Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Горлівська філія 84637, м. Горлівка, пр.Перемоги, 158-а Тел. (06242) 2-91-54, 2-90-87. E-mail: ukrai e@ghos .d .ua КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Соціальні пільги в Україні» Тема: «Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування». Розроблено: студенткою II курсу, групи ЗОА-07 Факультет «Облік і аудит» Стріжак С.М. « » 2009р. Викладач Павлович М.С. « » 2009р. Горлівка 2008 р. ПЛАН ВСТУП Організація санаторно-курортного лікування і оздоровлення за рахунок кошт соціального страхування. 1.1Подача заявки. Здобуття путівок підприємством. Розподіл і видача путівок. 1.2Оплата путівок. Оформлення відсутності працівника, що виїжджає в санаторій. Звіт по виданих путівках. ДОДАТОК 1. ВИСНОВКИ ВСТУП Соціальне страхування - це система прав та обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття в незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел. Для цілей соціального страхування громадян України КМУ і Рада Федерації незалежних профспілок України створили фонд соціального страхування. За рахунок коштів Фонду здійснюється витрати на такі цілі: - виплата допомоги при тимчасовій непрацездатності, по пологам та вагітності, при народженні дитини; - організація санаторно-курортного лікування і відпочинку громадян, їх дітей, ветеранів та інвалідів; - фінансування витрат, зв’язаних з забезпеченням зайнятості населення; Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов’язкового соціального страхування: - пенсійне страхування; - страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; - медичне страхування; - страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; - страхування на випадок безробіття; - інші види страхування. За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види послуг: 1) пенсійне страхування: ·пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання(в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсії у зв’язку з втратою годувальника; медичні профілактично-реабілітаційні доходи; допомога на поховання пенсіонерів. 2) медичне страхування: діагностика та амбулаторне лікування; стаціонарне лікування; надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення; профілактичні та освітні заходи; забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання. 3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: допомога по вагітності та пологах; допомога при народженні дитини та по догляду за нею; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); забезпечення оздоровчих заходів.

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням; відновлення здоров’я та працездатності потерпілого; допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженим здоров’я, пов’язаних з виконанням ним своїх трудових обов’язків; пенсія у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. 4) страхування від безробіття: допомога від безробіття; відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією; матеріальна допомога безробітному та членам його сім’ї; дотація роботодавцю для створення робочих місць; допомога на поховання безробітного. У разі прийняття законів з нових видів загальнообов’язкового державного соціального страхування або внесення змін до законів України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування одночасно вносяться зміни до цих Основ. Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування до цих Основ є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування , передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фонд соціального страхування є найбільшим за обсягами коштів та напрямками фінансування видатків. Основними джерелами фонду є: - збір на обов’язкове соціальне страхування (крім збору на обов’язкове соцстрахування у разі безробіття); - надходження за путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення; - добровільні внески підприємств, організацій, установ і фізичних осіб, інші надходження. Кошти Фонду соціального страхування використовуються на: - виплату застрахованим допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологах, при народженні дитини, а також на поховання; - фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення працюючих та членів їх сімей; - фінансування (дотація) дитячих оздоровчих таборів, студентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслуговування, часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають у віданні професійних спілок; - створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання послуг працюючим особам; - покриття витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням обов’язкового державного соціального страхування. - витрати на забезпечення поточної діяльності Фонду і утримання органів управління. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Джерелами формування коштів загальнообов’зкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є: 1) страхові внески страхувальників – роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються в законодавчому порядку; 2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соцстрахуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пені, штрафів та ін.

фінансових санкцій. Застосованих до страхувальників та посадових осіб; 3) благодійні внески; 4) асигнування із ДБУ; 5) інші надходження згідно законодавства. Кошти спрямовуються на: 1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання; 2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей; 3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб; 4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, щорічно за поданням КМУ встановлюється ВРУ: А) для роботодавців – до суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком; Б) для найманих працівників – до суми оплати праці які включають основну та додаткову заробітну плату. Фонд соціального страхування на випадок безробіття не включається до ДБУ, діяльність Фонду регулюється Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соцстрахування, ЗУ “Про зайнятість населення”. У своїй контрольній роботі я розкрию питання організації санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування. ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РАХУНОК КОШТ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. Згідно ст. 47 та ст. 49 розділу VIII Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням» для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа і члени його сім'ї мають право на здобуття санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) в межах асигнувань, встановлених бюджетом Фонду на вказані цілі і в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду. Надання послуг застрахованим особам, пов'язаних з санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних свідчень. Об'єм кошт для забезпечення оздоровчих заходів визначається бюджетом Фонду. За поданням відділень Фонду правління Фонду щорік розглядує і затверджує програми (у розрізі районів) з відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей які включають санаторно-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, вміст дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, їх кошторис. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок засобів, передбачених бюджетом Фонду. Отже, працівники підприємства, будучи застрахованими у Фонді страхування від непрацездатності (Фонд), а також члени їх сімей можуть отримувати соцстрахівські путівки на санаторно-курортне лікування. Тут же хочеться підкреслити – саме можуть, а не гарантовано отримують - жодної обов'язковості їх надання законодавство не передбачає.

обслуговування, що належать або надають послуги пдпримству, установ, органзац, в яких працюють члени профсплок; розмщувати власну нформацю у примщеннях  на територ пдпримства, установи, органзац в доступних для працвникв мсцях; перевряти розрахунки з оплати прац та державного соцального страхування, використання коштв на соцальн  культурн заходи та житлове будвництво

1. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

2. Бронхиальная астма. Амбулаторное лечение, показания к госпитализации, диспансеризация, санаторно - курортное лечение

3. Статистические данные по санаторно-курортному комплексу Кавминвод

4. Санаторно-курортное лечение

5. Особенности налогообложения НДС санаторно-курортной деятельности

6. Тенденции развития представления рекламной информации санаторно-курортного комплекса черноморского побережья для иностранных туристов посредствам электронной рекламы
7. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
8. Санаторно-курортное лечение детей на курортах Краснодарского края

9. Досуговая деятельность в санаторно-курортных учреждениях

10. Санаторно-курортная собственность государства и инфраструктура рекреационного отдыха

11. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

12. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

13. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

14. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

15. Народные депутаты Украины

16. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Реферат по книге Фернана Броделя

18. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

19. Несколько рефератов по Исламу

20. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

21. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

22. Внутрифирменное планирование деятельности предприятия в современных условиях на примере КП курортных услуг «Отдых»
23. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики
24. «Народный депутат»

25. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

26. Реферат по теме “Человек на войне”

27. Реферат по биографии Виктора Гюго

28. Курортное лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

29. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

30. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

31. США и Канада в АТР: набор рефератов

32. Системный рейтинг депутата

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

33. Курортные центры Украины

34. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации

35. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

36. Курортный брендинг

37. Реферат кондитерское изделие

38. Курортные ресурсы Крыма
39. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору
40. Інфляційні очікування

41. Констиционно-правовой статус народного депутата Украины

42. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

43. Реферат для выпускных экзаменов

44. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

45. Реферат о США

46. Гражданско-правовые вопросы курортного обслуживания

47. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

48. Визначення статі, лікування та розтин кролів

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

49. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации: основные особенности и процедуры

50. Конституционно-правовой статус депутата Парламента РК

51. Право пацієнта на вибір методів лікування

52. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления

53. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

54. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина
55. Правила подавання буфетної продукції, холодних страв, холодних і гарячих закусок у закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів
56. Проект горячего цеха ресторана 1 класса в курортной зоне на 50 мест с реализацией блюд украинской кухни

57. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією: діагностика, хірургічне лікування

58. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

59. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

60. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

61. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

62. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

63. Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування ендометріозу шийки матки

64. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

66. Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кістки - пошкодження Hill-Sachs)

67. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

68. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

69. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

70. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування
71. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування
72. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

73. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

74. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

75. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

76. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

77. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

78. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

79. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

80. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

81. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

82. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

83. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

84. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

85. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

86. Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації
87. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей
88. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

89. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

90. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

91. Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

92. Лікування інтоксикацій

93. Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі

94. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

95. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

96. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

97. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

98. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

99. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

100. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.