Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Методологічні основи здійснення ярмаркової діяльності Ярмаркова діяльність в Україні на сучасному етапі Дослідження Сорочинського ярмарку регіонального рівня і перспективи його розвитку Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин виникає нагальна необхідність підвищення ефективності ярмаркової діяльності підприємств. Ярмарки як інструмент товарного ринку висувають чіткі вимоги до їхньої ефективної організації: ретельне вивчення, аналіз цільової спрямованості, уміння компетентно вести спілкування з відвідувачами, налагодження контактів та їхня підтримка по закінченні ярмарку. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку, в умовах прискорення в Україні процесів щодо інтеграції у світовий економічний простір, ярмаркова діяльність набуває все більш актуального значення, оскільки вона дозволяє комплексно вирішувати такі завдання: розширення міжнародних та міжрегіональних зв’язків, у першу чергу економічних та інвестиційних, поглиблення виробничої кооперації; поширення новітніх технологій, розширення використання інноваційних методів виробництва, сприяння технічній та технологічній модернізації підприємств; залучення додаткових інвестиційних коштів як внутрішніх, так і іноземних інвесторів; закріплення позицій підприємств на стратегічно важливих ринках збуту товарної продукції та послуг, освоєння нових перспективних ринків відповідно до основних напрямів зовнішньоекономічної політики держави; стимулювання впровадження систем якості на підприємствах, активізація процесів стандартизації та отримання сертифікатів на відповідність міжнародним вимогам, підвищення конкурентоспроможності продукції; визначення попиту на стратегічно важливих та перспективних ринках збуту в країнах та регіонах світу, формування відповідної виробничої політики підприємств. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в умовах бурхливого, майже стихійного розвитку ярмаркової діяльності в Україні, збільшення кількості ярмаркових заходів, підвищення зацікавленості ними керівників підприємств різних форм власності постає завдання розробити теоретичне підґрунтя для цього важливого напрямку діяльності підприємств. Методологічні та методичні питання організації та розвитку ярмаркової діяльності та пов’язані з цим прикладні аспекти досліджувались зарубіжними науковцями: Я. Критсотакісом, С. Міллером, Б. Монтгомері, Дж. Олвудом, С. Гопалакрішною та ін., в тому числі російськими вченими – В. Пєтєліним, І. Філоненком, Л.Назаренко та іншими. В Україні ярмаркова діяльність ще не набула достатніх теоретичних обґрунтувань і необхідного методичного забезпечення. Питання, що торкаються цієї проблеми, лише частково висвітлювались такими українськими фахівцями, як Т.І. Лук’янець, Е. В. Ромат, С.С. Гаркавенко, А.С. Савощенко, В.І. Фарберов. Пріоритетними напрямами курсової роботи є: теоретичні узагальнення та методичні підходи щодо місця ярмаркової діяльності на ринку України; урахування особливостей проведення ярмарків, а також їх використання для налагодження контактів між виробниками, споживачами та посередниками; вивчення попиту та пропозиції на ринку під час ярмарків та питань, що стосуються використання ярмарків як джерела конкурентної розвідки; обґрунтування доцільності вдосконалення та впорядкування ярмаркової діяльності.

Мета і завдання курсової роботи. Головна мета курсової роботи – розвиток теоретико-методичних засад організації ефективного ярмарку та аналіз ярмаркової діяльності в Україні на прикладі ТОВ «Сорочинський ярмарок». Для досягнення цієї мети поставлено та розв’язано такі завдання: визначено особливості організації ярмарків; роль та місце ярмарків в структурі товарного ринку та маркетингової діяльності підприємства; досліджено сучасний стан та перспективи розвитку ярмаркової діяльності в Україні; досліджено маркетингову діяльність ТОВ «Сорочинський ярмарок». Об’єкт дослідження – ярмаркова діяльність в Україні. Предмет дослідження – науково-методичні засади та практичні аспекти ярмаркової діяльності. Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дослідження складають фундаментальні положення таких наукових дисциплін, як інфраструктура товарного ринку, маркетинг, маркетингова політика комунікацій, статистика, економіка підприємств. У роботі використано: метод порівняння з метою виявлення відмінностей між існуючими категоріями; метод теоретичного узагальнення для обґрунтування наукових висновків і власної думки щодо проблемних питань дослідження; сучасні методи маркетингових досліджень – аналіз документів, експертні оцінки. Інформаційну основу склали статистичні матеріали Держкомстату України, дані власних досліджень, узагальнень і розрахунків, публікації в періодичній пресі, матеріали вітчизняних та зарубіжних авторів, що висвітлюють проблемні аспекти розвитку ярмаркової діяльності. 1 Методологічні основи здійснення ярмаркової діяльності Ярмарки — це регулярно організовувані комерційні заходи з обмеженим часом проведення для продажу / купівлі товарів чи послуг на основі виставлених зразків, а також демонстрації нових досягнень і технічних удосконалень. Також термін «ярмарок» визначають як короткострокова виставка, що регулярно повторюється у визначеному місці під традиційною назвою й в обумовлений термін. Її метою є створення умов для укладення договорів на постачання (купівлю - продаж) товарів або роздрібного продажу товарів населенню. Характерними рисами ярмарків є їх періодичність, а також те, що в них беруть участь спеціалісти, на них є обов'язковою наявність товарних зразків, а основною метою є укладання угод на купівлю-продаж товарів чи послуг. За складом учасників (територіальною ознакою) ярмарки можуть бути міжнародні, міжрегіональні і регіональні. Міжрегіональні ярмарки в межах країни демонструють споживачам продукцію і послуги, запропоновані виробниками декількох регіонів. Місцеві (регіональні) ярмарки демонструють учасникам товари та послуги конкретного регіону. Вони організовуються в багатьох регіонах країни і дають шанс для успіху на ринку. Склад відвідувачів тут обмежується, але учасники збираються з усієї країни та з-за кордону. Міжрегіональні та місцеві ярмарки є, переважно, національними. На національні ярмарки у своїй країні допускаються іноземні покупці, але право продажу мають тільки національні фірми. Ярмарки вважаються міжнародними за значної кількості іноземних учасників (як правило не менше 10%) і відвідувачів спеціалістів (не менше 5%).

На міжнародних ярмарках експонуються товари і послуги однієї чи декілька галузей. Їх перевагою є те, що вони зосереджують зразки великої кількості товарів з різних країн. Це дає можливість протягом короткого часу ознайомитися з пропозиціями, отримати необхідну інформацію від фахівців, порівняти ціни, якісні характеристики, провести переговори, визначити комерційні умови і, в підсумку, укласти угоду. За товарним профілем ярмарки розрізняють універсальні і спеціалізовані. Слід зауважити, що останнім часом універсальних ярмарків, тобто таких, на яких представлений весь комплекс товарів як споживчого так і промислового призначення, за кордоном більше не існує. Замість універсальних більше практикуються багатогалузеві ярмарки, де представляється асортимент з детальною і продуманою класифікацією багатьох товарів галузей крупної і дрібної промисловості. Коло галузей визначається інтересами споживачів (наприклад, будівництво та обладнання офісів). Спеціалізовані ярмарки представлені окремими групами товарів і послуг. Такі ярмарки в межах однієї групи зорієнтовані на потреби конкретних споживачів. Спеціалізовані ярмарки одночасно закладають основу для ініціативи у сфері кооперації, є місцем обміну товарами, ідеями, ноу-хау. Тут за декілька днів можуть бути перевірені шанси стосовно збуту товарів та послуг. На спеціалізованих ярмарках проявляються процеси та зміни, що відбуваються на ринку, а також визначаються напрями та темпи майбутнього розвитку. Ярмарки, також, можна поділити на оптові і роздрібні. На оптових ярмарках укладають договори між учасниками з купівлі-продажу продукції чи товарів. У свою чергу, на роздрібних, учасники реалізують населенню товари народного споживання, сільськогосподарську продукцію та інше. Організатором ярмарку є юридична особа чи група юридичних осіб, що займаються організацією ярмарку (ярмарковий комітет). Основними джерелами доходів організатора ярмарку є: внески учасників на право участі у ярмарку; оплата учасниками оренди стендів та інших площ; оплата учасниками додаткових послуг, що надаються їм на виставці; вартість проданих вхідних квитків для відвідувачів ярмарку (якщо ярмарок цілком або частково відкритий для населення). Організація ярмарку складається з 3 етапів: попередній, організаційний, заключний. На попередньому етапі створюють: ярмарковий комітет (яомарком); робочу групу. Ярмарком здійснює загальне керівництво ярмарку. Це колегіальний орган: кожен із членів комітету має право голосу при ухваленні рішення. Ярмарком очолює голова, який може мати одного чи двох заступників. Комітет наділяється правами й обов’язками відповідно до цілей і завдань ярмарку. На великих ярмарках створюється дирекція. Дирекція є виконавчим органом комітету. Як правило, директором призначають одного з членів комітету. Директор має такі функції: оперативне керівництво роботою ярмарку; забезпечення рішень комітету; організація укладень договорів; ведення оперативної звітності про хід роботи виставки; визначення порядку приймання і відвантаження експонатів; забезпечення розміщення експонатів на стендах та їх схоронності; інші функції.

Он писал, что если положение с информатизацией в обществе не изменить, то через 15-20 лет жаловаться на просчеты будет некому и поздно. Отставание станет необратимым. "Может быть, наш поезд еще не ушел, может быть, мы сумеем на ходу вскочить хотя бы в последний вагон. Но как и когда это сделать? Что для этого потребуется?" [1] Ответ на эти вопросы содержится в ряде трудов, в том числе в книгах Д. Белла и А. И. Ра-китова. Мы затронули лишь один аспект, содержащийся в этих трудах (при этом не касались роли и значения сети Интернет, компьютеров с фемтовой скоростью, процесса медиатизации и мн. др.). Не затрагивали мы вопросов демократии, свободы личности, благосостояния народа и др. Но и сказанное выше убеждает в перспективности будущего общества, называемого "постиндустриальным" (или "информационным") и о необходимости проведения больших изменений в обществе, существующем в нашей стране. Изложенный выше материал показывает, что Россия, конечно, являет собой страну с индустриальной экономикой. Чтобы стать информационной цивилизацией, нашей стране нужно соответствовать тем чертам, которые раскрыты в трудах ведущих теоретиков информационного, постиндустриального общества [2]

1. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

2. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

3. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

4. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

5. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

6. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
7. Роль и значение кельтской мифологии
8. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

9. Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр»

10. Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

11. Економічное районуванне, його суть та значення

12. Роль та вміст води в організмі

13. Номенклатура дел виды, роль и значение

14. Ревізія як елемент методу економічного контролю

15. Институт главных федеральных инспекторов в субъектах РФ: место, роль и значение в государственном аппарате управления

16. Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Роль и значение государственной собственности

18. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

19. Роль та місце жінки у общині

20. Роль и значение вагантов в культуре Средних веков

21. Роль и значение рекламного слогана в рекламном обращении на примере туристских предприятий

22. Витамины, их роль и значение в жизнедеятельности организма
23. Роль и значение научной школы Л.С. Выготского для психологии
24. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi

25. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

26. Роль и значение субсидии на оплату жилищно-коммунальных

27. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

28. Роль и значение Всемирной туристской организации (WTO)

29. Роль и значение налоговых органов в обеспечении экономической безопасности государства

30. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

31. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

32. Роль и значение малого предпринимательства в условиях регионального рынка

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

34. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

35. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

36. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

37. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

38. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
39. Роль, место и значение исследовательской деятельности в работе менеджера
40. О значении и роли философии

41. Налоги с населения: роль, значение и перспективы развития

42. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

43. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

44. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

45. Значение и роль фотосинтеза

46. Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

47. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

48. Государственная собственность в рыночной экономике России: роль, значения, тенденции, перспективы

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

49. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

50. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

51. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

52. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

53. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

54. Запасы: роль, значение и управление на примере ТОО "ТрансКаргоКазахтан"
55. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
56. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

57. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

58. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

59. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

60. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

61. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

62. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

63. Роль прецедента в английской правовой системе и его значение в современном правовом мире

64. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

66. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

67. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

68. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

69. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

70. Елементи та структура програми мови Паскаль
71. Періодизація та історичне значення махновського руху
72. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

73. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

74. Значение и роль искусства в жизни раннеобщинного общества, взаимосвязь с ранними формами религии

75. Романтизм та його значення в мистецтві

76. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

77. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

78. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

79. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

80. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

81. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

82. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

83. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

84. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

85. Механізм та біологічне значення запалення

86. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують
87. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії
88. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

89. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

90. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

91. Економічна та торгово-політична роль митного збору

92. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

93. Міжнародні фінансові організації та їх роль

94. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

95. Загальні підходи та методи роботи з якістю

96. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

98. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

99. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.