Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Кримінально-правових дисциплін Курсова робота На тему Поняття та підстави звільнення від відбування покарання Виконав: Студент гр. П-33 Скрипкар А.М. Науковий керівник: Кандидат юридичних наук Янош К.Ф. Чернівці-2006 Зміст Вступ Розділ І. Поняття звільнення від покарання Розділ ІІ. 1. Звільнення від покаркння у звязку з втратою особою суспільної небезпечності 2. Звільнення від відбування покарання з випробовуванням 3. Звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років 4. Звільнення від відбування покарання у звязку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку 5.Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 6. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 7. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 8. Звільнення від відбування покарання за хворобою Розділ ІІІ. Амністія і помилування Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність дослідження теми - особливим видом звільнення від покарання є звільнення від покарання у разі прийняття нового закону, що виключає або пом'як­шує призначене особі покарання.Конститу­ція України та КК встановлюють принцип, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти мають зворотну дію у разі, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність осо­би. Дія такого закону поширюється з моменту набрання ним чин­ності також на діяння, вчинені до його видання, в тому числі на осіб, що відбувають або вже відбули покарання, але мають судимість. Якщо новий закон пом'якшує караність діяння, за яке засуджений відбуває покарання, призначена йому міра покарання, що перевищує санкцію знов виданого закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом. Звільнення від покарання можливе лише в тих випадках, коли його мета може бути досягнута без реального відбування покаран­ня, в цілому чи його частини, або коли її досягнення надалі стає неможливим і безцільним, важка хвороба засудженого, чи недоціль­ним, давність виконання обвинувального вироку. Звільнення під покарання жодною мірою не підриває принципу невідворотності покарання. Безперечно, якщо покарання недоцільне, воно не в змозі досягти мети, що стоїть перед ним. Мета дослідження – дослідити при яких умовах, і які особи можуть звільнюватися від подальшого відбування покарання. Адже не всі особи можуть бути звільненні від подальшого відбування покарання. Також метою дослідження є види відбування покарання, тобто якщо особа може звільненятися від подальшого відбування покарання, то які види звільнення від відбування покарання до неї можуть застосовуватись, а які ні. Також метою дослідження є – розкрити суть амністії і помилування, в яких випадках особи звільняються від подальшого відбування покарання у звязку з актом про амністію, або помилуванням, до яких осіб можна застосувати амністію, а до яких помилювання. Як часто видаються акти про амністію, тощо. Обектом данного дослідження є – підстави звільнення від подальшого відбування покарання, а також особи щодо яких ці підстави можна застосувати.

КК України виділяє такі підстави звільнення від подальшого відбування покарання: звільнення від покаркння у звязку з втратою особою суспільної небезпечності; звільнення від відбування покарання з випробовуванням; звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років; звільнення від відбування покарання у звязку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку; умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; заміна невідбутої частини покарання більш мяким; звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; звільнення від відбування покарання за хворобою; а також у звязку з прийнятям закону амністії або помилування. Розділ І. Поняття звільнення від покарання. За наявності визначених у КК підстав винна у вчиненні зло­чину особа може бути повністю або частково звільнена від покаран­ня за вчинене. В аналізованому інституті кримінального права най­більшою мірою знайшли своє відображення принципи гуманізму і економії заходів кримінального впливу, покладені в основу нової політики держави загалом та кримінального права зокрема. На від­міну від звільнення від кримінальної відповідальності звільнення від покарання застосовується тільки до вже засуджених осіб. Звільнен­ня від покарання здійснюється тільки судом, крім звільнення від покарання на підставі закону України про амністію чи акта про по­милування. Звільнення від покарання можливе лише в тих випадках, коли його мета може бути досягнута без реального відбування покаран­ня, в цілому чи його частини, або коли її досягнення надалі стає неможливим і безцільним, важка хвороба засудженого, чи недоціль­ним, давність виконання обвинувального вироку. Звільнення під покарання жодною мірою не підриває принципу невідворотності покарання. Безперечно, якщо покарання недоцільне, воно не в змозі досягти мети, що стоїть перед ним. КК передбачає різні види звільнення від покарання. Їх часті­ше за все об'єднують у дві групи: звільнення безумовне і звільнен­ня умовне. При безумовному звільненні перед особою не ставляться які-небудь вимоги в зв'язку з її звільненням. Умовне ж звільнення пов'язане з пред'явленням особі визначених законом вимог, які вона має виконати протягом певного іспитового строку. Їх порушення тягне за собою скасування застосованого судом звільнення від покарання. До умовного звільнення від покарання належать: звільнення від відбування покарання з випробуванням, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, звіль­нення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; до безумовних — звільнення від покарання на умовах, звільнення у зв'язку із скінченням строків давності виконання обвинувального вироку, заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від покарання за хворобою. Особливим видом звільнення від покарання є звільнення від покарання у разі прийняття нового закону, що виключає або пом'як­шує призначене особі покарання . Конститу­ція України та КК встановлюють принцип, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти мають зворотну дію у разі, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність осо­би.

Дія такого закону поширюється з моменту набрання ним чин­ності також на діяння, вчинені до його видання, в тому числі на осіб, що відбувають або вже відбули покарання, але мають судимість. Якщо новий закон пом'якшує караність діяння, за яке засуджений відбуває покарання, призначена йому міра покарання, що перевищує санкцію знов виданого закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом. Розділ ІІ. Підстави звільнення від відбування кримінального покарання ІІ.1 Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності Відповідно до КК особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена під покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної понедінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгля­ду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. Таке звільнення особи від покарання має місце при констатації судом того, що нона вже не є суспільно небезпечною, а відтак, що до неї недоцільно застосовувати кримінальне покарання. Тому оцінка судом особи винного відіграє тут вирішальну роль. Для визнання особи такою, що більше не вважається суспільно небезпечною, необхідно констатувати, що після вчинення нею зло­чину вона поводилася бездоганно і сумлінно ставилася до праці. Це повинно мати місце протягом відносно тривалого часу. Тільки в цьо­му разі можна говорити про формування в особи позитивних стійких навичок і установок, які б свідчили про її виправлення і недоцільність відбування нею покарання. При цьому суд ураховує три обов'язкові обставини: а) особа вчинила злочини невеликої або середньої тяж­кості; б) особа після вчинення злочину поводилася бездоганно і сум­лінно ставилася до праці; в) на час розгляду справи в суді особу не можна вважати суспільно небезпечною. Бездоганна поведінка означає, що особа не тільки не вчинювала будь-яких протиправних діянь, а й сумлінно виконувала різноманітні обов'язки , додержувалася загальновизнаних норм поведінки особи. Проте не можна розглядати як бездоганну поведінку один лише факт, наприклад, дійового каяття без оцінки подальшої поведінки особи Під сумлінним ставленням до праці розуміється відповідальне та позитивне ставлення винного до роботи, підвищення освітнього рівня і кваліфікації в будь-якій сфері, тощо. Слід звернути увагу на те, що на відміну від КК 1960 р., який не містив вказівки на ступінь тяжкості злочину, при вчиненні якого було можливо звільнення від покарання з урахуванням втрати особою сус­пільної небезпечності, КК 2001 р. чітко встановлює, що звільненню в зв'язку з втратою суспільної небезпечності можуть підлягати тільки особи, що вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості Звільнення від покарання у разі втрати особою суспільної небезпечності застосовується тільки судом. Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє особу від покарання. Таким вироком особа визнається винною у вчиненні злочину і тим самим засуджується судом від імені держави. Звільнення від покарання є правом, а не обов'язком суду, і носить безумовний характер. Осо­ба, яка звільнена від покарання, у цьому разі визнається такою, що не має судимості ІІ.2

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

2. Звільнення від кримінальної відповідальності

3. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

4. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

5. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

6. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом
7. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
8. Поняття та форми державного устрою

9. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

10. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

11. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

12. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

13. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

14. Поняття та ознаки вбивства

15. Поняття та особливості бюджетного контролю

16. Поняття та система принципів трудового права

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

18. Джанні Родарі та його книги для дітей

19. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

20. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

21. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

22. Види та причини порушень розвитку дітей
23. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
24. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

25. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

26. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

27. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

28. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

29. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

30. Поняття та види відходів

31. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

32. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее

33. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

34. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

35. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

36. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

37. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

38. Поняття діяльності та практики
39. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
40. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

41. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

42. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

43. Поняття, форма та функції Конституції України

44. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

45. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

46. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

47. Поняття сущність та ознаки держави

48. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

50. Ділові прийоми та переговори

51. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

52. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

53. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

54. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом
55. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
56. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

57. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

58. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

59. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

60. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

61. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

62. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

63. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

64. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

66. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

67. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

68. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

69. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

70. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
71. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
72. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

73. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

74. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

75. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

76. Майнові правовідносини батьків та дітей

77. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

78. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

79. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

80. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

81. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

82. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

83. Поняття держави та її історичні форми

84. Поняття національного доходу та його використання

85. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

86. Поняття, види та форми договорів
87. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля
88. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

89. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

90. Поняття: ознаки та характеристика

91. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

92. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

93. Правові відносини між батьками та дітьми

94. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

95. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

96. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

97. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

98. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

99. Взяття під варту - строки та порядок виконання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.