Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Бесіда як форма ділового спілкування

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Спілкування є таким процесом взаємодії людей, в якому особи, які беруть у неї участь своїм зовнішнім виглядом і поведінкою здійснюють більш чи менш сильний вплив на вимоги та наміри, на думки, стани і почуття один одного. У різних людей різні способи спілкування. У той час як одні з них, контактуючи з оточуючими, без особливих зусиль зі свого боку чи підтримують, чи просто створюють у інших людей добрий настрій, інші вносять у свої взаємовідносини з людьми напруження й провокують у останніх негативні емоції. Об’єктивні відносини, в які люди змушені вступати в процесі своєї життєдіяльності, і суб’єктивне відображення даних відносин у вигляді думок і почуттів (суб’єктивні відносини) складають два основних шари міжособових відносин. Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини, в якому є можливість одночасного чи відстроченого особового відношення у відповідь, а спілкування – це інформаційна і предметна взаємодія, в процесі якої проявляються і формуються міжособові взаємовідносини. Спілкування слід розглядати і як сторону будь-якої спільної діяльності і як особливу діяльність. У спілкуванні можна виділити три взаємопов’язані сторони: комунікативна сторона полягає в обміні інформацією; інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, ідеями, але й діями; перспективна сторона спілкування означає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння. Однією з форм комунікативної сторони спілкування є бесіда. Бесіда — це форма спілкування з метою обміну думками, інформацією, почуттями тощо. Бесіда сприяє також активізації зусиль партнерів для забезпечення співробітництва та впливу одне на одного. Орієнтовно можна назвати такі функції бесіди: обмін інформацією, формування перспективних заходів і процесів; контроль і координація вже розпочатих дій; взаємне спілкування людей під час виконання виробничих завдань; підтримка ділових контактів на рівні виробничих підрозділів, регіонів, держав; пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей; розв'язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації, та ін. Існують різні види бесід. Якщо за основу кваліфікації взяти мету спілкування та зміст бесіди, то можна виокремити бесіди ритуальні, глибинно-особистісні та ділові. Під час ритуальних бесід люди спілкуються, дотримуючись певного мовленнєвого етикету. Як правило, ці бесіди характерні для обрядів, звичаїв будь-якої спільноти людей. Людина, яка звикла до цього, почувається під час виконання обряду спокійно і впевнено. Вона знає, що і як їй потрібно говорити в різних ситуаціях і чого варто сподіватися від інших. Уміння людини підтримувати ритуальні бесіди свідчить про те, що вона опанувала перший рівень культури спілкування. Глибинно-особистісні бесіди відіграють у нашому житті велику роль Вони, як правило, характерні у спілкуванні між близькими людьми — рідними, коханими, дітьми, друзями та ін. Основна особливість таких бесід полягає в тому, що саме в них найповніше проявляються й реалізуються наші гуманістичні комунікативні установки та моральні норми.

Вступаючи в контакт із близькими, людина сподівається на те, що її не лише зрозуміють, а головне, сприймуть, якою вона є, захистять і нададуть допомогу. Велику роль у житті людей відіграють ділові бесіди. Їх предметом, як правило, є конкретне діло. Серед ділових бесід розрізняють інформаційні: у &quo ;конкурентній ситуації&quo ;; &quo ;підтиском мовника&quo ;; з метою викладу своєї позиції. Виходячи з професійної спрямованості розрізняють бесіди управлінські, педагогічні правові, медичні та ін. Тут основна увага приділяється особливостям саме ділових бесід і їх різновидам. Майже всі справи, трудові акції будь-яка спільна праця людей починаються, здійснюються і завершуються за допомогою різних за формою, змістом і функціями ділових бесід. Залежно від кількості учасників бесіди поділяються на індивідуальні та групові. Індивідуальна бесіда — це діалог двох співучасників, які є значущими одне для одного і прагнуть (обоє або один) досягти певної мети. Індивідуальна бесіда стає такою формою, яка сприяє зближенню поглядів співрозмовників, встановленню між ними контакту, довіри і взаєморозуміння. Відомо, що людина один на один поводиться інакше, аніж в оточенні багатьох людей. Річ у тім, що у присутності інших вона використовує різні ролі, хоче здаватись цікавішою, привабливішою, зберегти почуття власної гідності. Тому нерідко тільки віч-на-віч зустрівшись із людиною, можна визначити її позицію і знайти пояснення її діям. При підготовці до індивідуальної бесіди аналізується ситуація, в якій вона відбуватиметься, вивчаються типові та індивідуальні особливості співбесідника, зокрема його інтереси та установки. Виходячи з аналізу літератури та практичного досвіду багатьох людей як орієнтовні можна запропонувати такі правила підготовки до бесіди: обрати найбільш вдалі момент і місце для проведення бесіди і лише після цього домовлятися про зустріч; з'ясувати все про співрозмовника, зокрема його ставлення до ініціатора бесіди та рівень моральної культури; зібрати і систематизувати інформацію, необхідну для розмови; створити відповідну атмосферу довіри, щоб схилити до себе співрозмовника; визначити мету, стратегію та тактику проведення бесіди, скласти детальний план розмови, виділити базові слова, ключові речення; уявити собі позицію співрозмовника з цього питання та хід бе­сіди, передбачити нюанси, які можуть вплинути па її перебіг і результат. Починаючи спілкування, зокрема індивідуальну бесіду, бажано встановити контакт. Контакт – це дотик, поєднання. Психологічний контакт — це духовний зв'язок між людьми, який забезпечує можливість взаєморозуміння і взаємовпливу. Найчастіше контакт починається із &quo ;зустрічі поглядів&quo ;. Важко бути неввічливим до того, хто дивиться тобі в очі. Перший погляд може бути миттєвим, пристрасним, зацікавленим, відкритим, довірливим. Легка посмішка, нахил корпусу, голови в бік співрозмовника, зацікавленість у виразі очей свідчать про доброзичливе ставлення до співрозмовника. Після контакту очей треба привітатися і зробити паузу. Вона потрібна для того, щоб інша людина мала змогу включитися в розмову.

Якщо цього не зробити, бесіди як діалогу може не відбутися, бо розмовлятиме лише одна сторона. Після взаємного привітання відбувається знайомство. Під час першої зустрічі дуже важливо запам'ятати прізвище, ім'я співбесідника, його посаду. Після вербального контакту йде знову невербальний. Партнери розміщуються на дистанції, яка відповідає загальноприйнятим правилам і власним бажанням. Несвідоме чуття дає змогу культурній людині зайняти під час спілкування таке положення, яке свідчитиме і про повагу до співбесідника, і про врахування його бажань, нерідко несвідомих. Вважається, що для &quo ;інтимного&quo ; спілкування дистанція має становити 0,5 м, для розмови з друзями — 0,5-1,2 м, для ділових зустрічей — 1,2-3,7 м. Для того щоб невербальний контакт сприяв спілкуванню, потрібно сидіти спокійно, невимушене (не глибоко у кріслі і не на його краєчку), не схрещувати руки й ноги, бо це свідчить про закритість людини (так звана “поза захисту”). Після встановлення контакту на рівні очей та дистанції доцільно &quo ;приєднатися&quo ; до співрозмовника. Можна зайняти позу, схожу на його позу, використовувати найчастіше вживані ним слова, посміхатися до нього, якщо він це робить, і т. ін. Із самого початку бесіди треба зробити все, щоб одразу не про­тиставити себе співбесіднику. Доцільно спочатку поговорити про те, що об'єднує співрозмовників, про спільні інтереси. Можна також сказати партнерові щось приємне, цікаве про нього. Це сприятиме створенню доброзичливої атмосфери для подальшого спілкування. Тому не завадить продумати три перші фрази, кілька запитань, на які співбесідник відповість &quo ;так&quo ;. Якщо на початку бесіди відчувається хвилювання в голосі, бажано говорити тихіше, повільніше. Успіх бесіди багато в чому залежить від того, чи вдасться адекватно уявити собі образ партнера. Тут нерідко спрацьовують стереотипи, а вони часом бувають неправильними. Як зазначалося, треба мати попередню інформацію про співбесідника, передусім знати його типові, індивідуальні, вікові та статеві характеристики. На етапі обговорення проблеми і прийняття рішення особливого значення набувають вміння слухати співрозмовника, передавати інформацію та обґрунтовувати свою позицію. Щоб отримати необхідну інформацію, потрібно навчитися ставити співрозмовникові запитання, бо вірне запитання – це вже половина відповіді. Питання бувають відкритими та закритими, прямими та непрямими, риторичними і т. ін. Так, на початку і наприкінці бесіди краще задавати відкриті запитання на зразок: &quo ;Ви підготували для обговорення відповідні дані?&quo ; Звичайно, на таке запитання відповідь має бути &quo ;так&quo ; чи &quo ;ні&quo ;. Усередині бесіди, щоб зрозуміти позицію партнера і підготуватися до аргументації, бажано поставити запитання закритого типу: &quo ;Чому Ви вважаєте, що.?&quo ; Я кіно ми хочемо перевірити своє розуміння позиції партнера по спілкуванню, то можна запитати: &quo ;Якщо я Вас правильно зрозумів, то Ви хочете.?&quo ; Це пряме запитання. Наприклад, щоб перевірити, чи був співбесідник вчора на виставці-продажу товарів, можна запитати в нього: &quo ;Яка була вчора вартість японських телевізорів?&quo ; Це непряме запитання.

Здесь присутствуют их биороботы, одним из которых и является "снежный человек". Общение с вашим миром происходит через "хроноямы". Их пять - остров Пасхи, Египет, Китай, Ойкай, Бермуды. Через 8918 лет ОНИ перейдут в нашу форму жизни. Имеют связь с инопланетными цивилизациями с отдаленных планет Тракта и Стура. Эмиссары оттуда, начиная с 1947 года, вывозят людей с Земли с целью использования их в качестве сырья для изготовления биороботов". Лоисомоле* (Ростов-ва-Лову), 1990 г. ЕСТЬ ВОПРОС ... ПРИКАЗАНО: АТАКОВАТЬ! Над Южно-Африканской Республикой сбит инопланетный корабль? Возможно кое-кто из читателей обратил внимание на заметку, опубликованную газетой "Рабочая трибуна" 17 февраля текущего гола под рубрикой "НЛО. Гипотезы, суждения, хроника". В ней значилось: "Европейское агентство по неопознанным летающим объектам распространило сенсационное сообщение. Оно гласило: в прошлом году над территорией ЮАР истребители-перехватчики засекли и сбили две "летающие тарелки". Одна из них взорвалась, а другая, получив повреждения, совершила вынужденную посадку

1. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

2. Ділове спілкування

3. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

4. Такт і безтактність у діловому спілкуванні

5. Педагогічне спілкування як діалог

6. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями
7. Необережність як форма вини
8. Етика і етикет у спілкуванні

9. Норми сучасної української мови у спілкуванні

10. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

11. Фольклор, як форма існування духовної культури

12. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

13. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

14. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

15. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

16. Специфіка педагогічного спілкування

Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Емпатія у педагогічному спілкуванні

18. Демократія як форма організації суспільства

19. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

20. Виховання культури спілкування у старшокласників

21. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

22. Психологічні особливості спілкування підлітків
23. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування
24. Деформації (викривлення) у спілкуванні

25. Заказники як форма збереження біорозмаїття

26. Корпорація як форма організації сучасної фірми

27. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

28. Форми співучасті та види співучасників у злочині

29. Етика ділової бесіди

30. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

31. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

32. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи

34. Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики

35. Факторинг і форфейтинг як нетрадиційні форми експортного фінансування

36. Фірма як організаційна форма підприємництва

37. Правила побудови ділової бесіди

38. Поиск внеземных форм жизни
39. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом
40. Поиск внеземных форм жизни

41. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

42. Государственное регулирование экономики: формы и методы

43. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

44. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

45. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

46. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

47. Аккредитивные формы расчетов

48. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

49. Собственность и многообразие ее форм

50. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

51. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности

52. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

53. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

54. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане
55. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине
56. Формы государственного управления и устройства

57. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

58. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

59. Понятие договора. Виды и формы договоров

60. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

61. Форма правления, понятие и виды

62. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

63. Понятие источника (формы) права

64. Федеративная форма государственно-территориального устройства

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

65. Форма государства

66. Формы государства

67. Формы государства

68. Формы и источники права

69. Государство, его основные признаки и формы правления

70. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
71. Формы (источники права)
72. Формы государственного правления

73. Формы реализации права

74. Формы современных государств

75. Политический режим, как элемент формы государства

76. Формы и системы заработной платы

77. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

78. Формы обращения в английском языке

79. Типы грамматических форм слова

80. Творчество мастеров высокого итальянского Возрождения. Леонардо да Винчи

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

81. Леонардо да Винчи

82. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

83. Леонардо да Винчи

84. Леонардо да Винчи

85. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

86. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"
87. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)
88. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

89. Диалект как основная форма существования языка

90. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

91. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

92. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

93. Леонардо да Винчи "Научная деятельность"

94. Леонардо Да Винчи

95. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

96. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Атопический дерматит, локализованная форма (история болезни)

98. Инфекция. Стадии, формы, микробы, токсины. Воспаление, медиаторы воспаления. Эндотоксикоз, эндотоксический шок. Сепсис, септический шок

99. Множественная миелома, диффузно-узловая форма (история болезни)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.