Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університетКафедра банківської справиДипломна робота на тему“Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності” (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”)Студента 5-го курсу, 2 групи, факультету банківської справи, денної форми навчання, спеціальність 7.050105 Рибенка Олексія “Банківська справа” Вікторовича Науковий керівник: Сушко Наталія к.е.н., доцент Мар’янівна Консультант: Гагаріна викладач Світлана Андріївна Київ 2002 ЗМІСТ Стор. Вступ Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в системі Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи “клієнт-банк” . Етапи розвитку та принципи роботи системи “клієнт-банк”. . Огляд світової та національної законодавчих баз, що регламентують сферу електронного документообігу . Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення операцій по системі 2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі Аналіз динаміки розвитку системи “клієнт-банк” в Київській філії АКІБ Структурний аналіз системи “клієнт-банк” в Київській філії АКІБ Розділ 3 Вдосконалення діючої системи розрахунків в системі “клієнт-банк” Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків . Вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” на основі впровадження Розділ 4 4.1. Огляд системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”. . 4.2. Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання системи Список використаної ВСТУПСучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи та США. Відійшли в минуле намагання банків швидко розбагатіти за рахунок миттєвих спекулятивних операцій на валютному ринку, коли курс на валюти змінювався по декілька разів за один день. Потрібно відзначити вирішальну роль у переході до європейських стандартів ведення банківської справи Національного банку України. Так, розумними та зваженими діями вдалося стабілізувати валютний курс української гривні, шляхом законодавчого обмеження операцій банків з валютою. При цьому такі обмеження не внесли суттєвих проблем для компаній, що займаються міжнародними розрахунками. До керівництва банками почали приходити висококваліфіковані кадри, багато з яких пройшли стажування за кордоном. Велика кількість вищих учбових закладів України перекваліфікувались і почали надавати послуги по навчанню банківських співробітників, що теж дало змогу розширити набір кваліфікованих кадрів. В операціях українських банків все частіше застосовуються новітні банківські технології. На сьогоднішній день клієнтів банків вже не дивують електронні картки, банкомати і т.д. Особливе місце в розвитку електронних банківських технологій посідає система “клієнт-банк”. Швидко увірвавшись до світової банківської системи, дана технологія з’являється на українському ринку на початку 90-х років і по цей день залишається найпоширенішою системою віддаленого доступу клієнтів до своїх банківських рахунків.

Розрахунки через систему “клієнт-банк” будуть предметом дослідження даної дипломної роботи. На початку нового тисячоліття ця тема знову набирає особливої актуальності, адже на світовому ринку відбувається постійне зрушення акцентів торгівлі і все більше угод та розрахунків здійснюється через комп’ютерні мережі та всесвітню мережу Інтернет зокрема. Комп’ютерні мережі привнесли значні полегшення в розрахунках та значно їх прискорили. При використанні системи “клієнт-банк” створюється, певною мірою, своєрідна комп’ютерна мережа, що об’єднує клієнтську частину та банківську. Обмін інформацією через таку мережу дозволяє здійснювати контроль клієнта за своїми банківськими рахунками, проводити платежі з них отримувати виписки тощо. Захист інформації забезпечують сучасні методи криптографії. Ціллю даної роботи є визначення можливих шляхів переводу якомога більшої кількості клієнтів та банківських платежів на роботу через автоматизовану систему “клієнт-банк”, заради зменшення навантаження на операціоністів банку, а отже і зменшення собівартості даної послуги банку. Для цього потрібно встановити перспективи вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” під потреби якомога більшого кола клієнтів банку. Завданням роботи є вивчення можливості впровадження абсолютно нового програмного продукту, що дозволить не лише зменшити витрати на утримання системи, але й забезпечить клієнтів повним спектром послуг, що вони отримували від діючої системи “клієнт-банк”, а можливо й розширить перелік таких послуг. Також необхідно розглянути стан законодавчої бази в Україні, що регулює питання електронного документообігу, визначити бар’єрні моменти, що гальмують розвиток системи та запропонувати вдосконалення на основі досвіду зарубіжних країн чи власних правових розробок. Об’єктом дослідження дипломної роботи стане Київська філія Акціонерного комерційного іноваційного банку “УкрСиббанк”, що має відповідний програмний комплекс “клієнт-банк”. Обсяги операцій через систему дозволяють зробити глибокий аналіз, доконало дослідити процес та запропонувати перспективні напрямки вдосконалення. Матеріали для написання даної роботи біли відібрані, виходячи із завдань та мети роботи. Це, насамперед звіт про роботу системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”, фінансова звітність, що відображає доходи від розрахункового обслуговування клієнтів. А також наукові статті, законодавчі акти України та інших країн. Щодо структури дипломної роботи, то вона складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам банківських розрахунків в системі “клієнт-банк”. В ньому поетапно будуть розглянуті загальні характеристики розрахункових операцій банків, адже розрахунки через систему “клієнт-банк” є їх складовою частиною. Розкриємо детально суть, види розрахункових операцій, сучасний стан банківських послуг, що стосуються розрахункових операцій. Другим підрозділом буде висвітлено роль розрахунків в системі “клієнт-банк” в загальному обсязі розрахункових операцій, ми простежимо історичний шлях розвитку систем віддаленого доступу до банківських рахунків та визначимо складові та функції системи “клієнт-банк”.

На завершення теоретичного огляду у третьому підрозділі буде освітлено законодавчу базу України та іноземних держав, що регламентують проведення електронного документообігу, на засадах якого будується робота системи “клієнт-банк”. У другому розділі ми проаналізуємо складові системи розрахунків “клієнт-банк”. Визначивши особливості методики аналізу у першому підрозділі, розглянемо динаміку приросту клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема за період з січня 2001року по лютий 2002 року включно. Проміжним підсумком такого дослідження стане кореляційно-регресійний аналіз залежності приросту доходів від системи “клієнт-банк” від приросту загальної кількості клієнтів. Такий розрахунок дозволить зробити прогноз динаміки приросту доходів від використання клієнтами системи “клієнт-банк” на майбутній період. Дослідження структури операцій в системі “клієнт-банк” надасть можливість виявити прихильників системи за ознакою організаційної форми підприємства. Дозволить розкрити ефективність використання системи, через показники співвідношення кількості документів, що проходять через систему “клієнт-банк” в загальній кількості розрахункових документів банку, а отже й ступінь зменшення навантаження на операційний персонал банку завдяки впровадженню автоматизації. Також ми прослідкуємо за часткою доходів, що отримується банком внаслідок використання системи “клієнт-банк” у загальній сумі доходів. В третьому розділі нами буде запропоновано шляхи вдосконалення системи. Це як зовнішнє вдосконалення по відношенню до банку – державне регулювання, так і проведення реорганізацій всередині банку. До зовнішніх факторів віднесено можливість вдосконалення державного регулювання електронних розрахунків, як через створення законодавчої бази, так і за рахунок утворення нових державних органів. В банку ж шляхи вдосконалення можуть пролягати двома шляхами: через впровадження абсолютно нових технологій або ж через зміни у діючій системі. Перспективи таких напрямків буде розглянуто у другому підрозділі. Шляхи автоматизації управлінської звітності, що стосується використання системи “клієнт-банк” висвітлено у четвертому розділі. Це розробка комплексу задач та їх практичне вирішення через написання макросу, що може бути застосований у банку. Наостанок, підсумовуючи, розглянутий матеріал та проведений аналіз ми викладемо висновки, щодо перспектив розвитку даного продукту на банківському ринку України та в КФ АКІБ “УкрСиббанк” зокрема. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ “КЛІЄНТ-БАНК” 1.1. Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи “клієнт-банк”.Розрахункове обслуговування є однією із сфер в якій банк надає свої послуги з найдавніших часів. Розрахункове обслуговування клієнтів є однією з трьох базових операцій банків, які класифікують їх як особливі фінансові установи, що називаються банками.

В этой роли у нас выступит Орден, а не какой-то там банк с кучкой воров-чиновников. 6 Ахать и представлять себе картины массового убийства бизнесменов в России не стоит. Разве мы настолько глупы, чтобы верить подобным бредням пропаганды наших «демократов»? Массированных репрессий не требуется. Мы ведь живем не в 1930-х, мы научились искусству высокоточного оружия. Крупные воры давно известны их всего несколько тысяч особей. Считать их бизнесменами нельзя: они просто пили из страны последние соки и воровали. Их даже Запад за предпринимателей не считает и в приличное общество не пускает. Он воспользовался услугами этих вонючих хорьков для уничтожения Империи, ее мощи и систем безопасности а теперь брезгливо отбрасывает этих грязных тварей носком лакированной туфли. Круг будущих объектов разработки узок его очертили нынешние вполне демократические газеты и воспоминания Стрелецкого, бывшего офицера Главуправления охраны Ельцина. («Мракобесие» полезная книжица). И в круге этом та же Семья, крупнейшие «банкиры», строительные подрядчики «египетских пирамид» в Москве, все наши «великие реформаторы», «алюминиевая мафия»

1. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

2. Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"

3. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

4. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

5. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

6. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення
7. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
8. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

9. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

10. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

11. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

12. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

13. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

14. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

15. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

16. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

18. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

19. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

20. База даних клієнтів і замовлень

21. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

22. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
23. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності
24. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

25. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

26. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

27. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

28. Розрахунок систем теплопостачання

29. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

30. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

31. Особливості обслуговування клієнтів готелю

32. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

33. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання

34. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

35. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

36. Демографічна криза та шляхи її розв’язання

37. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

38. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
39. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
40. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

41. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

42. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

43. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

44. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

45. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

46. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

47. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

48. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

50. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

51. Національний банк України та особливості його функціонування

52. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

53. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

54. Формування та розвиток банківської системи України
55. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
56. Банківська система та пропозиція грошей

57. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

58. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

59. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

60. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

61. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

62. Грошові розрахунки та їх документообіг

63. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

64. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

65. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

66. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

67. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

68. Вибори та види виборчих систем

69. Інтернет-банкінг та Інтернет-трейдінг

70. Переваги та недоліки операційних систем Windows
71. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування
72. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

73. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

74. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

75. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

76. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

77. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

78. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

79. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

80. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

81. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

82. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

83. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

84. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

85. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

86. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори
87. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика
88. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

89. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

90. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

91. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

92. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

93. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

94. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

95. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

96. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

98. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

99. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.