Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Українська Академія державного управління при Президентові України Одеський філіал «Допущено до захисту магістерської роботи» Завідувач кафедри «Державного управління і права» Марущак Володимир Петрович, кандидат юридичних наук, доцент « » лютий 2000р. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління Науковий керівник Свірін Михайло Геннадійович, кандидат політичних наук, доцент Слухачка Пятаєва Олена Василівна Одеса-2000р. ЗМІСТ Вступ 1 Розділ. Принципи формування місцевих бюджетів. 2 Розділ. Власні доходні джерела органів місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі. Комунальний кредит Позабюджетні фонди. 3 Розділ. Передані загальнодержавні доходи. Закріплені доходи. Регульовані доходи. 4 Розділ. Бюджетні трансферти, як один з основних засобів фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. Висновки та пропозиції. Список використаної літератури. ВСТУП Актуальність теми. Прийняття Конституції та Закону України “Про місцеве самоврядування” призвели до появи в Україні нової системи публічної влади. Головним принципом побудови цієї системи є принцип децентралізації. На практиці це веде до перерозподілу повноважень між органами державного управління і органами місцевого самоврядування в напрямку збільшення ролі останніх. Територіальні громади, згідно з Конституцією і Законом України “Про місцеве самоврядування”, отримали незалежність та самостійність в здійсненні покладених на них функцій у межах своєї компетенції. Проте, тільки наявність особистих фінансових ресурсів дає змогу органам місцевого самоврядування виконувати свої функції. Неможливо бути дійсно самостійними, будучи залежними в фінансовому відношенні. Тому пошук форм і методів посилення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування має найбільш важливе і актуальне значення. Фінансові проблеми місцевої влади набули великої гостроти. Хронічна нестача грошей, фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та нестабільність їхніх доходних джерел стали проблемою насправді загальнодержавної ваги. Як наслідок, на місцях не вирішуються найболючіші життєві проблеми людей, занепадають міське господарство, соціально- культурна сфера, освіта, охорона здоров’я, погіршується стан доріг та інших засобів комунікації. До цього додається ще й надзвичайно неефективна, збанкрутіла система менеджменту як у центрі, так і на місцях, що базується на старих управлінських традиціях, коли все намагалися вирішувати з єдиного центру. За цих умов сам процес прискореного формування місцевих фінансів має стати серйозним фактором стабілізації ситуації в країні. Він дозволить залучити активність та енергію багатьох тисяч територіальних громад, які з прохачів грошей перетворяться на суб’єкти, що заробляють ці гроші. Активний вплив місцевих органів влади на формування нових суспільних відносин можливий лише за умови, що вони матимуть у своєму розпорядженні фінансові ресурси. Чинне законодавство України визначає основою самостійності місцевих бюджетів власні та закріплені за ними на стабільній основі законом загальнодержавні доходи.

Стан і рівень доходів місцевих органів влади значною мірю визначаються способами їх формування. Отже важливою складовою вивчення фінансів місцевих органів є дослідження способів формування доходів, які зумовлені характером та особливостями економічної системи, котра домінує на тому чи іншому етапі розвитку. В Україні сьогодні основним способом формування доходів місцевих органів влади нині є відрахування від регульованих доходів, нормативи відрахувань від яких щорічно затверджуються центральною владою. Власні ж доходні джерела відіграють незначну роль. Отже самостійність місцевих бюджетів поки що є декларованою. Перехід до застосування інших способів формування доходів місцевих органів влади України, що надасть змогу мати дійсно самостійні, незалежні, достатні стабільні фінансові ресурси цим органам, є найважливійшею актуальною проблемою сьогодення. Мета та завдання роботи. Метою даної роботи є вивчення джерел формування доходної бази місцевих бюджетів, механізму їх перерозподілу та перспективи розвитку. З метою досягнення поставленої мети автор в роботі вирішує наступні завдання: І- Провести аналіз принципів формування місцевих бюджетів. ІІ-Проаналізувати власні доходні джерела місцевих бюджетів та шляхи їх мобілізації у місцевий бюджет. ІІІ- Провести аналіз закріплених та регулюючих доходів місцевих бюджетів, їх ролі в формуванні цих бюджетів. ІV-Проаналізувати бюджетні трансферти, як одного з засобів фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. Новізною роботи є вирішення поставлених задач. Об’єкт дослідження. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів. Предмет дослідження. Структура доходної бази місцевих бюджетів територіальних громад міст обласного підпорядкування. Ступень наукової розробки теми. Аналіз літератури щодо місцевих фінансів показує, що в сучасній українській літературі не було комплексних досліджень місцевих фінансів. Це пов’язано з тим, що до початку 90-років, місцевих фінансів в УРСР не було і теоретично вони не визначалися як складова фінансової системи. Наявність у фінансовій системі сучасної правової держави місцевих фінансів як самостійної, об’єктивно необхідної складової є закономірністю. Місцеві фінанси в колишніх СРСР і УРСР було ліквідовано в 30-х роках внаслідок деформації фінансової системи, зумовлених командно-адміністративними методами управління. На початку 90-х років в Україні склалися об’єктивні передумови для відродження місцевих фінансів у процесі становлення національних фінансів, зумовлені застосуванням інституту місцевого самоврядування, розмежуванням функцій і завдань центральних та місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, подоланням деформацій фінансової системи. В періодичних виданнях стали з’являться різні публікації щодо окремих проблем місцевих бюджетів. Зокрема у журналі “Фінанси України”- ЧиркаД. «Напрямки збалансування місцевих бюджетів», РоманківВ. «Формування місцевих бюджетів», КриницяС. «Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування», ВасиленкоЛ. «Місцеві фінанси та фінансова незалежність», у журналі “Місцеве самоврядування”- КравченкоВ.

Чому місцеві фінанси співають романси?», ПадалкоВ. «Покладаємось на власні сили», у журналі “Финансы”- СедовК. «Распределение налогов между звеньями бюджетной системы», ПетровВ. «Совершенствование механизма межбюджетных отношений». Проблеми місцевих бюджетів розглядалися деякими авторами в комплексі загальних проблем місцевого самоврядування, зокрема В.Пархоменко “Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-років”, ТкачукА., АграноффР, БраунТ. «Місцеве самоврядування: світовий та український досвід». Але ж першим і поки що єдиним виданням, в якому висвітлено комплекс проблем становлення та розвитку місцевих фінансів України, є навчальний посібник В.Кравченка “Місцеві фінанси України”. У ньому викладено основи теорії місцевих фінансів, узагальнено практику формування їх в Україні за період 1990-1998рр., а також зарубіжний досвід місцевого фінансування. Детально проаналізовано вітчизняне та зарубіжне законодавство, нормативно-правові акти, що регламентують фінансову діяльність органів місцевого самоврядування й інших органів влади у сфері місцевих фінансів, запропоновані шляхи зміцнення фінансової автономії місцевої влади. У посібнику використано результати досліджень автора, що виконувалися за дорученням Президента України. Основні терміни використані в роботі: Місцеві фінанси- система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення функцій і завдань, що покладаються на місцеві органи влади. Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет)- план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Обласний бюджет- план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання. Доходи місцевих бюджетів - кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів у розмірах і в порядку, встановлених законодавчо. Включають: власні або закріплені доходи, відрахування від регульованих доходів, дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти. Доходи місцевих бюджетів розподіляються на податкові і неподаткові. 1 Розділ. Принципи формування місцевих бюджетів Після набуття Україною суверенітету розпочався процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об’єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що пов’язано з радикальною зміною концепції державної влади від її радянської моделі й переходом до організації влади на основі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Це також викликано початком становлення в державі інституту місцевого самоврядування, процесами розмежування функцій та завдань публічної влади по вертикалі між її центральним, регіональним і місцевим рівнями. Самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування є однією з найважливіших передумов побудови демократичної держави. Не буде перебільшенням сказати, що фінансовий бік економічної самостійності місцевих органів влади є визначальним.

При этом определяется удельный вес расходов на оплату труда каждого обособленного подразделения, в общих расходах налогоплательщика, на оплату труда. Суммы авансовых платежей, а также суммы налога, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, исчисляются по ставкам налога, действующим на территориях, где расположены организация и ее обособленные подразделения. 3. Исчисление сумм авансовых платежей по налогу, а также сумм налога, подлежащих внесению в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований по месту нахождения обособленных подразделений, осуществляется налогоплательщиком самостоятельно. Сведения о суммах авансовых платежей по налогу, а также суммах налога, исчисленных по итогам налогового периода, налогоплательщик сообщает своим обособленным подразделениям, а также налоговым органам по месту нахождения обособленных подразделений не позднее срока, установленного настоящей статьей для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный или налоговый период. 4

1. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

2. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

3. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

4. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

5. Формування прибутку промислового підприємництва

6. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
7. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
8. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

9. Формування та розподіл прибутку

10. Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

11. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

12. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

13. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

14. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

15. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

16. Формування рок- культури

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

17. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

18. Формування духовності учнів у навчальному процесі

19. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

20. Господарський механізм

21. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

22. Механізм кредитування банками України
23. Формування ресурсів коммерційних банків
24. АПК, його галузева структура і необхідність формування

25. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

26. Кредитний механізм в комерційних банках

27. Механізм реалізації форфейтингу

28. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

29. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

30. Формування та розвиток банківської системи України

31. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

32. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

33. Формування ботанічного саду навколо школи

34. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

35. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

36. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

37. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

38. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
39. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
40. Формування облікової політики підприємства

41. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

42. Механізм правового регулювання

43. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

44. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

45. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

46. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

47. Формування і становлення української юридичної термінології

48. Механізм обслуговування системних викликів

Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Формування об’ємних зображень на основі фотографій

50. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

51. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

52. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

53. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

54. Формування українського національного руху
55. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
56. Особливості формування геокультури

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

59. Формування асортименту в роздрібній торгівлі

60. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

61. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

62. Формування оптимальної структури маркетингових каналів

63. Формування попиту споживчих товарів у роздрібній торгівельній мережі

64. Формування і стимулювання попиту покупців "Велика кишеня"

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

65. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

66. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

67. Механізм та біологічне значення запалення

68. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

69. Формування системи сімейної медицини в Україні

70. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій
71. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
72. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

73. Закономірності формування корпоративного управління

74. Механізм і методи управління фірмою

75. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

76. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

77. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

78. Планування особистої роботи менеджера

79. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

80. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Формування організаційної культури

82. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

83. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

84. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

85. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

86. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
87. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
88. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

89. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

90. Колектив як фактор формування особистості

91. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

92. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

93. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

94. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

95. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

96. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

98. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

99. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

100. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.