Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Антична філософія

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст 1. Зародження, особливості та періодизація античної філософії 2. Сутність філософського плюралізму 3. Філософські концепції природи релігії 4. Філософські погляди К. Ясперса Список літератури 1. Зародження, особливості та періодизація античної філософії Зародження античної філософії Антична філософія: космоцентризм. Протягом VI-I століть до нашої ери в Греції відбувався бурхливий розквіт культури й філософії. За цей період були створені нове неміфологічне мислення, нова картина світу, центральним елементом якої стало вчення про космос. Космос охоплює Землю, людину, небесні світила й сам небесний звід. Він замкнутий, має сферичну форму й у ньому відбувається постійний круговорот - все виникає, тече й змінюється. Із чого виникає, до чого вертається ніхто не знає. Одні грецькі філософи (натурфілософи) вважають, що основою речей є почуттєво сприймані елементи: кисень, вогонь, вода, земля й певна речовина - апейрон; інші (піфагорійці) бачили її в математичних атомах; треті (елеати) убачали основу миру в єдиному, незримому бутті; четверті вважали такою основою (Демокрит) неподільні атоми; п'яті (школа Платона) - земна куля лише тінь, результат втілення царства чистої думки. Для ранніх натурфілософів характерна особливого роду стихійна діалектика мислення. Вони розглядають космос як ціле, яке безупинно змінюється, у якому незмінна першооснова з'являється в різних формах. Особливо яскраво представлена діалектика в Геракліта, відповідно до якого все суще треба мислити як рухливу єдність і боротьбу протилежностей. Згідно Парменіду, буття - це те, що можна пізнати тільки розумом, а не за допомогою органів почуттів. Мілецька школа: Давньогрецький мислитель Фалес із Мілета висловив ідею, що все відбувається з води й у воду ж звертається. Цей природний початок виявляється єдиною основою всіх речей, носієм всіх змін і перетворень. Спадкоємець Фалеса Анаксимандр убачав першооснову не в якій або конкретній речовині, а в першоречовині - апейроні. Інший давньогрецький філософ Анаксимен думав, що першоосновою всього є повітря. Атомістична теорія пояснювала явища природи природними причинами й тим самим звільняла людей від міфологічного страху перед таємничими, надприродними силами. Демокріт учив, що мир не створений богами, а існує вічно, що в ньому все рухається й перетворюється з одного стану в інше завдяки з'єднанню й роз'єднанню атомів. У боротьбі з матеріалістичним світоглядом формувався філософський ідеалізм. Родоначальником послідовної філософської системи об'єктивного ідеалізму був Платон. Відповідно до навчання Платона, лише мир ідей являє собою щире буття, а конкретні речі - це щось середнє між буттям і небуттям, вони тільки тіні ідей. Будучи з як матеріалістичної, так і ідеалістичної лінії у філософії, античність створила й перші спроби їхнього застосування в межах єдиної філософської системи. Однієї з вершин філософської думки Древньої Греції щодо цього є утвори Аристотеля. Виходячи з визнання об'єктивного існування матерії, Аристотель уважав її вічною. Матерія не може виникнути з нічого, говорив він, не може також збільшитися або зменшитися у своїй кількості.

Антична філософія, у якій утримувалися прототипи всіх основних видів світогляду, що розроблялися в усі наступні століття, - це велика творчість людського духу, і тому вона ніколи не втратить свого високого значення в очах мислячого людства. Періодизація античної філософії Більш як тисячолітня історія розвитку античної філософії поділяється на три етапи: 1. VI—V ст. до н. є. Це був період становлення рабовласницьких полісних демократій. Філософія у формі натурфілософії зосереджувалася на пошуках першооснови сущого, загального. Людина (одиничне) ще не стала проблемою філософії. IV—III ст. до н. є. Саме в цей період відбувся розквіт демократії, а в філософії — поворот мислителів від зовнішнього світу до людини, домінування політичної, етичної та гносеологічної проблематики. Намітилася певна рівновага інтересу до загального й одиничного (софісти заперечували загальне, Платон і Аристотель відновлювали його права). III ст. до н. є. — V ст. н. є. Епоха еллінізму та Римської імперії. Соціально-політичне життя характеризували криза рабовласницького способу виробництва, занепад держав-полісів. У філософії — замикання особи (одиничного) па себе, домінування етико-релігійної проблематики. Натурфілософія Першою історичною формою філософії є натурфілософія. Мислителі цього періоду вдаються до природи, космосу, ще не протиставляючи людину світові. Те, що грецькі мислителі розпочали свої філософські шукання зі спроб осягнення світу, на відміну від мислителів Індії та Китаю, які починали з аналізу переважно соціально-етичної проблематики, спричинене тим, що вони належали переважно до торгово-ремісничої верстви, для якої передусім важливе було знання про світ. Натурфілософія — система умоглядних уявлень про природу, яка поєднувала деякі наукові здогадки і філософські узагальнення. Натурфілософія охоплювала всі знання про світ, тобто не тільки філософське знання, а й конкретно-наукові здогади давніх людей. Таке поєднання науки й філософії виявилось плідним для них обох. У сфері науки греки, будучи учнями єгиптян і вавилонян, значно перевершили їх. Наукою в Єгипті й Вавилоні займались жерці, наукові знання обслуговували релігійно-культові потреби, що не завжди сприяло розвитку науки. Вавилонські математики, наприклад, знали, що відношення довжини кола до діаметра — число, більше числа 3, але з релігійних міркувань вважали його рівним 3. Греки, переймаючи східні знання, звільняли їх від релігійної оболонки. В них наукове знання формувалося незалежно від релігії, як знання світське. Мало значення й те, що міфологія у греків не набула чіткої канонічної форми, можливо, завдяки тому, що в Давній Греції не існувало єдиної централізованої держави деспотичного типу. Тому міфологія не мала такої влади над філософією. Цей збіг обставин, що сприяв поєднанню філософії та науки, став запорукою плідного розвитку філософії в Давній Греції. Загалом натурфілософи розмірковували над такими основними проблемами: що є основою (субстанцією) світу, як вона співвідноситься з конкретними речами (співвідношення загального та одиничного, єдиного та множинного); як пояснити зникнення і виникнення речей за незнищуваності субстанції; як поєднати мінливість та усталеність речей, рух і спокій.

Поєднанням філософії та зародків науки в натурфілософії можна пояснити те, що греки послідовно, через логічні обґрунтування і заперечення висунули геніальні здогадки, які довелося поглибити або відкинути фундаторам науки Нового часу. Цим поєднанням зумовлена підвищена увага до логічної аргументації, яка відрізняє давньогрецьку філософію від східної. Філософія, що перебуває в лоні міфології, не знає такої аргументації. Особливо відчутним був взаємовплив філософії та математики, починаючи від Фалеса (прибл. 625 — прибл. 545 до н. є.), який був філософом і математиком, до Евкліда, який був послідовником однієї з сократівських шкіл. Цей взаємозв'язок сприяв плідному розвитку обох галузей знання. Давньогрецька філософія виникла в найбільш розвинутих торгових центрах Еллади, на узбережжі Передньої Азії. Першим мислителем вважають Фалеса, купця з Мі-лету (звідси його прізвище Мілетський; традиція давати прізвища за назвою міста, звідки походить мислитель, зберігалась до епохи Відродження). Він стверджував, що основою всього сущого є вода. Все з'являється з води і зникає, перетворюючись на воду. Всі речі — це перетворення води. Яким би наївним не здавалося тепер це твердження, за своєю суттю воно було революційним. Воно передбачало поділ сущого на видиму та невидиму частини, пояснення його без допомоги потойбічних сил. Головне, Фалес запропонував модель пояснення, згідно з якою одиничне має бути виведене із загального, пояснене через загальне. Різноманітність світу він звів до єдиної основи, первня. Нині може здаватися, що мислення за моделлю (категоріальною структурою) — від одиничного до загального, під множини до єдиного — завжди було притаманне всім людям і народам. Насправді ця модель постала внаслідок розвитку культури, а вперше запропонував її саме Фалес. Новаторський характер думки Фалеса підтверджують історичні факти. У давньому Вавилоні, де також була розвинута математика, така модель мислення не була відома. Там мислення рухалося від одиничного до одиничного, вирішуючи задачі за наявними одиничними зразками. Фалес запропонував іншу модель — від загального (правил, формул, принципів — так у майбутній науці постане загальне) до одиничного. До речі, він (за переказами) блискуче застосував цю модель при вимірюванні висоти єгипетської піраміди: коли тінь від палиці зрівнялася з довжиною палиці, він виміряв довжину тіні піраміди. В основі обох явиш є загальне. Модель мислення від одиничного до загального (пошуки основи, законів) і навпаки — від загального до одиничного (пояснення фактів, одиничного на основі загального) заклала одну з основних засад європейської науки. Започатковану Фалесом традицію розвинули його послідовники: Анаксімандр (611—545 до н. є.), який вважав основою світу апейрон — безкінечне, і Анаксімен (585— 525 до н. є.), який стверджував, що це повітря. За субстанцію вони брали щось аморфне, яке, видозмінюючись, може набувати певних форм. Погляди мілетців становлять собою наївний матеріалізм. Дещо пізніше в грецьких містах-колоніях на Сицилії виникає піфагореїзм — перша наївно-ідеалістична школа. Піфагореїзм — напрям у давньогрецькій філософії, який абсолютизував та обожнював поняття числа і проголошував його першоосновою світу та сутністю речей.

Певна частина решти населення записувала себе до росян задля власно вигоди; а коли належнсть до росян переставала бути перевагою, вони змнювали свою офцйну нацональну дентичнсть. Гноблен народи були надто численними, щоб русифкуватися швидко; часто вони цього не хотли; деяк з них були надто вддаленими географчно, щоб пддатися легкй асимляц. Одню з причин невдач росян в асимляц нацональних меншин був хнй надзвичайний апетит до поглинання територй; ц територ виявилися завеликими, щоб вдносно слабо розвинена культура змогла х поглинути  зробити своми. Бльш за все росйськй культур бракувало надйно флософсько бази, яку мав  яку використовував Захд для виправдання свох «цивлзацйних» завоювань. Грубо кажучи, росяни в XIX ст. накопичили велику частину того, що можна метафорично описати як мармур ЕлAна (колекця античних фгур з Парфенону, вивезена  продана Британському музею лордом ЕлAном),  в них зявилося клька генальних письменникв, як привели росйську лтературу до числа найулюбленших лтератур свту; водночас флософя в Рос була   в зародковй фаз,  цей факт вплива на сприйняття росйсько культури серед пдлеглих народв. У XX ст. ситуацю погршило те, що Лшек Колаковський (Leszek Kolakowski) назвав магчним мисленням радянського марксизмуP18

1. Школы античной философии в Греции

2. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

3. Формирование понятия комплексного числа в курсе математики средней школы

4. Поняття системи як наукового терміну

5. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

6. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі
7. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
8. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

9. Сиблінгові позиції як поняття про порядок народження

10. Антична філософія

11. Антична філософія

12. Буття як проблема філософії

13. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

14. Умови виникнення та особливості античної філософії

15. Тесты по биологии для школы

16. Билеты за курс средней школы (2003г.)

Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

18. Позитивистская школа права

19. Зачетные темы по английскому языку для школы

20. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

21. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

22. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе
23. Античное искусство
24. Античный театр

25. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

26. Место античности в мировой культуре

27. Античная скульптура

28. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

29. Время в античной литературе

30. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

31. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

32. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Комедии Аристофана. Место комедии в античном обществе

34. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

35. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

36. Анахарсис – один из семи мудрецов античного мира

37. Античный мир (по курсу "Россия в мировой истории") ([Учебно-методическое пособие])

38. Классическое рабство и античная экономика
39. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы
40. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

41. Набор процедур манипулирования с целыми числами произвольной длины

42. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

43. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

44. Комплексные числа

45. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

46. Числа Фибоначчи: технический анализ

47. Комплексные числа

48. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Частная школа и новые методы образования

50. Высшая школа и продвижение в науке

51. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

52. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

53. Экологическое воспитание детей в начальной школе

54. Урок в современной школе
55. Особенности экологического воспитания в начальной школе
56. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

57. ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

58. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

59. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

60. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

61. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

62. Моя школа

63. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

64. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

65. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

66. Школа семейного типа

67. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

68. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

69. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

70. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе
71. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе
72. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

73. Хозяйственный механизм античного рабства /на примере Древней Греции и Древнего Рима

74. Становление античной этики (Контрольная)

75. Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция

76. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

77. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

78. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

79. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

80. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

82. Философия элейской школы

83. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

84. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

85. Атомистическое учение в античной философии

86. Античная философия
87. Античная философия классического периода
88. Милетская школа философии

89. Число как сущее

90. Поняття про нитратни и фосфатни добрива

91. Экономические учения: Кембриджская школа

92. Кембриджская школа экономической теории

93. Теория администрации Анри Файоля; школа поведенческих наук

94. Менеджмент: основные школы управления

95. Американская школа менеджмента

96. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Приватизація як засіб припинення державної власності

98. Синтез основных положений классической и субъективно - психологической школ в исследованиях А.Маршалла

99. Античное гражданское общество

100. Формирование: преемственных научных школ в первые две трети XIX в.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.