Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат на тему «Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу» ВступНа мою думку, тема даного реферату: «Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу» на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки, для здійснення господарської діяльності, підприємства всіх форм власності та галузей економіки використовують цілий ряд ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, які діють в тісному взаємозв’язку, адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, що в кінцевому результаті дає новий продукт (товар) розвитку господарюючого суб’єкта. В сукупності ресурсів підприємства вагома частка належить матеріальним ресурсам – засобам та предметам праці, в результаті поєднання яких здійснюється процес виробництва підприємства. Не дивлячись на те, що товари стали одним з перших об’єктів обліку і підлягали поряд з грошовими коштами та розрахунками досить ретельному їх контролю, окремі питання щодо обліку запасів залишаються недостатньо вивченими і потребують окремого розгляду. Метою реферату є ознайомлення та теоретичне дослідження обліку товарів та тари на підприємствах малого бізнесу, зокрема, дослідження особливостей організації аналітичного, синтетичного та первинного обліку господарських операцій пов’язаних з товарами та тарою на підприємствах малого бізнесу. У відповідності з зазначеною метою були поставлені наступні завдання щодо обліку товарів та тари на підприємствах малого бізнесу: – встановити, що собою являють товари та тара; – визначити на яких рахунках вони обліковуються; – розглянути можливі кореспонденції рахунків щодо обліку товарів та тари, та їх особливості. Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємств малого бізнесу пов’язана з товарами та тарою. Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних та методологічних питань, пов’язаних з обліком товарів та тари на підприємствах малого бізнесу, а також, їхні господарські засоби та процеси. Отже, розглянемо детально облік товарі та тари на підприємствах малого бізнесу. 1. Облік товарів Товари – матеріальні цінності, які придбані і зберігаються на підприємстві з метою подальшого їх продажу. Якщо торговельне підприємство використовує метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу, то собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну і змінювану номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торгової націнки.

Метод за цінами продажу може застосовуватися окремо до кожної групи товарів із приблизно однаковою націнкою. Для кожної групи товарів буде обчислюватися окремий відсоток торгової націнки. Аналітичний облік товарів ведеться за їх найменуванням (номенклатурою) або однорідною групою (видом). За журнальної форми аналітичний облік ведеться в розділі 4 журналу 5-а, за спрощеної форми – у відомості 2-м. Синтетичний облік товарів ведеться за журнальної форми обліку у розділі 3 журналу 5-а; за спрощеної форми – у відомості 2-м. Також, синтетичний облік товарів на малих підприємствах можна вести на рахунку 26 «Готова продукція», або на однойменному рахунку 28 «Товари». На окремому субрахунку обліковують торгові націнки і знижки на товари, призначені для дальшої реалізації в магазинах або інших торгових закладах. Торгову націнку визначають на підприємстві. Торгові знижки вказані в супровідних документах на одержані товари. Облік торгових націнок і знижок ведуть окремо. Рахунок 28 «Товари», використовується для руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торговельні та заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування. На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 «Товари» застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо. Постачальницькі, збутові, торговельні підприємства та організації на рахунку 28 «Товари» ведуть облік також купованої тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» чи 20 «Виробничі запаси». Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки: 281 «Товари на складі» – для обліку руху та наявності товарних-запасів, що перебувають на оптових та розподільних базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо; 282 «Товари в торгівлі» – для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі (у крамницях, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо); 283 «Товари на комісії» – для обліку товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до їх продажу; • 284 «Тара під товарами» – для обліку наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. На субрахунках 281–284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом – зменшення. На субрахунку 285 «Торгова націнка» підприємства роздрібної торгівлі під час ведення обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом – зменшення (списання).

Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або способом сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунка 28. За спрощеним Планом рахунків облік ведеться на рахунку 26 «Готова продукція». Надходження товарів на малих підприємствах відображають на основі товарно-транспортних накладних типової форми, до яких можуть прикладатися інші документи: пакувальні ярлики, акти зважувань тощо. Якщо товари надходять від іногородніх постачальників залізницею чи водним шляхом, транспортні органи виписують залізничну (водну) накладну, яка видається при доставці товарів отримувачу, а він, у свою чергу, видає постачальнику вантажну квитанцію, яка засвідчує приймання товарів. Супровідні документи, що надійшли з отриманими від постачальників товарами, після перевірки дотримання умов поставки за найменуваннями товарів, їх масою чи кількістю, асортиментом, ціною, якістю, скидками, транспортними витратами тощо записують у книгу реєстрації рахунків постачальників, за якою контролюють строки поставок. Якщо трапилося т. зв. «роз'єднання» супровідних документів і товарів, що надійшли на підприємство, їх оприбутковують за актом приймання товарів, без рахунку постачальника. Цей акт складає комісія, у яку входять завідувач складу, товарознавці, представник адміністрації та громадськості. В акті вказують фактичну кількість (масу) прийнятих товарів, їх якість, ціну за прейскурантами. Один примірник акта висилають постачальнику, який повинен негайно надіслати товарно-транспортну накладну та податкову накладну. Коли надійшли товари, які не замовляли або недоброякісні, що підтверджує акт санепідемстанції чи інших органів, і вони не можуть бути використані для реалізації, їх приймають на відповідальне зберігання, про що повідомляють постачальника. Товари обліковують за видами, найменуваннями, сортами, сортаментом за купівельною вартістю, яка включає торгову націнку. Тому при оприбуткуванні товарів складають розрахунок націнки на них і під звіт матеріально відповідальним особам відносять їх повну вартість. Реалізацію товарів проводять на основі накладних, у яких зазначено назву, кількість (масу) товарів, ціну, ПДВ, загальну вартість. Якщо торгівлю проводять стаціонарно, застосовують електронні касові апарати. При реалізації товарів з лотків чи автомашин використовують товарно-касові книги. За документами на отримання та реалізацію товарів матеріально відповідальні особи (продавці, зав. їдальнею) складають звіт про рух матеріалів, на основі якого проводять записи в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. При цьому складають розрахунок розподілу торгової націнки між реалізованими товарами і їх залишком. При отриманні товарів торгові націнки і скидки, а також суму податку на додану вартість включають у вартість товару. Таким чином, за дебетом рахунка відображають повну вартість товару, яку заносять під звіт матеріально відповідальним особам . Розглянемо типові операції за розрахунками 26 «Готова продукція» (28 «Товари») (табл.

Два набора товаров а и b, первоначально сосредоточенные в разных руках, возрастают в стоимости в процессе обмена, поскольку последние доли товара а, мало полезные для А, переходят в руки В, для которого они имеют большую полезность, в то время как А приобретает у В последние доли товара b, которые более ценны для него, чем для предыдущего владельца. В этой операции обмена надо учитывать два обстоятельства. Отказываясь от последних долей товара а, владелец А мало теряет, тогда как, приобретая первые доли товара b, он многое получает. Предположим теперь, что он настолько обеспечен товарами b, с ... п, что не намерен приобретать товар b, а отказ от последних долей товара а для него по-прежнему лишь небольшая жертва, в то время как для В приобретение первой доли товара а -- большой выигрыш. То есть, можно сказать, что при смене владельца потребительская стоимость этой части товара а возрастает. Таким образом, от аксиомы убывающей полезности мы переходим к предположению об убывающей полезности дохода. Выдающимся экономистам не составило труда распространить аксиому убывающей полезности на доходы. Так, проф

1. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

2. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

3. Організація обліку запасів на підприємствах

4. Основи економіки підприємства малого бізнесу

5. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

6. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях
7. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
8. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

9. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

10. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

11. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

12. Організація стратегічного планування на підприємствах

13. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

14. Фінансове планування на підприємствах

15. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

16. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

19. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

20. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

21. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

22. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
23. Бухгалтерский учет товаров и тары в оптовой торговле
24. Бухгалтерський облік на підприємстві

25. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

26. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

27. Облік активної частини балансу підприємства

28. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

29. Облік доходів підприємств

30. Облік неопераційних витрат на підприємстві

31. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

32. Облік створення підприємства

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

36. Організація облікової політики підприємства

37. Організація обліку на підприємстві

38. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
39. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
40. Роль обліку в управлінні підприємством

41. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

42. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

43. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

44. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

45. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

46. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

47. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

48. Організація обліку на торгівельному підприємстві

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

50. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

51. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

52. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

53. Бізнес-план фото-підприємства

54. Оподаткування малого бізнесу
55. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
56. Фінансовий облік на підприємстві

57. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

58. Малий бізнес в Україні

59. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

60. Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні

61. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

62. Адаптиве керування малим бізнесом в ринкових умовах

63. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

64. Налогообложение предприятий малого бизнеса

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

65. Малый бизнес и налоговая политика

66. Защита прав потребителей при продаже товаров

67. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

68. Единый налог на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

69. Развитие малого бизнеса на Украине

70. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу
71. Развитие малого предпринимательства в России
72. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

73. А.Н. Островский и Малый Театр

74. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

75. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

76. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

77. Малое торговое предприятие

78. Хирургическое лечение малых периферических опухолей легких

79. Восприятие младших школьников пейзажной живописи "Малых Голландцев"

80. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

81. Металохозяйственные товары

82. Идентификация парфюмерно-косметических товаров

83. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

84. Социально-психологические особенности больших и малых групп

85. Малые группы в социальной психологии

86. О психологии семьи как малой группы
87. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.
88. Плодоовощные товары

89. Хирургическое лечение малых периферических опухолей легких

90. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

91. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

92. Бухгалтерия малого предприятия

93. Отчет о товарообороте и запасах товаров

94. Использование функционально-стоимостного анализа при создании стоимости нового товара

95. Управление каналами сбыта товаров промышленного назначения и управление личной продажей

96. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Ювелирные товары

98. Тара и тарные операции в торговле

99. Продвижение потребительских товаров на рынок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.