Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Методи прийняття стратегічних управлінських рішень Зміст Вступ 1. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень Висновок Література Вступ Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій. Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнесу для забезпечення довгострокового успіху. Стратегія підприємства складається з таких взаємозв'язаних завдань: Визначення сфери діяльності підприємства і формування стратегічних напрямів. Постановка стратегічних цілей і завдань для їх досягнення. Формування стратегії для досягнення намічених цілей і результатів діяльності виробництва. Реалізація стратегічного плану. Оцінка результатів діяльності, у разі необхідності зміна стратегічного плану або методів його реалізації. Економічна стратегія — це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства. Стратегічне управління - це: 1) багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати й виконувати ефективні стратегії щодо досягнення встановлених цілей, які сприяють балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем; 2) система форм, методів, моделей і прийомів, що застосовуються в організації для визначення та реалізації цілей і стратегій, що використовуються для забезпечення адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища; 3) реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) підприємства та приводити їх у відповідність за рахунок розробки й реалізації системи стратегії. Мета стратегічного управління — визначення місії, цілей і стратегій, розробка та забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів щодо удосконалення підприємства та його окремих підсистем, які є основою забезпечення його конкурентоспроможного існування в довгостроковій перспективі. 1. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень Розгляд основних характеристик стратегічного управління, його проблематики та особливостей базується на економічній категорії „середовище функціонування організації”. Вивчення окремих напрямів впливу середовища на організацію становить суть стратегічного аналізу. Результатом стратегічного аналізу, таким чином, повинна бути системна модель організації та середовища її функціонування. У трактуванні категорії „середовище функціонування організації” найбільш поширений структурний підхід. Його суть полягає у використанні як критерію розмежування середовища можливості організації впливати на ті або інші складові. Більшість авторів виділяють зовнішнє, проміжне й внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив. Проміжне середовище — це сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через становлення ефективних комунікацій.

Внутрішнє середовище організації — це сукупність факторів, що формують її довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації. Найбільш змістовними дослідженнями характеристики основних елементів проміжного середовища організації відрізняються прихильники моделі „галузевої структури”. Вважалось за доцільне ототожнення зовнішнього середовища з галуззю або галузями, в яких функціонує організація. Методологічну базу для аналізу галузевої структури вперше було запропоновано М. Портером. Згідно з моделлю „галузевої структури” галузеве середовище складається з ряду „конкурентних сил”, які мають двоїстий характер впливу. З одного боку, конкурентні сили загрожують виживанню організації, з іншого — створюють передумови для підвищення ефективності діяльності. Концепція конкурентноздатної стратегії, розроблена Портером, визначає три напрями такої стратегії: диференціації, лідерства щодо витрат, зосередження. Стратегія диференціації передбачає переконання споживачів у тому, що продукт або послуга є унікальними завдяки їх високій якості. Це дає підприємству можливість встановлювати високу ціну й отримувати конкурентну перевагу в прибутках без суттєвого зниження витрат. Слабким місцем стратегії диференціації є загроза втратити наявні переваги через недостатню увагу до імовірного зниження витрат. Тож якщо споживачі вважатимуть, що унікальність продукції не досить суттєва, вони можуть звернути увагу на продукцію конкурента, який застосовує стратегію низьких витрат. Стратегія лідерства щодо витрат — стратегія, що дає компанії змогу отримувати конкурентні переваги шляхом виготовлення якісної продукції (послуг) зі значно меншими витратами. Лідерство у витратах звичайно досягають завдяки високій продуктивності в процесі виробництва, нижчим адміністративним витратам і витратам на збут. Низькі витрати дозволяють компанії встановлювати нижчі ціни й збільшувати свою частину ринку. Успішними лідерами щодо витрат здебільшого є великі виробники та підприємства роздрібної торгівлі. Потенційним недоліком цієї стратегії є тенденція до зниження витрат шляхом виключення або послаблення характеристик, що забезпечують попит на продукцію. Крім того, продукт з низькими витратами залишається конкурентоздатним доти, доки споживачі переконані, що він еквівалентний продукту з вищою ціною. Стратегію зосередження застосовують компанії, які концентрують увагу на специфічному сегменті ринку, зокрема на певній категорії споживачів, окремій географічній зоні або специфічному асортименті продукції (послуг). Така стратегія означає вибір ринкової ніші, де конкуренція є слабкою або компанія має суттєві конкурентні переваги за рахунок технології чи інших форм диференціації. Власне, компанія досягає конкурентної переваги за рахунок низьких витрат чи диференціації (або одразу обох) у вузькій сфері. Суттєвим недоліком стратегії зосередження є те, що обрана компанією ринкова ніша може зникнути внаслідок технологічних змін у галузі або зміни смаків споживачів. В узагальненому вигляді основні аспекти розглянутих стратегій наведено у табл.1

. Компанія є успішною, якщо їй вдається запровадити й ефективно застосовувати одну з цих стратегій. Проте визнаючи, що одна із стратегій є домінуючою. компанія зазвичай застосовує водночас дві чи більше стратегій, наприклад, компанія може застосовувати комбінований підхід: диференціацію продукції з одночасним зниженням витрат. Процес визначення конкурентоздатної стратегії для конкретної компанії можна поділити на три послідовні етапи: стратегічний аналіз існуючої ситуації та визначення ключових факторів успіху; розробка відповідних вимірників для обраних ключових факторів успіху; розробка адекватної інформаційної системи для забезпечення стратегії та складання звітності про ключові фактори успіху. Ефективність стратегічного аналізу залежить від кількості і якості елементів, що складають його інформаційну базу. Це означає, що фахівці-аналітики до початку аналізу стратегії підприємства повинні визначити межі аналізу середовища. На визначення цих обмежень для цілей стратегічного аналізу впливають такі основні чинники: кількість і характер найважливіших елементів середовища; обмеження аналізу середовища рамками часу. Таблиця 1. - Порівняльна характеристика трьох стратегій Аспект стратегії Лідерство щодо витрат Диференціація Зосередження Стратегічна мета Широкий профіль ринку Широкий профіль ринку Вузький сегмент ринку Основа конкурентної переваги Найнижчі витрати у галузі Унікальний продукт або послуга Унікальність або низькі витрати у конкретному ринковому сегменті Асортимент продукції Обмежений вибір Широка варіація продуктів із відмінними характеристиками Визначений для обраного ринкового сегмента Акцент у виробництві За можливості низькі витрати у поєднанні з високою якістю Інновації у диференційованих продуктах Відповідність обраному сегменту ринку Акцент у маркетингу Низька ціна Вища ціна та інновації, відмінні риси Виняткова здатність компанії обслуговувати обраний сегмент ринку Стратегічний аналіз — це спосіб дослідження і перетворення бази даних, одержаних внаслідок аналізу середовища, на стратегію підприємства. Стратегія інтегрує багато конкурентоспроможних дій та підходів до бізнесу, від яких залежить успішність діяльності підприємства. У цілому стратегія — це план управлінця підприємством, спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення передбачених цілей. Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, що ґрунтується на дослідженні й оцінці внутрішнього та зовнішнього середовища, в якому знаходиться підприємство. Ключові питання стратегічного аналізу наведені на рис.1. Рис. 1.- Ключові питання стратегічного аналізу макро - і мікро - середовища підприємства З визначенням найбільш значущих факторів середовища підприємства, необхідно одержати щодо них всю можливу інформацію. Формування інформаційної бази стратегічного аналізу починають із збирання інформації щодо критичних елементів середовища такими способами: сканування середовища, тобто пошук вже сформованої інформації, яка існує у ретроспективі; моніторинг середовища, тобто відстеження поточної і нової інформації; прогнозування — спроба представити інформацію про майбутній стан середовища.

У ход боротьби комтет, який мав перодичний друкований орган, перешкоджав передруку на його сторнках тез В. Ленна, на що прихильники леннсько позиц вдповли публкацю листвки з текстом леннського документа. Конкретно-сторично склалося так, що представники саме Кивсько органзац змогли одержати повншу, нж у будь-якй ншй периферйнй органзац, нформацю про сутнсть леннських стратегчних  тактичних настанов. За малим винятком, навряд чи хто з мсцевих бльшовикв, окрм кивських, мг, наприклад, уже в двадцятих числах березня знати про леннську телеграму бльшовикам, як вджджали до Рос. Не вдомо, чи привз хто-небудь, окрм М. Савельва, в свою органзацю варант «Квтневих тез» ще до появи в свому мст «Правды» з текстом леннського документа. Небагато було  тих делегатв з мсць, як слухали доповд В. Ленна про стратегю  тактику парт в перш дн квтня,  оперативно, подбно до М. Савельва, доносили х змст до товаришв по органзац. Однак леннським висновкам негайно протиставлялись погляди Г

1. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

2. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

3. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

4. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

5. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

6. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
7. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
8. Методи прийняття управлінських рішень

9. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

10. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

11. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

12. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

13. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

14. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

15. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

16. Мораль і соціальне управління

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

17. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

18. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

19. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

20. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

21. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

22. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом
23. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
24. Удосконалення управління персоналом організації

25. Управління, як соціальний феномен

26. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

27. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

28. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

29. Аналіз стану соціальної політики в Україні

30. Соціальне управління

31. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

32. Управління праці і соціального захисту населення

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

33. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

34. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

35. Аналіз виробництва та реалізації продукції

36. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

37. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

38. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
39. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
40. Предмет та метод економічного аналізу

41. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

42. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

43. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

44. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

45. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

46. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

47. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

48. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Якість і ефективність управлінських рішень

50. Аналіз та удосконалення оперативного управління

51. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

52. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

53. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

54. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
55. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень
56. Аналіз проблем перегляду судових рішень

57. Визнання та виконання рішень іноземних судів

58. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

59. Системний аналіз складних систем управління

60. Первісне суспільство на етнічних українських землях

61. Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

62. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

63. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

64. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

65. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

66. Аналіз стартегічного управління підприємством

67. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

68. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

69. Механізм прийняття рішень в менеджменті

70. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
71. Стратегічне планування і управління на підприємстві
72. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

73. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

74. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

75. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

76. Система прийняття рішень в Україні

77. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

78. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

79. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

80. Валютні ризики: методи аналізу і управління

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

81. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

82. Аналіз екологохімічних показників автомобілів

83. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

84. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

85. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

86. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
87. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
88. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

89. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

90. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

91. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

92. "Реквием" Анны Ахматовой

93. Анна Андреевна Ахматова

94. Кутузов - стратег и дипломат

95. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

96. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Огляд графічних редакторів

98. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

99. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.