Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Зміст 1. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду. (№11) 2. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки: політика резервних вимог. (№24г) Список літератури 1. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду. (№11) У зв'язку з розбудовою фондового ринку державних цінних паперів виникла можливість застосовувати при рефінансуванні комерційних банків новий фінансовий інструмент — операції репо. З 1997р. рефінансування комерційних банків активно здійснювалося за допомогою операцій прямого репо, суть яких полягає в тому, що Національний банк купує у комерційного банку облігації внутрішньої державної позики на певний період за умови, що комерційний банк у визначений строк викупить у нього ці цінні папери. Різниця між ціною, за якою Національний банк купує цінні папери, а потім продає їх комерційному банку, є платою комерційного банку за користування коштами Національного банку. Операції репо, крім функції рефінансування комерційних банків, виконують і функцію управління грошово-кредитним ринком. Це операції зворотного репо, коли Національний банк продає комерційним банкам зі свого портфеля державні цінні папери із зобов'язанням викупити їх у комерційного банку через відповідний період. Облік, переміщення та зберігання державних цінних паперів, які є предметом договору операції репо, здійснюються Депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України. Інколи операції репо називають операціями відкритого ринку. Операції репо найбільш ефективно можна використовувати за наявності розвинутого фондового ринку державних цінних паперів, а в період його занепаду — це інструмент, який може бути використано в будь-який час при необхідності. З метою впорядкування проведення Національним банком України з комерційними банками операцій з купівлі-продажу державних цінних паперів на умовах їх зворотного продажу-купівлі постановою Правління НБУ від 29.05.2001 р. № 204 затверджено Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операцій репо. Відповідно до цього Положення датою купівлі цінних паперів є дата здійснення операції репо, зазначеної в договорі, за яким державні цінні папери, що є предметом цієї операції, передаються покупцеві (зараховуються на відповідні депо-рахунки покупця в депозитарії) під час їх купівлі. Дату зворотної купівлі визначено як дату закінчення строку операції репо, на яку цінні папери, що є предметом цієї операції, підлягають зворотному продажу за ціною зворотної купівлі, установленої на час початку операції репо. Операцією репо називають операцію з цінними паперами, що складається з двох частин і для здійснення якої укладається договір між учасниками ринку — Національним банком і комерційними банками — про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язаннями зворотного їх продажу-купівлі у визначений строк за обумовлену договором ціну. При цьому розрізняють: 1) &quo ;пряме&quo ; репо — договір про купівлю Національним банком державних цінних паперів із портфеля комерційного банку з подальшим зобов'язанням цього банку викупити ці державні папери за обумовленою ціною на обумовлену дату та 2) &quo ;зворотне&quo ; репо — договір про продаж Національним банком із свого портфеля державних цінних паперів з одночасним зобов'язанням зворотного їх викупу в комерційних банків за обумовленою ціною на обумовлену дату.

Операції репо є інструментом оперативного управління ліквідністю банківської системи та регулювання обсягів грошової маси в обігу при здійсненні Національним банком грошово-кредитної політики. Учасниками операцій репо можуть бути банки, що мають ліцензію на здійснення банківських операцій та письмовий дозвіл Національного банку: на операції за дорученням клієнтів або від свого імені; на депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Національний банк у межах, визначених на відповідний період, основних монетарних показників для регулювання ліквідності банківської системи може проводити з банками операції &quo ;прямого&quo ; та &quo ;зворотного&quo ; репо на визначену суму та на відповідний строк. Банки, які потребують підтримки своєї короткострокової ліквідності, можуть звертатися до Національного банку щодо здійснення операції &quo ;прямого&quo ; репо. При рефінансуванні комерційних банків за операцією &quo ;прямого&quo ; репо ціною купівлі Національним банком державних цінних паперів із портфеля банків є ринкова або балансова (у разі відсутності активного фондового ринку) вартість державних цінних паперів. Ціна зворотного продажу Національним банком державних цінних паперів залежить від суми отриманих банком коштів, строку дії операцій репо, ставки рефінансування Національного банку, яка діяла у відповідний період, відсоткових ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку. Доходи, отримані Національним банком за операціями &quo ;прямого&quo ; репо, належать до складу процентних доходів, а витрати за операціями &quo ;зворотного&quo ; репо — до складу процентних витрат. Процентним доходом за операціями репо є дохід, що отримує покупець державних цінних паперів у разі здійснення операції репо і який визначається як різниця між ціною зворотного продажу (викупу) цінних паперів та ціною їх купівлі. Процентні витрати — це витрати продавця державних цінних паперів у разі здійснення операції репо, які визначаються як різниця між ціною зворотної купівлі цінних паперів і ціною їх продажу. У разі накопичення надлишкової ліквідності в банківській системі, зростання грошової маси значно вищими темпами, ніж передбачалося монетарною програмою, Національний банк може продавати з власного портфеля державні цінні папери шляхом операцій &quo ;зворотного&quo ; репо на відповідний період за умови викупу цих самих державних цінних паперів надалі в установлений строк. Ціною продажу Національним банком державних цінних паперів зі свого портфеля за операцією &quo ;зворотного&quo ; репо є ринкова або балансова їх вартість. Ціна зворотного викупу комерційними банками державних цінних паперів залежить від суми залучених Національним банком коштів, строку дії операції репо, відсоткових ставок за борговими зобов'язаннями (депозитними сертифікатами) Національного банку. Операції &quo ;прямого&quo ; репо, які здійснюються між Національним банком і комерційними банками, обліковуються як у Національному банку, так і в банках на балансових рахунках бухгалтерського обліку кредитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Операції &quo ;зворотного&quo ; репо, які здійснюються між Національним банком і банками, обліковуються як у Національному банку, так і в банках на балансових рахунках бухгалтерського обліку депозитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. Національний банк України залежно від потреби оперативної підтримки ліквідності банків або нейтралізації надлишкової грошової маси в обігу може здійснювати операції на відкритому ринку з купівлі/продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої домовленості з банками, так і шляхом проведення тендера заявок банків на участь в операціях репо. У разі проведення тендера щодо участі банків в операціях репо Департамент монетарної політики Національного банку надсилає банківській системі відповідне повідомлення про проведення тендера із зазначенням умов його проведення та строку операції репо. Банки подають до Департаменту монетарної політики за допомогою засобів програмного забезпечення &quo ;АРМ депо-тендер&quo ; заявки на участь у тендері, у яких пропонують свої умови щодо ціни купівлі/продажу державних цінних паперів. Якщо Національний банк є покупцем державних цінних паперів, то заявки банків задовольняються залежно від потреби в підтримці їх ліквідності; якщо Національний банк є продавцем державних цінних паперів, то заявки банків задовольняються, виходячи з потреби вилучення відповідної надлишкової суми коштів із грошового обігу на певний період. Національний банк, проводячи тендер, відбирає для задоволення ті заявки банків, які є найбільш привабливими для Національного банку за ціновими параметрами (отримання більшого доходу в запропонованих заявках або зменшення своїх витрат), або за потреби мати у своєму портфелі конкретні державні цінні папери. Після розгляду заявок банків Департамент монетарної політики Національного банку надсилає банкам, які за результатами тендера мають право або отримати кошти за куплені Національним банком державні цінні папери, або перерахувати кошти за продані Національним банком державні цінні папери, повід ом лення-підтвердження про намір укласти договір про здійснення операцій &quo ;прямого&quo ; або &quo ;зворотного&quo ; репо. Якщо Національний банк здійснює операції &quo ;прямого&quo ; репо шляхом безпосередньої домовленості з банками, то відповідальні працівники Департаменту монетарної політики Національного банку вибирають тих учасників ринку, що пропонують найвищий процентний дохід, мають у своєму портфелі відповідні цінні папери і погоджуються на участь в операції репо на відповідний строк. У разі, якщо Національний банк здійснює операції &quo ;зворотного&quo ; репо, відбір заявок здійснюється між тими учасниками, які пропонують найнижчу ціну зворотної купівлі. Залежно від строку Національний банк може здійснювати такі види операцій &quo ;прямого&quo ; та &quo ;зворотного&quo ; репо: нічне репо (термін дії один день). Процентний дохід (витрати) є фіксованим на весь строк проведення операції; відкрите репо (строк операції в договорі не визначається, кожна зі сторін може вимагати виконання операції репо в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про дату завершення дії цього договору).

Атмосфера над Втчизною забруднена, гумус рдних земель спаплюжено, отруно, води рк, озер та морв перетворилися на потоки нечистот. Це вимага надзвичайних зусиль для реанмац Природи. Програма «ВЕЛИКДЕНЬ» передбача план комплексного очищення всх брудних стокв пдпримств та господарств Республки. Для цього винахдниками та вченими УДР створен проекти компактних очисних споруд; розроблений масштабний проект «Воскресння Днпра», для чого потрбна допомога Верховно Ради та Уряду, всх громадських рухв та господарств Украни. УДР для ц мети налагоджу братерськ контакти з усма творчими силами, котр усвдомлюють трагзм ситуац та необхднсть конструктивних рятвних дй. 4.PСОЦ¶АЛЬНА СТРУКТУРА УДР стверджу примат (першсть) духовного життя людини (культури, релг, науки, освти тощо), але, розумючи неможливсть в умовах земно еволюц реалзувати людську сутнсть без фундаментальних досягнень науки, технки  народного господарства, велику увагу придлятиме розвитку соцально, буттво нфраструктури (житла, поселення, культурологчн заклади, науков центри, лаборатор тощо)

1. Сутність і зміст педагогічної етики

2. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

3. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

4. Сутність та зміст контролю

5. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

6. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу
7. Політична влада: сутність і специфіка
8. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

9. Техніка і технологія торгівлі

10. Зміст і еволюція поняття мотивації

11. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

12. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

13. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

14. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

15. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

16. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Зміст та завдання професійної етики юриста

18. Портфель цінних паперів - сутність та функції

19. Сутність і значення соціального страхування

20. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

21. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

22. Сутність токсикоманії
23. Охорона праці та техніка безпеки
24. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

25. Методика і техніка складання фінансової звітності

26. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

27. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

28. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

29. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

30. Сутність держави

31. Сутність і сфера міжгалузевого управління

32. Сутність Римського права

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

33. Техніка і правила складання документів

34. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

35. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

36. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

37. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

38. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем
39. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій
40. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

41. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

42. Суть і зміст ризик-менеджменту

43. Сутність спонсорства

44. Міжнародні контракти: сутність структура види

45. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

46. Поняття і сутність менеджменту

47. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

48. Сутність лідерства та управління

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Сутність, види та канали комунікацій

50. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

51. Поняття, зміст і функції науки

52. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

53. Структура та зміст віщої освіти

54. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення
55. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
56. Зміст правового виховання молодших школярів

57. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

58. Партійні системи: сутність і типи

59. Сутність лібералізму

60. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

61. Таїнство Хрещення і його сутність

62. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

63. Сутність соціального контролю у сфері праці

64. Сутність технологій в соціальній роботі

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

65. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

66. Вантажопідйомна транспортуюча техніка

67. Легка атлетика: стрибки в довжину з місця, техніка стрибка

68. Раціональний зміст гегелівської діалектики

69. Сутність протестантської філософії

70. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології
71. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
72. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

73. Сутність і особливості фінансів

74. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

75. Сутність та призначення фінансів

76. Зміст права власності на природні ресурси

77. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

78. Економічна сутність монополізму

79. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

80. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

81. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

82. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

83. Сутність Кейнсіанської теорії

84. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

85. Сутність та види прибутку

86. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
87. Механізм реалізації форфейтингу
88. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

89. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

90. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

91. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

92. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

93. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

94. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

95. Роль та вміст води в організмі

96. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

98. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

99. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.