Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ” СЕКЕР ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА УДК 616.831 – 005 – 053.2/3 – 085 Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично – ішемічних ураженнь нервової системи 14.01.28 – клінічна фармакологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертація є рукопис Робота виконана на кафедрі фармакології Вищого навчального закладу “Інститут екології та медицини”, м. Київ Науковий керівник: доктор медичних наук, професор КОСТИНСЬКА Наталія Євгенівна ВНЗ “Інститут екології та медицини”, м. Київ завідувач кафедри фармакології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ЦИПКУН Анатолій Григорович ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України”, м. Київ, завідувач лабораторії патологічної фізіології та клінічної фармакології доктор медичних наук, старший науковий співробітник КОРПАЧЕВ Вадим Валерійович ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України”, м. Київ, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакотерапії ендокринних захворюваньЗахист дисертації відбудеться “ 21 ” травня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 26.550.01 при ДУ “Інститут фармакології та токсикології АМН України” (03057, м. Київ, вул. Е.Потьє, 14). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДУ “Інститут фармакології та токсикології АМН України” за адресою: 03057, м. Київ, вул. Е.Потьє, 14. Автореферат розісланий 15.04. 2008 р.Вчений секретар Спеціалізованої Вченої ради Д 26.550.01, кандидат біологічних наук І.В.Данова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Частота перинатальних уражень нервової системи складає від 16% до 43% всіх захворювань дітей першого року життя, з них гіпоксично – ішемічні ураження нервової системи – від 47% до 60% (В.Ю. Мартинюк, Н.Г. Гойда, 2001). Неефективне лікування в період новонародженості в 65 % випадків призводить до функціональних та органічних уражень нервової системи з віддаленими наслідками в інші вікові періоди (Ю.И. Барашнев, 2001, В.М. Гузева, 2002). Зараз для лікування цієї патології використовується значна кількість лікарських засобів, серед них – дегідратуючі (діакарб), заспокійливі (цитралева мікстура, фенобарбітал, белласпон, беллатамінал), спазмолітичні (но-шпа). Однак їх терапевтична ефективність при цій патології недостатня (И.В. Маркова, 1993, Д.Н. Дегтярев, 1999, В.М. Гузева, 2002). При використанні фармакологічних засобів у немовлят досить важко підбирати адекватне дозування та здійснювати контроль ефективності внаслідок особливостей фармакодинаміки, а також індивідуальної реакції на медикаменти, більш того, практично всі лікарські форми препаратів розраховані для дорослих, а не створені спеціально для немовлят. Крім того, у немовлят після закінчення лікування відмічається регрес досягнутої позитивної динаміки, що призводить до необхідності проведення декількох курсів терапії.

У вказаних препаратів встановлені суттєві недоліки: токсична дія, наявність побічних ефектів (Л.И. Ильенко, 1997, В.Ф. Демина, 2001, Л.И Лильин, 2003, С.П. Песонина, 2006). Приведені вище дані свідчать про необхідність подальшого пошуку засобів і методів терапії перинатальних уражень нервової системи у немовлят. В цьому плані значний інтерес можуть мати препарати, які ефективні та безпечні в лікуванні перинатальних уражень нервової системи, і, зокрема, гомеопатичні засоби (А.В. Самотин, М.С. Томкевич, 1998, Л.И. Ильенко, 2001, С.П. Песонина, 2006, H. Gou elle de Po a el, 1987, Paul Herschu, 2004). При лікуванні у дітей підвищеної нервової збудливості широко використовуються гомеопатичні засоби – Chamomilla, Ci a, Zi cum valeria icum, Ig a ia, a rium muria icum, ux vomica, Phosphorus (Э. Фаррингтон, 1992, Є.Б. Неш, Д. Одиомон, 1993, Г. Келлер, 2000, Ж. Шаретт, 2004, С. Ганнеман, Дж. Кент, Д. Гранджордж, 2006, Paul Hershu, 2004). Ці препарати справляють позитивний вплив на метаболічні, гемодинамічні та ліквородинамічні розлади в нервовій тканині, які розвиваються внаслідок гіпоксії та ішемії мозку. В клініці визначається покращення загального психічного та фізичного станів дитини, регрес неврологічної симптоматики (Л.І. Ільєнко, 1997, Ж. Шаретт, 2004, F.C.S ormer, О. Scheel, 1997). Однак до теперішнього часу залишаються нез’ясованими питання ефективності гомеопатичних засобів в терапії підвищеної збудливості у немовлят. В доступній нам літературі відсутні дані про доцільність сумісного використання фармакологічних засобів з гомеопатичними. До цього часу не проводились дослідження та не розроблена методика терапії підвищеної збудливості у дітей в залежності від синдромів за допомогою гомеопатичних та фармакологічних засобів. Проведення таких досліджень є актуальним з наукової, практичної та соціальної точок зору. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом комплексної наукової теми “Вивчення та вплив на здоров’я людини ендо- і екзогенних факторів”, що виконувалась на кафедрі фармакології ВНЗ “Інститут екології та медицини”, № Держреєстрації 0107U002291. Мета дослідження. На основі клінічних досліджень встановити можливість застосування дегідратуючих та заспокійливих гомеопатичних засобів для лікування немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично – ішемічних уражень нервової системи в залежності від ступеня тяжкості. Задачі дослідження: Здійснити вибір, дозу та частоту призначення гомеопатичних засобів, які діють на підвищену збудливість немовлят при гіпоксично – ішемічних ураженнях нервової системи в залежності від синдрому та його тяжкості. Клінічними, інструментальними (нейросонографія, ехоенцефалоскопія) та біохімічними (вміст катехоламінів в сечі, іонізованого кальцію в крові немовлят) методами оцінити безпечність та ефективність дегідратуючих (Helleborus iger, Apis, a rium sulfuricum) та заспокійливих (Chamomilla, Zi cum valeria icum та інших) гомеопатичних засобів в лікуванні синдромів підвищеної збудливості. Порівняти лікувальну ефективність фармакологічних та гомеопатичних засобів в терапії синдромів підвищеної збудливості у немовлят.

Провести дослідження сумісної дії фармакологічних та гомеопатичних засобів при ліквородинамічних порушеннях та астено – невротичних розладах у немовлят. Узагальнити результати досліджень та на їх основі розробити рекомендації для застосування гомеопатичних засобів в комплексному лікуванні підвищеної збудливості у немовлят при гіпоксично – ішемічних ураженнях нервової системи в залежності від синдрому та його тяжкості. Об’єкт дослідження: підвищена збудливість дітей віком до 1 року з гіпоксично – ішемічними ураженнями нервової системи. Предмет дослідження: лікувальна ефективність дегідратуючих, заспокійливих та судинних гомеопатичних засобів в лікуванні підвищеної збудливості немовлят внаслідок гіпоксично – ішемічних уражень нервової системи. Методи дослідження: фармакологічні, клінічні, біохімічні, інструментальні та статистичні методи дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше показано, що заспокійливі засоби (Chamomilla, Zi cum valeria icum, Cicu a virosa та “Viburcol”) в лікуванні підвищеної нервово – рефлекторної збудливості нормалізують стан немовлят під час прийому та на протязі наступних місяців, що підтверджено біохімічними показниками (зменшення вмісту адреналіну та норадреналіну в сечі у немовлят). Вперше визначені гомеопатичні препарати (Chamomilla, Gelsemium, Arse icum album, Calcium carbo icum, Calcium phosphoricum, Calcium fluoricum та “Viburcol”) в лікуванні астено – невротичних та вегето – вісцеральних розладів у немовлят, які сприяють нормалізації неврологічного стану та підвищують вміст іонізованого кальцію в крові у немовлят. Встановлено, що використання дегідратуючих гомеопатичних засобів Helleborus iger, a rium sulfuricum, Apis, Cicu a virosa та судинних гомеопатичних засобів Ar ica, “ raumeel S” разом з фармакологічним препаратом діакарб нормалізує стан немовлят з ліквородинамічними порушеннями, що підтверджено клінічними та інструментальними дослідженнями (нейросонографія та ехоенцефалоскопія). Визначено, що призначення вітамінів групи В, D разом з гомеопатичними препаратами значно покращує стан немовлят з астено – невротичними розладами. Сумісне використання гомеопатичних і фармакологічних препаратів при ліквородинамічних порушеннях та астено – невротичних розладах дозволяє суттєво підвищити ефективність лікування – швидкість одужання дітей в 1,5 – 2 рази вище, ніж при монотерапії фармакологічними або гомеопатичними засобами, отриманий ефект зберігається протягом всього періоду нагляду (до 8 – 10 років). Практичне значення отриманих результатів. Проведене дослідження показало доцільність застосування гомеопатичних засобів в лікуванні підвищеної нервово – рефлекторної збудливості та вегето – вісцеральних розладах у немовлят внаслідок гіпоксично – ішемічних уражень нервової системи. Результати досліджень впроваджені в лікувальний процес лабораторії нейроортопедії та проблем болю Інституту травматології та ортопедії АМН України, в практику лікарів дитячих поліклінік Шевченківського району м. Києва, в учбовий процес кафедри фармакології Інституту Екології та Медицини.

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

2. Пологова травма. Перинатальні ушкодження центральної нервової системи гіпоксичного та травматичного ґенезу. Вроджені вади серця

3. Класифікація нервової системи та її будова

4. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

5. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

6. Лікувальна фізкультура при травмах і захворюваннях нервової системи
7. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
8. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

9. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

10. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

11. В поисках системы мира

12. Малые тела Солнечной системы

13. Происхождение Солнечной системы

14. Строение солнечной системы

15. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

16. Солнечная система

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Происхождение солнечной системы

18. Спутниковые системы местоопределения

19. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

20. Двигательные системы организма

21. Нервная система

22. Нервная система
23. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
24. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

25. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

26. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

27. Транспортная система Украины

28. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

29. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

30. Банковская система Франции

31. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

32. Налоговая система

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Налоговая система России

34. Налоговая система РФ

35. Налоговая система РФ на современном этапе

36. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

37. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

38. Система неналоговых платежей и сборов в Украине
39. Планирование в системе государственного управления
40. Система таможенных органов РФ

41. Расходы бюджетной системы на социальные цели

42. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

43. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

44. Задачи, основные функции и система ОВД

45. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

46. Природа и система административного права

47. Место обязательственного права в системе гражданского права

48. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

50. Правовые системы современности. Мусульманское право

51. Возникновение и система развития права Канады

52. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

53. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

54. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.
55. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?
56. Государственная служба Приказной системы управления

57. Характеристика налоговой системы Великобритании

58. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

59. Система законодательства в области СМИ Германии

60. Финансовая система Республики Узбекистан

61. Судебная власть и судебная система РК

62. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

63. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

64. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Разделение властей в системе государственных органов

66. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

67. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

68. Судебная система РФ и пути ее реформирования

69. Местное самоуправление в системе публичной власти

70. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности
71. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
72. Налоговая система (шпаргалка)

73. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

74. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

75. Налоговые системы зарубежных стран

76. Современная налоговая система РФ

77. Налоговая система Кыргызстана

78. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

79. Избирательная система в Алтайском крае

80. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Изменения в таможенно-тарифной системе России

82. Избирательные системы

83. Особенности системы законодательства федеративного государства

84. Правовые системы мира

85. Основные правовые системы современного мира

86. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России
87. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях
88. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

89. Бюджетная система РФ

90. Политическая система государства /на англ. языке/

91. Вольво, система охлаждения

92. Система образования (Республики Казахстан)

93. Культура как система

94. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

95. Загальна структура мовної системи

96. Интервью в системе жанров

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

98. Зарождение системы революционных трибуналов

99. Юридическая система Древней Руси


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.