Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області" Зміст Вступ. . . 1стор. Загальна характеристика основних фондів. 3стор. Знос і амортизація основних фондів. 8стор. Основні показники ефективності використання основних фондів. .14стор. Шляхи поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей. .21стор. Висновок. . . 27стор. Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий- робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але і його трудової вартості. Витвором процесу праці з використанням засобів праці та предметів праці є певні споживчі вартості. Водночас засоби праці, як і предмети праці, будучи втіленням суспільної праці, витраченої на їх створення, є речовим втіленням вартості в умовах товарно- грошових відносин. У сучасних умовах стрімко підвищується роль речових факторів виробництва, зокрема засобів праці, значною вагомою частиною яких і є основні фонди. До основних виробничих фондів відносяться ті засоби праці, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування і т.п.), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будівлі, споруди, електромережі, трубопроводи й ін.), слугують для збереження і переміщення предметів праці. Крім основних виробничих фондів до складу основних фондів промисловості входять і основні невиробничі фонди, до яких відносяться такі об'єкти невиробничого призначення (житлові будинки, дитячі сади і яслі, школи, лікарні й інші об'єкти охорони здоров'я і культурно-побутового призначення), що перебувають у віданні промислових підприємств (вони не безпосередньо, а побічно впливають на процес виробництва). Тут ми розглядаємо тільки основні виробничі фонди. Загальна характеристика основних фондів Основні виробничі фонди промисловості - це засоби праці, які приймають участь у багатьох виробничих циклах, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію частинами в міру зношення. Основні фонди промисловості займають важливе місце в національному багатстві. Питома вага промисловості в основних виробничих фондах народного господарства складає більше 48%. На практиці обліку і планування відтворення основних фондів промисловості використовуються як грошові, так і натуральні показники, оскільки основні фонди у виробничому процесі виступають не тільки як носії вартості, але і як сукупність визначених засобів праці. Грошова оцінка основних фондів необхідна для обліку їхньої динаміки, планування розширеного відтворення, встановлення зношуваності, нарахування амортизації, визначення собівартості продукції і рентабельності підприємств, а також для здійснення господарського розрахунку.

У зв'язку з тривалою участю основних фондів у процесі виробництва, їхнім поступовим зношуванням, а також із зміною за цей період умов відтворення існує кілька видів грошової оцінки основних фондів: 1) по повній початковій вартості; 2) за початковою вартістю з відрахуванням зносу; 3) за повною відновною вартістю; 4) за відновною вартістю із врахуванням зносу. Повна початкова вартість являє собою фактичну вартість за цінами придбання (включаючи видатки на доставку і монтаж) або будівництва основних фондів. Початкова вартість з відрахуванням зносу виражає вартість основних фондів, ще не перенесену на виготовлену продукцію. Вона менше повної початкової вартості на величину зносу основних фондів і зазвичай називається залишковою вартістю. Ці два види грошової оцінки ускладнюють співставлення даних про динаміку основних фондів, бо ціни на устаткування і вартість будівництва змінюються й основні фонди, набуті (побудовані) у різні роки, виражаються в змішаних цінах. Співставлення створених у різні роки однакових елементів основних фондів досягається завдяки їхній оцінці за відновною вартістю. Повна відновна вартість -це вартість відтворення основних фондів у нових виробничих умовах (даного року). Метод оцінки за відновною вартістю не враховує ступінь зношення основних фондів, а тому він доповнюється оцінкою основних фондів за відновною вартістю із врахуванням зносу. • Відновна вартість з врахуванням зносу показує частину відновної вартості основних фондів, ще не перенесену на продукт. Оцінка основних фондів по відновній вартості - складний, трудомісткий процес, що вимагає значних витрат часу і засобів для переоцінки всіх елементів основних фондів. Переоцінка основних фондів здійснюється періодично. Облік і планування основних фондів здійснюються не тільки у грошовому відображенні, але й у натуральних показниках у вигляді конкретних засобів праці. Це необхідно для того, щоб визначити технічний склад, виробничу потужність підприємств і галузей промисловості, встановити завдання і шляхи ефективного використання виробничої потужності скласти баланс устаткування і т.д. Такі дані можна отримати за результатами інвентаризації основних фондів, що періодично здійснюються у промисловості. За допомогою натуральних і грошових показників здійснюються необхідні групування різноманітних елементів основних фондів. У цих групуваннях окремі елементи основних фондів відокремлюються у відносно однорідні групи відповідно до їхнього призначення у виробничому процесі. В даний час центральне статистичне керування класифікує основні фонди промисловості на такі основні групи: 1. Будівлі. До цієї групи належать будівлі основних, допоміжних і обслуговуючих цехів, а також адміністративні будівлі підприємств. 2. Споруди. Сюди входять підземні і відкриті гірські виробітки, нафтові і газові свердловини, гідротехнічні й інші споруди. 3. Передавальні пристрої. Це пристрої, за допомогою яких відбувається передавання, наприклад, електричної або іншої енергії до місць її споживання. 4. Машини й устаткування. У цю групу входять усі види технологічного устаткування, а також первинні і вторинні двигуни.

У даній групі виділяються дві підгрупи: а) силові машини й устаткування; б) робочі машини й устаткування. До першої підгрупи належать парові і гідравлічні турбіни, трансформатори, вітродвигуни, електромотори, двигуни . внутрішнього згорання й інші первинні і вторинні двигуни. В другу підгрупу входять верстати, преси, молоти, хімічна апаратура, доменні і мартенівські печі, прокатні станки й інші машини та устаткування. 5. Транспортні засоби. У їхній склад входять усі види транспортних засобів, у тому числі: внутрішньоцеховий, міжцеховий і міжзаводський транспорт, річковий і морський флот рибної промисловості, трубопровідний магістральний транспорт і т.д. 6. Інструмент, виробничий і господарський інвентар та інші основні фонди. Сюди відносяться інструменти ріжучі, давлючі, забійні й інші; інвентар виробничого і господарського призначення, що сприяє полегшенню і створенню нормальних умов праці (устаткування контор, верстати, контейнери, інвентарна тара, предмети протипожежного призначення й ін.). Для простоти обліку до складу основних фондів, що входять у шосту групу, включаються лише інструменти, виробничий і господарський інвентар із терміном служби понад один рік і вартістю більше 15 неоподатковуваних мінімумів (тобто 17 гривень) за одиницю. Інший інструмент, інвентар, а також інші приналежності (незважаючи на те що теоретично вони за всіма економічними ознаках повинні відноситися до основних фондів) у господарській практиці прийнято вважати оборотними фондами. Кожна група наведеної класифікації у свою чергу ділиться на підгрупи, що складаються з ще більш родинних основних фондів із приблизно рівними термінами служби, нормами амортизації й умовами експлуатації. Не усі складові основних фондів мають однаковий вплив на процес виробництва. Робочі машини й устаткування, інструменти, вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої, технічні споруди (гірські виробітки шахт і розрізів, нафтові і газові свердловини) приймають особисту участь у виробничому процесі, сприяють збільшенню випуску продукції і тому відносяться до активно діючої частини основних фондів. Інші елементи основних фондів (виробничі будівлі, інвентар) здійснюють лише непрямий вплив на виробництво продукції і тому їх називають пасивною частиною основних фондів. Користуючи цим групуванням, можна визначити виробничу структуру основних фондів. Виробнича структура основних фондів характеризується питомою вагою кожної групи основних фондів у загальній їх вартості на підприємстві, галузі і промисловості в цілому. Виробнича структура основних фондів і її зміна за той або інший проміжок часу дають можливість характеризувати технічний рівень промисловості й ефективність використання капітальних вкладень в основні фонди. Зокрема, чим вища у складі основних фондів питома вага машин, устаткування й інших складових активної частини основних фондів, тим більше продукції буде зроблено на кожну гривню основних фондів. Розбіжності виробничої структури основних фондів у різних галузях промисловості є результатом техніко-економічних особливостей цих галузей. Навіть підприємства усередині однієї і тієї ж галузі промисловості, як правило, мають неоднакову виробничу структуру основних фондів.

Проте то було черговим виявом романтичної ейфорії, якій, однак, піддалися не всі. Так, Д. Дорошенко вважав основною вадою документа відсутність чітких положень щодо механізму організації крайової влади. «Єсть підстави думати, — зауважував він, — що автори «Статута» справді не здавали собі справи про його практичну непридатність. Вони взагалі мало задумувались над тим, що таке реальна влада, що таке ведення адміністрації й народнього господарства. Вони мислили теоретичними категоріями і загальними поняттями, вони замкнулись в тісні рямки парламентського життя, думаючи, що можна регулювати життя краю при помочи відозв, резолюцій і деклярацій. І власне тому, що часи, які переживалися, були часами революції, коли події розвивалися гарячковим темпом, Ц. Рада, прикована до вироблення формул і статутів, почала відставати від реального життя і тратити вплив в тих кругах, які ще недавно стояли за нею»[640]. Чи не найістотнішим недоліком позиції Центральної Ради, Генерального Секретаріату Д. Дорошенко вважав відсутність чіткого документального закріплення кордонів України

1. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

2. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

3. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

4. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі

5. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

6. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")
7. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"
8. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

9. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

10. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

11. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

12. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

13. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

14. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

15. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

16. Ефективність використання ресурсів підприємства

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

18. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

19. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

20. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

21. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

22. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні
23. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
24. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

25. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

26. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

27. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

28. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

29. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

30. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

31. Капітал і виробничі фонди підприємства

32. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

33. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

34. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

35. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

36. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

37. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

38. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
39. Правовий статус підприємств
40. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

41. Планування діяльності підприємств

42. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

43. Правила поведінки на підприємстві

44. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

45. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

46. Кредитування підприємств

47. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

48. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Охорона праці на підприємстві

50. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

51. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

52. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

53. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

54. Звітність сільськогосподарських підприємств
55. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
56. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

57. Облік собівартості продукції на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація облікового процесу на підприємстві

61. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

62. Організація управлінського обліку на підприємстві

63. Ревізійні комісії підприємств і організацій

64. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

65. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

66. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

67. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

68. Правовий статус комунальних підприємств

69. Інформаційні системи і технології на підприємстві

70. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
71. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
72. Комерційна діяльність підприємств

73. Маркетингові дослідження на підприємстві

74. Організація збутової діяльності на підприємстві

75. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

76. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

77. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

78. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

79. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

80. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

81. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

82. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

83. Дослідження та розробки на підприємстві

84. Організація виробництва на металургійному підприємстві

85. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

86. Особливості діяльності інноваційних підприємств
87. Персонал на підприємстві
88. Рух кадрів на підприємстві

89. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

90. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

91. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

92. Управління якістю на підприємстві

93. Бізнес-планування на підприємстві

94. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

95. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

96. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

98. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

99. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.