Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗмістВступ Розділ 1. Психолого-педагогічні основи розвитку уяви та літературних здібностей молодших школярів Розділ 2. Дидактичні можливості предметів 2.1 Розвиток уяви та літературних здібностей на уроках українського читання 2.2 Розвиток уяви на уроках мистецького спрямування 2.2.1 Розвиток уяви в процесі вивчення предметів &quo ;Трудове навчання&quo ; та &quo ;Образотворче мистецтво&quo ; 2.2.2 Розвиток уяви в процесі вивчення музики Висновки Список використаних джерел ВступУява - одна з найважливіших сторін нашого життя. Уявіть на хвилину, що людина не володіла б фантазією. Ми втратили б майже всі наукові відкриття і твори мистецтва. Діти не почули б казок і не змогли б грати в ігри. А як вони змогли б засвоювати шкільну програму без уяви? Простіше сказати - позбавити людини уяви й прогрес зупиниться! Значить уява, фантазія є одні з найнеобхідніших здатностей людини. Разом з тим саме ці здатності мають потребу в особливій турботі в плані розвитку. А розвивається вона особливо інтенсивно у віці від 5 до 15 років. І якщо в цей період уяву спеціально не розвивати, надалі наступає швидке зниження активності цієї функції. Разом зі зменшенням здатності фантазувати в людини збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до мистецтва й науки. Дійсно, можливість створювати щось нове, незвичайне, закладається в дитинстві, через розвиток вищих психічних функцій, таких, як мислення й уява. Саме їхньому розвитку необхідно приділити найбільше уваги у вихованні дитини у молодшому шкільному віці. Цей період учені називають сенситивним, тобто найбільш сприятливим для розвитку образного мислення й уяви. Уява - це властива тільки людині, можливість створення нових образів шляхом переробки набутого досвіду. Уяву часто називають фантазією. Уява є вищою психічною функцією. Однак за допомогою уяви здійснюється уявний відхід за межі безпосередньо сприйманого. Основне його завдання - подання очікуваного результату до його здійснення. За допомогою уяви в нас формується образ ніколи не існуючого або не існуючого в цей момент об’єкта, ситуації, умов. Уява дитини дозволяє їй сприймати, як реальні, фантастичні, казкові образи й ситуації. Вирішуючи будь-яке розумове завдання, ми використовуємо якусь інформацію. Однак бувають ситуації, коли наявної інформації недостатньо для однозначного рішення. Це так звані завдання високого ступеня невизначеності. Мислення в цьому випадку майже безсиле, без активної роботи уяви. Уява забезпечує пізнання, коли невизначеність ситуації досить висока. Це загальне значення функції уяви й у дітей, і в дорослих. Тепер стає зрозумілим, чому інтенсивною є функція уяви в дітей від дошкільного до підліткового віку. Їхній власний досвід і можливість об’єктивно оцінювати навколишній світ недостатні. “Поле невизначеності” у сприйнятті життя таке високе, що вирішити постійно виникаючі перед дитиною проблеми, вона може тільки із залученням уяви, фантазії. Останні заміняють їм недолік знань і досвіду й допомагають відносно впевнено почувати себе в складному й мінливому світі.

Молодший шкільний вік характеризуються активізацією функції уяви. Спочатку відтворюючою (що дозволяла в більш ранньому віці уявляти казкові образи), а потім і творчого (завдяки якій створюється принципово новий образ). Таким чином, значення функції уяви в психічному розвитку велике. Вона повинна сприяти кращому пізнанню навколишнього світу, саморозкриттю й самовдосконаленню особистості, а не переростати в пасивну мрійність, заміну реального життя мріями. Для виконання цього завдання вчителям і батькам необхідно допомагати дитині використовувати свої можливості уяви в напрямку прогресивного саморозвитку. Ми пропонуємо використовувати не лише можливості навчальних предметів, але й різноманітні ігрові завдання, тести тощо. А методики навчання предметам наситити відповідними вправами на розвиток уяви та фантазії учнів. Розділ 1. Психолого-педагогічні основи розвитку уяви та літературних здібностей молодших школярівПізнавальний інтерес - вибіркова спрямованість учня на процес пізнання, його предметний зміст та оволодіння знаннями. Прогресивна роль пізнавального інтересу в тому, що він стимулює індивіда до оволодіння сутністю, а не залишає на поверхні знань. У дидактиці пізнавальний інтерес є: засобом навчання: учитель використовує об’єктивно привабливі властивості предметів, явищ, подій, процесів (ігрові дії, наочність, цікаві справи); мотивом навчання: пізнавальний інтерес - один з найвагоміших мотивів навчання, у загальній структурі мотивації навчання він усвідомлюється насамперед як &quo ;цікаво-нецікаво&quo ;. Джерелом пізнавального інтересу є процес зосередженої, заглибленої діяльності, спрямованої на розв’язання пізнавальних завдань. Пізнавальний інтерес розвивається поетапно. Виділяють такі його рівні: репродуктивно-фактологічний, описово-пошуковий, творчий. Репродуктивно-фактологічний рівень - це елементарний відкритий, безпосередній інтерес до нових фактів, цікавих явищ, що є в інформації, яку одержує учень. Описово-пошуковому рівню відповідає інтерес до пізнання суттєвих властивостей предметів або явищ, що становлять їх глибинну суть, не лежать на поверхні; це так звана &quo ;стадія опису&quo ;, коли однаковою мірою фіксують зовнішні ознаки і суттєві властивості. Для творчого рівня характерний інтерес до причинно-наслідкових зв’язків, до виявлення закономірностей, визначення загальних принципів різних явищ. Це не тільки засвоєння змісту, й глибоке опосередковане усвідомлення найважливіших, найсуттєвіших особливостей, діалектики явищ, їх закономірностей. Показниками сформованості пізнавального інтересу є спрямованість на об’єкт пізнання (основний показник), її стабільність, локалізованість, усвідомленість. Значення пізнавального інтересу для ефективності навчального процесу полягає в тому, що він являє єдність об’єктивного і суб’єктивного в пізнавальній діяльності; відбиває закономірності переходу зовнішнього у внутрішнє, що становить суть розвивального навчання; активізує мислення, емоції, волю, що впливає на ефективність навчального процесу, всю пізнавальну діяльність загалом і психічні процеси, які лежать в основі творчої, пошукової, дослідницької діяльності (сприймання, увага, уява, пам’ять, емоції).

Сформованість пізнавального інтересу, інтелектуальної активності виявляється в запитаннях учнів, прагненні з власної ініціативи брати участь у діяльності, активно оперувати набутими знаннями і уміннями, у бажанні поділитися з іншими інформацією. Важливими показниками сформованості пізнавального інтересу учнів є також їх емоційні вияви (динаміка емоцій - піки і спади), інтелектуальна радість, міміка і пантоміміка, вигуки, обмін враженнями із сусідом, побоювання порушити тишу; вольові вияви (зосередженість уваги і незначне відвертання її від об’єкта, прагнення до завершення навчальних дій, негативна реакція на дзвоник про закінчення уроку); спрямованість на вільний вибір діяльності. Умовами формування інтересу до знань є опора на активну мислительну діяльність; орієнтація навчального процесу на оптимальний рівень розвитку учнів; позитивний емоційний тонус навчального процесу; сприятливе спілкування. Навчально-пізнавальна діяльність - це діяльність з метою оволодіти узагальненим досвідом людства, і водночас так засвоїти знання, щоб це сприяло розвитку духовних сил людини, піднімало її в пізнанні на вищий рівень, наближало до глибшого і повнішого оволодіння істиною. Тобто, навчально-пізнавальна діяльність спричиняє цілеспрямоване формування і розвиток пізнавального інтересу. У навчально-пізнавальній діяльності, як і в інших її видах, (ігровій, трудовій, громадській, художній тощо), виділяють певні складові, зокрема: мету - забезпечення максимального розвитку учнів; мотиви, безпосередньо значимі для особистості; зміст, як джерело інтересу до пізнання, що постійно оновлюється, поглиблюється, розкривається в новому ракурсі, ускладнюється, спонукає до творчості, ознайомлення з різними видами діяльності людини; предметні дії, які сприяють утворенню нових понять і формують потяг до нового пошуку; способи, операції, уміння (відпрацьовані і мобільні), що мають забезпечувати перенос на нову ситуацію, сприяти виробленню складніших способів діяльності; результат - стійкий пізнавальний інтерес. Навчально-пізнавальна, як і будь-яка інша діяльність пов’язана з активністю. Розрізняють внутрішню (мислительну) і зовнішню (моторну), репродуктивну і творчу активність. У процесі навчання виявляються обидва види активності, але активізація пізнавальної діяльності безпосередньо пов’язана насамперед з мислительною активністю. Активність пізнання - це вияв перетворюючого ставлення суб’єкта до навколишніх явищ і предметів (за Л.П. Аристовою). Основними психологічними чинниками, що зумовлюють активність учня в навчальному процесі (за Ї.І. Родаком) є напруження уваги, опора на уяву, аналіз і синтез, догадки і припущення, сумніви та їх перевірка, інтерес, наполегливість, ентузіазм. Пізнавальну активність розглядають як мету діяльності, засіб її досягнення і результат. Пізнавальна активність - якість особистості учня, що виявляється в його ставленні до змісту і процесу діяльності, прагненні до ефективного оволодіння знаннями і способами діяльності за оптимальний час, у мобілізації морально-вольових зусиль для досягнення навчально-пізнавальної мети.

Гтлеризм мав два основн елементи: германський расизм-мперялзм  нацональний соцялзм. Ставлення нацонал-соцялзму до всх нших народв визначав мперялстичний расизм, теоря про вищсть нмецько раси, про  право й природне призначення панувати над ншими народами, запрягати х на сво послуги, забирати вд них землю, майно, сили  творчсть, нищити нш раси. Якщо хтось хоче шукати аналогй, то може це робити серед тих народв, що х сторя  сучаснсть, пдбй нших народв, будування багатонацональних мперй, колонй  т.Pп.P дають для цього пдстави. У московському мперялзм бачимо багато подбностей. Треба большевицько демагог  безсоромности, щоб говорити про схожсть з гтлервським нацонал-соцялзмом укранського нацоналзму, який змагаться за знищення мперялзму, визволення Украни й нших народв, за самостйне життя  свобдний розвиток укрансько нац, який ставить етнографчний принцип  принцип свобдного державного самовизначення народв, як одну з основних засад у мжнароднх взаминах. ¶нший основний елемент гтлеризму це нацональний соцялзм, як система внутршнього ладу нмецького народу, нмецького райху

1. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

2. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

3. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

4. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

5. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

6. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
7. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
8. Розвиток мовлення молодших школярів

9. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

10. Розвиток творчих здібностей

11. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

12. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

13. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

14. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

15. Розвиток мовлення молодших школярів

16. Типи та рівні розвитку здібностей

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

17. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

18. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

19. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

20. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

21. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

22. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
23. Види трудової діяльності молодших школярів
24. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

25. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

26. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

27. Гра як метод виховання молодших школярів

28. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

29. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

30. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

31. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

32. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

34. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

35. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

36. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

37. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

38. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
39. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
40. Статеве виховання молодших школярів

41. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

42. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

43. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

44. Формування геометричних понять у молодших школярів

45. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

46. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

47. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

48. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты

49. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

50. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

51. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

52. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

53. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

54. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису
55. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
56. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

57. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

58. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

59. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

60. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

61. Зміст правового виховання молодших школярів

62. Економічне виховання молодших школярів

63. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

64. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

65. Комунікативні здібності

66. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

67. Особистісна тривожність молодших школярів

68. Прояви агресивності молодших школярів

69. Розвивальні ігри молодших школярів

70. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі
71. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів
72. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

73. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

74. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

75. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

76. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

77. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

78. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

79. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

80. Судова влада та органи, що її здійснюють

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

81. Мова та історія (розвиток мови)

82. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

83. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

84. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

85. Київська Русь - теорії походження та розвиток

86. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
87. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
88. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

89. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

93. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

94. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

95. Українська культура: становлення та розвиток

96. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

97. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

98. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

99. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.