Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

РЕФЕРАТ з курсу: “Міжнародні економічні відносини” на тему: "Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни” Київ – 2001 Ринок є невід’ємною частиною суспільного господарського відтворення і формується в тісній взаємодії з усіма його елементами: виробництвом, споживанням, розподілом. Ринок являє собою сферу товарно-грошового обміну, розвитку торговельних функцій між продавцем і покупцем. Первісним елементом світового ринку є внутрішній ринок, який здійснює торговельні операції з внутрішньої торгівлі. Національний ринок поєднує внутрішню та зовнішню торгівлю даної країни. Світовий ринок - це сукупність національних ринків, поєднаних між собою всесвітніми господарськими зв’язками на підставі міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування, інтеграції виробництва і збуту товарів і послуг. Внутрішній ринок Світовий ринок Національний ринок Схема 1. Структура світового ринку. В даній курсовій роботі розглянуто світовий ринок товарів та послуг. До категорії світових належать усі товарні ринки, на яких виключно велику частку складають зовнішні торговельні операції (наприклад, світовий ринок олова, де експортна квота сягає 90% від його виробництва) і ті, де вона помірна - 30-50% (наприклад, світовий ринок автомобілів) і навіть незначна - 10-20%. Структуру світового товарного ринку можна розглядати в трьох аспектах – регіональному (або географічному), товарно-галузевому та соціально- економічному. Згідно з регіональною структурою світового ринку розрізняють ринки окремих країн або їх угруповань (схема 2). Cхема 2. Регіональна структура світового ринку. За товарно-галузевою структурою світового ринку відрізняють окремі товарні ринки, які відповідають рівню ринку певного товару або його частини. За основу цієї класифікації беруть Міжнародну класифікацію 00Н - Стандартну Міжнародну торговельну класифікацію - СМТК, Брюссельську митну номенклатуру, Гармонізовану систему опису товарів. За товарно-галузевою структурою світового ринку відрізняють три провідних групи товарів - готові вироби, сировину і напівфабрикати, послуги (схема 3). Кожну товарну групу складають підгрупи товарів, які можуть бути окремими товарними ринками. Так, ринок промислової сировини поєднує ринки руд чорних, кольорових металів, дорогоцінного каміння, діамантів, хімічної сировини та ін. За соціально-економічною структурою світового товарного ринку розрізняють ринки промислово розвинутих країн (ПРК), країн, що розвиваються (КР) та країн з перехідною економікою (КПЕ), країн соціалістичної орієнтації (КСО). За ступенем монополізації та характером торговельних угод на світовому ринку виділені такі типи його структури: - монополістичний, де панує один постачальник (ринок діамантів); - олігополістичний, де домінує група великих продавців (ринок нафти); - атомістичний, де спостерігається невисока концентрація пропозиції товарів за участю багатьох постачальників та загострюється конкурентна боротьба (ринки текстильних, швейних товарів та ін.). За характером торговельних угод та взаєминами продавців та покупців розрізняють три сектори світового ринку: закритий, відкритий та пільговий ринок товарів.

До основних сегментів (фундаментальних елементів) закритого сектора світового товарного ринку належать внутріфірмові постачання, тобто товарообіг між філіалами головних та дочірніх підприємств великих монополій або ТНК; субпостачання товарів малих та середніх фірм, які виступають підрядчиками великих монополій, внутрішня торгівля регіональних інтеграційних об’єднань, постачання товарів за програмами допомоги, за особливими міждержавними угодами, зустрічна торгівля. На закритому ринку продавці та покупці взаємодіють на підставі некомерційних відносин, бо вони пов’язані юридичною залежністю, угодами про міжнародну спеціалізацію та кооперування, системою часткової участі та фінансового контролю, преференційними та спеціальними торговельно-економічними, валютно- кредитними, військово-політичними та іншими специфічними договорами. Закритий сектор світового товарного ринку підпорядковується обмеженому впливу ринкових факторів, для нього характерна відносна усталеність ринкових цін, які базуються на національних цінах і не відбивають короткочасних коливань попиту і пропозиції та дійсних вартісних показників збутових товарів. Відкритий сектор світового товарного ринку є сферою звичайної комерційної діяльності практично незалежних продавців та покупців - малих і великих фірм, аутсайдерів, монопольних об’єднань, державних і приватних підприємств. Незалежність торговельних контрактів відкритого сектора світового товарного ринку зумовлює відносну нестабільність взаємовідносин. У відкритому секторі товарного ринку здійснюються короткострокові комерційні угоди та операції "вільного" ринку. "Вільний" ринок - це сектор відкритого ринку вільної конкуренції виробників та постачальників товарів. Цей ринок відживає, тому що його витісняють сучасні механізми міжнародного регулювання світового товарного ринку. "Вільний" ринок проявляється у біржовій торгівлі, на ринку "спот" (з терміновим постачанням реального товару) та "чорному ринку". Проміжне становище між закритим і відкритим секторами світового ринку займає пільговий сектор - торговельні операції на підставі довгострокових комерційних контрактів (ДСКК), які укладені на два і більше років (іноді 15- 20 років) та обумовлені преференційними (пільговими) економічними умовами. Торгівлю на основі ДСКК виділяють у преференційну зону, на яку впливають риси обох секторів розвитку світових товарних ринків (схема 4). Схема 4 . Сектори світового ринку. У процесі взаємодії різноманітних факторів розвитку на світових товарних ринках формується відповідна ринкова кон’юнктура, яка відбиває зміни конкретних умов функціонування ринку та співвідношення попиту і пропозиції, пов’язаних з динамікою цін на товари та прибутками фірм (схема 5). Схема 5. Ціна ринкової рівноваги на світовому ринку Кон’юнктура є невід’ємною рисою формування та розвитку світових товарних ринків, вона вивчається на мікро- та макрорівнях. На мікрорівні досліджуються короткотермінові коливання і зміни товарного ринку, а на макрорівні - середні та довгострокові тенденції розвитку ринку, які враховуються в господарській діяльності на рівні підприємств, галузей та всієї національної економіки.

Ринкова кон’юнктура використовується в стратегії управління, у виборі форм та методів конкурентної боротьби, у забезпеченні ефективності зовнішньої торговельно-економічноі діяльності. Формування кон’юнктури світових товарних ринків, яка базується на циклічному розвитку світового господарства, відбиває характер ринкової економіки. Великі цикли кон’юнктури досліджував відомий економіст Н.Д. Конаратьєв. Він підкреслив роль сукупності кон’юнктуро-формувальних факторів (КФФ), що впливають на економічну кон’юнктуру і проявляються у взаемозв’язках коротко-, середньо- та довгострокових тенденцій розвитку і формують ринкову кон’юнктуру. Фактор - це сила руху будь-якого процесу, яка визначає його характер. КФФ - це сила, яка формує та визначає характер ринкової економічної кон’юнктури. Провідними елементами КФФ е пропозиція і попит. Попит - це платоспроможна потреба в товарах для споживання та поповнення товарних запасів. Пропозиція - сума товарів, вироблених для збуту на ринку та реалізації товарних запасів. Співвідношення попиту і пропозиції зумовлює ринкову ціну на товар. Факторами групи попиту є рівень особистого та виробничого споживання товарів, обсяг надходжень їх у товарні запаси, прибутки, купівельна спроможність країн. Фактори групи пропозиції - це обсяг виробництва товарів, їх конкурентна спроможність, рентабельність виробництва, норми прибутків фірм, їх адаптування до впровадження досягнень науки і техніки. Умови формування кон’юнктури (УФК) - це зовнішнє середовище відносно КФФ, яке здатне впливати на КФФ. УФК можна поділити на три групи: економічні, соціально-політичні та міжнародні. Схема 6. Умови формування кон’юнктури Результатом взаємодії КФФ та УФК є різні форми прояву економічної кон’юнктури (ФПК). Провідними ознаками, за якими їх відрізняють, є співвідношення попиту і пропозиції, динаміка світових цін, ділова активність на ринку (число укладених угод). Схема 7. Форми прояву кон’юнктури В умовах понижувальної кон’юнктури спостерігається стабільна перевага пропозиції товару над попитом, падіння цін на товар, скорочення числа укладених угод. Таке становище на ринку називають "ринком покупця". Низька кон’юнктура відбиває панівну перевагу пропозиції товару над його попитом до позиції їх урівноваження, коли число торговельних операцій та ринкові ціни досягають свого мінімального значення, понижуються прибутки фірм. Кон’юнктура підвищувальна - це стабільна перевага попиту над пропозицією товару, зростання ринкових цін на товар та числа торговельних угод ("ринок продавця"). Висока кон’юнктура має тенденцію до збереження переваги попиту на товар над його пропозицією, починається вирівнювання їх балансу, ціна на товар і число торговельних операцій сягають свого максимуму, зростають прибутки фірм. Короткочасний стан ринку, де панує рівновага попиту і пропозиції, називають ринковою рівновагою. Затяжний стан ринку переваги пропозиції товару над його попитом, насичення ринку товаром зумовлюють зниження цін, в’ялу кон’юнктуру, стан економічної кризи - збитків фірм та банкрутства. Універсальним показником і барометром товарної кон’юнктури є ціна на товар.

Нижнее ядро состоит из завершенных алгоритмов следующих фрагментов временного фактора: - алгоритмы 1-го временного фактора обобщенного плана и алгоритмы личностных временных структур; - основополагающие алгоритмы, несущие возможности построения структур 2-го временного фактора; - зачатки, относящиеся к основам 3-го временного фактора (галактического), точнее, только математически описанные их особенности; - возможности синтеза, в первую очередь, и воссоздания личностных структур, присущих отдельному полевому разуму, Душе, и дальнейшему развитию всей временной системы человека; - возможности эпизодического синтеза отдельных фрагментов временных структур 1-2 временного факторов, равно построение связующих алгоритмов межвременных факторов 1 -2-3 порядка (речь идет о построении временных переходных структур между временными факторами). Вышеназванные возможности синтеза предусматривают развертывание математических алгоритмов через временные мерностно-временные формы, структуры, существующие лишь на период необходимости перемещения и имеющие завершенный спиральный вид

1. Поняття та структура світового ринку

2. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

3. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

4. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

5. Світовий ринок нафти

6. Світовий ринок чаю
7. Кон’юнктура світового ринку золота
8. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

9. Перша світова війна. Причини та характер

10. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

11. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

12. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

13. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

14. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

15. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

16. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

18. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

19. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

20. Виникнення та еволюція світової політичної думки

21. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

22. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок
23. Значення і світова слава Тараса Шевченка
24. Поняття, форма та функції Конституції України

25. Інтеграція України у світове господарство

26. Туризм у світовій економіці

27. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

28. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

29. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

30. Історія світової банківської системи

31. Суть та фактори картографічної генералізації

32. Поняття права природокористування та його види

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

33. Поняття, підстави та порядок спадкування

34. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

35. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

36. Арабські країни після ІІ світової війни

37. Великобританія після Другої світової війни

38. Головні події Другої світової війни
39. Дніпропетровськ у Другій світовій війні
40. Друга світова війна і Україна

41. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

42. Перша Світова війна у світовій історії

43. Причини Першої світової війни

44. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

45. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

46. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

47. Україна у Другій світовій війні

48. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

50. Українське бароко як явище світової культури

51. Гамлет як герой світової літератури

52. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

53. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

54. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
55. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
56. Місце і роль США у світовому господарстві

57. Світова організація торгівлі

58. Світовий порядок як система

59. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

60. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

61. Поняття організації та її ознаки

62. Історія світової політичної думки

63. Основні етапи становлення світової політичної думки

64. Тенденції розвитку світової демократії

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

66. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

67. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

68. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

69. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

70. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
71. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
72. Загальні закономірності світового економічного розвитку

73. Конкурентная структура рынка как фактор ценообразования

74. Особливості реформування світової валютної системи

75. Світова економіка

76. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

77. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

78. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

79. Анализ структуры и задач основных подразделений Азовского НИИ Рыбного Хозяйства

80. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

82. Поняття злочину у кримінальному праві України

83. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

84. Суспільно-політичне та культурне життя України

85. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

86. Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні
87. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
88. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

89. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

90. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

91. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

92. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

93. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

94. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

95. Поняття та сутність менеджменту

96. Поняття та форми державного устрою

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Оптимизация факторов, определяющих структуру отталкивания при обучении нападающему удару волейболистов различной квалификации

98. Популяції та їх структура

99. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.