Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Контрольна робота з дисципліни: &quo ; Державне регулювання економіки&quo ; на тему: &quo ;Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація&quo ; Зміст Вступ 1. Політика стабілізації: теоретичні положення та реальна дійсність окремих складових політики економічного зростання 2. Стабілізація фінансової політики уряду – стабілізація в Україні в цілому 3. Структурна зумовленість характеру економічної рівноваги як фактор стабілізаційної політики 4. Досвід зарубіжних країн відносно стабілізаційної політики 5. Реалізація стабілізаційної програми в Україні Висновок Список використаної літератури Вступ Становлення суверенної України знаменує собою поглиблення процесу демократичних економічних реформ, спрямованих на ефективну інтеграцію в світове ринкове поле, яке поєднує в собі ринкові засади і механізм державного регулювання. Сучасний ринок регулюється державою за допомогою правових актів, що закріплюють ринкові відносини, широкого використання договірних відносин, через фінансування розвитку державного сектора, науки, культури, освіти, соціального захисту населення, через податкову, кредитну, банківську системи, ціноутворення та інші регулятори з метою досягнення цілей, визначених державною соціально-економічною політикою. У західній економічній літературі регулюючі функції держави в ринковій економіці зводяться до трьох основних — законодавчої, стабілізуючої, розподільної. Зокрема, в рамках законодавчої функції держава розробляє систему економічних, соціальних та організаційно-господарських законів і постанов, які виступають правовими засадами ринкової економіки. Сутність стабілізуючої функції полягає у підтриманні високого рівня зайнятості та цінової рівноваги, а також стимулюванні економічного зростання. Розподіляюча функція пов'язана, з одного боку, з досягненням більш справедливого розподілу доходів у суспільстві, а з іншого - більш ефективним розміщенням ресурсів у ринковій економіці. В українській економіці перехідний період до ринку істотно змінює зміст і характер державного регулювання економіки. Від функції прямого директивного планування економіки держава переходить до функції регулювання ринкових відносин вільних рівноправних економічних суб'єктів. На перший план виступають такі економічні елементи і важелі впливу, як прогнозування та індикативне планування, розробка системи цільових програм та формування принципово нової фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. 1. Політика стабілізації: теоретичні положення та реальна дійсність окремих складових політики економічного зростанняКінцевою метою будь-яких економічних перетворень (в тому числі і стосовно стабілізації економіки), що здійснюються в економіках перехідного типу, є забезпечення умов для економічного зростання при одночасному підвищенні ефективності використання ресурсів та продуктивності праці. Такий, по суті, канонічний перелік бажаних результатів стабілізації економіки можна зустріти сьогодні як у підручниках та наукових статтях, так і у відповідних урядових документах. При цьому стабілізація як ринкової, так і перехідної економіки зрештою в своїх загальних положеннях являє собою політику держави, спрямовану на досягнення стабільного рівня цін, повної зайнятості, а також забезпечення сприятливого клімату для економічного зростання.

В класичному трактуванні це означає опрацювання та реалізацію політики держави щодо узгодження найважливіших макроекономічних проблем інфляції, безробіття та економічного зростання. Тобто оптимальною була б така політика стабілізації, яка б дозволяла досягти повної зайнятості, незмінних цін та економічного зростання одночасно, оскільки кожна з названих проблем у випадку її загострення може призвести до негативних явищ із складними соціальними наслідками. Ця суто теоретично сформульована ціль політики стабілізації при більш ґрунтовному аналізі окремих її складових наштовхується на серйозні протиріччя. Так, залежність між інфляцією і безробіттям, що свого часу знайшла відбиття у всім відомій кривій Філіпса, по суті може знаходитися у взаємному протиріччі; тобто можна досягти низької інфляції, але за рахунок зростаючого безробіття (або навпаки). Такої класичної залежності між інфляцією та безробіттям може і не Існувати: можна отримати такі зміни в економіці, при яких будуть спостерігатись одночасне зростання як цін, так і безробіття. Крім того, відбуватиметься економічний спад. Такі зміни в економіці можливі не тільки теоретично, але й і відбувалися на практиці — бо саме те, що спостерігалося в 70—80 роках на Заході в реальному житті, дозволяло стверджувати, що кривої Філіпса не існує. В умовах перехідної економіки внаслідок відсутності багатьох складових, що регулюють економічні стосунки як такі, що властиві суто ринковій економіці, відповідні процеси не мають явно вираженого характеру, тому в даній роботі ми не будемо далі вести аналіз вказаної залежності в фактичному плані. Особливості феномену перехідної економіки полягають також в тому, що в умовах такої економіки проблема безробіття, особливо на першій стадії економічних перетворень, ще не переросла в одну з основних. Вона є тільки очікуваною. У зв'язку з тим, що централізована планова економіка функціонувала при так званій &quo ;повній зайнятості&quo ;, або скоріше в умовах її природного рівня, саме в цей час реалізуються заходи по стабілізації економіки. Останнє дозволяє стверджувати, що механізми ефективного використання і міжсекторного перерозподілу трудових ресурсів та адаптивних очікувань, які працюють в ринковій економіці, не тільки не існують, а й не можуть бути задіяні, оскільки безробіття і відповідна мотивація населення як суб'єкта економіки пропозиції до зміни поведінки йому не лише невідома, а й незрозуміла. Відбувається все сказане тому, що працюючі ще не можуть усвідомлювати зміст змін в економіці. У такому випадку гіпотеза неоліберальних економістів про те, що спрацює теорія раціональних очікувань, яка дозволить вже навіть в короткостроковому плані адаптуватись до нових умов, не працює. І не тільки тому, що, як твердять економісти кейнсіанського напрямку, їм невідома інформація про зміни в економіці або вони не можуть її ефективно використати з метою пристосування до нових умов, а тому, що більшість працюючих і підприємців не може навіть уяснити природи нових явищ. За таких умов вони не можуть ані захистити себе, ані, тим більше — покращити своє становище за рахунок адаптації, особливо в короткостроковому плані, Останнє є основною умовою того, що ефективні структурні зрушення за рахунок так званого &quo ;конструктивного руйнування&quo ; в цей період не відбуваються, тобто ідеологія стабілізації дуже часто не дає і не може, за такої моделі, дати позитивні зрушення в аспекті переходу від кризи до зростання.

Створення передумов для цього почнеться тільки тоді, копи безробіття стане дійсністю. В той же час серед основних складових реформ в перехідній економіці, в тому числі і при розв'язанні проблем макроекономічної стабілізації, проблема безробіття на першому етапі залишається поза увагою. Внаслідок того, що держава не виконує однієї з найважливіших своїх функцій (мова йде про забезпечення умов для опанування запланованих змін), населення не отримує необхідної підготовки. Згідно з прийнятою моделлю стабілізації економіки пропонується, всього-на-всього, лише створення нової системи соціального захисту, що в значній мірі відрізняється від попередньо існуючої в плановій економіці моделі, при якій цю функцію на себе повністю брала держава. Тепер вона в значній мірі перекладається на саме населення. Саме тому після майже 5 років економічних перетворень в Україні значна частина працездатного населення ( за даними опитувань — 70 — 80%) пов'язує своє майбутнє з результатами перетворень з боку держави, а не з власною ініціативою. Для дійсних змін, за нашими оцінками, потрібно, щоб 2/3 працездатного населення могли діяти ініціативно. Задля досягнення цього треба зробити цілий ряд принципово важливих кроків, які відкривають нові можливості для розвитку економіки. Перш за все, мова йде про окремі оцінки економічної ситуації та роль малого і середнього підприємництва в забезпеченні економічного зростання в Україні, оскільки саме ці види діяльності можуть зробити серйозний поштовх до розвитку економіки і позитивно впливати на прискорення в умовах загострення ситуації в фінансовій сфері. Незважаючи на наявність багатьох суперечливих тенденцій, існує декілька ознак того, що економіка України стабілізується на макроекономічному рівні. Враховуючи ці суперечності, навіть того, що відбулося, достатньо, щоб засвідчити, що в Україні йде серйозний трансформаційний процес, пов'язаний зі створенням і розширенням ринку праці та збільшенням кількості безробітних; а в такій ситуації очікується їх зростання. Це свідчить про те, що економіка на шляху до ринкової проходить певні стадії розвитку. Сьогодні, за експертними оцінками фахівців та даними в періодичній пресі в структурі зайнятості населення новими видами діяльності відбувається серйозна трансформація. По-перше, прискорено створюється мережа нових магазинів, ресторанів (у тому числі невеликих), які торгують широким асортиментом товарів. В результаті зайнятість &quo ;човниковим бізнесом&quo ; та торгівля з рук на вулиці починають витіснятися більш організованими формами торгівлі. Відбувається не лише становлення цих форм, але й їхня спеціалізація. Загалом це явище очікуване. Проблема безробіття почала загострюватися. Необхідно підкреслити, що нові форми власності вельми неохоче створюють нові робочі місця. Фактично це означає, що ми увійшли в новий період. За таких умов, як свідчить світовий досвід, середнє та мале підприємництво відігравали неабияку роль. У такі періоди завжди відбувалося два процеси: з одного боку, йшла надзвичайна концентрація капіталу і створювалися економічні структури, які вивільняли надлишкову робочу силу.

З такою настановою можемо спокйнше розглядати мжнароднй розвиток  звертати загострену увагу на основн питання. * * * Розглядаючи розвиток взамовдносин мж захднм  большевицьким бльоками за ввесь повонний перод, стверджумо, що примирливо-коекзистенцйна полтика захднх держав була шкдливою не тльки для поневолених народв, а й для самого Заходу. Важливим  те, що таке розумння утверджуться в полтичнй думц захднх народв  призводить до поважного звороту в напрям направи. Виплекане в наслдок вонного союзу переконання про те, що московсько-большевицький мперялзм не такий-то страшний, уступа перед щораз правильншим пзнанням його справжньо природи. Захдн народи все виразнше усвдомлюють соб, що непогамована експанся  хижацьке загарбництво це постйна, органчна ознака большевицько Москви. Шкдлив люз про можливсть стаблзовано мирно коекзистенц зникають,  базою мало б бути: заспоконня большевицько експанс; розподл свту на сфери впливв  обопльне невтручання; поладнання спрних питань; розбудова всебчно  взамно корисно вимни

1. Інвестиційна політика банків в Україні

2. Податкова політика України

3. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

4. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

5. Сучасна мовна політика України

6. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
7. Валютна політика України
8. Структура системи соціального захисту населення і політики України

9. Митна політика України на сучасному етапі

10. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

11. Амортизаційна політика на підприємстві

12. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

13. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

14. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

15. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Організаційна система управління природокористуванням України

18. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

19. Економіко- і політико-географічне положення України

20. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

21. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

22. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
23. Політика суцільної колективізації
24. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

25. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

26. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

27. Державна політика в Україні

28. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

29. Аналіз стану соціальної політики в Україні

30. Організаційна структура митної системи України

31. Антиінфляційна державна політика

32. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные

33. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

34. Національна політика СРСР в роки перебудови

35. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

36. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

37. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

38. Процентна політика комерційного банку
39. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
40. Кредитна політика комерційного банку

41. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

42. Державна політика в галузі охорони праці

43. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

44. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

45. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

46. Концепція регіональної політики

47. Пенсійна реформа в Україні

48. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

50. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

51. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

52. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

53. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

54. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта
55. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
56. Політика А. Гітлера

57. Царювання та політика Павла І

58. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

59. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

60. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

61. Асортиментна політика підприємства

62. Маркетингова товарна політика

63. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

64. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

65. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

66. Ціноутворення та цінова політика підприємства

67. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

68. Державна політика стимулювання зайнятості

69. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

70. Міжнародні відносини та зовнішня політика
71. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)
72. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

73. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

74. Організаційна структура управління персоналу підприємства

75. Організаційна структура управління підприємством

76. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

77. Етнонаціональні відносини й національна політика

78. Лобізм як явище сучасної політики

79. Міжнародна політика і світовий політичний процес

80. Політологія як наука і політика як суспільне явище

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

81. Політик і політичний режим

82. Політика та соціальний конфлікт

83. Політика, як суспільне явище

84. Політика і етика: соціально-філософський аспект

85. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

86. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
87. Політика трудової зайнятості інвалідів
88. Причини десоціалізації дітей в Україні

89. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

90. Соціальна політика

91. Митна політика

92. Особливості проведення в життя митної політики

93. Бюджетна політика

94. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

95. Грошово-кредитна політика

96. Державне регулювання соціальної політики

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Пенсійна реформа в Україні

98. Суть фінансової політики держави

99. Фінансова політика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.