Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно – економічний університет. Кафедра менеджменту зовнішньо - економічної діяльності. КУРСОВА РОБОТА з курсу “Розміщення Продуктивних Сил” На тему: “Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу” Виконав: Студент I-го курсу ФЕМП Воронцов Владислав Перевірив: Науковий консультант професор Воронова Є.М. Київ 2004. Сучасний стан та особивості розміщення трубопровідного транспорту світу. План. Вступ .ст. 3 1. Основні функції та значення трубопровідного транспорту світу .ст. 5 2. Соціально-економічні, історичні, природні умови розвитку трубопровідного трансрорту світу ст.7 3. Місце трубопровідного транспорту, його розвиток та структура на сучасному етапі ст.8 4. Територіальні особливості в розвитку і розміщенні трубопровідного транспорту ст.10 5. Перспективи розвитку і проблеми трубопровідного траеспорту . ст.25 Висновки .ст.37 Використана література ст.40 ВСТУП. Сучасний транспорт являє собою єдину (у соціально-економічному відношенні) транспортну систему, включаючи могутню мережу залізничних, морських, річкових, автомобільних, повітряних, трубопровідних, міських і промислових комунікацій. Переміщаючи щорічно мільярди тонн сировини, палива, матеріалів, продукції, а також багато мільярдів пасажирів з досить високим рівнем комфорту і швидкості, сучасний транспорт забезпечує масове індустріальне виробництво, глибокий поділ праці, внутрішню і зовнішню торгівлю, сприяє розвитку культури і науки. Траспорт - одна з найважливіших галузей господарства. Через транспорт матеріалізується міжнародний поділ праці. Переважна частина всіх транспортних засобів знаходиться в високо розвинутих капіталістичних країнах. В цих країнах у сфері транспорту зайнята значна частина населення, на нього приходиться велика доля основного капіталу. В останній період кількість транспорту значно зросла. Розвиток окремих видів транспорту проходить не рівномірно. Швидше всього розвивається автомобільний, повітряний і трубопровідний транспорт. Транспорт перетворився в одну з найбільш оснащених в технічному відношенні галузей економіки. Він забезпечує виробничі зв’язки промисловості і сільського господарства, здійснює перевезення вантажів і пасажирів. Засоби транспорту розподілені в розвинутих капіталістичних країнах за типом власності: приватний, або державний. Важливим фактором є зростання обсягів перевезень, ускладнення умов його роботи, що призвело до збільшення державного контролю у цій галузі. Виробничі потужності транспорту в останній час значно зросли. Це спричинено не тільки науково-технічною революцією, а й розвитком його в умовах жорсткої конкуренції. Розвиток окремих видів транспорту іде нерівномірно. Так, останнім часом найбільш помітно розвиваються такі види транспорту, як повітряний, трубопровідний, автомобільний, морський. Залежно від історичних умов, рівня розвитку продуктивних сил, особливості територіальної структури господарства, розміщення населення, природних умов, присутності водних шляхів, характеру рельєфу та ін., формується той чи інший тип транспортної системи.

Існує два типи високо розвинутих транспортних систем: північно – американська та західно - європейська транспортні системи. Перший тип склався в США і Канаді - великі території, значний виробничий капітал, цілісний внутрішній ринок і таке інше. В цих країнах розвинуті всі види транспорту. В перевезенні пасажирів на перше місце вийшов повітряний транспорт, в перевезенні вантажів – залізничний транспорт. В країнах Західної Європи більша частина припадає на залізничний та автомобільний транспорт. В Німеччині всі види транспорту розподілені приблизно однаково, а процент трубопровідного транспорту малий. Доля морського транспорту більша в Англії, трубопровідного - у Франції. Автомобільний транспорт одержав значне поширення в Західній Європі враховуючи відносно короткі відстані між містами. Транспортні системи Японії, ЮАР, Австралії відносяться до перехідних. В Японії найбільше поширення одержав морський і повітряний транспорт. Особливий тип транспортної системи характерний для країн, які розвиваються - вони набагато гірше забезпечені транспортом, що є серйозною завадою для розвитку економіки цих країн. В найближчий час в транспортних системах розвинутих країн великих технічних змін не очікується. Перспективним вважається трубопровідний транспорт із-за відносної дешевизни в експлуатації та можливості повсюдної прокладки, високої пропускної здатності, низької собівартості транспортування, малої кількості обслуговуючого персоналу, незалежність від природно-кліматичних умов, безперервності процесу транспортування. Розвитку трубопровідного транспорту сприяв розвиток енергетики і технологічний прогрес. Значний зріст трубопровідного транспорту за останній період в різних країнах світу є наслідком високого розвитку світової нафтогазодобувної промисловості. Географічне розміщення головних родовищ нафти і газу в більшості країн світу не співпадає з розміщенням основних районів споживання цих видів полива, внаслідок чого виникає необхідність транспортування великих вантажопотоків нафти, нафтопродуктів і газу. З усіх видів транспорту трубопровідний транспорт найкраще підходить для їх транспортування. Розвиток трубопровідного транспорту і масшттаби його будівництва залежить від видобутку нафти і газу в регіонах світу. Дослідженням моєї курсової роботи є саме цей вид транспорту. Я ставлю завдання дослідити і розкрити у своїй курсовій роботі умови розвитку цього виду транспорту, його основні функції, його місце серед інших видів транспорту, перспективи розвитку та проблеми його використання 1. Основні функції та значення трубопровідного транспорту світу. На сучасному етапі найбільш швидко розвивається автомобільний, повітряний і трубопровідний транспорт. Трубопроводи - специфічний засіб транспортування нафти, кам'яного вугілля і хімічних продуктів від місць їхнього видобутку до ринків споживання. Основною функцією трубопровідного транппорту є перевкзення значних обсягів сировини. Так в Північній Америці трубопроводи прокладені від районів видобування до центрів споживання на сході континенту. В Західній Європі трубопроводи проходять від морських портів, куди поступає імпорт, або добута в Північному иорі нафта до промислових центрів в глибині континенту.

В країнах Близького Сходу, на півночі Африки траси трубопроводів ідуть від районів видобування нафти і газу до морських портів, звідки ця сировина експортується в розвинені капіталістичні країни Велике значення трубопровідного транспорту полягає у тому що собівартість транспортування по трубопроводу втроє дешевше ніж по залізниці. Трубопровідний транспорт забезпечує стабільність і надійність вантажних перевезень, а також відносно мало забруднює навколишнє середовище. Більшість трубопроводів використовуються власниками для транспортування їхніх власних продуктів. Таблиця №1: Оцінка видів транспорту . Природний газ - 144 148 152 152 Нафта и 65 76 62 62 61 нафтопрод. 5. Перспективи розвитку і проблеми трубопровідного траеспорту. Проблеми трубопровідного транспорту нафтопродуктів: старіння устаткування і старіння власне труб, сумнівні перспективи і невизначена стратегія розвитку, зокрема в СНД. Наприклад, у В даний час 35% трубопроводів експлуатується більш 20 років, що вимагає підвищеної уваги до їх експлуатаційної надійності і технічної безпеки. На магістральних нафтопроводах ці проблеми стоять особливо гостро. Сьогодні, незважаючи на зниження завантаження нафтопроводів більш ніж у півтора рази в порівнянні з максимально можливою, небезпека аварійних ситуацій не знижується, що веде до збільшення обсягу робіт з ремонту, реконструкції і технічного переоснащення. В даний час віковий склад магістральних нафтопроводів наступний (у %): менше 10 років - 7; 10.20 років - 25; 20.30 років - 34; понад 30 років - 34. За рівнем надійності магістральні нафтопроводи можна розділити на три групи: - нафтопроводи, побудовані до 1970 року. Вводилися в експлуатацію в основному без активного захисту від корозії. Пасивний захист (бітумна ізоляція) була розрахована на термін служби 8.12 років. Фасонні деталі нафтопроводів виконували тільки зварюванням на трасі; - нафтопроводи, побудовані в 1970-1975 роки. Нафтопроводи переважно великого діаметра (1020 і 1220 мм). У проектах вже передбачалися засоби электрохимзахисту. Фасонні вироби трубопроводів частково були заводського виготовлення. Час передпускових іспитів для нафтопроводів великого діаметра було збільшено з 6 до 24 годин; нафтопроводи, побудовані після 1975 року. При будівництві використовували фасонні деталі тільки заводського виготовлення. Під час передпускових іспитів ( 24 год.) тиск був підвищений до заводського іспитового тиску, що викликає у металі труб тиск, рівний 0,90.0,95 нормативної границі текучості. В даний час магістральні нафтопроводи мають бітумні, полімерні і комбіновані покриття, нанесені в трасових умовах. Нафтопроводи діаметром 1020.1220 мм із полімерними і мастичными (бітумними) покриттями, що мають термін експлуатації більш 15 років, віднесені до ділянок підвищеного ризику. Гарантований термін служби ізоляційних покриттів для нафтопроводів діаметром 820 мм і менш визначений у 20 років, після закінчення якого вимагаються їхнє періодичне обстеження і вибірковий ремонт. В даний час завантаження системи зберігається на рівні 40%. Криза в економіці у постсоціалістичних країнах, зниження платіжоспроможності внутрішнього товарного ринку, скорочення видобутку нафти і виробництва нафтопродуктів стали об'єктивними причинами порівняно невисокого завантаження нафтопродуктопроводів, що у 1999 році склало тільки 38,6 % від потужності встановленого устаткування.

Чому так сталося і в чому ж глибинна небезпека комуністичної спадщини для українців як нації і України як держави? Відповівши на це запитання, ми не лише зрозуміємо причини сучасного стану нашого суспільства, але й зможемо усвідомити та здійснити шляхи виходу з затяжної кризи. Комунізм був штучно накинутий Україні силою чужих штиків та засобами масового терору, оскільки, за влучним висловом Степана Бандери, він "цілком чужий духові української нації". Комунізм має конкретне джерело і конкретне походження, тому марно надіятись, що він "зникне як роса на сонці", без організованих зусиль влади та українського суспільства. Про глибинне власне російське коріння більшовизму писали видатні дослідники та знавці цього "явища": Євген Маланюк, Дмитро Донцов, Микола Бердяєв, Павло Штепа, Юрій Бойко, Степан Ленкавський та інші, тому детально зупинятися на цьому не будемо. "Таж "комуністична спадщина" - це і заводи, фабрики, інститути…", - єхидно закинуть "ностальгуючі". Зовсім ні! Цю спадщину залишили нам трудові руки та світлі голови наших таки предків - українців, які сьогодні стали добривом для рідної землі, або нидіють на злиденну пенсію, на відміну від жируючих "особливих", "персональних пенсіонерів"

1. Трубопроводный транспорт в России

2. Комплексная модель инвестиционного проекта трубопроводного транспорта

3. Геоэкологические проблемы трубопроводного транспорта

4. Министерство транспорта и коммуникаций КР

5. Структура транспорта в Европе

6. Автомобильный транспорт РФ
7. Управление транспортом
8. Cтрахование железнодорожного транспорта

9. Ремесло, техника и транспорт Древнего Египта

10. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

11. Транспорт и окружающая среда

12. Технические средства транспорта

13. Автомобильный транспорт

14. Железнодорожный транспорт при открытой разработке рудных месторождений

15. Оптимизация перевозочного процесса автомобильным транспортом

16. Экономика отрасли (транспорт)

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Роль транспорта в организации экономического пространства России

18. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте

19. Управление транспортом

20. Органтзация перевозок и управление на транспорте

21. Ценовая политика. Особенности ценовой политики на транспорте

22. Водный холодильный транспорт
23. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте
24. Экономика на водном транспорте

25. Анализ зависимости перевозок пассажиров на автомобильном транспорте

26. Экономика ж.д. транспорта

27. Транспортное обеспечение туризма (на примере воздушного транспорта Республики Казахстан)

28. Северо-западный международный транспортный коридор и железнодорожный транспорт

29. Передача данных на железнодорожном транспорте

30. Статистика железнодорожного транспорта

31. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

32. Московский транспорт раньше и теперь

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

33. Московский транспорт в дометрополитеновскую эру и строительство первой очереди

34. Внешнеторговые операции на морском транспорте

35. Городские пути сообщения транспорта

36. Реклама на транспорте

37. Cтрахование железнодорожного транспорта

38. Организация перевозок,экономика и управление транспортом.
39. Подготовка нефти и газа к транспорту
40. Взаимодействие видов транспорта

41. Городские пути сообщения транспорта

42. Организация коммерческой работы на внутреннем водном транспорте

43. Перевозка грузов Ж.Д. транспортом

44. Разработка ресурсосберегающих технологий и режимов на городском электрическом транспорте

45. Транспорт

46. Транспорт

47. Транспорт газа

48. Эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

49. Подвижной состав Автомобильного транспорта

50. Транспорт

51. Электрическое оборудование городского электрического транспорта

52. Новые проекты воздушного транспорта

53. Северо-западный международный транспортный коридор и железнодорожный транспорт

54. Финансов предприятий железнодорожного транспорта
55. Влияние транспорта на окружающую среду
56. Транспорт XXI века

57. Транспорт в Восточном Казахстане

58. Калькуляция себестоимости работ и услуг в основной деятельности речного транспорта

59. Статистика ж/д транспорта

60. Авіаційний транспорт України

61. Развитие и размещения железнодорожного транспорта

62. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом

63. Организация перевозки железнодорожным транспортом в войсках ПВО СВ.

64. Проблемы управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте: стратегия, социальная ответственность

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

65. Актуальные вопросы применения устройств пожарной автоматики на объектах железнодорожного транспорта

66. Рекомендации по подготовке спортивных лошадей к транспортировке автомобильным транспортом

67. Единая транспортная система и география транспорта

68. География морского транспорта России

69. Сравнительная характеристика различных видов транспорта

70. Экономико-географическая характеристика водного транспорта Италии
71. Транспорт Новгородской области
72. Железнодорожный транспорт при открытой разработке рудных месторождений

73. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

74. История ж/д транспорта в период 1917-1945 гг.

75. Логистика автомобильного транспорта: проблемы методического обеспечения

76. Транспорт в Тверской области

77. Водный транспорт леса

78. Страхование на воздушном и водном транспорте

79. Травматизм на железнодорожном транспорте

80. Электромагное и инфракрасное излучение, их влияние на транспорт и психологическое состояние человека

Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

81. Безопасность на железнодорожном транспорте

82. Транспорт субстратов и продуктов

83. Хлорный транспорт. Транспорт нейромедиаторов

84. Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте

85. Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, налог на имущество, налог на транспорт)

86. Возмещение убытков при аварии на водном транспорте. Лицензирование лоцманской проводки судов
87. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом
88. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом

89. Договор перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

90. Договор перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом

91. Иные преступления в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта

92. Международное правовое регулирование сервиса на воздушном транспорте

93. Основные положения Устава железнодорожного транспорта РФ. Лицензирование отдельных видов деятельности в области гражданской авиации

94. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на объектах транспорта

95. Понятие и общие черты правового режима земель промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения в Республике Беларусь

96. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

98. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

99. Железнодорожный транспорт во времена Великой Отечественной войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.