Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Акофф Расел Расел Акофф (нар. 1919) – американський вчений, який зробив значний внесок у розвиток теорії та наукових методів управління. Народився у 1919 р. у м. Філадельфія, США; в 1941–1942 і 1946–1947 рр. – асистент викладача (філософія) у Пенсільванському університеті; 1942–1946 рр. – служба в армії США; 1947–1952 рр. – асистент професора в Уейновському університеті м. Детройта; 1951–1964 рр. – ад’юнкт – професор і професор у Технологічному університеті Кейса; 1964–1986 рр. – Пенсільванський університет: професор кафедри системотехніки й кафедри наукових методів керування; голова рад факультетів статистики, дослідження операцій і вивчення соціальних систем; директор Центру наукових методів управління і Центру Буша; 1986 р. – почесний професор кафедри наукових методів керування Пенсільванського університету; голова правління Інституту інтерактивного менеджменту (I ERAC ), Філадельфія. Основні праці: «Методи дослідження» (разом з У. Черчменом), 1950; «Введення в дослідження операцій» (разом з У. Черчменом і Е.Л. Арноффом), 1957; «Гід Менеджера з операцій дослідження» (разом з П.Рівет), 1963; «Основні принципи дослідження операцій» (разом з М. Сасієні), 1968; «На цілеспрямованих системах» (разом з Ф.Е. Емері), 1972; «Мистецтво вирішення проблеми», 1978; «Створення корпорації майбутнього», 1981; «Гід для керування майбутнім вашої корпорації» (разом з Е. Вергара, Д. Череджадаї), 1984; «Пожвавлення західних економік» (разом з П. Брохоломом, Р. Сноу), 1984; «Керування в малому», 1986; «Міфи Акоффа», 1991; «Демократична корпорація», 1994. Роботи Р. Акоффа відіграли велику роль у розвитку теорії та наукових методів управління. Де б він не висловлював свою думку, учений безкомпромісно відстоював необхідність активної участі, креативного підходу до вирішення проблем, поліпшення майбутнього й вимоги «планувати або бути планованим». Найпомітнішим є його внесок у теорії дослідження операцій, інтерактивного планування, циркулярних організацій. На початку 50-х років він разом з У. Черчменом активно працював у сфері дослідження операцій, але в 70-х роках дійшов висновку, що представники цієї наукової сфери не змогли адекватно відреагувати на вимоги, що змінилися. Вони, як і раніше, приділяли основну увагу операційним і тактичним методам, тоді як корпоративні менеджери вже перейшли до методів стратегічного планування. Крім того, у 80-х роках викладачі, які читали лекції з дослідження операцій, не маючи достатнього досвіду практичної роботи, черпали основні знання з під – ручників. Тому Р. Акофф, який за його словами завжди орієнтувався на потреби ринку, залишив сферу дослідження операцій. Почався новий етап його наукової діяльності, який був присвячений цілеспрямованим корпоративним системам, що характеризують взаємозалежність проблем (так званій «мішанині»). Розробки вченого на початку 80-х сформувалися в новому підході, що одержав назву інтерактивного планування і мав заохочувати прагнення людей до вироблення ідеальних проектів, пошуку способів їхньої реалізації. У 80-х роках і особливо у 90-х він виявляв інтерес і до іншої проблеми – дослідження циркулярних організацій, які за своєю структурою є демократичними ієрархіями.

Думки вченого щодо власного майбутнього з гумором викладено в його спеціальних публікаціях. Кар’єра Р. Акоффа успішно тривала протягом шести десятиліть. Його науковий внесок завжди мав яскраво виражену практичну спрямованість. Він не претендував на роль всезнаючого вчителя й волів займатися власними думками, а не думками інших людей. Керувався потребами ринку, і тому його роботи завжди відповідали поточним запитам аудиторії. Ці рушійні сили виявляли себе на кожному етапі його діяльності. Беккер Гаррі Стенлі Гаррі Стенлі Беккер (нар. 1930) – американський економіст, професор Чикагського університету, лауреат Нобелівської премії 1992 р. «за заслуги в поширенні мікроекономічної теорії на сферу широких людських відносин, що перебувають за межами ринку». Народився у м. Поттсвіл, штат Пенсільванія. У своїх працях охопив економічною теорією ті сфери, які до нього традиційно вважалися об’єктами інших наук, зокрема соціології, демографії, криміналістики. Зробив спробу дослідити принципи ринкової логіки та моделі «витрати – випуск» можна застосовувати в усіх сферах людської діяльності, виходячи з передумови, що всі дії та вчинки людей ґрунтуються на одних і тих самих принципах. Праці та внесок Г.С. Беккера у науку відзначені п’ятьма почесними званнями доктора, в тому числі зарубіжних університетів. Він є членом багатьох національних і міжнародних товариств, редактором кількох економічних журналів. У теорії споживання вчений йде далі, ніж традиційні неокласики на чолі з М. Фрідменом. на відміну від монетаристів, які на основі «раціональних очікувань» досліджують співвідношення між нагромадженням і споживанням («життєвий шлях продукту»), він використовує цей підхід, щоб про – аналізувати, яким чином очікування доходів (бюджету) впливає на поведінку людей як виробників, з одного боку, і як споживачів – з іншого, але не лише матеріальних благ, а й вільного часу. Головна ідея цієї теорії – купівля товару чи послуги не є остаточним економічним актом. Акт купівлі (споживання) – лише проміжний крок, за допомогою якого споживач повинен задовольнити кінцеві різноманітні потреби. Тому він є не лише споживачем, а й «виробником» своїх задоволень (бажань). З цією метою споживач і використовує куповані блага та послуги. Г.С. Беккер запровадив у свою теорію споживання обмежений фактор часу, який у неокласичній теорії ніколи всерйоз не брався до уваги, але нині повинен розглядатися як «втрата». Так само, як і в інших випадках, ця «виробнича діяльність» національного суб’єкта господарювання щодня вимагає прийняття різноманітних індивідуальних рішень з тим, щоб досягти найоптимальнішого розподілу ресурсу. Якщо такого розподілу ресурсів буде досягнуто, то цьому суб’єкту гарантований найвищий ступінь задоволення своїх потреб і бажань. Отже, кожна індивідуальна дія розглядається як економічний акт, що залежить від наявних грошових доходів і часу, який є у споживача, причому сума цих двох величин становить так звані соціальні доходи, які має споживач і які він використовує для досягнення своїх цілей. Запровадження фактора часу для аналізу людської активності пояснює в сучасному суспільстві ірраціональні дії і дає змогу стимулювати три тези.

Перша теза – ціна часу відповідає додатковим грошовим доходам, які можна було б отримати за цей період часу. Це так звані порівняльні витрати, що розраховуються як втрачені за цей час доходи. Порівняльні витрати часу зростають швидше, ніж інші ресурси. Оскільки ціна одного фактора для виробництва певного блага зростає щодо інших факторів, то підприємець так організовує процес виробництва, щоб мінімально використовувати відносно обмежений і дорогий фактор, а замість нього застосовувати інші (дешевші) фактори виробництва, яких є достатньо. Тобто, що вища ціна фактора часу, то менше використовуватиме його підприємець. Те саме стосується і споживачів (як виробників): оскільки ціна часу зростає, вони намагатимуться краще розпоряджатися ним. Друга теза – запровадження фактора часу в теорію споживання зумовлює зміну споживацьких звичок і закупівель (гіпотеза стабільних преференцій). Традиційна теорія «суспільства споживання» виходить з того, що звички споживача змінюються в тому, що виникають нові потреби і преференції, що змінюються, а й постійно зростаюча вартість часу. Вона спонукає споживачів, так само, як і виробників, до постійних замін старих покупок новими, оскільки нові продукти задовольняють їхні потреби краще й дешевше. При – чому структура потреб майже не змінюється, змінюються лише засоби їх задоволення. Праці Г.С. Беккера містять нові суттєві елементи, що дають змогу науково і систематизовано викласти анти економічні тези про суспільство споживання, пасивну роль безсилого споживача перед засиллям виробників, подолати поширену серед економістів ліберальної школи псевдо відмінність між «справжніми» і «фальшивими» потребами. Значний прорив у розв’язанні проблеми індивідуального споживання Беккер здійснив у 1964 р. в праці «Людський капітал: теоретичне й емпіричне дослідження» та роком пізніше у статті «Теорія розподілу часу». М. Фрідмен у своїх працях показав роль споживача не як пасивного, а як активного й раціонально діючого суб’єкта, спроможного зіставляти й приймати рішення. Це означало, що його витрати на задоволення потреб залежать не лише від наявних доходів, а й від тих, які він розраховує отримати в майбутньому. Саме ідея М. Фрідмена про очікувані доходи була розвинена, формалізована економістами-неокласиками Чиказької школи, до яких належить Беккер, і дістала в літературі назву «теорія раціональних очікувань» та «теорія людського капіталу». Отже, третя теза Беккера – це «теорія людського капіталу». Поняття «людський капітал» у західній економічній науці визначається як сукупність можливостей, знань, здібностей і кваліфікації, якими наділений індивід. Цей капітал частково дається людині від народження, а частково вона набуває його за своє життя. Теорія людського капіталу намагається пояснити його виникнення, розвиток і накопичення, а також показати взаємозалежність між розподілом людського капіталу, різними економічними способами буття і поведінки людей. Головна її ідея – люди обмежують свою господарську активність не лише порівняльним вигодами між двома різними товарами, наявними на ринку, а й тим, що вони одночасно зіставляють сьогоднішнє споживання з майбутніми фінансовими і не фінансовими задоволеннями.

Скополамн  цнним лкарським засобом, який застосовуться для обезболювання родв, при паркнсонзм та нших захворюваннях. Вн служить також для розширення зниць. Кореневища й корння збирають псля плодоношення, в липн серпн. Викопують всю пдземну частину рослини, очищають вд земл  промивають у холоднй вод. Для кращого просушування товст кореневища розрзують. Сушать на вдкритому повтр, горищах або в спецальних сушарнях. При збиранн скопол слд зрдка залишати кореневища для вдновлення рослин. Скополя застосовуться в гомеопат як засб вд геморою. Собача кропива п'ятилопатева (Leonurus cardiaca L.) Родина губоцвт (Lamiaceae (Labiatae) Про собачу кропиву як лкарську рослину згадуться в захдновропейських  втчизняних травниках ще з XV ст. Особливо широкого застосування у медицин вона набула в 30-х роках нашого столття. Так, румунськ медики застосовували  як серцевий  заспокйливий засб. Славетний французький вчений Пастер рекомендував кропиву при базедовй хвороб та еплепс

1. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

2. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

3. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

4. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

5. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

6. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття
7. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
8. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

9. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

10. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

11. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

12. Українське кіно початку ХХ століття

13. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

14. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

15. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття

16. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

18. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

19. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

20. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

21. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

22. Польська шляхта другої половини XIX століття
23. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
24. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

25. Україна на рубежі XXI століття

26. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

27. Французьке просвітництво XVIII століття

28. Архітектура України кінця ХVII століття

29. Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті

30. Європа XIX століття

31. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

32. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

33. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

34. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

35. Німецька література XVII століття

36. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

37. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

38. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття
39. Наркоманія : чума XX століття
40. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

41. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

42. Наукова психологія XIX століття

43. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

44. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

45. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

46. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті

47. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

48. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

49. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

50. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

51. Управління трудовими ресурсами

52. Функції управління в галузі екології

53. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

54. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
55. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин
56. Оформлення трудових відносин із працівниками

57. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

58. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

59. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

60. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

61. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

62. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

63. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

64. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

65. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

66. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

67. Трудовые споры и порядок их разрешения

68. Трудовой договор

69. Трудовое право

70. Трудовой договор (контракт)
71. Виды трудовых договоров
72. Трудовое право

73. Трудовое право

74. Трудовое право (Шпаргалка)

75. Трудовое право: понятие и виды переводов

76. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

77. Трудовая книжка. Порядок ведения

78. Профсоюзы как субъекты трудового права

79. Шпаргалка по трудовому праву

80. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Трудовой договор

82. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

83. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

84. Прекращение трудового договора

85. Шпора по трудовому праву (по ТК)

86. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений
87. Содержание трудового договора
88. Трудовой договор

89. Источники трудового права

90. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

91. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

92. Дискриминация в сфере трудовых отношений

93. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

94. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

95. Молодёжная субкультура во второй половине ХХ века

96. Культура поведения за столом. История и современность

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Противоречия и катаклизмы ХХ века, и их воздействия на культуру

98. Прощай, ХХ век! Здравствуй, век ХХI!

99. Великая Отечественная война в произведениях писателей ХХ века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.