Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ВступРозбудова незалежної України ввійшла в таку стадію, коли одних розмов про здійснення віковічної мрії українського народу жити у власній державі вже замало. Потрібні конкретні позитивні зміни, які б відчули люди за роки незалежності. В Україні прийнято Акт незалежності, затверджено нову конституцію, створені відповідні державні інститути, розбудовано автономну систему самоврядування. Після виборів 2004 року дуже актуальним стало питання державного устрою України. Партія регіонів пропонує шлях федеративного пристрою країни, в той час як інші політичні сили доводять о необхідності збереження унітарності країни. Але владні механізми суттєво не змінилися, як і раніше, панує свавілля бюрократії, адміністративна реформа буксує, владні структури не стали прозорими та підконтрольними народу, демократія має здебільшого фасадний характер. Останнім часом в українській державі відчувається помітне посилення впливу регіонів на перебіг соціально-економічних та політичних процесів. Існують також досить потужні політичні партії, які представляють саме інтереси тих чи інших регіонів. Це, у свою чергу, може призвести в найближчому майбутньому до ще більшого поширення ідеї федералізму. Питання щодо того, якою повинна бути в тій чи іншій країні форма державного устрою, залежить значною мірою від історичного розвитку держави, від тих передумов, що склалися впродовж тривалого періоду часу, від перспективи розвитку держави в майбутньому, збереження її територіальної цілісності і суверенітету. Тривале перебування українських земель в складі різних, жорстко централізованих держав створили умови для вкоріння у свідомість більшості українського народу ідеї побудови унітарної держави. Впродовж багатьох років українські землі були штучно поділені на окремі території. Щодо українців проводилася політика асиміляції. Особливо це було відчутно на тих землях, що перебували у складі Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, який був фактично тією же імперією, тільки більшовицькою. Були знищені всі залишки автономії, на українській землі поширено загальноімперське законодавство. Досить згубним у плані русифікації був радянський період, період перебування України в складі тоталітарної держави. Все це призвело до того, що значну частину українців на південних та східних землях вдалося асимілювати. Не набагато кращим було становище на територіях, які перебували під владою Речі Посполитої, а згодом і Австро-Угорщини. Проте наслідки асиміляції на землях, підвладних імперії Габсбургів, не були такими катастрофічними. Причинами цього можна вважати те, що в Австро-Угорщині проводили більш виважену політику щодо інших націй, у тому числі й до українців, в краї існували певні, хоч і обмежені демократичні інститути. Поряд з цим українці значною мірою відрізнялися своїм менталітетом, мовою, звичаями, культурою від панівної нації і асимілювати їх було важче. Незважаючи на несприятливі умови розвитку впродовж тривалого періоду історії, українські нації на всіх етнічних територіях, як свідчать результати останнього перепису населення, вдалося залишитися етнічною більшістю.

А у південних та східних областях, хоч і переважає російськомовне середовище, але все ж таки переважна більшість населення під час перепису визначилась як етнічні українці. Єдина територія, де українці перебувають в меншості, - це Крим. Проте в даному регіоні вони становлять досить значний відсоток, а переважання росіян було наслідком штучного процесу. Автономія має певні ознаки суб’єкта федерації: наявність Конституції, відповідних органів державної влади, можливість зносин з іншими державами та міжнародними організаціями тощо. Певний період часу існувала також посада Президента, яка була скасована. Наявність досить широких повноважень, які має Кримська автономія у порівнянні з іншими областями може призвести до ініціації процесу федералізації України. Ідея федералізму неодноразово висловлювалася й на вітчизняних теренах. Так, Микола Костомаров у своїх &quo ;Думках про федеративне начало Древньої Русі&quo ; наголошував на необхідності децентралізації держави і встановлення федеральних основ у відносинах між народами Росії. Він вважав, що слов'ян об'єднують походження, побут, мова, єдиний княжий рід, християнська віра і єдина церква, і це може бути підставою для союзу суверенних держав. Михайло Драгоманов висловлював думку про те, що федерація має утворитися внаслідок децентралізації управління державою. Він пропонував розділити Україну на 20 земель, виділивши зокрема Київську, Одеську, Харківську, Полтавську та ін. Нагадаймо, що саме як федерація був задуманий Союз Радянських Соціалістичних Республік. Проте у подальшому принцип федералізму тут було перекручено, вихолощено й зведено до звичайного унітаризму. При розв'язати проблем, пов'язаних із здобуттям Україною державної незалежності на початку 90-х років, неодноразово висловлювалися думки про необхідність встановлення в країні федеративно-земельного устрою. При цьому виділялися, як правило, дев'ять таких історичних й економічних регіонів: Донецький (Донецька і Луганська області); Придніпровський (Дніпропетровська і Запорізька області); Північно-Східний (Полтавська, Сумська і Харківська області); Центрально-Поліський (Житомирська, Київська і Чернігівська області); Причорноморський (Республіка Крим, Миколаївська, Херсонська і Одеська області); Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька області); Подільський (Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області); Центральний (Черкаська і Кіровоградська області); Волинський (Волинська і Рівненська області). Обстоюючи український федералізм, його прихильники наголошують на необхідності надати регіонам більш широкі повноваження і самостійність (за винятком права виходу із складу України), обмежити владу центру, що має справити стимулюючий вплив на всі процеси життєдіяльності суспільства. Проте очевидно, що тут за проблему державного устрою видається питання територіально-адміністративного поділу й принципів підпорядкування органів врядування різних рівнів. А ці питання можуть бути розв'язувані й за умов унітарної держави. Але чим може обернутися федералізм? Геополітичне оточення також не сприяє проведенню експериментів зі зміни територіального устрою.

З заходу до наших кордонів наближається розширений Європейський Союз, вступити до якого Україна зможе тільки у середньо - або довгостроковій перспективі, на сході існує Російська Федерація, політична еліта якої і досі не змирилася з існуванням української державності. Як це не прикро визнавати, ми опинилися в становищі буферної держави між двома потужними геополітичними гравцями. Подібний стан, як відомо, постійно загрожує ліквідації незалежності країни. Безвідповідальні та масштабні соціальні експерименти часто призводять до непередбачуваних й здебільшого негативних наслідків. Можна погодитися з тими, хто вважає, що владні повноваження в Україні надмірно централізовані та сконцентровані в центральних органах держави. Проте, зміна територіального устрою на федеративний не дозволить автоматично позбутися негативних рис цього явища. Доцільнішим видається механізм поступового делегування регіонам владних повноважень з одночасним забезпеченням джерел їх фінансування. В перспективі це може призвести до поступової децентралізації України, перетворенні її, з часом, на децентралізовану унітарну державу. Проте, такий процес потрібно здійснювати крок за кроком, а не шляхом кардинальних змін. Водночас необхідно створити умови для реалізації потенціалу місцевого самоврядування. Сильні органи місцевих громад, які обиратимуть громадяни, наблизять владу до народу. Й тоді, громадяни звертатимуться зі своїми потребами до близької до них місцевої влади, а не звинувачуватимуть центральний уряд в усіх своїх нещастях, а місцева влада зможе вирішити нагальні проблеми населення. Після того, як остаточно сформується політична нація в Україні доцільно буде й перейти до практики виборності регіональних керівників, зменшивши їхню залежність від центрального уряду. Понад 80% населення України вважають себе українцями. Задля задоволення культурних потреб національних спільнот не обов'язково потрібно створювати федерацію. Хоча б тому, що її суб'єкти повинні бути насамперед територіальними, а не національно-територіальними утвореннями. Задовольнити культурні потреби багатонаціонального населення України можна й на місцевому рівні або шляхом надання персональної культурної автономії. Опікуватися збереженням культурної спадщини громадян різних національностей мають національні культурні товариства. Держава ж не повинна заважати їх діяльності, доки вона не загрожує її безпеці. Отже, зміна федеративного устрою України не на часі. Практично всіх переваг федерації, якими її прибічники аргументують свою позицію, можна досягнути без зміни територіального устрою країни. Не варто ламати працюючу (можливо й недостатньо ефективно) конструкцію задля створення нової, якій ще доведеться доводити свою життєздатність. Необхідною умовою сталого розвитку великих соціальних утворень, таких як держава, є спадковість та послідовність, що у випадку територіального устрою України передбачає перехід від централізованої унітарної держави до децентралізованої, а не до федерації. Не змінами територіального устрою зміцнюється демократія в країні, а тривалою копіткою працею та, не в останню чергу, стабільним економічним розвитком.

Коли в стор розвитку державних  соцальних устров хочемо вста]новити якийсь тривалий закон, то вн проявляться хба в од]ному: всяк спроби творення тих чи нших устрових форм завжди давали вдмн наслдки тод, коли вони вдривалися вд народу, або полишали його лише в становищ пасивного глядача та виконавця. ¶снуючи певний час з допомогою на]сильства або нерц, вони банкротували чи то пд внутршнми революцйними ударами, чи то внаслдок власного вдмирання, спричиненого золяцю вд бльшост суспльства. Ми пдчеркумо рацю тези фашизму про величезну, кон]структивну ролю творчо ндивдуальност в процесах життя. Генй, воля, духова сила, розумова вищсть, моральн прикме]тнй активний розгон людсько особистост завжди були завжди були надзвичайно двигунами дей, культури й прогресу, будуючи нов епохи. Так само правильний  погляд фашизму, що, дбрана на пдстав якости провдна меншсть (елта) е мозком. нервом, душею  провдництвом бльшост. Ця елта  уособленням яксних багацтв нац; вислдом  творчости користуться й бльшсть народня маса. ¶сторя да чисельн приклади чисельн приклади величезно рол ндивдуальност й провдно ел]ти в державно-полтичному та культурно-цивлзацйному житт народв

1. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

2. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

3. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

4. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

5. Стан і перспективи розвитку СНД

6. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
7. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї
8. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

9. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

10. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

11. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

12. Американський федералізм

13. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

14. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

15. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

16. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Російський федералізм

18. Перспективи соціального розвитку України

19. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

20. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

21. Перспективи розвитку фінансового права

22. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi
23. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
24. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

25. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

26. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Державний бюджет України і бюджетне право

29. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

30. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

31. Механізм кредитування банками України

32. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

33. Державний ощадний банк України

34. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

35. Державне право України

36. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

37. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

38. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України
39. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
40. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

41. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

42. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

43. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

44. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

45. Соціалізм в історії України

46. Державна агенція промоції культури України

47. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

48. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

50. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

51. Державно-церковні відносини в період незалежної України

52. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

53. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

54. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку
55. Державне регулювання грошового обороту України
56. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

57. Напрямки розвитку платіжного обороту України

58. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

59. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

60. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

61. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

62. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

63. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

64. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

66. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

67. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

68. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

69. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

70. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
71. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи
72. Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

73. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

74. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

75. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

76. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

77. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

78. Перспективы развития атомной энергетики в РФ

79. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

80. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

82. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

83. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

84. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

85. Страховой рынок: состояние, перспективы

86. Фразеология (Поняття про фразеологізм)
87. Брестская уния
88. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

89. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

90. Зарубежные статистические пакеты: возможности, недостатки, перспективы развития

91. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

92. Перспективы цифрового видео

93. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

94. АРМ и перспективы его развития

95. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

96. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

97. Оценка достоинств и недостатков высшего образования в Российской Федерации. Перспективы и сложности медицинского образования. Оценка достоинств и недостатков подготовки в ММА им. И.М.Сеченова.

98. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития

99. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.