Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Вимірювальні прилади та засоби захисту

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА Кафедра техногенно-екологічної безпеки На тему: Вимірювальні прилади та засоби захисту З дисципліни: Безпека життєдіяльності Виконав: студент гр. ОХВ Прийняв: Львів 2006 Зміст 1. Вимірювальні прилади 1.1 Комплект дозиметрів ДП-22-В 1.2 Комплект індивідуального дозиметра ІД-1 1.3 Вимірювач потужності дози ІМД-ІР(С) 1.4 Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) 2. Засоби захисту 2.1 Засоби захисту органів дихання 2.2 Засоби захисту шкіри 3. Задача: Визначення можливих доз опромінення 1. Вимірювальні прилади 1.1 Комплект дозиметрів ДП-22-В Призначення і тактико-технічна характеристика ДП-22-В ДП-22-В призначений для вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення особистого складу формувань ЦО, що діють на зараженій радіоактивними речовинами місцевості. Комплект складається із зарядного пристрою ЗД-5 і 50-ти дозиметрів ДКП-50-А (дозиметр кишеньковий, прямопоказуючий на 50 рентген). Дозиметри забезпечують вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення в діапазоні 2-50 рентген при потужності дози 0.5-200 рентген па годину, енергії випромінювання 200-2000 КеВ. Відрахунок вимірюваиих доз проводиться по шкалі, яка знаходиться у середині кожного дозиметра, відградуйованій в рентгенах. Тривалість роботи з одним комплектом живлення - не менше 30 годин. Конструкція дозиметрів забезпечує їх герметичність. Саморозряд дозиметрів не перевищує 2 поділки за добу. Підготовка дозиметра до роботи Відкрутити захисну оправу дозиметра і захисний ковпачок гнізда. Ручку гютенціометра на зарядному пристрої повернути проти годинникової стрілки до упору. Дозиметр вставити в гніздо зарядного пристрою. Спостерігаючи в окуляр, легко натиснути на дозиметр і повернути ручку потенціометра вправо, до тих пір поки зображення нитки на шкалі не перейде на &quo ;0&quo ;, після чого вийняти дозиметр з гнізда. Перевірити розміщення нитки, спостерігаючи її при денному світлі: при вертикальному положенні нитки вона повинна знаходитись на поділці &quo ;0&quo ;. Вкрутити захисту оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда. Вимірювання отриманих доз гама-випромінювання Дозиметр під час роботи на зараженій радіоактивними речовинами території носять в кишені одягу. Періодично дивлячись в окуляр дозиметра, по положенню нитки на шкалі визначають величину дози гама-випромінювання, отриману під час роботи. Відрахунок проводять тільки при вертикальному положенні нитки. Дозиметри пеобхідію оберігати від ударів. Зарядку дозиметрів мєобхідно проводити не рідше одмого разу на 3 місяці. 1.2 Комплект індивідуального дозиметра ІД-1 Призначення і тактико-технічні характеристики Комплект індивідуальних дозиметрів призначений для вимірювання поглинутих доз гама-нейтронного випромінювання в інтервалі температур від -50°С до 50°С і вологості 98%. Підготовка ІД-1 до роботи Для приведення дозиметра в робочий стан його слід зарядити: повернути ручку зарядного пристрою ЗД-6 проти годинникової стрілки до упора; вставити дозиметр в зарядно-контактне гніздо зарядного пристрою; направити зарядний пристрій дзеркалом на зовнішнє джерело світла; добитися поворотом дзеркала максимальної освітленості шкали; натиснути на дозиметр і, спостерігаючи в окуляр повертати ручку зарядного пристрою до тих пір, поки зображення нитки на шкалі дозиметра не встановиться на &quo ;0&quo ;, після чого вийняти дозиметр із зарядно-контактного гнізда; перевірити положення иитки на світло: при вертикальному положенні нитки, її зображення повинно бути на &quo ;0&quo ;.

УВАГА! Недопустимо збільшувати зусилля для повороту ручки в крайніх положеннях. Зарядний пристрій може вийти з ладу. Для зарядки не одного дозиметра, а цілої партії, підготовку для зарядки першого дозиметра слід провести у такій самій послідовності; решту дозиметрів заряджають поступових поворотом ручки зарядного пристрою по годинниковій стрілці. Таким чином, від одного крайнього положення ручки до іншого можна зарядити до 10-15 не повністю розряджених дозиметрів, не повертаючи ручку зарядного пристрою у вихідне потрібно вийняти останній дозиметр і повернути ручку проти годинникової стрілки до упору, привівіии таким чином зарядний пристрій у вихідне положення. Порядок роботи з ІД-1 по вимірюванню поглинутих доз гама-нейтронного випромінювання дозиметр під час роботи у полі дії радіоактивного випромінювання слід носити у кишені одягу ; періодично спостерігаючи в окуляр дозиметра, визначають по положенню зображення нитки на шкалі дозиметра величину дози гама-нейтронного опромінення, отриманого за час роботи. 1.3. Вимірювач потужності дози ІМД-ІР(С) Призначення ІМД-ІР(С) Прилад призначений для вимірювання потужності експозиційної дози гама-випромінювання в діапазоні енергії від 0.08 по 3 МеВ і виявлення бета-випромінювання. Діапазон вимірювання складає: ІМД-1 А від 0.01 Р/год до 999 Р/год ІМД-1 Р(С) від 0.01 мР/год до 999мР/год, який розбитий на два піддіапазони: &quo ;mR/h&quo ; з границями вимірювань від 0.01 до 999 mР/год, &quo ;R/h&quo ; з границями вимірювань від 0.01 до 999 Р/год. Живлення приладу здійснюється від чотирьох послідовно з'єднаних елементів А-343 &quo ;Пріма&quo ; з напругою 6В, від бортової мережі постійного струму чи акумуляторів з напругого від 10 до 30В; ІМД-ІС, крім того, і від мережі змінного струму з напругою /220 220/В з частотою 50 чи 400 Гц . Підготовка приладу до роботи: Вийняти блоки вимірювача з ящика. Провести зовнішній огляд вимірювача. Підключити живлення вимірювача в залежності від вибраного джерела, дотримуючись полярності. Перевірка роботоздатності ЇМД-ІР/і ІМД-1С: Підключити живлення у відповідності з вибраним джерелом. Встановити перемикач на пульті вимірювання в положення &quo ;Перевірка&quo ; при цьому: на цифровому табло висвітитися число 102; молодший розряд повинен бути погашений; кома повинна бути між третім і четвертим (молодшим) розрядом; повинен включатись переривчастий звуковий сигнал; світловий індикатор &quo ;Замінити батареї&quo ; повинен бути погашений. Якщо він засвічується, то необхідно замінити комплект елементів. 3.Натиснути і відпустити кнопку &quo ;Відлік&quo ;, при цьому: на цифровому табло в молодшому розряді повинна висвітитись цифра &quo ;0&quo ;; старші розряди цифрового табло повинні бути погашені; кома повинна бути між другим і третім розрядом; звуковий сигнал повинен відключатися. Впевнитися, що через час не більше 225с на цифровому табло висвітиться число, відмінне від нуля. При цьому, якщо покази будуть більше чи рівні 0.1 повинен включатися переривчастий звуковий сигнал, який відключається встановленням перемикача в положення &quo ;R/h&quo ; (&quo ;mR/h&quo ; при роботі з блоком детектування) чи &quo ;Викл&quo ;.

Нулі зліва від значимих цифр повинні бути погашені. Підключити до пульта вимірювань блок детектування ІМД-1-1 з допомогою джгута. Провести операції згідно п.п. 2 і 3. Впевнитися, що через час не більше 120с на цифровому табло встановляться покази, відмінні від нуля. При нульових показах по закінченні 120с - виключити вимірювач і повторити операції п.п. 3 і 6. Підключити головні телефони до роз'єму х4 вимірювального пульта і впевнитися в наявності потріскувань в телефонах з інтенсивністю, яка відповідає фоновому випромінюванню. Порядок роботи: 1.Для вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гама-випромінювання в діапазоні від 0.01 Р/год до 999 Р/год необхідно: встановити перемикач на пульті вимірювань в положення &quo ;R/h&quo ;; через 1хв. натиснути кнопку &quo ;Відлік&quo ; і зафіксувати покази цифрового табло. 2.Для вимірювання ПЕД у- випромінювання в діапазоні від 0.01 мР/год до 990 мР/год необхідно: підключити блок детектування до роз'єму хЗ пульта вимірювань за допомогою джгута; зафіксувати екран, який обертається на корпусі блоку детектування в положенні &quo ;γ&quo ;; встановити перемикач на пульті вимірювань в положення &quo ;mR/h&quo ;; через 2хв. Натиснути на кнопку &quo ;Відлік&quo ; і зафіксувати покази. 3.Для визначення ступеня забруднення поверхні радіоактивними речовинами необхідно: підключити блок детектування до роз'єму хЗ; зафіксувати екран, який повертається, блоку детектування в положенні &quo ;γ&quo ;; встановити блок детектування на забруднену поверхню; встановити перемикач на пульті вимірювань в положення &quo ;mR/h &quo ;; через 2хв. натиснути на кнопку &quo ;Відлік&quo ; і зафіксувати покази. 4.Для виявлення бета- випромішовання необхідно: провести вимірювання згідно п.п. розділу 3; зафіксувати екран, який повертається, блок детектування в положенні &quo ;&be a; γ&quo ;; встановити блок детектуваммя на забруднену поверхню; через 1хв. натиснути на кнопку &quo ;Відлік&quo ; і зафіксувати покази. 5.Збільшення показів у порівнянні з показами, отриманими при вимірюванні згідно п.п. розділу 3, вказує на наявність бета-випромішовання. 1.4 Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) Призначення і тактико-технічні характеристики приладу Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення у повітрі, на місцевості і на бойовій техніці наступних отруйних речовин (ОР) імовірного противника: заріну, зоману, іпріту, фосгену, синильної кислоти, хлорціану, а також парів V-газів. Прилад складається з металічного футляра, у якому знаходиться: насос з колектором, насадка, грілка і патрони до неї, захисні ковпачки, протидимні фільтри, ампуловідкривач і касети з індикаторними трубками. Індикаторні трубки В комплект приладу входять: 10 індикаторних трубок з червоними кільцями і крапкою (для визначення зоману, заріну, У-газів); 10 трубок з одним жовтим кільцем (для визначеиня іприту); 10 трубок з трьома зеленими кільцями (для визначення фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану). Підготовка приладу до роботи Перевірити наявність в приладі всіх предметів і переконатись у їх справності.

Ця концепця вимага вд нас зречення ц основно цл, зведення наших змагань тльки до протирежимно боротьби  фактичного пдчинення вимогам московських емграцйних мперялств для втримання Украни й нших народв у рамцях росйсько мпер. Це не т сам вимоги, як кожна московська мперська система, вд царату до большевизму, накидала нам засобами найстрашншого терору. Через свою непокрнсть ворожим намаганням  незламне прямування до вол й державно незалежност! Украна принесла  дал приносить найбльш жертви. ¶ тепер американськ чинники, як пдтримують стремена московським мперялстам, приходять з тими ж самими вимогами. Приходять нби як приятел, обцяють допомогу у протибольшевицькй визвольнй д, але вимагають зречення з властивих цлей визвольно боротьби. Це так само, якби людин, яка бореться з життвими злиднями, хтось пропонував достатки пд умовою, що вона позбавить себе життя. ¶накше не можна цього розцнювати. Бо спвдя з московським мперялзмом на баз тльки протирежимно боротьби, при поминенн справи державно незалежности Украни, означала б вдступлення вд головних цлей  сут визвольних змагань

1. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

2. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

3. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

4. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

5. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

6. Методы дозиметрии
7. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні
8. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

9. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

10. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

11. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

12. Розв’язання задач лінійного програмування

13. Поява робітничих організацій в Україні

14. Соціалістична індустріалізація в Україні

15. Цифровой дозиметр

16. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Розв’язання лінійних задач методами лінійного програмування

18. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

19. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

20. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

21. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

22. Метод Галеркіна пошуку розв’язку лінійної крайової задачі
23. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини
24. Дитячі та юнацькі організації в Україні

25. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

26. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

27. Організація фінансового контролю в Україні

28. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

29. Проблема знешкодження або часткової утилізації твердих побутових відходів

30. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в малих містах (а прикладі смт. Ставище)

31. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

32. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

33. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

34. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

35. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

36. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"

37. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

38. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
39. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
40. Задачи, основные функции и система ОВД

41. Задачи сводки и основное ее содержание

42. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

43. Освещение дела Н.И. Бухарина

44. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

45. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

46. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

47. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

48. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Решение задач по курсу "семейное право"

50. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

51. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

52. Этнология Л.Н. Гумилева

53. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

54. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого
55. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова
56. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

57. Образное воплощение творческого поиска Н.Гумилева

58. Моё мнение по поводу критической полемики о пьесе А.Н.Островского "Гроза"

59. Русские критики о Л.Н. Толстом

60. Образ женщины XIX века в пьесах А. Н. Островского

61. Жизнь и творчество Н.С. Гумилёва

62. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

63. "Многоликость" внутреннего мира Чичикова /на литературном материале поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души"/

64. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Именное составное сказуемое в повести Н.С. Лескова "Очарованный странник"

66. Мольер "Скупой". А.Н. Островский "Гроза"

67. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

68. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

69. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

70. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")
71. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)
72. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

73. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"

74. Родина и народ в творчестве Н.А. Некрасова

75. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

76. Любимая героиня Л.Н. Толстого

77. Драма «Пучина» и ее место в драматургии А.Н.Островского

78. Личность Греча Н.И. в отечественной журналистике XIX века (на материалах электронных версий печатных изданий XIX века)

79. Н.М. Карамзин "Бедная Лиза"

80. Н.В.Гоголь

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

81. А. Н. Островский "Жестокие нравы"

82. Исповедальная поэма Н. А. Некрасова «Уныние» (1874): проблематика, поэтика, история восприятия

83. О Мартынове Н.С.

84. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

85. Творчество Н.Паганини

86. Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы "Псковитянка" Н.А. Римского-Корсакова
87. За что погиб Н.С. Гумилев?
88. Н. Г. Первухин - исследователь удмуртского этноса

89. Академик Н.И. Вавилов

90. Пирогов Н.И. и его время

91. Жизнь и исторические труды Н.И.Костомарова

92. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

93. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

94. Бронзовый век (4000 –500 гг. до н.э.)

95. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

96. Социально-политическая борьба в Афинах в конце 5 века до н.э.

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

98. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

99. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

100. Республиканская партия в Риме в 44-42 гг. до н.э.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.