Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

У операціях з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями та досвідом – як об'єкти продажу – виступають продукти інтелектуальної праці у формі: патентів на винаходи, промислових зразків, корисних моделей, копірайтів, ноу-хау, ліцензій, товарних марок (торгових знаків), знаків обслуговування, найменування місць походження товарів, програм для ЕОМ, баз даних та топології інтегральних схем. Патент на винахід – офіційний документ, який видається компетентним урядовим органом винахіднику та засвідчує його монопольне право на володіння, використання та розпорядження винаходом на визначеній території протягом встановленого часу (15-20 років). Винахід – це технічне рішення, яке представлене у документарній формі, а також у вигляді корисної моделі або промислового зразка, яке має технічну новизну, неочевидність та явну виробничу чи іншу корисність. Винахід може належати фізичній чи юридичній особі, які мають право використовувати його на свою користь та запатентувати у державних органах для захисту від несанкціонованого використання іншими особами. Якщо автор зробив винахід у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків і якщо трудовим договором не передбачено інше, то власником патенту є працедавець, а автор має право на одержання винагороди в залежності від вигоди працедавця; якщо протягом 4 місяців працедавець не подасть заявку на патентування винаходу, то автор сам може запатентувати свій винахід. У країнах світу діють різні системи видачі патентів: а) явочна системи видачі патентів, при якій патент видається винахіднику без попередньої перевірки на новизну та пріоритетність. Якщо потім виявиться, що аналогічний винахід був раніше запатентований іншою особою, то така особа може звернутись в арбітраж із позовом про визнання більш пізнього патенту недійсним; б) перевірочна системи видачі патентів, при якій подані винахідником у спеціальну експертну організацію заявки спочатку перевіряються по комп'ютерній картотеці на новизну, практичну цінність та пріоритетність. У разі відсутності патенту на аналогічний винахід винахіднику видається патент на його ім'я, за що він наперед має сплатити певне мито. Патентування винаходів, яке забезпечує їх законодавчий захист від самовільного використання іншими особами та організаціями, суттєво підвищує їх ціну. Для підтримки патенту у силі власники патентів повинні регулярно платити патентні мита. Тому власник патенту часто поступається правами на використання винаходу тій стороні, яка зможе комерційне використовувати його, шляхом укладання з нею патентної або ліцензійної угоди. Промислові зразки – конструкторське або художнє рішення виробу, яке має суттєву новизну. Вони можуть бути запатентовані (патент видається на 10 років) та зареєстровані. Корисна модель – виріб, який має суттєву новизну та неочевидність технічного рішення при існуючому рівні техніки. Вона може бути запатентована (патент видається на 5 років) та зареєстрована. Копірайт – ексклюзивне право автора літературного, аудіо-, відеотвору на показ та відтворення своєї роботи. Ноу-хау – розроблені оригінальні пристосування (корисні моделі), технічний досвід та секрети виробництва, які включають відомості технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, які не мають суттєвої новизни, але мають комерційну цінність і їх використання забезпечує певні переваги.

Ноу-хау не мають правового захисту. Ноу-хау може включати способи та навички у проектуванні, будівництві, монтажі, методи лікування та управління тощо. Споживчі властивості ноу-хау полягають у корисності та конфіденційності інформації, яку вони містять. Ліцензія – оформлений письмовим договором дозвіл, який видається власником винаходу (ліцензіаром), захищеного чи незахищеного патентом, зацікавленій особі (ліцензіату) на промислове та комерційне використання винаходу протягом обумовленого строку за певну винагороду. У практиці торгівлі винаходами та ноу-хау ліцензії можна поділити на два види: 1) чисті (самостійні) ліцензії – продаються за самостійними договорами, які передбачають передачу прав на використання винаходів та ноу-хау. Якщо продаж чистих ліцензій супроводжується поставкою зразків обладнання та наданням інжинірингових послуг з їх освоєння, то у ліцензійні угоди, крім основних ліцензійних зобов'язань, включають додаткові зобов'язання з поставки та надання послуг; 2) супутні ліцензії – продаються шляхом включення їх у контракти з поставки товарів, зокрема машин, обладнання, приладів, причому ціни та умови платежу за такі ліцензії можуть бути виділені окремо або включені у загальні суми контрактів. Держателі патентів та ноу-хау подають про них відомості у національні і міжнародні електронні інформаційні системи, проводять рекламні компанії й укладають із зацікавленими юридичними та фізичними особами ліцензійні угоди. Перед продажем ліцензії на винахід за кордон патентодержатель зазвичай прагне запатентувати його через патентних повірених у тих країнах, куди він збирається продати ліцензію. Ліцензійні угоди – це угоди про передачу ліцензіаром ліцензіату прав на промислове і комерційне використання у певних межах винаходів, &quo ;ноу-хау&quo ;, товарних знаків тощо на обумовлений термін за певну винагороду. Ці угоди, крім надання права на використання винаходів, включають комплекс додаткових зобов'язань ліцензіарів з надання допомоги ліцензіатам у використанні предмета угоди. Ліцензійна угода встановлює вид ліцензії (патентна, безпатентна), характер та обсяг прав на використання винаходу (проста, виключна, повна), виробничу сферу та територіальні межі використання об'єкта ліцензії. Патентна ліцензія – це документ, який підтверджує передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау. Безпатентна ліцензія – це документ, який підтверджує право використовувати незапатентоване ноу-хау на винахід. Невиключна (проста) ліцензія – це ліцензія, яка дає ліцензіару право самостійного використання винаходу та ноу-хау і видачі ліцензій на них будь-яким зацікавленим особам. Виключна ліцензія (ексклюзивна) – це ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід або секрет виробництва на даній території, при цьому ліцензіар відмовляється від самостійного використання винаходу та ноу-хау і продажу ліцензій на них іншим особам на цій території. На практиці ліцензіар надає виключну ліцензію з чисельними застереженнями, які суттєво обмежують комерційну діяльність ліцензіата: збут продукції через збутову мережу ліцензіата; заборона експорту продукції; встановлення максимального обсягу виробництва та мінімального обсягу обороту; зобов'язання закуповувати у ліцензіара сировину, матеріали, комплектувальні вироби, необхідні для виробництва продукції за ліцензією.

Повна ліцензія – це ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патенту або ноу-хау протягом строку дії угоди і яка передбачає відмову ліцензіара від самостійного використання об'єкта ліцензії протягом цього строку. Ліцензіат може передати надане йому право використовувати винахід третім особам від свого імені шляхом надання їм субліцензії, але тільки з письмового дозволу ліцензіара. Оскільки конфіденційність ноу-хау не захищена патентом, то існує небезпека, що покупець після переговорів не укладе контракт на придбання ліцензії, а отримані під час переговорів відомості використає з комерційними цілями, Тому перед переговорами про продаж ліцензії на ноу-хау укладають з можливим покупцем опціонну угоду про нерозголошення суті ноу-хау та невикористання його у своїх цілях, якщо не буде укладена угода на продаж ліцензії. Угоди на продаж ноу-хау мають певні особливості: сторони повинні чітко визначити зміст ноу-хау, його корисність, конфіденційність або секретність, причому інтереси експортерів та імпортерів тут протилежні: імпортери прагнуть звуження змісту ноу-хау; більш докладно викладається весь комплекс зобов'язань з передачі знань; особливо проробляються гарантійні зобов'язання експортерів щодо завершеності розробок, які передаються, їх сучасного технічного рівня та патентної чистоти використаних рішень; серйозна увага звертається на зобов'язання імпортера зі збереження конфіденційності або секретності ноу-хау, що передається. Визначення цін ліцензійних угод є складною проблемою, оскільки технічна суть ліцензії, яка визначає її споживчі властивості, суворо індивідуалізована, надзвичайно рідко можна знайти конкурентні матеріали на аналогічні винаходи та ноу-хау. Проблема ускладнюється тим, що споживча вартість ліцензій визначається індивідуальною корисністю для кожного споживача. Ціни ліцензій, на відміну від цін на товари, не визначаються їх вартістю, кількістю витраченої праці, а формуються на базі оцінки можливого прибутку від використання права продукувати продукцію в результаті впровадження винаходу, ноу-хау. В залежності від можливого прибутку сторони визначають, в якій пропорції вона буде розподілятись між ліцензіаром та ліцензіатом. Фактично розподіл прибутку здійснюється у вигляді певної суми або певного відсотка від прибутку. У міжнародній практиці торгівлі ліцензіями частка, яка йде на винагороду ліцензіарам, становить 20-40% від суми додаткового прибутку. Розрахунок ціни ліцензії враховує ряд факторів технічного, економічного та правового характеру, які можуть вплинути на рівень ціни. Ліцензіат, оцінюючи доцільність купівлі ліцензії, передусім калькулює свої затрати на освоєння виробництва, прогнозує можливе зниження витрат виробництва, збільшення цін на новий для ринку товар, збільшення обсягів реалізації, розмір очікуваного прибутку, цінність використання товарного знака. Ліцензіат може також використати порівняння своїх затрат на альтернативні рішення для досягнення тих же результатів, які можуть бути отримані при використанні ліцензій. Ліцензіар оцінює обсяг, новизну, значимість, комерційну привабливість права використовувати винахід, ноу-хау, а також попит, життєвий цикл продукції та розмір очікуваного прибутку від впровадження Якщо об'єктом ліцензії є унікальний винахід, використання якого дає значний ефект, що поєднує різке поліпшення якості продукції зі значною економією у виробництві, то продавець ліцензії на такий винахід, здійснивши широку рекламу, може відкрити торги між покупцями, що дозволить йому визначити оптимальну світову ціну, уточнити території для патентування та продати максимальну кількість ліцензій.

Укранськ емгранти розпочали 1949 року друкувати за кордоном 9-томну «Енциклопедю Укранознавства», надсилали  до ноземних бблотек, зокрема до унверситетських, розпочали видавати  англйською мовою. Московщина затривожилася  вдновила закрите 30 рокв тому видавництво Укрансько Радянсько Енциклопед, яке видало з нечуваною в УРСР швидкстю: вс 17 томв за 6 рокв. В цй «укранськй» енциклопед згадано тисяч москвинв, як не мали жодного стосунку до будь-чого укранського. Водночас не згадано тисяч славетних, широко знаних укранцв. Навть москвини закинули редакторам УРЕ запопадливе змосковщення  лакузтво»[447]. Укранськ пзн ¶вани не спромоглися до 1917 року скласти  видати повний словник укрансько мови та словники технчно-науково термнолог. Мали лише словник Б. Грнченка, далеко не повний, та й вн зявився випадково: московський уряд не дозволив спорудити памятника Т. Шевченков,  збран на нього кошти використали на видання словника. Псля 1917-го заходилися поквапно укладати московсько-укранськ науково-технчн словники

1. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

2. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

3. Міжнародна торгівля товарами

4. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

5. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

6. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
7. Техніка і технологія торгівлі
8. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

9. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

10. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

11. Міжнародна технічна допомога

12. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

13. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

14. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

15. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

16. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

18. Міжнародна економічна система та її головні елементи

19. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

20. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

21. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

22. Міжнародне перестрахування
23. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
24. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

25. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

26. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

27. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

28. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

29. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

30. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

31. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

32. Національне та міжнародне право

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

34. Правонаступництво в міжнародному праві

35. Принципи міжнародного екологічного права

36. Система міжнародного приватного права

37. Вирішення міжнародних комерційних спорів

38. Відповідальність у міжнародному праві
39. Історія міжнародних відносин України
40. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

41. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

42. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

43. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

44. Міжнародний маркетинг

45. Організація торгівлі

46. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

47. Сутність міжнародного маркетингу

48. Формування асортименту в роздрібній торгівлі

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

50. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

51. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

52. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

53. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

54. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
55. Зовнішня і міжнародна торговельна політика
56. Інструменти міжнародних розрахунків

57. Міжнародна валютна ліквідність

58. Міжнародна економічна інтеграція

59. Міжнародна міграція капіталу

60. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

61. Міжнародне приватне право

62. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

63. Міжнародний договір

64. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

65. Міжнародний кредит у світовій економіці

66. Міжнародний паблік рілейшнз

67. Міжнародний поділ факторів виробництва

68. Міжнародний рух капіталу

69. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

70. Міжнародні відносини та зовнішня політика
71. Міжнародні економічні відносини
72. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

73. Міжнародні карні трибунали

74. Міжнародні конфлікти

75. Міжнародні фінанси

76. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

77. Науково-технічний потенціал України

78. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

79. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

80. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

81. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

82. Роль банків у міжнародних розрахунках

83. Світова організація торгівлі

84. Світова організація торгівлі: цілі та функції

85. Тенденції розвитку міжнародної економіки

86. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах
87. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
88. Україна та міжнародні економічні організації

89. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

90. Косовська проблема в міжнародних відносинах

91. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

92. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

93. Задачі з міжнародного менеджменту

94. Організація міжнародного менеджменту

95. Теорія міжнародного менеджменту

96. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

97. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

98. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

99. Організація міжнародних автомобільних перевезень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.