управління Генічеської РДА. Під час виробничої практики я ознайомилась зі структурою організації і методами роботи фахівців організації в процесі здійснення господарської діяльності. А також здобула знання у методах застосування сучасних технологій збору й обробки інформації з різних видів діяльності організації та в системі розрахунку показників бюджету. Основними задачами практики є: Ознайомлення зі структурою організації. Ознайомлення з організацією роботи на робочому місці, виходячи з методичних та інструктивних матеріалів. Краще розуміння та оптимальне застосування головних положень Бюджетного кодексу. Застосування нових підходів, методів аналізу та оцінки показників бюджету. Набуття практичних навичок аналізу та розрахунків показників бюджету. Засвоєння особливостей складання місцевих бюджетів: ознайомлення з формами та процесом розробки бюджетних запитів, складання проектів. Розгляд та затвердження місцевих бюджетів представницьким органом. Виконання індивідуального завдання: розрахунок показників обсягу видатків загального фонду бюджетів. 2. Фінансове управління районної державної адміністрації Фінансове управління районної державної адміністрації є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно до чинного законодавства і підпорядковується Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації та голові районної державної адміністрації. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями голови районної державної адміністрації, наказами Міністерства фінансів України і Головного фінансового управління облдержадміністрації. Управління: забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в районі; складає проект і організує виконання районного бюджету; готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення; розробляє пропозиції з удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; здійснює контроль за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та котів цільових фондів. Управління відповідно до покладених на нього завдань: Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні районного бюджету.

Організовує роботу, пов’язану із складанням районного бюджету за дорученням районної державної адміністрації, визначає порядок і термін подання районними управліннями матеріалів для підготовки проектів районного бюджету. Складає проект районного бюджету. Здійснює у процесі виконання місцевих бюджетів за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевих бюджетів району Забезпечує контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань. Складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами нижчого рівня. Веде облік виконання районного бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах та видатках районного бюджету. Контролює правильність проведення виплат і відшкодування за рахунок державного та місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством України. Готує пропозиції про встановлення на території району місцевих податків, платежів і зборів. За дорученням районної державної адміністрації, розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до районного бюджету, готує відповідні пропозиції з цього питання. Відповідно до рішень судових і адміністративних органів, у передбачених законом випадках, забезпечує виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам. На базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан місцевого господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції про мобілізацію додаткових фінансових ресурсів. 3. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА Генічеська районна державна адміністрація має багатогалузеву структуру. Однією з підзвітних організацій адміністрації є Фінансове управління Генічеської РДА Воно складається із трьох структурних підрозділів: Бюджетний відділ, що займається процесом складання, розглядом та затвердженням місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України. Відділ прогнозування доходів, фінансів галузей народного господарства, розрахунків за енергоносії, соціального забезпечення та захисту населення. Відділ фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації. Начальник райфінвідділу відповідальний за формування бюджетних призначень міжбюджетних трансфертів, підготовку інформації та проекту зведеного та районного бюджетів, розподілу доходів та видатків району, а також за виконання поставлених, перед відділом задач. До складу бюджетного відділу відносяться: Начальник бюджетного відділу – узгоджує пропозиції проекту з розпорядниками бюджетних коштів. Головний спеціаліст з питань прогнозування бюджету Головний спеціаліст з питань узгодження бюджету Головний спеціаліст з питань затвердження бюджету До складу відділу прогнозування доходів входить: Начальник відділу доходів Головний спеціаліст з податкових надходжень.

Головний спеціаліст з неподаткових надходжень. Старший інспектор. До відділу фінансово-господарського забезпечення та автоматизованої обробки інформації відносять: Начальник відділу-головний бухгалтер. Головний спеціаліст відділу. Головний спеціаліст по комп’ютерному забезпеченню та автоматизованій обробки інформації. Секретар-друкарка. Водій. Прибиральниця. 4. Передумови формування доходів та видатків бюджету Генічеської РДА Поняття та сутність бюджету визначені в Бюджетному кодексі України. Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення задач та функцій, що затверджуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Бюджетний період для всіх бюджетів складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Бюджет складається із загального та спеціального фондів. Загальний фонд бюджету включає: а) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду; б) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету; в) фінансування загального фонду бюджету. Спеціальний фонд бюджету включає: а) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; б) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; в) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законами України. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Формування проекту бюджету відбувається згідно з законодавчою базою, а саме: Доходи бюджетів міста районного значення, сіл і селищ плануються відповідно до статей 64, 69 БкУ. Видатки бюджетів міста районного значення, сіл і селищ плануються відповідно до статей 88, 91 БкУ. Доходи і видатки бюджету розвитку плануються відповідно до статті 71 БкУ. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету, не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду приймає відповідна рада (ст.24 БкУ). Бюджет планується в гривнях . Згідно із статтею 72 Бюджетного кодексу України по загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.

Це духовне завоювання тривало водночас  з полтичним упадком Золото Орди. В ХV ст. тисяч охрещених  неохрещених татар шли на службу до московського князя, вливаючись до лав майбутнього дворянства. Двохсотрчне татарське панування не знищило вол в Московщин. Воля в Московщин загинула власне псля визволення з-пд татарсько влади»[14]. Наведене твердження московського патрота  науковця вигляда дивним. Але воно правдиве. Ми звикли вважати татар дикунами, грабжниками, вони ж бо сторччями плюндрували Украну, брали ясир тощо. Проте дикунами як на той час вони не були, а вйськовими здобичниками, що за тих часв уважалося в ґвроп законним заняттям. Татари прийшли з Аз, де вони жили побч висококультурного Китаю. Вд Китаю татари перебрали багато знань  культурних звичав. За татарських (монгольських) ханв завжди були китайськ науковц, дорадники  кервники. Арабськ сторики ставлять татарську державну адмнстрацю не нижче за римську. Чужоземн торгвц здили з свом коштовним крамом по всй татарськй держав безпечно

1. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

2. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

3. Анализ бюджета Кинель-Черкасского района

4. Методика расчета теплоснабжения промышленного жилого района

5. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

6. Державний бюджет України і бюджетне право
7. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
8. Значення державного боргу в державному бюджеті

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Анализ поступления НДФЛ в бюджет по организациям Советского района г. Новосибирска

11. Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік

12. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

13. Межбюджетные отношения и их развитие в РФ. Составление проекта бюджета района

14. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

15. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

16. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Газоснабжение жилого района

18. Рекомбинантные вакцины (Генная инженерия)

19. Лекарственные растения Джанкойского района

20. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

21. Северный экономический район РФ

22. Мiсто Яворiв - районний центр Львiвськох областi
23. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.
24. Северный экономический район

25. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

26. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

27. Характеристика Дальневосточного экономического района

28. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

29. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

30. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

31. Если бы я был руководителем Западно-Сибирского района

32. Восточно – Сибирский экономический район

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Машиностроение Поволжского экономического района

34. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

35. Государственный бюджет, проблемы его формирования

36. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

37. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства

38. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
39. Государственный бюджет Украины
40. Государственный долг и государственный бюджет РФ

41. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

42. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

43. Расходы бюджета

44. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

45. Финансирование из бюджета жилищно-коммунального хозяйства

46. Система расходов бюджета

47. Направления расходования средств федерального бюджета

48. История Шапшугского района

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

49. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

50. Учет расчетов с бюджетом по налогам

51. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

52. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

53. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

54. Билеты по методике обучения иностранным языкам
55. Теория и методика преподавания классического танца
56. Культурные памятники Кировского района города Санкт-Петербурга

57. Национально-культурное развитие Исилькульского района на современном этапе

58. Методика предупреждения орфографических ошибок

59. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

60. Северо-Западный АО и район Хорошево-Мневники

61. Методика расследования компьютерных преступлений

62. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

63. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

64. Пропись цифр. Методика прописи цифр

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

66. Распространение и профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота в СПК "Некрасовское", Нижнеомского района, Омской области

67. Общие положения методики расследования преступлений

68. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

69. Методика расследования компьютерных преступлений

70. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ
71. Экология района Братеево
72. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

73. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

74. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

75. Методика организации тематических выставок в школе

76. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

77. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

78. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

79. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

80. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

82. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

83. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

84. Отчёт по технологической практике (Районная Галаченская Котельная, электроцех)

85. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

86. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center
87. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район
88. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

89. Оптимизация состава машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях на примере ОАО "Эфко-Победа" Алексеевского района Белгородской области

90. Организация и экономическая эффективность применения удобрений в учхозе «Михайловское»ГПЗ Подольского района Московской области

91. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

92. Разработка научно обоснованной системы применения удобрений для полевого севооборота Прикубанского района учхоза Кубань

93. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

94. Курортный район Санкт-Петербурга

95. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

96. Методика бега на средние дистанции

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

97. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

98. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

99. Быстрота и методика ее развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.