Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДИПЛОМНА РОБОТА ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (за матеріалами АТЗТ „АК ПРОМІНВЕСТБАНК”) ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні засади депозитних операцій 1.1 Характеристика банківських депозитних операцій, задачі залучення депозитних коштів комерційними банками 1.2. Фінансові умови залучення депозитів комерційними банками 1.3 Формування відсоткових ставок, показники ефективності та ризиків депозитних операцій Розділ 2. Оцінка системи залучення депозитних коштів в атзт “АК ПРОМІНВЕСТБАНК” 2.1 Характеристика діяльності АТЗТ “АК ПРОМІНВЕСТБАНК” за 2004 –2007 роки 2.2 Аналіз динаміки структури, строковості та ставок залучених депозитних коштів в АТЗТ “АК ПРОМІНВЕСТБАНК” 2.3 Аналіз вартості залучення та рентабельності використання залучених депозитних коштів в АТЗТ «АК ПРОМІНВЕСБАНК» Розділ 3. Шляхи удосконалення залучення депозитних коштів банками України 3.1 Кореляційний аналіз впливу показників макроекономіки України та рівня доходів населення на обсяг залучених депозитів комерційними банками України у 2001 – 2007 роках 3.2 Світовий досвід з управління залученими депозитними коштами банку 3.3 Удосконалення управління поточною структурою залучених депозитних коштів банку в концепції інтегрованого управління активами та пасивами банку Висновки Список використаних джерел Додатки Анотація ВСТУП Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку методів управління залученими депозитними коштами в комерційних банках полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), оскільки формування попиту та пропозиції на залучені кошти є результатом конкурентної взаємодії банків банківської системи України і загального фінансового стану юридичних і фізичних осіб в Україні, який формує їх схильність до пропозиції тимчасового збереження вільних коштів в банківській системі. Залучені(на міжбанківському фінансовому ринку) та запозичені (на загальному фінансовому ринку юридичних та фізичних осіб) кошти комерційного банку є платними ресурсами, ціна на які залежить від їх виду, суми, валюти та строку залучення (запозичення). Об’єктом дипломного дослідження є – діяльність комерційного банку по залученню депозитних коштів юридичних та фізичних осіб на прикладі діяльності АКБ «Промінвестбанк» та інших комерційних банків України першої групи рейтингу Національного банку України. Предметом дипломного дослідження є – комплекс системи управління вартістю та рентабельністю залучених депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк», а також в інших банківських установах банківської системи України. Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості інтегрованого управління активами та пасивами комерційного банку для визначення алгоритму управління залученням депозитних ресурсів(пасивів) у юридичних та фізичних осіб, розкриттю діючої практики залучення депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк», а також пошуку напрямків удосконалення розвитку програмних моделей управління оптимальністю структури залучених депозитних коштів в комерційному банку.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання: досліджено сутність та класифікацію ресурсної бази комерційного банку, як структурний розподіл коштів на власний капітал, залучені кошти юридичних та фізичних осіб у вигляді поточних та строкових депозитів, запозичені кошти у інших комерційних банків та Національного банку України у вигляді короткострокових та довгострокових кредитів; досліджено структуру залучених депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк», її динаміку у 2004 – 2007 роках та порівняльні особливості структур залучених депозитних коштів в інших комерційних банках першої групи рейтингу НБУ; розглянуто процес функціонування та управління залученими депозитними коштами в АКБ «Промінвестбанк»; проведено аналіз діючої практики управління залученими депозитними коштами в комерційних банках розвинутих країн світу; проведена розробка регресійної багатовимірної математичної моделі розрахунку впливу структури депозитних коштів (пасивів) комерційного банку на рентабельність його роботи; на основі розрахунків побудованої моделі запропоновано шляхи удосконалення оптимальної структури залучених депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк» для підвищення рівня рентабельності роботи банку; На вирішення проблеми оптимального управління залученими коштами в комерційних банках спрямовані дослідження, викладені в монографіях наступних авторів: – Азаренкова Г.М., Васюренко О.В., Герасимович А.М., Жуков Е.Ф., Коцовська Р.Н., Ричаківська В.І., Мороз А.М., Українська Л.О., Савлук М.І., Панова Г.С., Примостка Л.О. , Пуховкіна М.Ф., Спіцин І.О., Спіцин Я.О., Шевченко Р. І. Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи АКБ «Промінвестбанк» за 2004 – 2007 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України. Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів оптимізації структури залучених депозитних коштів в комерційному банку, наданих в дипломній роботі, дозволить: зосередити увагу банківських установ на доцільності оптимальних структурних обсягів залучення депозитних коштів відносно рівня статутного капіталу з точки погляду на максимальний рівень досягнення дивідендної рентабельності роботи комерційного банку; звернути увагу акціонерів комерційних банків на необхідність оптимального нарощення власного капіталу, оскільки результати дипломного дослідження доводять, що максимум частки ринку залучених коштів не є основою для максимуму дивідендної доходності акціонерного капіталу банку. Досліджена політика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ “АК Промінвестбанк” у 2004 – 2007 роках та розширення його інфраструктури, з точки зору акціонерів, - не є ефективною, оскільки разом з політикою впровадження переорієнтації банку з переважно юридичних клієнтів в сторону ощадного банку для фізичних осіб ROE зменшився з рівня 16,2% за 2005 рік до рівня 8,7% за 2007 рік, тобто дохідність акцій банку стала практично в 2 рази нижче ринкової доходності інвестиційного капіталу в Україні. Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в наданні службі депозитного менеджменту АТЗТ “АК Промінвестбанк” нових комплексних рішень та підходів по аналізу ефективності політики застосування фінансового важеля зростання рентабельності статутного капіталу за рахунок залучених та запозичених коштів юридичних та фізичних осіб, які доцільно застосувати для корегування стратегічних напрямків в структурі депозитної політики банку.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Характеристика банківських депозитних операцій, задачі залучення депозитних коштів комерційними банками Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій. Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних . Згідно з джерелами утворення банківських ресурсів в існуючій банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені (або депозити) та запозичені(або міжбанківські депозити та кредити). Функціональною задачею власних ресурсів банку (статутний капітал, прибуток та резерви) є : - по-перше, забезпечення придбання основних та нематеріальних необоротних коштів, які становлять робочу інфраструктуру банківської установи, що дозволяє виконувати всі банківські операції з грошовими коштами як в Україні, так і за кордоном в банках - нерезидентах; - по-друге, виконання страхової функції нейтралізації банківських ризиків, пов’язаних з неотриманням доходів (вкладення коштів в збиткові операції) та втратою коштів в активних операціях (неповернення кредитних коштів); - по-третє, інвестування тимчасово вільних власних коштів банку в інші види бізнесу з підвищеним ризиком та дохідністю, де ризикування коштами клієнтів практично недопустимо. У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк, переважають зобов’язання банку. Під зобов’язаннями банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому. У бухгалтерському обліку до зобов’язань включають кошти на поточних рахунках клієнтів; кредиторську заборгованість, заборгованість за нарахованими процентами та відстрочену дебіторську заборгованість за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутрішньобанківські розрахунки. Рис. 1.1. Структура зобов’язань банку В економічній літературі зобов’язання заведено поділяти на залучені та запозичені кошти. Залучені кошти є найбільшою частиною зобов’язань банку. Це основне джерело формування ресурсів банку, які спрямовуються на проведення активних операцій. До залучених коштів банку, згідно класифікації роботи колективу авторів під керівництвом проф. Герасимовича А.М. (КНЕУ) , належать залишки коштів на поточних, бюджетних рахунках клієнтів, депозитні вклади фізичних та юридичних осіб, вклади до запитання, залишки на пластикових платіжних картах, кредиторська заборгованість тощо. В табл.1.1 наведена в дипломному дослідженні класифікація ресурсів комерційного банку з точки зору рівня вартості з використанням бухгалтерсько-облікової класифікації статей пасивів згідно «Плану рахунків» . Таблиця 1.1 Бухгалтерсько-облікова класифікація ресурсів (пасивів) банку Безплатний власний капіталу (статутний капітал фонди прибуток) Низьковитратні залучені кошти до запитання фізичних осіб Високовитратні залучені строкові депозити фізичних осіб Низьковитратні залучені кошти до запитання юридичних осіб Високовитратні залучені та запозичені строкові депозити юридичних осіб Платні технологічні пасиви (кредиторська заборгованість, власні ЦП, відсотки за депозити) 1 2 3 4 5 6 Статутний капітал банку Кошти на вимогу фізичних осіб Строкові кошти фізичних осіб Кошти на вимогу інших банків Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України Кредиторська заборгованість за операціями з банками Емісійні різниці Кошти виборчих фондів Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку Загальні резерви та фонди банку Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Кошти спеціального фонду бюджетів АРК, областей, міст Киє-ва і Севастополя Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу Результати минулих років Кошти позабюджетних фондів Строкові вклади (депозити) інших банків Інші пасиви банку Результати звітного року, що очікують затвердження Кошти на вимогу суб'єктів господарювання Короткострокові кредити, що отримані від інших банків Банківські резерви на покриття ризиків і витрат Результати переоцінки Кошти небанківських фінансових установ Довгострокові кредити, що отримані від інших банків Субординований борг банку Результат поточного року Строкові кошти суб'єктів господарювання Найбільша частка ресурсів банку, наведених в табл.1

Агрегат квази-деньги представляет собой ликвидные депозиты денежной системы, которые непосредственно используются как средства платежа и, как правило, имеют меньшую скорость обращения, чем агрегат деньги. Агрегат квази-деньги включает срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте. Совокупность агрегатов деньги и квази-деньги формирует агрегат широкие деньги, который относится к числу важнейших индикаторов состояния денежно-кредитной сферы. Когда преобладают условия формирования высокого уровня свободной ликвидности в банковском секторе, то Банк России может принять меры, направленные на ограничение роста денежного предложения за счет активизации применения стерилизационных инструментов. В данных целях Банк России принимает решения о повышении процентных ставок по инструментам постоянного действия, т.Pе. депозитным операциям, проводимым на стандартных условиях. Вследствие чего идет увеличение ставки по депозитным операциям на стандартных условиях. Но у Банка России возможности воздействий как на уровень ставок денежного рынка, так и на объемы свободной банковской ликвидности имеют определенные пределы

1. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

3. Банківська система України

4. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Формування та розвиток банківської системи України
7. Банківська система України
8. Банківська система України та проблеми її реформування

9. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

10. Фармацевтичний ринок України

11. Валютний ринок Украіни

12. Фінансова система України

13. Фінансове право України

14. Банківська система України

15. Методики оцінки фінансового стану банків України

16. Фінансовий ринок (фондовий) України

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

17. Міжнародний ринок туристичних послуг України

18. Національний банк України

19. Національний Банк України

20. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

21. Проблеми функціонування фінансових бірж України

22. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
23. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
24. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

25. Участь України у миротворчих операціях

26. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

27. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

28. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

29. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

30. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

31. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

32. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

34. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

35. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

36. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

37. Атомна енергетика України і РПС

38. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
39. Громадянство України
40. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

41. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

42. Учет депозитных операций коммерческих банков

43. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Історія України

46. Історія соборності України

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

49. Походження людини та її поява на території України

50. Історія держави та права України

51. Культура України в 30-х рока

52. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

53. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

54. Податкова політика України
55. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
56. Загальна характеристика конституції України

57. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

58. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

59. Поняття, форма та функції Конституції України

60. Суверенітет України

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Проект кримінального кодекса України

63. Бюджетна ситема України

64. Державний бюджет України і бюджетне право

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Сбалансованість бюджета України

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

69. Інтеграція України у світове господарство

70. Використання трудових ресурсів Західної України
71. Місце України в глобалізаційних процесах
72. Машинобудівний комплекс України

73. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

74. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

75. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

76. Грошовий обіг України

77. Органи внутрішніх справ України

78. Механізм кредитування банками України

79. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

80. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

81. Закон україни про міліцію

82. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

83. шпори з цивільного права України

84. Заповідники України

85. Культура та побут населення України

86. Легка промисловість України i транспорт
87. Сільське господарство i харчова промисловість України
88. Електроенергетика України

89. Регіональний розвиток харчової промисловості України

90. Зародження партійно-радянської преси України

91. Проблеми золотоносності надр України

92. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

93. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

94. Верховна Рада України в системі органів влади

95. Ґрунти України

96. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

98. Кредитні операції банків

99. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.