Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона.5 1.1. Визначення суб’єктивізму та об’єктивізму в науці та літературі.5 1.2. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона.7 1.3. Тема часу та поетика опису Клода РОЗДІЛ 2. «Дорога Фландрії» - мегасуб′єктивний приклад сімонового письма .16 2.1. «Дорога Фландрії» - перервані жести 2.2. Тематика та головні образи роману «Дорога Фландрії».19 2.3. Суб’єктивне бачення часу в романі «Дорога Фландрії».22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ВСТУП Було б помилкою намагатися втиснути творчість Клода Сімона в рамки явища, що в історії літератури називається «новим романом». Письменник, який друкується у видавництві «Мінюї», має певне коло читачів; як і інші автори цього видавництва, він відходить від усталених форм романістики. Але його творчість не має нічого спільного ні з маніфестами А. Роб-Грійє «За новий роман», ні з теоритичними викладами Ж. Рікарду. Вона є свідченням того, що було в світі, грунтується на досвіді, на історичних та особистих трагедіях. Факти особистої та родової пам′яті, плин подій, що зникають у часі, та їх вдале чи не дуже вдале відтворення – все є матеріалом для його творів. Проте Сімон поділяє основні тривоги своєї епохи і переконаний, що збагнути те, про що розповідається, можна лише завдяки власному досвіду. «Як знати, що знати?» - замислюється оповідач з роману «Дорога Фландрії»(1960). Творчість Клода Сімона глибоко вкорінена в культуру ХХ ст. У своїй промові під час нагородження його Нобелівською премією в галузі літератури письменник згадує, що «був свідком революції, воював, був у полоні, зазнав голоду, тяжкої фізичної праці, серйозно хворів, не раз дивився в очі смерті, насильницької чи природної, але ніколи не знаходив сенсу в усьому цьому». В його творах ми постійно стикаємося саме з такою відсутністю сенсу, з хаосом подій, які не може охопити жодна система понять. Звідси, актуальність даної роботи полягає у тому, що в наші дні і в будь-який інший період історії людство задавалось питанням пошуку сенсу у житті, і щоб знайти відповідь ми керуємося в певній мірі суб′єктивним баченням світу, часу, простору. Виходячи із вище сказаного, ми ставимо перед собою мету: дослідити творчість Клода Сімона, визначити головну тематику, проблематику та дослідити суб′єктивність та об′єктивність автора на основі його роману «Дорога Фландрії». Мета дослідження визначила коло завдань: пояснити значення термінів суб′єктивізм та об′єктивізм в різних науках, та дослідити його роль в літературі; розглянути та дослідити творчість Клода Сімона, головну проблематику та тематику його творів; дослідити та визначити суб’єктивізм та об’єктивізм автора в романі «Дорога Фландрії». Об’єктом дослідження даної роботи є роман Клода Сімона «Дорога Фландрії». Ми вибрали саме цей роман, тому що він є одним із найкращих прикладів «нового роману», де немає сюжетної лінії, головних героїв, але прекрасно представлене суб′єктивне бачення автора, щодо плину часу, війни смерті та пам’яті.

Предметом даної роботи є суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на прикладі роману «Дорога Фландрії». Творчість Клода Сімона була предметом досліджень численних науковців та літературних критиків. Науково-методологічне підґрунтя даної роботи складають окремі положення, висвітлені у працях таких українських та зарубіжних літературознавців, як: Роман Осадчук, В. І. Фесенко, Стюарт Сайкс та інші. Новизна даної роботи полягає в тому, що ми вперше розглянули та дослідили саме суб’єктивізм та об’єктивізм творчості Клода Сімона. РОЗДІЛ 1 СУБ′ЄКТИВІЗМ ТА ОБ′ЄКТИВІЗМ В ТВОРЧОСТІ КЛОДА СІМОНА 1.1. Визначення суб’єктивізму та об’єктивізму в науці та літературі Ми вважаємо, що перед тим як розглядати творчість Клода Сімона нам необхідно визначити теоретичні засади даної роботи, а саме означення термінів суб’єктивізм та об’єктивізм. Наприклад, великий тлумачний словник дає наступні пояснення даних термінів: Суб’єктивізм, -у, ч. 1. Ідеалістичний напрям у філософії, який заперечує існування об’єктивної реальності як джерела відчуттів і твердить, що реальний світ існує тільки в людській свідомості. 2. Напрям у соціології, який твердить, що розвиток суспільства визначається не об’єктивними закономірностями, а суб’єктивними чинниками (волею, прагненням окремих осіб). 3. книжн. Суб’єктивно-обмежений погляд на що-небудь; брак об’єктивності. Об’єктивізм,-у, ч. 1. Основний принцип у матеріалістичній теорії пізнання, за яким визнається існування об’єкта, об’єктивної дійсності як джерела відчуттів; прот. суб’єктивізм. 2. Принцип тлумачення явищ суспільного життя, який обмежується констатуванням наявності певних суспільних процесів без аналізу їх причин. У філософських науках суб’єктивізм представлений як філософський погляд, згідно з яким предмет (об’єкт) пізнання залежить від способів і умов його спостереження суб’єктом, який пізнає. Під суб'єктивізмом розуміється такий інтелектуальний погляд на соціальний світ, який припускає можливість безпосереднього пізнання одним індивідом досвіду іншого та згідно з яким цей спосіб є адекватною формою пізнання соціального світу. Об'єктивізм - така інтелектуальна орієнтація, яка конструює об'єктивні відносини, що структурують людські практики та репрезентації. Його передумовою є розрив із безпосереднім досвідом та намагання встановити структуру й принципи, які, будучи невловимими в будь-якому безпосередньому сприйнятті, є все-таки базою, на яку цей досвід сприйняття спирається. В соціальних науках дані терміни представлені так: Об’єктивізм : 1.Підхід до явищ суспільного життя, що обмежується реєстрацією подій, констатацію їх необхідності. 2. Неупередженість, безпристрасність, об’єктивний підхід до чого-н. Суб’єктивізм : 1. Світобачення в основі якого лежить заперечення об′єктивних законів розвитку і ствердження головної ролі окремого суб′єкту в процесі пізнання і в суспільній діяльності. 2. Особисте, суб′єктивне відношення до чого-н.

Отже, об’єктивізм – це прагнення до оцінки речей, осіб і подій на основі їх точного вивчення, незалежно від особистих бажань та упереджених думок. З іншого боку, суб′єктивізм – це суб′єктивне, упереджене бачення реальності, що утворюється під впливом традицій, упереджених думок, бажань, інтересів. Щодо літератури, то в даному випадку слід говорити в основному про суб’єктивізм, так як в художніх творах позиція автора завжди присутня і проявляється у виборі теми, часу, місця, персонажів, стилю і засобів передачі змісту та ідей . В художній літературі час теж слід розглядати як поняття суб’єктивне, так як часовий простір існування персонажу залежить від вибору та інтерпритації автора. Перебіг часу є суб′єктивним для кожної особи. З одного боку, час сприймається персонажем всередині уявної реальності художнього твору, а з іншого боку – читачами назовні. В основному ступінь суб′єктивності/об′єктивності визначається стилем або скоріше жанром тексту. Об′єктивність найбільше проявляється в ділових документах, хронологічних даних та автобіографіях; її присутність менше помітна в історичних романах, прозаїчних творах. Суб′єктивізм найбільше проявляється на рівні роздумів в ліричних поезіях; на рівні уяви в романах; та на рівні фантастичного вимислу в казках, та пригодницьких романах, і т.д. 1.2. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона Критики творчості Сімона вважають книжку «Натягнута струна» (1947) справжнім «джерелом всієї наступної творчості» письменника. В ній Сімон поєднує свої роздуми про літературу та живопис (зокрема про творчість Сезанна) з роздумами про війну, шукає сенс життя та висміює недосконалість суспільства з в′їдливістю, яка вже ніколи не полишить його. Якщо вірити авторові, його перші спроби пера визначили подальшу творчість: він зрозумів, чого не слід робити. Працюючи над романом «Вітер» (1957), він знаходить нарешті стиль, що відповідає його задумам. Текст позбавлений надмірної романтики, його формальна структура не відповідає класичним вимогам. Це твір-пошук, який народжується у процесі пошуку, має підзаголовок «Спроба відтворення» і є знаковим для всієї творчості письменника. У наступних творах «Трава» (1958), «Дорога Фландрії» (1960) письменник намагається відродити те, що було, що відчувалося, про що думалося, що уявлялося у певний проміжок часу. Але відтворення якої б там не було історичної реалії ніколи не може бути правдивим: це лише думки про неї, що виникають у момент письма. Творчість, як процес, як рух, як «перехрестя змісту» - все це значною мірою сприяє процесу згадування, якого не можна уникнути. Твори «Трава» та «Дорога Фландрії» містять елементи вигаданого. Основним матеріалом для них є пережитий письменником досвід. Сімон не приховує своєї недовіри до власне поетичної уяви і до заглиблення в реальний світ. У романах дійові особи переплутані, а події перекручені. Мова не йде ні про дотримання якогось реалістичного світосприйняття, ні про написання (авто)біографічних творів. Тексти відтворюють і невтомно досліджують окремі образи, звичаї, моральні збочення.

Як неможливо збагнути, що в науц може бути «баланс мж обктивнстю  субктивзмом», який В. Солдатенко «порушу», оскльки «акценту увагу переважно на прорахунках  помилках Петлюри» «без наведення обктивних факторв, що спричинили невдач». Т, хто не подля поглядв С. Литвина на С. Петлюру, багаторазово звинувачуються у незнанн, чи гноруванн джерельно бази, яка буцмто стотно розширилася останнм часом. Жодного ж випадку використання нових документв принципового характеру у книгах автора виявити не вдалося. А тому доводиться констатувати, що то просто гол декларац, демагогчн заклинання, як до науки мало дотичн. Хоча кльксть публкацй, присвячених С. Петлюр, була значною завжди, в роки ювлев вона, природно, стотно зростала. Останнм часом це було повязано  з тим, що мя непересчного укранського дяча стало звичним використовувати в документах найвищого державного рвня. Так, в указ Президента Украни В. Ющенка «Про увчнення памят видатних дячв Укрансько Народно Республки та Захдно-Укрансько Народно Республки» вд 16 травня 2005 р. мя С

1. Постмодернізм та українська історична наука

2. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

3. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

4. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

5. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

6. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
7. Маржиналізм та його основні ідеї
8. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

9. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

10. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

11. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

12. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

13. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

14. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

15. Деревина та деревні матеріали

16. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

17. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

18. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

19. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

20. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

21. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

22. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
23. Різання матеріалів, верстати та інструменти
24. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

25. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

26. Сутність та зміст сучасного менеджменту

27. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

28. Зміст та завдання професійної етики юриста

29. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

30. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

31. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

32. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

33. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

34. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

35. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

36. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

37. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

38. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав
39. Війна в Іраку та ЗМІ
40. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

41. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

42. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

43. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

44. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

45. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

46. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

47. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

48. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

50. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

51. Сутність та зміст контролю

52. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

53. Структура та зміст віщої освіти

54. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
55. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня
56. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

57. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

58. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

59. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

60. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

61. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

62. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

63. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

64. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

66. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

67. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

68. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

69. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

70. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
71. Іудаїзм - релігія євреїв
72. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

73. Американський неолібералізм. Монетаризм

74. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

75. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

76. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

77. Соціальні проблеми у ЗМІ

78. Гуманізм у відносинах між людьми

79. Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"

80. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Механізм реалізації форфейтингу

82. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

83. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

84. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

85. Дія іонізуючого випромінення на організм людини

86. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків
87. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин
88. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

89. Екологічний зміст процесу антропогенезу

90. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

91. Порядок калькулювання повних і змінних витрат

92. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

93. Американський федералізм

94. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

95. Механізм правового регулювання

96. Новели посвідчення правочинів зі змінами 09.01.09

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

97. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

98. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

99. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.