Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Каховки Херсонської області Обласний конкурс науково-дослідницьких робіт “В сім’ї вольній новій” Сучасні політичні партії України.Роботу виконалаДоценко Анна Віталіївнаучениця Х класу ЗОШ І- ІІІ ступенів №2 м. КаховкиНауковий керівник:вчитель історії ЗОШ І- ІІІ ступенів №2 м. КаховкиЗубков Віктор Анатолійович КАХОВКА-2001 ЗмістВступ І Розвиток політичної системи на Україні за часів її незалежності(1991-2001рр) 4 Розділ ІІ Політичні партії Каховщини 6 Висновки 8 Список використаних джерел та літератури 9Додатки 10 ВСТУП Десять років тому, після розпаду СРСР, колишні її республіки проголосили незалежність. Україна – одна з них. Її самостійність підтверджує “Декларація про державний суверенітет України” від 16 липня 1990 року та “Акт проголошення незалежності України” від 24 серпня 1996 року (1(. Для громадян новоутвореної держави, адже десять років для держави малий строк існування, актуальною є проблема висловлення довіри до сучасних політичних партій на найближчих парламентських виборах. В даній ситуації, яка пов‘язана з кризою не тільки суспільно-політичного життя, а й в науковій сфері, це є важливим питанням. Темою роботи є дослідження діяльності партій України на прикладі їх осередків на Каховщині. Адже, як партії є невід’ємною частиною політичної системи України, так їх місцеві осередки є також частиною політичної системи. Держава визначила своїм політичним режимом демократію (12;4(. Однією ж найхарактерніших рис демократії є розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову. Загалом, демократію створює законодавча гілка влади, яка висловлює думку громадян держави, приймаючи закони для організації політичного, економічного та суспільного ладу. Влада, зосереджена у руках однієї партії, свідчить про тоталітарний режим, як це було у колишніх радянських республіках, що підтверджують ідентичні шості статті у Конституціях СРСР (11;6( та УРСР (13;6(. Влада зосереджена у руках багатьох – неспроможність жодної реально керувати політичними процесами у країні. Отже, метою роботи є дослідження напрямків діяльності партій на прикладі їх осередків на Каховщині. У цій роботі використана слідуюча література: “Історія України”(Кульчицький С.В. та ін.)(24(; ”Мала енциклопедія етнодержавознавства”(Римаренко Ю.І.)(26(; “Політологічний енциклопедичний словник”(Горбатенко В.П.)(27(; ”Формування сучасних політичних структур в сучасній Україні”(Рудич Ф.М.)(28(; ”На політичній арені України”(Литвин В.М.,Слюсаренко А.Г.)(25(. Для дослідження поставленої мети є достатня джерельна база. Це актові документи, Конституції України (12(,УРСР (13(, СРСР (12(, Декларація про державний суверенітет України (2(, Акт проголошення незалежності України (1(; які дають можливість визначити державні форми, напрямки внутрішньої політики, розвиток держави та політичної системи. Джерелами є програми та статути партій (3-10,18-20(, з яких можна зробити висновки про напрямки діяльності цих партій, про їх форми та методи боротьби за владу. РОЗДІЛ І Розвиток політичної системи на Україні за часів її незалежності (1991-2001).

Держава – це складне утворення політичної системи та політичної організації суспільства, яке створюється для налагодження життєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населення (27;97(. Отже, невід’ємною частиною держави є політична система. Політична система – це сукупність передбачених Конституцією державних та представницьких органів і організацій, що здійснюють керівництво суспільством. Складовими елементами політичної системи є: - політико-територіальна організація влади; - громадські організації; - політичні партії; - громадські рухи; - трудові колективи.(26;580( Політичні партії, громадські рухи та організації, програмні цілі яких мають на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються (12;16(. Отже, метою створення партії має бути лише захист та висловлення думки громадян України. Існує також політична система суспільства, головним елементом якої, є влада, і до якої також входять політичні партії, рухи, громадські організації (27;267(. За визначенням, партія політична – це добровільне об’єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, які вони поділяють; частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти (27;248(. Партії політичні в Україні – сукупність організованих політичних об’єднань на основі спільності інтересів та політичних переконань. Політичні партії в Україні являють собою молодий інститут. Це один з базових інститутів сучасного суспільства в Україні, без якого неможливе функціювання представницької демократії (27;242(. Розвиток політичної системи нової держави України, а з нею і політичних партій, проходив повільно. Заважала багаторічна традиція однопартійної влади Комуністичної партії Радянського Союзу. КПРС не була партією, вона була політичним утворенням. Новоутворені політичні партії не відмічалися багато чисельністю. У партіях відбувалася боротьба за лідерство, що призводило до розколів. Громадяни перенесли свою недовіру до КПРС на новостворені партії. Більш-менш масовими організаціями залишалися соціалісти та комуністи, з однієї сторони, та національно-демократичні сили, з іншої (24;364,375(. Що ж стимулювало появу громадсько-політичних структур? У статті шостій Конституції СРСР говорилося: ”Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза ” (11;6(. В березні 1990року на ІІІ з’їзді Рад СРСР були відмінені 6 та 7 статті Конституції СРСР (1977), а пізніше ці статті були вилучені і з республіканських Конституцій. Це прискорило розвиток демократії та появи нових політичних партій, організацій, рухів. Незважаючи на усі політичні та історичні традиції, недовіру громадян та слабке становище країни, у 90-х роках відбуваються масові з’їзди партій, установчі збори.

У 1991 році з’являються Ліберальна, Соціалістична та Селянська партії України. Загалом до проголошення незалежності України було зареєстровано 4 партії, після проголошення – 27 (25;43(. На 20 травня 1996 року зареєстровано 39 політичних партій (27;243(. Формування політичних партій продовжується і по сьогоднішній день. На початок 2001 року зареєстровано 113 партій. Усі партії поділяються на групи за напрямками своєї діяльності. Таких напрямків існує декілька.(Дод.№2). Це центристська(прагматична) спрямованість, націонал-радикальна спрямованість, соціал-комуністичне спрямування та націонал-демократичний напрямок діяльності партій (14-17(. Партії центриської спрямованості об’єднують у своїх програмних цілях декілька напрямків, тому дати їм точну характеристику неможливо (17(. Соціал-комуністичний напрямок єднає партії, цілі яких спрямовані на знищення приватної власності, створення безкласової держави (16(. Націонал- демократичний напрямок єднає партії, програмні цілі яких базуються на демократичних засадах, створенні повного народовладдя, визнання народу джерелом та носієм влади (14(. Отже, багатопартійна система, це система, яка може висловити інтереси усіх верств населення. Але ж, якими б темпами Україна не йшла до створення справжньої правової демократичної держави, вона все ж таки, ще далека від цього. Зараз лідери партій борються за владу в державі, а не за інтереси громадян. Україна та її партійна система ще не готові до пропорційного виборчого принципу. Про це говорить малочисельність партій, зневірення громадян у партіях, слабка політична культура населення, слабкі демократичні традиції в державі. РОЗДІЛ ІІ Політичні партії Каховщині. Сила будь-якої партії у її масовості. Зазвичай управління партією здійснюється у столиці, але масовість партії створюється місцевими осередками у обласних центрах, районах, містах, селах. Осередки сприяють приверненню уваги громадян до своєї діяльності. У місті Каховка та у Каховському районі також існують партійні осередки. У кожному з них обирають керівника. У місті Каховка налічується вісім партій. До них належать: 1. Народна демократична партія (НДП). 2. Прогресивно-соціалістична партія України (ПСПУ). 3. Всеукраїнське об’єднання “Громада” (ВОГ). 4. Соціалістична партія України (СПУ). 5. Партія “Демократичний союз” (ПДС). 6. “Міжрегіональний блок реформ” (МБР). 7. Комуністична парія України (КПУ). 8. Партія комуністів (більшовиків) України (ПК(б)У) (22(. Лідером НДП є Володимир Пустовойтенко, колишній прем’єр-міністр України. Партія належить до націонал-демократичного напрямку діяльності. Метою партії є побудова в Україні демократичного, справедливого, солідарного суспільства. Цілі партії: створення соціально ринкового господарства. Своїм фундаментом вважає Україну, людину, родину, добробут (18;2,4,8(. Керівником у Каховці є Володимир Волков (22(. Лідером ПСПУ є народний депутат України Наталія Вітренко. Партія активно висловловлює негативне ставлення до сучасного президента Леоніда Кучми. Організовує акції протесту. Діє у соціалістичному напрямку (8;2,4(. Каховським осередком партії керують: Кочерженко Наталія Костянтинівна, Шахова Тетяна Миколаївна та Мироненко Олександр Костянтинович(22(.

Подчиненные им должности, такие как заместитель Главного санитарного врача СССР, выходят за границы высшего уровня макроструктуры. Руководителям контрольных служб были подчинены первые заместители и заместители. Субординационные связи задавались самой структурой ветвей власти, в то время как координационные связи реализовались в форме коллегий, президиумов, заседаний. Общего координационного органа для всех структурных единиц контрольной ветви власти не было. В какой-то степени координирующие функции осуществлялись в таких органах, как сессии Верховного Совета СССР, принимающие или отменяющие законы и нормы. Координационные связи на высшем уровне формировали структуру из административной, политической, представительской и контрольной ветвей. Высшим координирующим органом для всех ветвей было Политбюро ЦК КПСС. Перед распадом КПСС в него входили Генеральный секретарь ЦК КПСС, часть секретарей ЦК, Председатель Совета Министров СССР и его первый заместитель, министры обороны и иностранных дед, Председатель Президиума Верховного Совета СССР и его первый заместитель, председатель Комитета партийного контроля, впервые секретари Московского горкома, Ленинградского обкома партии и первый секретарь ЦК партии Украины, председатели Верховного Совета и Совета Министров РСФСР

1. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) в современной политической жизни страны

2. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

3. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

4. Политические партии в республике Молдова

5. Политические партии в России

6. Политические партии России конца 19 - начала 20 века. Конституционно-демократическая партия
7. Партия в политической жизни общества
8. Современные российские политические партии

9. Политические партии и партийные системы

10. Политическая партия "Евразия"

11. Политические партии и движения в современной России

12. Политическая партия, необходимая сейчас России

13. Политические партии России в годы первой мировой войны

14. Политические партия в России в начале XX века

15. Политические партии России в 1917 году

16. Политические партии России

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Политические партии

18. Партии в политической системе общества

19. Политические партии и движения

20. Политические партии, их понятие и классификация

21. Типология политических партий

22. Политические партии и их характеристика
23. Классификация политических партий
24. Партии в политической системе общества

25. Политические партии и региональные экономические элиты

26. Социально-политическое развитие на Украине в XIX веке /Укр./

27. Политические партии и социальные группы накануне февральской революции

28. Аграрные революции в Украине в контексте переломов политических эпох: истоки и сущность

29. Политические партии и партийные системы

30. Социально-политические условия возникновения партий и общественных движений в России в конце 80-х – начале 90-х годов

31. Политические партии

32. Закон о политических партиях: в чем суть альтернативных подходов

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

33. Правовые формы функционирования политических партий

34. Деятельность пресс-служб политический партий

35. Казачество и его роль в общественно-политическом развитии Украины

36. Общественно-политическое движение в Украине в 1846–1849 годах

37. Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.

38. Политические партии в России в конце XIX в – 1917 год
39. Политические партии России в начале XX в.
40. Демографическое будущее России в программах ведущих политических партий

41. Идеи народовластия и государственности в истории политической мысли Украины

42. История возникновения и развития политической мысли в Украине

43. Классификация политических партий в зарубежных странах

44. Организация работы по подготовке к архивному хранению документов современных политических партий, организаций, движений на примере центра новейшей истории Тульской области

45. Партии и политические системы в современном обществе

46. Современная политическая партия в избирательном процессе

47. Специфика политической элиты в современной Украине

48. Становление политических партий Российской Федерации: "Единая Россия" - партия-гегемон

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

49. Сущность, структурные элементы и функции политической партии

50. Феномен партии власти в современной российской политической системе

51. Политическая партия ЛДПР

52. Политическая система общества. Политические партии

53. Политические партии

54. Политические партии
55. Политические партии в Республике Беларусь
56. Политические партии и партийные системы

57. Политические партии и партийные системы

58. Политические партии и партийные системы

59. Политические партии и современные лидеры России

60. Философская общественно-политическая мысль в Украине в XVI-XIX веках

61. Социально-политический анализ Военной доктрины Российской Федерации

62. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

63. Основные этапы формирования политической карты мира

64. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Сальвадор Альенде - политический деятель Чили

66. Политический портрет Александра II

67. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР(1928-1939)

68. Возникновение политического терроризма в России. Убийство Александра II

69. Особенности социально-экономического и политического развития России в XVIII веке

70. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза
71. Общественно-политическое и экономическое развитие России в период 1995-август 1999гг.
72. Шпаргалки по истории политических учений

73. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

74. Политическая программа английского просвещения Джона Локка

75. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

76. Политическое лидерство

77. Политическая мысль Древней Греции

78. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

79. Политические права российских граждан

80. Политические права и свободы граждан

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Классификация политических режимов

82. Политический режим и гражданское общество

83. Политические режимы

84. Политическая система государства /на англ. языке/

85.

86. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков
87. Политический портрет Рональна Рейгана /вплоть до избрания его президентом США/
88. С.Ю. Витте. Политический портрет

89. Федор Иванович Карпов - политический и общественный мыслитель начала XVI века

90. Великий князь Михаил Тверской. Борьба Твери за политическое лидерство

91. Политический портрет Н.С. Хрущева

92. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

93.

94. В.И. Ленин - политический деятель и человек

95. Политический портрет И.В. Сталина

96. Реформа политической системы в условиях перестройки

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

98. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Монголо-татарское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

99. Нэйтивизм в общественно-политической жизни США на исходе XIX столетия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.