Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту РЕФЕРАТ з дисципліни: «Організація обліку» ТЕМА: Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства Вступ В умовах переходу України до ринкових відносин бухгалтерський облік перетворився на мову бізнесу – засіб забезпечення користувачів бухгалтерської інформації високоякісною обліковою інформацією для прийняття необхідних економічних рішень. Бухгалтерський облік на підприємстві зможе досягти своєї мети лише за умови його раціональної організації. Тому проблеми організації бухгалтерського обліку потребують вивчення спеціалістами вищої кваліфікації, керівниками підприємства та його функціональних підрозділів. Розпочинаючи роботу над контрольною необхідно звернутися до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, який набрав чинності з 01.01.2000. Необхідно усвідомлювати, що даний закон є основою організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливу увагу слід звернути на сутність принципів бухгалтерського обліку. Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Бухгалтерський облік і фінансова звітність ґрунтуються на наступних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти науково-обґрунтовану систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю з раціональним використанням його ресурсів. Слід усвідомлювати, що бухгалтерський облік є засобом і функцією управління підприємства. Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить ефективність управління. Тому метою організації бухгалтерського обліку є ефективне виконання обліком інформаційних і контрольних функцій. На практиці організація бухгалтерського обліку – цілеспрямована діяльність керівника і головного бухгалтера підприємства зі створення, постійного упорядкування та вдосконалення системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів. Задачі організації бухгалтерського обліку: своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення господарських операцій; обробка даних з використанням відповідних прийомів і способів П(С)БО, нормативних документів; складання бухгалтерської звітності та своєчасне її подання користувачам. Суб’єктами організації бухгалтерського обліку є керівник і головний бухгалтер підприємства, об’єктами – обліковий процес, праця виконавців, система бухгалтерського обліку. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства Організувати підприємство - це означає створити його, зареєструвати для початку діяльності, яка в майбутньому як очікується, приведе до кінцевої мети - отримання прибутку.

Бухгалтерський облік ведуть безперервно протягом всього часу, поки підприємницька структура здійснює господарську діяльність, аж до ліквідації. Бухгалтер, як правило, не бере участі в розробці статуту і порядку організації підприємства. Офіційно робота бухгалтера розпочинається після реєстрації підприємства. Проте, досить часто бухгалтеру самому доводиться здійснювати реєстрацію. В основному така ситуація складається на невеликих підприємствах. Перед тим, як зареєструвати підприємство, необхідно оцінити рівень витрат, які доведеться здійснити при реєстрації підприємства. Цю роботу можуть здійснювати самі засновники або звернутись до фірми чи кваліфікованого спеціаліста і, сплативши певну суму коштів, отримати від них документи про створене підприємство. Спеціалісти юридичної фірми підготують всі необхідні документи, відкриють рахунок у банку, зареєструють підприємство в державній адміністрації, податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших установах. Замовникам буде потрібно тільки з'явитись до нотаріуса для засвідчення документів, а також в банк і до податкової міліції. За цією схемою створюються тисячі підприємств, але працюють з них сотні, а ефективно діють лише десятки. Звідси, організувати підприємство і розпочати його ефективну діяльність це різні речі. Адже давно відомо, що утворене підприємство не завжди працює. Поряд з цим необхідно пам'ятати, що дореєстраційному періоду передує ряд організаційних етапів (див. рис. 1). Важливим моментом дореєстраційного періоду є розробка основних установчих документів (рис. 2). На етапі створення підприємства в засновницьких документах в розділі, в якому визначають права і обов`язки вищого органу підприємства (власника, зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), зборів акціонерів (ВАТ або ЗАТ)) або в розділі, присвяченому правам і обов'язкам органу управління підприємством (директор підприємства, генеральний директор, правління акціонерного товариства тощо), повинно бути передбачено, хто з вищевказаних органів визначає питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Рис. 1. Дореєстраційні етапи створення підприємства Статут Дає повне уявленій про правовий статус підприємства як самостійного господарюючого суб`єкта, що має всі права юридичної особа, про його внутрішній механізм управління і самоуправління, режим формування і використання майна, розпорядження коштами і прибутком підприємства Установчий договір С одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність. Його зміст – об'єднання майна (капіталів) і підприємницьких зусиль з метою одержання прибутку. Основнім для установчого договору є визначення всіх параметрів взаємовідносин між учасниками фірми, насамперед, майнового та організаційного характеру Протокол зборів засновників Відображає рішення власника створити юридичну особу. Якщо засновниками є лише юридичні особи, їм потрібні підстави для входження в якості таких в нове господарське товариство. Такою підставою є протокол зборів учасників з вираженим в ньому наміром стати співзасновниками створюваного підприємства. Крім інших питань, обов'язково визначається, хто має право підписувати документи новоствореного господарського товариства Рис.

2. Установчі документи Крім того в засновницьких документах підприємства в розділі, присвяченому органам управління підприємством, як правило, обумовлюється статус головного бухгалтера (бухгалтера) підприємства. Зокрема, може бути вказано, що головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства призначається на посаду за рішенням зборів учасників ТзОВ (або за поданням директора кандидатури на посаду головного бухгалтера затверджується зборами учасників ТзОВ чи просто наказом директора підприємства тощо). Іноді обумовлюється, що з головним бухгалтером укладається трудовий контракт на визначений строк. Після здійснення описаних вище процедур підприємство реєструють в органах державної реєстрації. Охарактеризуємо етапи реєстрації підприємства. 1. Відкриття у банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу, якщо він або його частина вноситься грошовими коштами Рис. 3. Склад документів, що подаються до банку Для відкриття тимчасового рахунку до установи банку слід подати наступні документи (див. рис. 3). Банк, в якому відкривається тимчасовий рахунок, видає довідку про внесення частини статутного капіталу, яка потім надається до органів державної реєстрації. 2. Державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності Державну реєстрацію проводять виконавчі комітети міських рад, виконавчі комітети районних рад, районні державні адміністрації тощо. Підприємство, як правило, реєструє особисто власник (він повинен мати при собі паспорт) або уповноважена ним особа. Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально. 3. Відкриття рахунка в банку Вибір банку залежить від багатьох критеріїв (рис. 4). Рис. 4. Критерії вибору банкуОбрати надійний банк без обліку і порівняння даних різних рейтингів – неможливо. Найбільш надійними і об'єктивними є рейтинги, підготовлені з участю спеціалістів НБУ. Можна для початку просто обрати першу двадцятку банків по таких показниках, як розмір статутного капіталу, прибутковість і кількість філій. Далі вже потрібно обирати з використанням інших критеріїв. Підприємцю-початківцю з невеликими оборотами доцільно взяти карту міста, звичайний циркуль і провести коло навколо свого офісу. Сюди обов'язково потрапить 2 – 3 найближчих банки. Далі слід дивитися на перелік послуг, що надаються, тарифи на обслуговування і уважно вивчити запропонований договір. Багато що залежить від спеціалізації того бізнесу, яким займається власник рахунку. Від цього залежить набір банківських послуг, які представляють інтерес для клієнта. Якщо це роздрібна торгівля, тобто обіг готівкових грошей, то клієнта повинні цікавити умови інкасації виручки і розмір плати за такі послуги. Працюючих на ринку цінних паперів цікавить банк, де є спеціальний структурний підрозділ, що працює з цінними паперами. Тут також важлива ліцензія на ведення депозитарної діяльності і на операції з цінними паперами, щоб торговець цінними паперами деякі із своїх операцій міг доручати обраному банку. Необхідно звертати увагу: на зовнішній вигляд споруди банку, займає він окреме, спеціально для цього збудоване чи реконструйоване приміщення, або просто орендує десь частину приміщення; чи проходив банк міжнародний аудит і який аудит є необов'язковим і дорого коштує, однак якщо банк турбується про свій імідж і хоче мати серйозних зарубіжних партнерів, то піде на подібні витрати.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Витрати підприємства

2. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

3. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

4. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

5. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

6. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства
7. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
8. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

9. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

10. Бізнес-план підприємства

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

12. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

13. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

14. Розробка підприємства LOMAPAK

15. Фінанси підприємства контрольна

16. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

17. Інноваційна діяльність підприємства

18. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

19. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

20. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

21. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

22. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
23. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
24. Управління утворенням прибутку підприємства

25. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

26. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

27. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

28. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

29. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

30. Економічна оцінка активу балансу підприємства

31. Облік активної частини балансу підприємства

32. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

34. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

35. Організація обліку власного капіталу підприємства України

36. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

37. Формування облікової політики підприємства

38. Аудит доходів підприємства
39. Аудит установчих документів підприємства
40. Правовий статус приватного підприємства

41. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

42. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

43. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

44. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

45. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

46. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

47. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

48. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Асортиментна політика підприємства

50. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

51. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

52. Непрямі податки підприємства

53. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

54. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
55. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
56. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

57. Розробка маркетингової стратегії підприємства

58. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

59. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

60. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

61. Ціноутворення та цінова політика підприємства

62. Збутові стратегії підприємства

63. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

64. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

66. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

67. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

68. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

69. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

70. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
71. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
72. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

73. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

74. Мотивація робітників промислового підприємства

75. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

76. Операційна система підприємства

77. Організаційна структура підприємства

78. Організація діяльності підприємства

79. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

80. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

82. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

83. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

84. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

85. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

86. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
87. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
88. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

89. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

90. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

91. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

92. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

95. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

96. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

98. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства

100. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.