Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОПОМОГ: ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ І ДОПОМОГИ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ 1.1 Поняття та види допомог 1.2 Соціальний захист сімей в зарубіжних країнах при народженні дитини РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОПОМОГ 2.1 Порядок виплати одноразової допомоги при народженні дитини 2.2 Особливості призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОПОМОГ 3.1 Проблеми правового регулювання виплат основних видів допомог 3.2 Шляхи вдосконалення правового регулювання основних видів допомог: одноразової допомоги при народженні дитини і допомоги по досягненню нею трирічного віку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПУ нових соціально-економічних умовах одним з найбільш важливих завдань є надання адекватної соціальної допомоги сім'ї з дітьми. Ця допомога може здійснюватися в різних видах: грошові виплати (допомога, компенсації), послуги (медичне обслуговування, зміст і виховання в дитячих дошкільних установах, забезпечення дитячим одягом і ін.), пільги (на живлення в дошкільних і освітніх установах, оплату комунальних послуг і ін.) Конституція України від 28 червня 1996 року поставила перед суспільством завдання щодо створення саме соціально-орієнтованої держави, у зв’язку з чим питання соціального захисту, і в першу чергу мало захищених верст населення, стали першочерговими та актуальними. Вказане обумовило розвиток відносин в сфері соціального забезпечення. Соціальне забезпечення – невід’ємна частина всієї соціальної діяльності держави, основним об’єктом якої виступає громадянин. Більшість українських фахівців вважає, що на відміну від інших держав, де соціальна ринкова економіка носить стабільний характер , у нашій країні роль держави повинна бути більш значимою. Це диктується умовами, що склались історично, способом життя, традиціями, правовою, фінансовою системами. Крім того, регулювання соціальних відносин не можна віддавати на відкуп ринку, оскільки, як свідчить світова практика, сам по собі ринок неспроможний створити людям належний соціальний захист. Отже, на державному рівні повинні бути розв’язані такі проблеми соціального забезпечення і захисту, вирішення яких створило б умови гідного для людини існування, соціальної справедливості. Як свідчить статистика, в останні роки українська економіка розвивається прискореними темпами. Це, звичайно, радує. Але, на жаль, у країні є ще чимало знедолених, серед яких пенсіонери, інваліди, родини з малолітніми дітьми, які потребують підтримки держави. Посилення адресності державної допомоги малозабезпеченим було визначено пріоритетним напрямом соціальної політики та стратегії подолання бідності. Завдяки турботі держави, сімейні бюджети майже трьох мільйонів найменш захищених громадян України поповнюються завдяки різним видам соціальної допомоги. Сьогодні є кілька видів такої допомоги, зокрема, сім’ям з дітьми, а саме тим особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; малозабезпеченим сім’ям; інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Посилення адресності соціальної допомоги категоріям малозабезпечених громадян ґрунтується на нових підходах до її надання – розміри визначаються залежно від майнового стану та доходів сім’ї. Питому вагу всіх державних допомог складає соціальна допомога сім’ям з дітьми. На даний час, відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачено надання допомоги: - у зв’язку з вагітністю та пологами; - одноразової при народженні дитини; - по догляду до досягнення дитиною трирічного віку; - на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; - на дітей одиноким матерям. Таким чином, значна увага з боку держави приділяється саме соціальному захисту сімей, які народжують або вже мають дітей. Можна із впевненістю стверджувати, що в сучасній Україні більшість громадян не на словах, а на ділі відчуває всю важливість і складність рішення родини про народження дитини. Держава намагалась постійно забезпечити достатній рівень життя сімейним родинам. Так, у 2005 році першими кроками уряду стало збільшення виплат при народженні дитини до восьми з половиною тисяч гривень і максимальне спрощення процедури отримання цих коштів. Цей крок дуже скоро відзначився позитивними результатами — вперше за всі роки після отримання незалежності тенденцію демографічного спаду, депопуляції вдалося зупинити. Але, з іншого боку, стрімке зростання кількості народжених виявило справжнє обличчя і справжні результати політики декларацій – система охорони материнства і вся державна політика у цій сфері, по суті, безпорадні. Згодом, максимально була ускладнена процедура отримання допомоги при народженні дитини. Але, не дивлячись на вказане, й сьогодні найактуальнішими залишаються питання підвищення рівня соціальних гарантій сім’ям, де народжуються та доглядаються діти. Мета даної роботи – дослідити правові основи надання та виплати окремих видів соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні, а саме: одноразової допомоги при народженні дитини та допомоги при народженні нею трирічного віку. Задачі, які ставляться в цій роботі, обумовлені поставленою метою і полягають в тому, щоб: - дослідити основні напрями соціальної політики, які існують в Україні щодо надання допомог сім’ям з дітьми; - визначити місце соціальних допомог сім’ям з дітьми в системі соціального забезпечення громадян України; - здійснити характеристику таких основних видів соціальних допомог сім’ям з дітьми, що передбачені чинним законодавство України, як: одноразової допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку; - окреслити практичні засади надання розглядуваного виду соціальних допомог на сучасному етапі розвитку українського суспільства; - запропонувати шляхи вдосконалення законодавства України, яке регулює надання та процедури виплат одноразової допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку. В якості предмета дослідження в роботі виступають основні принципи соціального забезпечення в Україні та система виплат соціальних допомог сім’ям з дітьми.

В даній роботі будуть опрацьовані монографії таких спеціалістів, як: Болотіної Н.С., Плохотнюк Г.К., Кичко І.І., Пилипенко П.Г., Татаренко Г.А., Берковця Л. П., Асанової А.О., Черепанова Є.М., Слободчікова В.І., Антонова А. І., Борисова А. Л., Мацковського М. С., Андрущенка В.П. та ін. Праці вказаних авторів є об’єктом дослідження в цій роботі. Методологічною основою є наукові методи, що ґрунтуються на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу суспільних явищ соціально-правового характеру. В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо визначення соціальних функцій держави та механізмів надання соціальної адресної допомоги. З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування, прогнозування тощо. У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно-ретроспективний, формально-логічний методи, метод системного підходу, системно-функціональний, структурно-функціональний, аналогії, порівняльно-правовий та інші методи дослідження. Структура дипломної роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, шість підрозділів, висновки та список використаних джерел. Така побудова роботи дає можливість в повній мірі дослідити обрану тематику та провести відповідний аналіз проблематики. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОПОМОГ: ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ І ДОПОМОГИ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ 1.1 Поняття та види допомог Допомоги та інші види соціальних виплат, як і пенсії, служать вирішенню основного економічного і соціального завдання суспільства: забезпечувати рівень життя громадянам, не нижчий від прожиткового мінімуму. У загальній системі соціального забезпечення допомоги є одним із самостійних видів матеріального забезпечення непрацездатних громадян і сімей з дітьми. За тільки їм властивими правовими ознаками і особливостями допомоги відрізняють від інших благ і послуг (в тому числі і від пенсій), які надаються в рамках соціального забезпечення. Щоправда, окремі автори розглядають деякі допомоги як різновид пенсій, вважаючи, що “вони змикаються за низкою суттєвих ознак з пенсіями”. Але такий поділ є дещо штучним. В юридичній літературі існує декілька точок зору щодо питання комплексу правових ознак і особливостей, характерних для допомог. Аналізуючи їх, можна зробити висновок, що такими найбільш важливими ознаками є: - урегульованість призначення і виплати всіх видів допомог відповідними нормативними актами, в зв’язку з чим, за наявності передбачених у них обставин, громадяни набувають безумовне право на той чи інший вид допомоги; - як правило, загальна цільова направленість допомог, яка полягає в наданні грошової допомоги громадянам, котрі через ті чи інші соціальні випадки (тимчасової непрацездатності, народження дитини і т.п.) її потребують; - у більшості випадків надання різних видів допомог незалежно від інших джерел доходів, що є у особи, яка звернулася за призначенням тієї чи іншої допомоги; - призначення допомог, як правило, в твердих розмірах; - соціально-аліментна природа всіх видів допомог, виражена в без еквівалентності їх надання; - обмеженість виплати допомог певними часовими рамками.

Напрями української політичної думки // Історичні есе. — Т. 2. — К., 1994. — С. 73–76, 502–503. 209 Див., напр.: Мейс Д., Солдатенко В. Ф. Національне питання в житті й творчості Миколи Скрипника // Український історичний журнал. — 1996. - № 2. — С. 74–86; № 3. — С. 130–142. 210 Шаповал Ю. І. Україна 20-х — 50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993. - 352 с.; Кульчицький С. В. Політичні суперники державної партії // Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). — К., 1996. — С. 242251; Новохатько Л. М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національної політики (20-30-ті рр. XX ст.). — К., 1998. - 320 с.; Українізація 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. — К., 2003. — С. 207–223; Дорошко М. С. Компартійно-державна номенклатура УРСР у 20-ті — 30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз. — К., 2004. - 154 с. 211 Нагорний В. І. Більшовизм та український націонал-комунізм в добу революції (1917–1920 рр.) — Дис…канд. іст. наук. — К., 1995. -227 с. (Автореф. — 16 с.); Сергієнко Ю. Г

1. Суть та принципи соціальної держави

2. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

3. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

4. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

5. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

6. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
7. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
8. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

9. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

10. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

11. Право як спеціальне соціальне явище

12. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Соціальне та особисте страхування

15. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

16. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

18. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

19. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

20. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

21. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

22. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

27. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

28. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

29. Соціально-духовні основи культури класицизму

30. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

31. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

32. Економіка праці та соціально-трудових відносин

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

33. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

34. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

35. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

36. Основи формування соціальних стереотипів

37. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

38. Соціальні ролі та особистість
39. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
40. Виникнення та еволюція соціальної роботи

41. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

42. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

43. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

44. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

45. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

46. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

47. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

48. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

50. Соціальне становище Запорізького краю

51. Соціальні групи

52. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

53. Фінансово-правові основи страхування

54. Роль власності у соціально-економічних процесах
55. Соціальна екологія
56. Мораль і соціальне управління

57. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

58. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

59. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

60. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

61. Демократія як соціальне явище

62. Захист прав і свобод людини та карний процес

63. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

64. Правові відносини між батьками та дітьми

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

65. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

66. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

67. Соціальна держава

68. Соціальна обумовленість державної служби

69. Соціальне партнерство в Україні

70. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
71. Мова як символ соціальної солідарності
72. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

73. Історія України. Соціально-політичні аспекти

74. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

75. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

76. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

77. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

78. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

79. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

80. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

81. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

82. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

83. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

84. Соціально-філософські погляди І.Франка

85. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

86. Соціально-етичний маркетинг
87. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
88. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

89. Ожиріння як медико-соціальна проблема

90. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

91. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

92. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

93. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

94. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

95. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

96. Управління персоналом в соціальній сфері

Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

98. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

99. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.