Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Вчення І. Канта про пізнання та мораль

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНІМВКафедра філософіїРЕФЕРАТНа тему:Вчення І. Канта про пізнання та мораль. І. Кант “Критика чистого розуму” Виконав: Рощенко Е.В. кафедри Київ Зміст: 1. Вступ - 3 2. Формування І. Канта як філософа. Факти з біографії, що передували розвитку філософських поглядів И. Канта. Період, що передує написанню “ Критики чистого розуму” - 4 3. “Критика чистого розуму” - головна філософська праця І. Канта - 10 4. Висновки - 22 5. Постскриптум - 23 6. Список літератури - 25 1. Вступ Знайомство з філософією І. Канта взагалі можна визнати не тільки гарним початком вивчення філософії, але і неабиякою школою для розвитку самостійного мислення. Фактично всі різновиди сучасної філософії, так чи інакше, мають першоджерелом вчення І. Канта, його ідеї піддалися осучасненню, змінам, але продовжують жити. Канта прийнято називати основоположником німецької класичної філософії. Дійсно, майже усі види класичного і сучасного філософствування, у тій чи іншій мірі, звертаються до творчості цього мислителя. Його праці поклали початок знаменної традиції в європейському духовному розвитку. Суть її полягає в тому, що кожен подальший крок уперед розглядається як переосмислення накопиченого теоретичного багатства, що дбайливо зберігається, але не перетворюється у фетиш. Ідеї Канта піддалися трансформації, але продовжують жити. Особливо актуальні вони на даному етапі розвитку людського суспільства - у період гуманізації всіх галузей знання, у тому числі і філософії. Канта порівнюють із Сократом, тому що філософія його людяна. Сократ уперше звів філософію з небес, затвердив на землі, відвернувся від космосу і зайнявся людиною. Для Канта проблема людини стоїть на першому місці, він не забуває і про всесвіт, але головне для нього людина. Кант міркував про закони буття і свідомості з однією тільки метою: щоб людина стала людяніше. Щоб не заважали її свідомості утопії й ілюзії. Читати і розуміти Канта важко, але зрозуміла думка радує і возвишає. У Канта серйозність викладу завжди пов'язана з труднощами проблеми, з тим, що найчастіше йому першому довелося до цієї проблеми доторкнутися. 2. Формування І. Канта як філософа. Факти з біографії, що передували розвитку філософських поглядів И. Канта. Період, що передує написанню “Критики чистого розуму” Іммануіл Кант народився 22 квітня 1724 року в родині лимаря. Він ріс на окраїні міста серед дрібного ремісничого і торгового люду. У родині він був четвертою дитиною і не відрізнявся особливо міцним здоров'ям. За порадою пастора Франца Альберта Шульца, що відвідував в числі своїх парафіян і родину Канта, восьмирічного Іммануіла віддали в &quo ;колегію Фрідріха&quo ;, державну академію, директором якої був призначений сам Шульц. Тут майбутній філософ провів вісім років. Він учився на латинському факультеті. Головними предметами були латинь і богослов'я. Звідси Кант виніс любов до римської поезії й антипатію до зовнішніх проявів релігійного культу. Батьки хотіли бачити у своєму сині пастора, але Кант, захоплений уроками викладача Гейденрейха, мріяв присвятити себе древній словесності.

Восени 1740 року Кант вступає до університету, де учиться, скоріше за все, на медичному факультеті (точних свідоцтв не збереглося). Гімназичне захоплення філологією поступилося місцем інтересу до фізики і філософії. Новим своїм інтересом він був зобов'язаний людині, що більше, ніж Франц Шульц і Гейденрейх, вплинула на його духовний розвиток. Це був професор Мартін Кнутцен. Якби не його рання смерть, німецька філософія, можливо, мала б у числі корифеїв і це ім'я. Зараз, однак, Мартін Кнутцен відомий тільки як учитель Канта. Від нього Кант уперше почув ім'я Ньютона. Не без впливу Кнутцена, не без допомоги його книг, на четвертому році університетського навчання Кант прийнявся за самостійний твір по фізиці. Робота просувалася повільно. Позначалася не тільки відсутність навичок і недолік знань, але і нестатки, у яких перебував Кант. Першу свою роботу Кант писав три роки - з 1743 по 1746 рік. Називалася вона &quo ;Думки про істинну оцінку живих сил&quo ;. Ця робота являла собою спробу виступити арбітром у суперечці картезіанців і лейбніціанців про вимір кінетичної енергії. Створюючи цю роботу, Кант, по - видимому, не знав, що вже в 1743 році Даламбер дав універсальне рішення проблеми, виразивши його формулою F=mV2/2. Кант, сам того не відаючи, лише повторив рішення Даламбера. Однак робота містила ряд оригінальних умопобудов, у тому числі міркування про зв'язок тривимірності простору і закону всесвітнього тяжіння. &quo ;Думки .&quo ; друкувалися з 1746 по 1749 рік. Після виходу книги у світ, Кант посилає по екземпляру швейцарському вченому і поету Альбрехту Галлеру і математику Ейлеру в Петербург, однак, відповіді на ці поштові відправлення він не одержав. Можливо, причиною тому послужив описаний вище промах молодого вченого. Незважаючи на те, що перша робота не принесла Канту популярності й поступається, по масштабу більш пізнім його працям, вже в цій роботі проявилася характерна риса всієї його філософії - поєднання безкомпромісного прагнення до істини зі схильністю до розумних компромісів, коли в наявності дві крайні точки зору. В університеті Кант провів сім років. У 1747 році, не захистивши магістерської дисертації, він залишає рідне місто. Він стає домашнім вчителем і вчить у селі дітей. У цей період Кант написав рукопис по астрономії &quo ;Космогонія, або спроба пояснити походження світобудови, утворення небесних тіл і причини їхнього руху загальними законами розвитку матерії відповідно до теорії Ньютона&quo ;. Стаття була написана на конкурсну тему, запропоновану Прусською академією наук, але молодий учений не наважився взяти участь у конкурсі. Стаття була опублікована тільки 1754 році після повернення Канта в Кенігсберг. Трохи пізніше, наприкінці літа 1754 року, Кант публікує другу статтю, присвячену також питанням космогонії - &quo ;Питання про те, чи старіє Земля з фізичної точки зору&quo ;. Ці дві статті були мовби прелюдією до космогонічного трактату, що був незабаром написаний. Його остаточна назва була - &quo ;Загальна природна історія і теорія неба, або спроба витлумачити побудову і механістичне походження усієї світобудови, виходячи з принципів Ньютона&quo ;.

Трактат вийшов анонімно в 1755 році, і незабаром в одному з видань з'явилася схвальна рецензія. Робота являє собою своєрідну спробу сполучити допитливість натураліста зі звичними з дитинства догматами церкви. Приступаючи до викладу космогонічної системи, Кант заклопотаний одним: як погодити її з вірою в бога. Філософ переконаний, що протиріччя між його гіпотезою і традиційним релігійними (християнським) віруванням немає. Однак, очевидно деяка подібність його поглядів з ідеями древніх матеріалістів – Демокріта та Епікура. Як і ці філософи, Кант думав, що первісним станом природи було загальне розсіювання первинної речовини, атомів. Він показав, як під впливом чисто механістичних причин з первісного хаосу матеріальних часток могла утворитися наша сонячна система. Таким чином, філософ заперечував за богом роль &quo ;зодчого всесвіту&quo ;, хоча він бачив в ньому усе-таки творця тієї первісно розсіяної речовини, з якої (за законами механіки) виникла нинішня світобудова. Проблемою, що Кант не зміг вирішити природно науковим шляхом, була проблема виникнення органічної природи. Філософ визнавав що, законів механіки недостатньо для розуміння сутності життя. Природно, що виникнення живої природи він пояснював також існуванням і діяльністю бога. У XVII столітті натуралісти (у тому числі Ньютон і Галілей) були переконані в божественному походженні небесних світил. Кант, хоча і відмежувався від древніх матеріалістів, але фактично (слідом за Декартом) поширив принципи природничонаукового матеріалізму на космогонію. Дайте мені матерію, і я побудую з її світ, тобто дайте мені матерію, і я покажу вам, як з неї повинний виникнути світ. У цій фразі основний зміст книги. Кант дійсно показав, як під впливом чисто механічних причин з первісного хаосу матеріальних часток могла утворитися наша сонячна система. Незадовго до того, як йому виповнився 31 рік, 7 квітня 1755 року, Кант подає на філософський факультет магістерську дисертацію &quo ;Про вогонь&quo ;. Це написаний на 12 аркушах латинський рукопис. Магістерська дисертація не захищалася, її призначення - одержати допуск до іспиту. Дисертація була прийнята, і через чотири тижні Кант тримав усний іспит. На кінець 12 липня - заключний урочистий акт зведення в науковий ступінь, промоція. Природничонаукові матерії по колишньому домінують у духовному світі Канта. Але поряд з ними з'являється і щось нове - інтерес до філософії. Першою власне філософською роботою Канта була його дисертація &quo ;Нове висвітлення перших принципів метафізичного пізнання&quo ;. У ній Кант досліджує встановлений Лейбніцем принцип достатнього основання. Він проводить відмінності між підставою буття предмета і основання його пізнання, реальним і логічним основанням. У цих міркуваннях Канта міститься зародок майбутнього дуалізму: світ реальних речей і світ наших знань не тотожні. Принцип достатньої підстави філософ співвідносить з поводженням людини. Так, у цій дисертації вперше виникає проблема волі, що у майбутньому перетвориться в лейтмотив усієї творчості Канта. Він вважає, що ідея визначального основання не суперечить волі.

Он, в частности, отмечает, что философ, отчетливо усматривающий пределы знания и границы неведения, "несведущ закономерно, или научно"57. Такое неведение принципиально отлично от незнания в обыденном, ненаучном смысле, когда человек даже не знает, что он ничего не знает. "Таким образом, — пишет Кант, — знание своего неведения предполагает науку и вместе с тем делает скромным; напротив, воображаемое знание делает заносчивым. Так, незнание Сократа было похвальным незнанием, по сути дела знанием незнания, по его собственному признанию"58. Высоко оценивал Кант сократовский метод майевтики, особо подчеркивая его воспитательное значение, В своем трактате "О педагогике" он писал: "При воспитании разума следует поступать по-сократовски, Сократ, который называл себя повивальной бабкой познания своих слушателей, в диалогах, которые нам до некоторой степени сохранил Платон, показывает примеры того, как даже у пожилых людей можно кое-что извлечь из их собственного разума"59. Один из сформулированных Кантом основных философских вопросов — что я должен делать? — относится им к сфере морали

1. Екологія і практична діяльність людини

2. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

3. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

4. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

5. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

6. Інвестиційна діяльність страхових компаній
7. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
8. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

9. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

10. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

11. Діяльність уряду України в галузі екології

12. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

13. Суспільно-політична діяльність Костомарова

14. Діяльність страхової компанії "Оранта"

15. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

16. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

17. Життєдіяльність личинок волохокрильців

18. Аудиторська діяльність

19. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

20. Підприємницька діяльність

21. Приватна детективна і охоронна діяльність

22. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
23. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
24. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

25. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

26. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

27. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

28. Політична діяльність Лазара Кагановича

29. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

30. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

31. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

32. Творча діяльність Панаса Мирного

Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

34. Комерційна діяльність підприємств

35. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

36. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

37. Товарна політика і комерційна діяльність

38. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми
39. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів
40. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

41. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

42. Діяльність ФАТФ

43. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

44. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

45. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

46. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

47. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

48. Діяльність органів управління освітою

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

49. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

50. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

51. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

52. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

53. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

54. Діяльність дошкільника
55. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
56. Політична діяльність і політичні відносини

57. Професійна діяльність шкільних психологів

58. Теорія й практична діяльність психолога

59. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

60. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

61. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

62. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

63. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

64. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")

65. Інвестиційна діяльність

66. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

67. Фінанси і фінансова діяльність

68. Фінансова діяльність підприємства

69. Фінансова діяльність та політика держави

70. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
71. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
72. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

73. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

74. Консалтингова діяльність

75. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

76. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

77. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

78. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

79. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

80. Концепція держави у вченні І. Канта

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

82. И.Кант: Метафизика свободы

83. Философия Канта

84. Этические взгляды И. Канта

85. Новаторская философия Иммануила Канта

86. Философские идеи И. Канта
87. Кант
88. Этика Канта

89. Иммануил Кант и Рене Декарт

90. Теория мироздания Канта

91. Кант. Свобода с точки зрения философии Канта

92. Кант И. Основы метафизики нравственности

93. Немецкая классическая философия. Философские взгляды И. Канта

94. Логика Эммануила Канта

95. Молитвы, канты, марши эпохи Петра

96. Государственно-правовые воззрения Канта

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

97. Проблема происхождения государства у И. Канта, Т. Гоббса

98. Философия в 18 веке. Юм и Кант

99. Философские воззрения И. Канта

100. Категорический императив И. Канта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.