Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Управління праці і соціального захисту населення

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів ЗВІТ ПО ПЕРЕДДИПЛОМНІЙ ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Студента Факультет спеціальність Керівник від інституту Керівник від (підприємства, банку, організації, установи) (підпис) М.П. Хмельницький Зміст Вступ Характеристика управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі Види державної соціальної допомоги окремим категоріям населення та порядок її надання Порядок визначення розміру державної соціальної допомоги Порядок виплати державної соціальної допомоги управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі Порядок припинення виплати державної соціальної допомоги управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі Кошторис доходів та видатків управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі Порядок сплати податків управлінням праці та соціальним захистом населення у Дунаєвецькому районі Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП На сучасному етапі розвитку актуальним є гарантія права громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках. В державі створено систему фондів соціального страхування в яких акумулюються кошти для вирішення соціальних проблем в державі. Проблема соціального захисту вирішується через фонди соціального страхування, кошти яких відокремлені від фондів Державного бюджету. В сфері соціального страхування є ряд не розв’язаних проблем, виникає необхідність пошуку шляхів щодо покращення фінансового забезпечення соціального захисту, вирішення та удосконалення процесів організації розрахунків. Проходження переддипломної практики є актуальним, оскільки підготовка фахівців будь-якої сфери діяльності повинна ґрунтуватись на глибоких знаннях процесу контролю за заробітною платою та соціальним захистом населення. Мета переддипломної практики – дати студентам базові знання щодо процесу встановлення та аналізу встановлення та виплати заробітної плати, вивчення методів розрахунку заробітної плати та існуючих принципів їх регулювання, а також розширення, конкретизація знань, одержаних у процесі вивчення теоретичних курсів фінансових дисциплін. Об’єктом проходження практики виступило управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі. Предметом проходження переддипломної практики є процес управління соціального захисту та дотримання законодавства в частині виплати заробітної плати та створення умов праці. Звіт включає теоретичну та практичну частину з додатками. Основні завдання практики: ознайомлення з організаційною структурою управління праці та соціального захисту населення; ознайомлення з призначенням управління, його напрямками діяльності; ознайомлення з порядком кошторисного фінансування управління; ознайомлення з порядком виплати різних допомог та виплат; ознайомлення з порядком взаємовідносин управління з іншими державними установами.

За результатами проходження практики складено звіт практики, на основі практичних та нормативно-правових актів. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ДУНАЄВЕЦЬКОМУ РАЙОНІ Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної адміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі. Управління праці та соціального захисту є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує реорганізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування; аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них; бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими культурними підрозділами районні держадміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці, впровадження регіональної системи запобігання травматизм невиробничого характеру; сприяє впровадженню безпечних виробничих процесів і устаткування; вивчає стан використання трудових ресурсів, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції та прогнози, забезпечує і бере участь у розробленні та здійсненні територіальної програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу; забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби та комісій з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни; здійснює державний контроль за охороною праці, додержанням законодавства про соціальний захист населення, своєчасну і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати, а також за своєчасним проведенням на підприємствах навчання та інструктажів, забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством; забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актом про охорону праці; бере участь у розслідуванні групових, а також смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до законодавства: організовує розслідування, облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру; організовує роботу з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань; забезпечує надання адресної цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, а також сім’ям з дітьми; здійснює в установленому порядку компенсаційні витрати інвалідам на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування інвалідів, а також вартості санаторно-курортного лікування; формує банк даних одержувачів соціальної допомоги за категоріями сімей та видами допомоги, здійснює перерахунок раніше призначених допомог та субсидій; забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення; організовує роботу соціальних інспекторів; видає посвідчення ветеранів війни, «Ветеран праці»; надає консультаційно-правову допомогу підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з підготовки документів для призначення пенсій, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення пенсій та допомоги; сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку; подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, сприяє створенню виробництв, цехів і дільниць для використання їхньої праці, професійно-технічному навчанню і перекваліфікації інвалідів, перевіряє на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності умови праці інвалідів; організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, надання протезно-ортопедичної допомоги, забезпечує інвалідів транспортними засобами в установленому порядку; створює мережу і організовує роботу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, контролює якість та своєчасність надання ними соціальних послуг; вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду; забезпечує у разі потреби піклування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених закладів; сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам та їх об’єднанням у наданні соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці ц громадянам похилого віку; сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери; підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі у складі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище; надає методичну допомогу з питань охорони праці; організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги; роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління; інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, через засоби масової інформації.

Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі має право: 1. здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам праці та війни, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством; 2. перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об’єктах, що перевіряється, обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення виявлених недоліків; 3. вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, на мають допуску до відповідних робіт або порушують вимоги нормативно-правових актів про охорону праці; 4. подавати органам державного нагляду за охороною праці пропозиції про притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та організацій, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів про охорону праці; 5. здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги; 6. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 7. подавати районній держадміністрації та головному управлінню праці та соціального захисту населення пропозиції з питань, що належать до компетенції управління; 8. здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці; 9. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління. Управління праці та соціального захисту населення під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями. Дане управління складається з відділів, які в своїй діяльності керується положенням про відділ а працівники відділів посадовими інструкціями (додаток1-5). 2. ВИДИ ДЕРЖАВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЇЇ НАДАННЯ Управління праці та соціального захисту населення у Дунаєвецькому районі здійснює надання соціальних допомог різними категоріями населення. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається у таких розмірах: - інвалідам з дитинства I групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - інвалідам з дитинства II групи – 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, втратили працездатність; - непрацюючим інвалідам з дитинства III групи – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; - на дітей-інвалідів віком до 16 років – 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

2. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

3. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

4. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

5. Управління персоналом в соціальній сфері

6. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
7. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
8. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

9. Ожиріння як медико-соціальна проблема

10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

11. Заохочення працівників як метод управління персоналом

12. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

13. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

14. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

15. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

16. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

17. Допомога соціального працівника

18. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

19. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

20. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

21. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

22. Управління спеціальними проектами
23. Соціальне становище Запорізького краю
24. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

25. Ділові взаємовідносини в апараті управління

26. Методи управління підприємством

27. Процес управління та його основні стадії

28. Системний підхід до управління персоналом фірми

29. Управління затратами

30. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

31. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

32. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

33. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

34. Соціальні інститути.

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Організаційна система управління природокористуванням України

37. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

38. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
39. Роль власності у соціально-економічних процесах
40. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

41. Право як спеціальне соціальне явище

42. Соціальні проблеми у ЗМІ

43. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

44. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

45. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

46. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

47. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

48. Методи управління банківськими ризиками

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

51. Сутність і значення соціального страхування

52. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

53. Валютні ризики: економічна природа та управління

54. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
55. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
56. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

57. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

58. Соціальна інфраструктура України

59. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

60. Розвиток соціальної географії в СРСР

61. Історія соціально-економічної географії світу

62. Демократія як соціальне явище

63. Державне управління в сфері охорони здоров’я

64. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

66. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

67. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

68. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

69. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

70. Поняття і наукові засади державного управління
71. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
72. Правовідносини у сфері соціального захисту

73. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

74. Система соціального захисту в Україні

75. Соціальна захищеність дітей в Україні

76. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

77. Соціальне партнерство в Україні

78. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

79. Структура державного управління

80. Сутність та соціальне призначення держави

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

81. Сучасні принципи державного управління

82. Теорія і методологія дослідження управління

83. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

84. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

85. Форми державного управління

86. Функції управління в аграрному праві
87. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
88. Мова як символ соціальної солідарності

89. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

90. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

91. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

92. Системний аналіз складних систем управління

93. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

94. Історія України. Соціально-політичні аспекти

95. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

96. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

97. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

98. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

99. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

100. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.