Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу “Організація праці менеджера” Тема: Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності Виконала: студентка V курсу групи ЗМО-07-1с Карпінська Н. В. зал. книжка № 20107126 Перевірила:Рєвнівцева О. В. Житомир 2009 План Організація інформаційного обслуговування менеджера Методи матеріального заохочення Документація управлінської діяльності Список використаної літератури Додатки 1 Організація інформаційного обслуговування менеджера Інформаційне обслуговування повинно базуватися на вивченні потреб менеджера в інформації, шляхом аналізу його функцій, змісту і характеру управлінських рішень, що приймаються. Для визначення потреб у необхідних даних треба враховувати можливі нестандартні ситуації, коли слід не тільки приймати рішення, а й правильно поставити завдання підлеглим. Окрім відомостей, які потрібні безпосередньо для рішення поточних і стратегічних завдань, менеджеру для розширення професійного кругозору необхідна інформація і конкуруючих організацій. При цьому треба враховувати, що повністю задовольнити потреби в інформації неможливо, та і не треба, тому що в якийсь момент витрати на одержання додаткових даних стають більше від того ефекту, який вони можуть дати при обґрунтуванні рішення. Інформація, яка надходить до менеджера повинна відповідати вимогам, показаним на рисунку 1. Рис.1. Вимоги до інформації, що надходить до менеджера . При неефективності даних створюється ілюзія інформованої. Тому менеджер повинен забезпечити перевірку їх достовірності шляхом одержання її із різних джерел. Він повинен мати уявлення про способи одержання різних даних. Актуальність даних тісно пов'язана з їх новизною і може оцінюватися часом від конкретних подій, фактів, стану до невикористання даних про нього. Оперативні дані втрачають свою актуальність дуже часто і використовуються тільки один раз. Відомості узагальненні, аналітичного характеру зберігають свою актуальність протягом довгого періоду і використовуються багаторазово. Своєчасність даних — це властивість, близька до актуальності, але все ж таки відрізняється від неї. Дані надходять своєчасно, якщо вони не запізнюються щодо оптимальних строків прийняття рішення. Але своєчасно — не означає завчасно, тому що зібрані раніше дані втрачають актуальність. Своєчасність інформації забезпечується використанням сучасних технічних засобів управління правильним визначенням строків збору і обробки оперативних даних. Дуже важливим є вимога до змістовності і доступності їх сприймання. Оперативні дані можна надавати у формі таблиць, діаграм, схем тощо. У документах аналогічного характеру дані порівнюються з минулим періодом. Тут важливим є стислість викладення, але досягти її треба не за методом відхилення, а шляхом узагальнення і виділення важливих чинників. Менеджер повинен отримувати агреговані, узагальнені показники, доповнені характеристикою чинників, які обумовили їх зміну.

Це можна показати графічним відображенням і коротким коментарем до таблиць і діаграм. Менеджер одержує інформацію із різних джерел і повинен вміло їх поєднувати. Головним джерелом інформації для нього є письмові документи (внутрішні та зовнішні), а також огляди і доповіді, підготовлені спеціалістами апарату управління. Чим вище ранг менеджера, тим більша питома вага узагальненої, аналітичної інформації про стан справ в організації. Разом з тим у письмових документах висвітлюються деяким чином відфільтровані уявлення про реальну дійсність. Тому для менеджера будь-якого рангу мають велике значення такі джерела інформації, як : • безпосереднє спостереження; • усні бесіди; • наради. А при обґрунтуванні стратегічних рішень можуть використовуватися спеціальні обстеження окремих структурних підрозділів. Залежно від рангу і кола обов'язків менеджер повинен відібрати найбільш важливі дані, з якими слід знайомитися обов'язково, і менш важливі відомості, ознайомлення з якими бажано. Випадкові, непередбачені відомості, оперативні данні повинні надходити до менеджера тільки тоді, коли він компетентний у вирішенні питань щодо цих даних. При організації інформаційного обслуговування менеджерам слід відповідним чином організувати працю спеціалістів функціональних служб, канцелярії, секретаря, які повинні мати навички обробки, аналізу і оформлення інформації, у тому числі з використанням комп'ютера. Робота з документами займає значне місце у структурі робочого часу менеджера. Організація цієї роботи повинна йти за такими напрямами: 1. Попередній розподіл одержаної документації і кореспонденції за адресами ще у канцелярії, на основі чітко фіксованого в інструкції по діловодству розподілу функцій і видів робіт в апараті управління. 2. Передавати права підписування вихідних документів відповідальним виконавцям, що не тільки розвантажує керівників організацій, а й підвищує ініціативу та відповідальність підлеглих. 3. Використання методів скорочення, що дає можливість прискорити процес ознайомлення з документами, особливо з тими, які не потребують досконалого вивчення. 4. Використання раціональних прийомів і методів редагування проектів документів, їх сутність полягає у тому, що з початку проект документа слід уважно прочитати, виявити повторення і логічні невідповідності, потім усунути повторення, розбити текст на частини, на графи і абзаци, використовуючи загальноприйняті знаки скорочення, усунути логічні неточності тощо. 2 Методи матеріального заохочення Серед методів впливу менеджера важливу роль відіграє матеріальне заохочення підлеглих. Як відомо, заробітна плата, як основна форма розподілу за працю, залежить від кількості і якості праці, витраченої на виконання визначеної роботи. Ця залежність забезпечується використанням посадових окладів і систем преміювання та надбавок. Диференціація посадових окладів здійснюється на основі схем посадових окладів, які передбачають перелік посад і “вилку&quo ; між мінімальним та максимальним розміром окладів за кожною посадою. При встановленні конкретного окладу працівнику береться до уваги його ділові якості, обсяг та якість виконаних ним функцій, ступінь його відповідальності, рівень кваліфікації, досвід та знання.

Важливим засобом матеріального стимулювання є премія, яка відіграє роль додаткового стимулювання за працю; забезпечує гнучку та оперативну залежність між конкретними результатами праці і заробітною платою працівника. Працівники преміюються за основною системою для зацікавлення в поліпшенні загальних результатів роботи організації і за додатковими системами, які стимулюють виконання визначених видів робіт. Додаткові системи передбачають стимулювання інноваційної діяльності, економії ресурсів, дострокове виконання важливих робіт, стимулювання за результатами роботи за рік, проведення оглядів, конкурсів та ін. Менеджери в організації мають права матеріального стимулювання. Вони призначають працівника на конкретну посаду і таким чином визначають підхід до оплати праці. З урахуванням ділових якостей та підсумків роботи, вони можуть змінити оклад працівника у межах наявної &quo ;вилки&quo ; окладів. Окрім того, вони мають право вводити надбавки до посадових окладів. За результатами господарської діяльності менеджер здійснює преміювання працівників, визначає розмір підвищення, зниження, повної або часткової невиплати премій за невиконання показників та умов преміювання, виробничі недоліки у роботі. При здійсненні матеріального стимулювання працівників менеджер повинен враховувати наступне : • взаємозв'язок з виконаною роботою, досягнутими результатами кількості і якості роботи; • співвідношення різних форм матеріального стимулювання між собою; • простоту, ясність та чіткість системи стимулювання щодо заохочення та покарання; • характер сприйняття матеріального стимулювання виконавцями робіт; • поєднання матеріального стимулювання з іншими видами керівництва (організаційним впливом). Найбільш важливим є використання матеріального стимулювання для впливу на підсумки роботи та досягнуті результати. Але тут виникає кілька проблем. Перша проблема. Завдання, які видаються менеджером, різної складності, а звідси і різні критерії його оцінки. Тому складно звести в один показник результати роботи. Друга проблема полягає в тому, що результати роботи можуть бути базою для оцінки тільки у випадку, коли оцінено не тільки цей результат, а й можливості, які мав працівник, якщо врахувати напруженість завдання. І третя проблема. Результати роботи можуть бути досягнуті у складних зв'язках з іншими підрозділами або колективами працівників організації. Тому у висновку треба враховувати ці обставини. Труднощі з оцінкою результатів роботи призводять до того, що виникає необхідність оцінювати не результат праці, а сам труд: його складність, кваліфікацію, ступінь відповідальності тощо. І останнє. При виконанні методів матеріального заохочення менеджер повинен слідкувати за тим, щоб вони не дублювали і не суперечили б один одному. Важливою проблемою є проблема гнучкості системи матеріального заохочення. Якщо посадовий оклад є по суті погодинним і з оперативною роботою пов'язаний мало, то преміювання —то більш оперативний і гнучкий вплив. Але і воно не завжди організовано так, щоб кожне велике завдання мало оцінку у вигляді премії. При теперішній системі преміювання, особливо в кінці року, не завжди точно враховується скільки і яких завдань виконав працівник, і, головне, сам виконавець не бачить гнучких зв'язків окремих завдань і премії.

У ход боротьби комтет, який мав перодичний друкований орган, перешкоджав передруку на його сторнках тез В. Ленна, на що прихильники леннсько позиц вдповли публкацю листвки з текстом леннського документа. Конкретно-сторично склалося так, що представники саме Кивсько органзац змогли одержати повншу, нж у будь-якй ншй периферйнй органзац, нформацю про сутнсть леннських стратегчних  тактичних настанов. За малим винятком, навряд чи хто з мсцевих бльшовикв, окрм кивських, мг, наприклад, уже в двадцятих числах березня знати про леннську телеграму бльшовикам, як вджджали до Рос. Не вдомо, чи привз хто-небудь, окрм М. Савельва, в свою органзацю варант «Квтневих тез» ще до появи в свому мст «Правды» з текстом леннського документа. Небагато було  тих делегатв з мсць, як слухали доповд В. Ленна про стратегю  тактику парт в перш дн квтня,  оперативно, подбно до М. Савельва, доносили х змст до товаришв по органзац. Однак леннським висновкам негайно протиставлялись погляди Г

1. Організаційні якості і особливості менеджера

2. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

3. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

6. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
7. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
8. Організація науково-інформаційної діяльності

9. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

10. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

11. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

12. Основні напрямки організації праці менеджера

13. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

15. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

16. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда

17. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

18. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

19. Організація приймання товару в аптеці

20. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

21. Організація праці

22. Оцениваем менеджеров: методы assessment’а
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Організація оплати праці на підприємстві

25. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

26. Організація обліку грошових коштів

27. Організація евакуаційних заходів

28. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

29. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

30. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

31. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

32. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

33. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

34. Організація діяльності "ПриватБанку"

35. Організація кредитної роботи в комерційному банку

36. Організація та планування кредитування

37. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

38. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
39. Організація будівельного майданчика
40. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

41. Організація робочого місця бухгалтера

42. Рівні організації організму людини

43. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

44. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

45. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

46. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

47. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

48. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

49. Внутрішній аудит організації

50. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

51. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

52. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

53. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

54. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

58. Організація документування господарських операцій

59. Організація і методика аудиту грошових коштів

60. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

61. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

62. Організація облікової політики підприємства

63. Організація обліку в магазині "Світанок"

64. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

65. Організація обліку доходів

66. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

67. Організація обліку на підприємстві

68. Організація обліку орендних операцій

69. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

70. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
71. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
72. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

73. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

74. Організація управлінського обліку

75. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

76. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

77. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

78. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

79. Становлення професійних бухгалтерських організацій

80. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Аудит в організації

82. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

83. Громадські організації як вид об’єднань громадян

84. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

85. Організації (органи) господарського керівництва

86. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
87. Організація захисту державної таємниці в Росії
88. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

89. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

90. Правова організація працевлаштування громадян

91. Предмет та методологія інформаційного права України

92. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

93. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

94. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

95. Організація роботи користувача з АБД

96. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

97. Військова організація Запорізької Січі

98. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

99. Поява робітничих організацій в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.