Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Кафедра загальноекономічних дисциплін ІНДИВІДУАЛЬНО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ на тему: «Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції» Чернівці 2009 ЗМІСТ ВСТУП 1. СУЧАСНИЙ СТАН ШВЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 2. УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКІ ВІДНОСИНИ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ШВЕДСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Змішана економіка – це поєднання і взаємодія основних форм власності: приватної, державної і кооперативної. Хоча ці форми тією чи іншою мірою притаманні більшості економік світу, проте саме Швеції вдалося досягти високої результативності їх поєднання. Швеція — високорозвинута індустріальна країна з добре розвинутим сільським господарством. Шведська економіка відзначається високим ступенем концентрації виробництва і капіталу. Частка Швеції у світовому виробництві становить близько 1 %, а у світовій торгівлі перевищує 2 % (при кількості населення, що дорівнює близько 0,2 % населення земної кулі). Провідна галузь — багатогалузеве машинобудування (електротехнічне, електронне, турбіно-, верстато-, судно-, автомобілебудування). Швеція посідає третє місце у світі за виробництвом целюлози, п'яте — за видобутком залізної руди. Розвинуті хімічна, харчова, лісопильна, текстильна, взуттєва промисловість. Приватний сектор відіграє провідну роль у виробництві товарів і послуг. Тут можна виокремити великий капітал, який домінує в галузях, що визначають виробничу та експортну спеціалі зацію, насамперед в обробній промисловості. Близько 90 % продукції проводиться приватними компаніями, такими як Ericsso AB, Alfa Laval Group, IKEA, з них приблизно половину складає машинобудування. Кооперативи (виробничі і споживчі) поширені в аграрному секторі, в роздрібній торгівлі, житловому будівництві та деяких інших сферах діяльності. Виробничі кооперативи (загальне число зайнятих близько 50 тис. осіб) домінують у виробництві молока, м’яса та інших продуктів, а також у целюлозно-паперовій промисловості. Понад 60% продуктів харчування (в т.ч. 99% молока, 80% м’яса), які спожи ваються у країні, виробляються на сучасних фермах, об’єднаних у кооперативи. Фермерським кооперативам належать також підприємства, на яких переробляється більша частина сільськогосподарської продукції країни. Споживчі кооперативи (загальне число зайнятих – 70 тис. осіб) посідають значне місце в роздрібній торгівлі, реалізуючи 20% продажів товарів повсякденного попиту. Найважливіша роль державного сектору – акумуляція і перерозподіл коштів на соціальні та економічні цілі, відповідно до концепції шведської моделі. Державна власність існує у формі акціонерних компаній або державних підприємств. Останні, хоч і належать державі, проте мають достатньо свободи та відповідальності в питаннях фінансів (у т.ч. цінової політики) і зайнятості, крім того, вони повинні бути прибутковими. Деякі з державних підприємств призначені для виконання особливих функцій і в окремих випадках, за законом, є монополіями. Так, у двох державних монополіях у сфері пошти і зв’язку працюють понад 60% зайнятих у цій сфері загалом.

Звичайно, функціонування змішаної економіки неможливе без розвинутих фінансових ринків, що охоплюють довгострокові ринки капіталів та облігацій, короткостроковий грошовий ринок, ринок цінних паперів, які забезпечують доступ до ресурсів, а також їх примноження для всіх економічних агентів. Ці ринки у Швеції характеризуються високою надійністю та довірою з боку як підприємців, так і громадян. В країні виробляється електроенергія, деревна маса, папір і картон, чавун, сталь, прокат чорних металів, цемент, синтетичні смоли і пластмаси, автомобілі — легкові, вантажні та автобуси. Високо розвинуте, механізоване сільське господарство з надлишком забезпечує потребу країни в основних видах сільськогосподарської продукції. Переважають фермерські господарства. Головна галузь — м'ясо-молочне тваринництво. Розводять велику рогату худобу, свиней, овець. Вирощують пшеницю, жито, ячмінь, овес, картоплю, цукрові буряки. Близько половини виготовлюваної продукції і значна частина продукції сільського господарства експортується. 1. СУЧАСНИЙ СТАН ШВЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Багато в чому «скандинавська» модель економічного розвитку базується на осмисленні «швецької» моделі, яка була сформована наприкінці 60-х років ХХ ст. й імплементована у сусідні з цією країною держави, які хоча і зберегли певні соціально-економічні відмінності, проте чітко дотримувалися основних методологічних постулатів, «швецького соціалістичного підходу» найважливішими серед яких були: реалізації політики повної зайнятості; вирівнювання доходів населення за рахунок нової податкової моделі; висока питома вага державного сектору економіки, який на той період слугував фактором національної стабільності; перерозподіл бюджетних коштів на користь численних соціальних програм; доступність соціальних гарантій всім верствам населення (освіта, охорона здоров’я); посилений вплив профспілок на всі сфери суспільно-економічного життя країни. Упродовж 60-70-х років ХХ ст. державні доходи в Швеції зростали випереджаючими етапами, що призводило до розгортання все нових й нових соціальних програм. Рівень безробіття був найнижчим в усьому західному світі і дорівнював у цей період близько 1%. За вартістю промислової продукції на душу населення країна посідала перше місце в Європі, а за темпами нарощування ВВП поступалася лише Японії. Саме у цей період про швецький феномен економічного розвитку заговорили в усьому світі, називаючи його «патріотизмом благополуччя» чи «моральним імперіалізмом». Велике значення мало також перебування при владі Соціал-Демократичної робочої партії, у всіх програмних цілях якої переважало гасло соціальної справедливості. У період, що розглядається в Швеції активно розвивався процес децентралізації системи виробництва, який перш за все проявився у тому, що з одного боку держава не втручалася у виробничу діяльність фірм, а з другого – швидке зростання «економічних успіхів» приватного сектору і відповідних надходжень податків призводило до значної концентрації бюджетних коштів, які перерозподілялись на користь населення. Вступ Швеції до Європейського Союзу та спеціальні заходи Уряду країни щодо зниження податків та соціальних трансфертів, застосування ряду монетаристських заходів в кредитно-фінансовій політиці держави призвів до того, що вже на поч.

ХХІ ст. системну кризу швецької економіки вдалося подолати. Станом на поч. 2000-го року щорічний рівень інфляції в країні становив вже 0,8%, у 2001-му – 1,7%, у 2002 р. – 2,9%, що відповідало класичним рівням європейської монетарної моделі. Бюджет 2002-го фінансового року був вже профіцитним. Щорічне зростання ВВП у 1998 році становило 3,6%, у 1999 – 4,6%, у 2000-му – 4,4% і лише 0,8% у 2001 р., а рівень безробіття станом на січень 2003 року виявився значно меншим ніж у Європейському Союзі – лише 5,3%. Швецька економіка тісно пов’язана з європейською, про що яскраво свідчить зовнішня торгівля. Так, на країни Європейського Союзу припадає 53,6% експорту та 60,3% імпорту (2000), що є меншим за 62-64-процентну частку інших членів, проте не виходить за традиційні для ЄС рамки у 50-70%%. Разом з тим, навіть і зараз країна має найвищу в світі зарплату за годину праці, витрати на освіту всіх рівнів становлять понад 7,65% її ВНП, на охорону здоров’я -7,6%, а видатки, що спрямовані на «соціальну безпеку» (пенсії, страхування, допомогу жінкам тощо) досягли у 1996 році 34,8% ВНП – найвищого в ЄС рівня. Наведені вище цифри яскраво свідчать, що Швеція, яка переборола структурну кризу 90-х років ХХ ст. у цілому зберегла одні з найвищих у світі соціальні стандарти життя населення і виступає світовим лідером щодо гармонізації інтересів уряду, підприємців та населення, хоча останнім часом в країні має місце перехід від неокейнсіанських методів регулювання економіки до неоліберальних . Головний атрибут Швеції як держави загального добробуту - соціальний захист, який протягом багатьох поколінь розглядається як найвище досягнення суспільства. Прем'єр-міністр, лідер соціал-демократичної партії Йоран Перссон керує країною понад 10 років. Промисловий комплекс Швеції базується на: високорозвиненому багатопрофільному машинобудуванні високотехнологічній гірничо-видобувній промисловості хімічній легкій харчовій промисловості. Основне місце у структурі промислового виробництва займає машинобудування. Перше місце серед машинобудівних галузей - за транспортним машинобудуванням: виробництво легкових та вантажних автомобілів, спеціалізованої автомобільної техніки, автобусів. Добре розвиненим є літакобудування та виробництво усього спектру військової техніки для внутрішніх потреб та експорту. Особливо добре розвинене машинобудування групи «А» - виробництво засобів виробництва: виробництво генераторів та котлів, технологічного обладнання для різних галузей металообробки та машинобудування, машин та механізмів для альтернативних та нетрадиційних джерел енергії; виробництво обладнання для системи телекомунікацій. Другою важливою галуззю є гірничо-рудна промисловість. Вона включає розвідку, видобуток та збагачення залізної руди. Середньорічне виробництво залізорудних окатишів складає близько 24 мільйонів тонн (більш ніж 80% з них експортується на міжнародні ринки). Сільське господарство переважно розвинене в Південній Швеції. Його рівень дозволяє повністю забезпечити країну у багатьох видах сільськогосподарської продукції та продуктах харчування.

Полтичн сили в боротьб за владу в Укран (грудень 1917 початок 1919 р.).P К., 1993. 101 с.;  ж. Полтичн сили у боротьб за владу в Укран: рк 1919-й.P К., 1996. 81 с.;  ж. Полтичн сили у боротьб за владу в Укран: рк 1920-й.P К., 1997. 94 с.; Рент О. П. Робтництво Украни  Центральна Рада.P К., 1993. 48 с.; його ж. Бльшовизм  укранська революця 19171920 рр. Спроба визначення характеру  динамки соцальних процесв.P К., 1994. 39 с.; Андрусишин Б. ¶. У пошуках соцально рвноваги. Нарис стор робтничо полтики укранських урядв революц та визвольних змагань 19171920 рр.P К., 1995. 192 с.; Рент О. П. Укранська революця  робтництво: соцально-полтичн  економчн змни 19171920 рр.P К., 1996. 265 с.; Захарченко П. Селянська вйна в Укран: рк 1918-й.P К., 1997. 188 с. 11 11 Укранська революця: 1917 початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення).P С. 3158; Турченко Ф. Г. Микола Мхновський: Життя  слово.P К., 2006. С. 205252. 12 12 Див.: Центральна Рада  укранський державотворчий процес

1. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

2. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

3. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

4. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

5. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

6. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
7. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
8. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

9. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

10. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

11. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

12. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

13. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

14. Роль власності у соціально-економічних процесах

15. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

16. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

18. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
23. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
24. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

25. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

26. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

27. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

28. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

29. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

30. Глобалізація і процеси соціального розвитку

31. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

32. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Економіка праці та соціально-трудових відносин

34. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

35. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

36. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

37. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

38. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
39. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
40. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

41. Інституційні чинники розвитку національної економіки

42. Концесія як механізм розвитку економіки держави

43. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

44. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

45. Соціально-економічні наслідки монополії

46. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

47. Соціальне становище Запорізького краю

48. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Соціальні групи

50. Соціальні інститути.

51. Державне регулювання ринкової економіки

52. Особливості перехідної економіки України

53. Державне регулювання економіки

54. Право як спеціальне соціальне явище
55. Соціальні проблеми у ЗМІ
56. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

57. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

58. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

59. Мораль і соціальне управління

60. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

61. Соціальне та особисте страхування

62. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

63. Державна політика соціального страхування

64. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

66. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

67. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

68. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

69. Демократія як соціальне явище

70. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
71. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
72. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

73. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

74. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

75. Соціальна держава

76. Соціальна обумовленість державної служби

77. Соціальне партнерство в Україні

78. Сутність та соціальне призначення держави

79. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

80. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Мова як символ соціальної солідарності

82. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

83. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

84. Історія України. Соціально-політичні аспекти

85. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

86. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
87. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
88. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

89. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

90. Соціально-духовні основи культури класицизму

91. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

92. Соціально-філософські погляди І.Франка

93. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

94. Соціально-етичний маркетинг

95. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

96. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Ожиріння як медико-соціальна проблема

98. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

99. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.