Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Фізична реабілітація при вадах серця

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика уроджених вад серця 1.1 Анатомо-фізіологічні зміни при уроджених пороках серця 1.2 Призначення лікування при вадах серця Розділ 2. Фізична реабілітація при вадах серця 2.1 Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації 2.2 Фізичні вправи для дітей з вродженими пороками серця 2.3 Поєднання засобів фізичної реабілітації Висновки Література Вступ Актуальність. Досить часто ми зустрічаємось з проблемами серцевих захворювань. Найчастіше спостерігаються такі захворювання серця: міокардит, ендокардит, пороки та дистрофія міокарда. Про перші дві запальні хвороби серця вже згадувалось при викладенні ревматизму, який є основною, але не єдиною причиною цієї патології. Значна частина захворювань серця є вродженими. Значна увага приділяється розробці програм та методів реабілітації хворих з такими вадами. Новизна. Розробка та впровадження нових методів фізичної реабілітації може поліпшити ситуацію зі станом здоров`я важкохворих із серцевими хворобами, особливо дітей. Робоча гіпотеза - застосування поєднання методів фізичної реабілітації дає більш позитивні результати лікування, ніж використання одного чи двох методів. Предмет дослідження – застосування методів фізичної реабілітації при вроджених вадах серця. Об`єкт дослідження – особливості анатомо-фізіологічних процесів при вроджених вадах серця. Мета роботи: обґрунтувати застосування фізичної реабілітації при вроджених вадах серця. Завдання роботи: охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості будови серця при вроджених вадах; особливості лікування при вроджених вадах серця; проаналізувати застосування методів фізичної реабілітації при вадах серця та можливості їх поєднання; охарактеризувати використання фізичних вправ для дітей з вродженими вадами серця. Розділ 1. Характеристика уроджених вад серця 1.1 Анатомо-фізіологічні зміни при уроджених пороках серця Уроджені пороки серця за частотою займають друге місце після дефектів розвитку ЦНС. За даними різних авторів, вони зустрічаються в 16—40% серед інших пороків і в 3—8% випадків за даними розтинів дітей, що померли в перинатальному періоді . Етіологія і патогенез. Причини цих пороків різноманітні і не пов'язані із впливом яких-небудь певних екзогенних факторів. Безсумнівне значення мають генні мутації та хромосомні аберації. Серед множинних пороків, що спостерігаються при хромосомних хворобах, пороки серця зустрічаються рідше, ніж пороки ЦНС. Розвиток пороку пов'язаний із впливом пошкоджуючого агента на ембріон від 3-го до 11-го тижня внутрішньоутробного розвитку. Різні види пороків залежать від спотворення етапів морфогенезу серця, із яких основними є дефекти первісно парних закладок серця, неправильні вигини первинної серцевої трубки, затримка розвитку чи неправильне розташування перегородок серця, що ділять його та артеріальний стовбур на праву й ліву половини, персистування передсердно-шлуночкових з'єднань, існуючих під час внутрішньоутробного життя. Патологічна анатомія. При уроджених пороках серця в процесі гіпертрофії міокарда у дітей у віці перших 3 міс.

життя беруть участь не лише збільшення об'єму м'язових волокон з гіперплазією їхніх ультраструктур, але й справжня гіперплазія кардіоміоцитів. Одночасно з цим розвивається гіперплазія ретикулінових аргірофільних волокон строми серця. Подальші дистрофічні зміни міокарда і строми, аж до розвитку мікронекрозів, призводять до поступового розростання сполучної тканини та виникнення дифузного та осередкового кардіосклерозу. Компенсаторна перебудова судинного русла гіпертрофованого серця супроводжується збільшенням у ньому інтрамуральних судин, артеріовенозних анастомозів, найменших вен (так званих судин В'єсена — Тебезія) серця. У зв'язку із склеротичними змінами в міокарді, а також з посиленням кровотоку в його порожнинах з'являється потовщення ендокарда за рахунок розростання в ньому еластичних та колагенових волокон. Перебудова судинного русла розвивається також і в легенях. У дітей з уродженими пороками серця спостерігається відсталість загального фізичного розвитку . Смерть настає у перші дні життя від гіпоксії при особливо важких формах пороків чи пізніше від розвитку серцевої недостатності. З прогресом грудної хірургії стало можливим лікування багатьох уроджених пороків з використанням хірургічної корекції та протезування, що помітно змінило перебіг та наслідки уроджених пороків серця у дітей. Через складність процесів ембріогенезу серця уроджені пороки його різноманітні. Однак більшість із них пов'язані з ненормальними сполученнями між малим та великим колами кровообігу, звуженнями в цих системах чи з відсутністю нормальних сполучень між ними, аж до несумісного з життям повного роз'єднання малого й великого кіл кровообігу. Залежно від ступеня гіпоксії, обумовленої зменшенням кровотоку в малому колі кровообігу, і спрямуванням течії крові ненормальними шляхами між малим і великим колами кровообігу, пороки серця можуть бути розділені на два основні типи — синій та білий. При пороках синього типу відмічається зменшення кровотоку в малому колі кровообігу, гіпоксія й спрямування потоку крові анормальним шляхом — справа наліво. При пороках білого типу гіпоксія відсутня і напрям течії крові зліва направо. Однак цей поділ схематичний і не завжди підходить до всіх типів уроджених пороків серця. Уроджені пороки з порушенням поділу порожнин серця. Дефект міжшлуночкової перегородки зустрічається часто. Виникнення його залежить від відставання в рості однієї з структур, що формують перегородку, внаслідок чого між шлуночками розвивається ненормальне сполучення. Частіше спостерігається дефект у верхній сполучнотканинній (мембранозній) частині перегородки. Кровоток через дефект здійснюється зліва направо, тому ціанозу і гіпоксії не спостерігається (білий тип пороку). Ступінь дефекту може варіювати аж до повної відсутності перегородки. При значному дефекті розвивається гіпертрофія правого шлуночка серця, при незначному — істотних змін гемодинаміки не відбувається. Дефект міжпередсердної перегородки у вигляді ізольованого пороку зустрічається зрідка. Він виникає або при порушеннях розвитку первинної передсердної перегородки на 5-му тижні ембріогенезу, або пізніше, при формуванні вторинної перегородки та овального отвору.

Дефект первинної перегородки має вигляд отвору, що розташований безпосередньо над клапанами шлуночків, при дефекті вторинної перегородки існує широко відкритий овальний отвір, позбавлений заслінки. В першому та другому випадку течія крові відбувається зліва направо, гіпоксії та ціанозу не буває (білий тип пороку). Переповнення кров'ю правої половини серця супроводжується гіпертрофією правого шлуночка та розширенням стовбура та гілок легеневої артерії. Повна відсутність міжшлуночкової чи міжпередсердної перегородок призводить до розвитку трикамерного серця — тяжкого пороку, при якому, одначе, в період компенсації не спостерігається повного змішування артеріальної та венозної крові, оскільки основна течія тієї чи іншої крові зберігає свій напрямок і тому ступінь гіпоксії зростає в міру прогресування декомпенсації . Уроджені пороки серця з порушеннями поділу артеріального стовбура. Спільний артеріальний стровбур за повної відсутності поділу артеріального стовбура зустрічається рідко. При цьому пороку один спільний артеріальний стовбур бере свій початок від обох шлуночків, біля виходу розташовується 4 півмісяцевих клапани або менше; порок часто сполучається з дефектом міжшлуночкової перегородки. Легеневі артерії відходять від спільного стовбура недалеко від клапанів, до відгалуження великих судин голови і шиї, вони можуть бути зовсім відсутніми, і тоді легені одержують кров з розширених бронхіальних артерій. При цьому пороку спостерігається різка гіпоксія і ціаноз (синій тип пороку), діти нежиттєздатні. Повна транспозиція легеневої артерії та аорти виникає при неправильному напрямкові зростання артеріального стовбура, коли він росте не за спіраллю, а в напрямку, протилежному решті відділів серця, що розвиваються нормально. При цьому пороку аорта розміщується спереду та праворуч від правого шлуночку серця, легенева артерія лежить позаду аорти і відходить від лівого шлуночка. Артеріальна кров може потрапити до великого кола кровообігу лише при дефектах у перегородках серця або при незарощенні артеріальної (боталової) протоки та овального отвору. Порок супроводжується різкою гіпоксією та ціанозом (синій тип пороку) . Стеноз і атрезія аорти є наслідком зміщення перегородки артеріального стовбура ліворуч. Вони зустрічаються рідше, ніж зміщення перегородки праворуч, часто супроводжуються гіпоплазією лівого шлуночка серця. При цьому спостерігається різкий ступінь гіпертрофії правого шлуночка серця, розширення правого передсердя та різкий загальний ціаноз. Діти нежиттєздатні. Звуження перешийку аорти (коарктація), аж до його атрезії, компенсується розвитком колатерального кровообігу через міжреберні артерії, артерії грудної клітки та різкою гіпертрофією лівого шлуночка серця. Незарощення артеріальної (боталової) протоки можна вважати пороком при наявності її з одночасним розширенням у дітей, старших за 3 міс. життя. Течія крові здійснюється при цьому зліва направо (білий тип пороку). Ізольований порок добре піддається хірургічній корекції. Комбіновані уроджені пороки серця. Серед комбінованих пороків частіше зустрічаються тріада, тетрада та пентада Фало.

Поки ми воювали з руськими большевиками, з москалями, доти ми мали скрзь перемогу. Але як тльки вступали в конфлкт з своми, з укранськими большевиками, так загубили всю свою силу. Поки аAтували большевики, аAтаця успху не мала. Як стикнулись наш вйська з нашою аAтацю, з аAтацю всього того ладу, який ми так ретельно почали творити, взявши всю владу в сво руки, як тльки маси наш ближче прислухались  придивились до змсту того укранського слова, як запал хнй, доврря до нас  охота пддержувати нас почали помтно падати. Почала розвиватися нехть до боротьби з большевиками, почалися заяви наших найврнших, найсвдомших вйськових частин про небажання битись з большевиками. На наших очах розкладались наймцнш, найзавзятш полки, що прибували з таким ентузазмом до Кива. Полки мени ржних гетьманв, як так свдомо, так струнко, так ршуче вступали в столицю Украни для оборони й захисту , як так веселили вс нацональн серця свою нацональною свдомостю, щиростю, жовто-блакитними прапорами й укранськими пснями, як так гучно кричали славу укранськй влад, ц полки через якусь пару тижнв дивним способом спочатку губили все сво завзяття, потм упадали в апатю, в нейтралтет до большевикв, а потм повертали разом з тими большевиками сво укранськ баAнети проти нас

1. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

2. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

3. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

4. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

5. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

6. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди
7. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі
8. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

9. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

10. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

11. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

12. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

13. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

14. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

15. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

16. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Значення газообміну для дітей 3-7 років

18. Експлуатація дітей

19. Правові відносини батьків та дітей

20. Соціальна захищеність дітей в Україні

21. Визначення походження дітей

22. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку
23. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей
24. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

25. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

26. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

27. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

28. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

29. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

30. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

31. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

32. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

33. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

34. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

35. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

36. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

37. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

38. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
39. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених
40. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

41. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

42. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

43. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

44. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

45. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

46. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

47. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

48. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

49. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

50. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

51. Особливості навчання дітей підліткового віку

52. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

53. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

54. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
55. Підготовка дітей до шкільного навчання
56. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

57. Розумове виховання обдарованих дітей

58. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

59. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

60. Страхи дітей молодшого шкільного віку

61. Формування комунікативної компетенції у дітей

62. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

63. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

64. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

66. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

67. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

68. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

69. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

70. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку
71. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку
72. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

73. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

74. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

75. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

76. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

77. Проблема адаптації ліворуких дітей

78. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

79. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

80. Соціальний захист дітей-сиріт

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

82. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

83. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

84. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

85. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

86. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов
87. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка
88. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

89. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

90. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

91. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

92. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

93. Д. Боттезини. Творческий портрет

94. Жанна д`Арк

95. Меншиков А.Д.

96. Политический портрет Д. Мазарини

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

97. Д.И.Менделеев: не наукой единой

98. Жанна д`Арк

99. Приобретенные пороки сердца


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.